Dávid Zoltán ismét megígérte, amit már háromszor leszavazott!

A 2012. márciusi döntésével vezette be az akkori fideszes testületi többség azt, hogy pénzt lehessen kérni a bölcsődei alapszolgáltatásért. Az akkori előterjesztés most is elolvasható az önkormányzat honlapján, én 2012 márciusában sem és azóta sem láttam azt indokoltnak, hogy az étkezésen és a valódi többletszolgáltatásokon túl már az alapszolgáltatásért is pénzt kérjen az önkormányzat. Akkor sem szavaztam meg, és a felszólalásaimban rendre ezt is szóba hoztam, hogy el kellene törölni.

Hét (hetes!) év után tehát így tettem a 2019. szeptember 27-i képviselő-testületi ülésen is, amikor ismét napirenden volt a rendelet módosítása, ismét változatlanul, az alapdíj megtartásával hozták be, és újólag is téptem a számat javasoltam ennek eltörlését. Hoztam egy jó példát is, Szarvas városáét, a konkrét jogszabályi hely említésével, ahol is nem kell fizetni, a soron szereplő összeg: 0 (nulla)! Kérdeztem, hogy nálunk mi indokolja ezt? Miért tartják ezt fenn hetedik éve? Mi a szakmai oka? Miért nem törlik el?

Idáig éppen normális mederben is maradhatott volna a vita, de ekkor jött Dávid Zoltán! Először is, a szokásához híven ezúttal sem tudott semmi érdemlegeset sem mondani, majd amikor tovább erősködtem, azt tudta felhozni, hogy én nyilván a kampány részének szántam ezt a dolgot. Nem, nem a kampány részének szántam, ezt utánam hozzászólva Fetser János frakcióvezető is világossá tette, és utalt arra, hogy korábban hány alkalommal indítványoztam módosítani, eltörölni. És nem vetettem fel bizottsági ülésen ‒ szólt a végső érve Dávid Zoltánnak, ami már tényleg a vicc kategória.

Visszakerestem a jegyzőkönyvekből (és csak ebben a ciklusban kutakodtam, hagyjuk már az előzőt, pedig Dávid Zoltán annak is tagja volt, akkor is rossz döntéseket hozott ez ügyben), így hirtelen három esetet találtam, amikor leszavazta az erre vonatkozó konkrét módosító javaslataimat. De majd valamikor jövőre, mondta Dávid, áprilisban, talán, módosítják a rendeletet. Persze…

Videó ‒ Nézze meg!

Korábbi leszavazott módosító indítványaim

2017. január 27.

Dávid Zoltán polgármester: Füvesi Sándor indítványozta a név szerinti szavazást. Erről kérte a szavazatokat.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elutasította a név szerint való szavazást.

Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta Füvesi Sándor 11. módosító javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elutasította Füvesi Sándor módosító indítványát, mely szerint a bölcsődei alapdíj eltörlésére, az alapszolgáltatás újra ingyenessé tételére, bölcsődei, óvodai étkezési díjak 10%-os csökkentésére kerüljön biztosításra 1,5 millió forint.

2017. március 31.

Dávid Zoltán polgármester: Megköszönte a kiegészítést. Úgy gondolja, hogy jó dolgokat fognak megszavazni, amennyiben a testület támogatja.

Megkérdezte a Képviselő-testület Tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

(Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta Füvesi Sándor 1. módosító javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elutasította Füvesi Sándor módosító javaslatát, mely szerint a Platán Idősek Otthona esetében a belépési díj 0 Ft legyen.

Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta Füvesi Sándor 2. módosító javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elutasította Füvesi Sándor módosító javaslatát, mely szerint a bölcsődei alapdíj összege 0 Ft legyen.

Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendelet tervezet elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett megalkotta

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2017. (III.31.) önkormányzati r e n d e l e t é t

a szociális szolgáltatásról szóló 10/2015. (III.30.)

önkormányzati rendelet módosításáról

2018. január 31.

Dávid Zoltán polgármester: Név szerinti szavazásra bocsátotta Füvesi Sándor 4. módosító javaslatának elfogadását.

Felkérte Jegyző Asszonyt a név szerinti szavazás lebonyolítására.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 13 fő.

A Képviselő-testület – név szerinti szavazással – 4 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elutasította Füvesi Sándor módosító indítványát, mely szerint kérte a bölcsődei alapdíj eltörlését.

 

 

Ne maradjon le semmiről!