Parkolási helyzet: ígéret van, eredmény semmi!

Interpelláció Dávid Zoltán polgármester részére 

Az interpelláció tárgya: Meddig „terveznek” még?

Tisztelt Polgármester Úr!

Közel három éve már annak, hogy interpellációban foglalkoztam az orosházi belváros óriási parkolási gondjaival. Bár ezek a gondok Dávid Zoltán szerint nem is léteznek, hiszen 2016-ban azt mondta, hogy

szerinte a belvárosi parkolási helyzetben bizonyos csúcsidőket leszámítva nincsenek komolyabb fennakadások.

Nos, ezt az orosháziak és a belvárosba érkezők alapvetően másképp gondolják! Másképp látják ezt azok a kereskedők is, akik évek óta panaszkodnak arra, hogy a hozzájuk érkezni szándékozók milyen nehezen tudnak a közelben parkolóhelyet találni.

Akkor, 2016-ban, az interpellációmra többek között ezt válaszolta:

„A parkolók bővítése érdekében elkészíttettük a Hajnal utca – Hajnal köz parkolóépítéseihez szükséges terveket, melyek jelenleg engedélyezési eljárása alatt állnak. Amennyiben a megvalósításhoz szükséges források a jövőben rendelkezésre állnak, úgy ezen területen 107 darab parkolóhely kerülhet kialakításra, nagymértékben tehermentesítve a környező területek már meglévő parkolóit, megállóhelyeit. További intézkedésként 55 darab parkoló, valamint egy darab árurakodó terület tervezését kívánjuk elindítani az Ady Endre utca Főtér, és Szabó Dezső utca közötti szakaszán.”

Kérem szíves tájékoztatását, miután ön szerint „sokat dolgoznak”, hogy

ezekből a tervekből ebben az önkormányzati ciklusban mi valósult meg.

Várom megtisztelő válaszát!

Orosháza, 2019. augusztus 12.

Füvesi Sándor
önkormányzati képviselő

Dávid Zoltán „válasza”

Füvesi Sándor
önkormányzati képviselő részére

Tisztelt Képviselő Úr!

A „Meddig „terveznek” még?” tárgyú interpellációjában írtakkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

Az Ön által említett Hajnal utca-Hajnal közi, illetve az Ady Endre utcai parkolók tervei a leírtaknak megfelelően elkészültek. A parkolók megvalósítása beépült a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00009 kódszámú Fenntartható közlekedésfejlesztés II ütem projektünkbe. A Hajnal és Ady utcai parkolókon kívül ezen projekt tartalmazza még parkolók kiépítését a Bajnok, illetőleg a Kórház utcán is. A Bajnok utcán 24 db, a Kórház utcán pedig 40 db parkoló kiépítését tartalmazza a pályázat. A II. ütem pályázata fentieken kívül tartalmazza még a Vásárhelyi, Szarvasi, és a Bajcsy Zs utcai kerékpárutak bizonyos szakaszának felújítását is. Az I. ütem pályázata (TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00008) ugyanezen kerékpárutak másik szakaszának felújítása mellett új kerékpárút megépítését is magába foglalja a Kisvasút utca-Fasor u-Gyopárosi út közötti szakaszon. Mindezek a pályázatok benyújtásakor a Képviselő-testülettel ismertetésre kerültek. A tervek elkészültek, az engedélyek nagy része már rendelkezésre áll, illetve benyújtásra került az érintett hatóságokhoz. Valamennyi engedély birtokában, a közeljövőben elindításra kerül a közbeszerzési eljárás is, melynek eredménye az év végére várható. Fentiek tükrében 2020-ban megkezdődik a kivitelezés is.

Kérem válaszom elfogadását!

Orosháza, 2019. augusztus 16.
Tisztelettel:

Dávid Zoltán
polgármester

A magyarázkodást a semmiről természetesen nem fogadtam el, ezt az 1 perces viszontválaszomban világosan jeleztem is. A kérdésem arra vonatkozott, hogy mi valósult meg ezekből a tervekből ebben az 5 éves (!) önkormányzati ciklusban. Ígéreteket hallottunk ismét… (Véletlenül a szavazásnál az igen gombot nyomtam meg.)

Videó

 

Ne maradjon le semmiről!