Dávid Zoltán új szociális otthont ígér. 2006 után megint!

Mert milyen fideszes városvezető az olyan, aki még ígérni sem tud, nem?

A május 30-i képviselő-testületi ülésen az Egységes Szociális Központ beszámolója is napirenden volt. Az intézmény a két szociális otthon, a Vadvirág mellett az idősek klubjait is magában foglalja, ezért kérdezett rá rögtön Fetser János frakcióvezető, hogy az utóbbiak felújítása és átadása hogyan áll. Nagy nehezen kapott valamilyen választ.

Én afféle cikluszáró-témaösszegző felszólalásként visszaidéztem, hogy csak ebben az önkormányzati ciklusban hány alkalommal olvashattuk az ugyanilyen beszámolókban ‒ nem, mintha nem tudnánk ‒, hogy a Teréz utcai Platán Idősek Otthona azonnali és teljes felújítása lenne szükséges. 2006-ig, az akkori szocialista városvezetés a Táncsics utcai Ezüst Fenyők Idősek Otthonával is hozzájárult az orosházi idős emberek jobb életkörülményeihez, akkor álmában sem gondolta volna senki, hogy a fideszes városvezetésnek majd 13 hosszú év is kevés lesz ahhoz, hogy ezen a területen legalább a töredékét elérje. És ha még azt is hozzávesszük, hogy 2010-től a kormányra sem mutogathattak, mert 2/3-os parlamenti többség állt mögöttük, illetve 2014 őszén pedig egy szociális otthon igazgató került a polgármesteri székbe!

Mégsem történt meg a Teréz utcai szociális otthon teljes felújítása, hiába szorgalmaztuk ezt évről évre. 2010 után beadtak egy pályázatot, az nem nyert, aztán tavaly beadtak egy olyan pályázatot, amiből ‒ ha nyer is ‒ ismét nem lesz teljes felújítás, hanem csak energetikai részleges. Márpedig teljes külső-belső renoválásra lenne szükség!

És a beszámolóba beleírták azt is, hogy új szociális otthon kellene. Egy újabb ígéret, hogy majd, egyszer… A kérdés csak az, hogy hisznek-e még nekik az orosháziak…

A napirend hangfelvétele. Hallgassa meg!

A jegyzőkönyv szövege alapján

9./1. Beszámoló az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2018. évi tevékenységéről

/2. Döntés az Egységes Szociális Központ 2018. évi szakmai munkája eredményességének és működése törvényességének ellenőrzéséről készült beszámolóról

Dávid Zoltán polgármester: Köszöntötte a teremben jelenlévő Bogárné Kiss Ildikó igazgatót.

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Felkérte a Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a Bizottság állásfoglalását.

Kovács Péter képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bizottság mindkét határozati javaslatot egyhangúan elfogadta.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

Tóth Zoltánné képviselő: A beszámoló összetett és tartalmas. Megköszönte az Igazgató Asszonynak és csapatának a szívvel-lélekkel végzett munkát és sok erőt kívánt a továbbiakban is.

Fetser János képviselő: Az Idősek Klubjában május 6-án volt a felújítási munkák teljesítési határideje. Megkérdezte, hogy sor került-e a szerződés teljesítésére, megkezdődött-e az átadás-átvételi eljárás és mikorra várható a négy klub épület átadása?

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót válaszadásra Barák Anita irodavezetőnek.

Barák Anita irodavezető: A műszaki átadás igen időben megkezdődött a négy klub épületében, 30 nap áll rendelkezésre, hogy ezt lezárják. Az ott feltárt kisebb hiánypótlások elvégzése folyamatban van, és a működési engedélyt is megkérik, hogy időben megtörténhessen a visszaköltözés.

Fetser János képviselő: Nem kapott választ arra a kérdésére, hogy mikorra várható a négy klub épület átadása, és sor került-e a szerződés teljesítésére?

Dávid Zoltán polgármester: Véleménye szerint az igénybevételre csak akkor kerülhet sor, ha a működési engedélyt a hatóságok megadták.

Barák Anita irodavezető: A műszaki átadás megkezdődött, természetesen ennek lezártával fog 100%-ban teljesülni a szerződés.

Füvesi Sándor képviselő: 2015. májusában a beszámolónál is elmondta, hogy ennek az épületnek a teljes és azonnali felújítására lenne szükség.

A szakemberek bele is írták az anyagba, hogy a Platán Idősek Otthonának korszerűsítését dologi feltételeinek javítását, változatlanul napirenden kell tartani.

2017-ben külső körülmények miatt történt némi javulás, de nem az épület teljes felújítása. Ekkor az anyagban az szerepelt, hogy a tartós bentlakást nyújtó intézmények közötti színvonalbeli különbség az Ezüstfenyő Idősek Otthona javára a Platán Idősek Otthonával szemben változatlanul fennáll. A működést engedélyező hatóság illetékes munkatársai által vezetett ellenőrzés során kötelezést elrendelő határozatot hoztak a Platán Idősek Otthonában észlelt hiányosságok felszámolása érdekében. Az épület felújításához kapcsolódó remények és azok nyertességének elmaradása vezetett odáig, hogy a fenntartó saját forrásából biztosított 6 millió forintot és sürgősséggel állította helyre a működés feltételeit a bezárás elkerülése érdekében. A végén pedig ott szerepel, hogy még mindig időszerű a Platán Idősek Otthonának korszerűsítését, dologi feltételeinek javítását célzó pályázás.

A mostani beszámolóban is az szerepel, hogy a Platán Idősek Otthonának korszerűsítését, dologi feltételeinek javítását, vagy új épülettel történő kiváltását célzó források felkutatása időszerű.  A környékbeli önkormányzatok UNIO-s forrásból ilyen mértékű beruházásokat már megtették.

Kérte, hogy adjanak egy tájékoztatást, hogy ebben az önkormányzati ciklusban a Platán Idősek Otthonával kapcsolatosan mikor milyen pályázatot adtak be, az milyen indokkal került elutasításra. Miért nem sikerült ebben a ciklusban ezt a nagyon fontos épületet felújítani, ami minden ott lakónak sokkal jobb körülményt tudna biztosítani, mint ami jelenleg van?

További kérdése volt, hogy mit értenek azon, hogy új épülettel való kiváltás?

Dávid Zoltán polgármester: Egyetértett Füvesi Sándor képviselővel abban, hogy a szociális ellátó rendszerük a bentlakásos idősek otthona vonatkozásában, bár nem kötelező elem, de rendkívül fontos a város életében és az ott lakók életminőségének a javítása. Egyik bentlakásos idősek otthona sem épült eredetileg kimondottan idősek otthonának. Ezért az ott lévő körülmények, adottságok adnak egy bizonyos lehetőséget arra vonatkozóan, hogy az ellátást és a gondozást, ápolást milyen módon lehet elvégezni. Az épület a Táncsics Mihály Gimnáziumból lett egy többszintes épület, ami több problémát vetett fel, hiszen ez egy kollégium volt, ami semmiképpen sem mondható, idősek otthonának való épületnek.

A másik pedig kőolaj szálló volt, ami szintén nem annak épült, így komoly gondok voltak az egész épület szerkezetével, és egyéb problémák is adódtak. Azon dolgoznak folyamatosan, hogy megtalálják azt a forrást, amivel rendbe tudnák tenni, de mivel a régi épület felújításához rengeteg pénzre volna szükség felmerült az a jogos igény is, hogy egy új épületet építsenek az idősek embereknek az igényeit és a mai kor igényeit figyelembe véve. Tájékoztatásul elmondta, hogy a Táncsics utcán viszont a kazánokat felújították, a Kőolaj szálló esetében pedig ablakcserék történtek. Továbbra is dolgozni kell azon, hogy olyan megoldást találjanak, ami megfelelő.

Füvesi Sándor képviselő: Megjegyezte, hogy az új szociális otthonról régebben is szó esett még 2006. őszén. A kérdéseire még nem kapott választ.

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót válaszadásra Bogárné Kiss Ildikó igazgatónak.

Bogárné Kiss Ildikó igazgató: Valóban az épület felújításra szorul. 2010-ben az Önkormányzat TOP-os pályázatot nyújtott be, melynek nem volt sikeres eredménye. Pályázatokat viszont nem írtak ki idősek otthonára vonatkozóan. A tavalyi évben az Önkormányzat TOP-os pályázatot nyújtott be, melyről majd az Irodavezető Asszony fog beszámolni. Az idősek otthona ellátására nagyon sok igény van, mivel a városban a két idősek otthonában jelenleg 70 fő várakozik és szeretnének bekerülni. Az intézmény ezeket a karbantartási munkálatokat saját keretein belül próbálja megoldani. A tavalyi évben az épület régebbi részére nyílászárókat szereltettek fel, ami már egy előrelépést jelent az épület kinézetére vonatkozóan.

Barák Anita irodavezető: A testület előtt volt egy anyag, hogy energetikai korszerűsítésre lehet csak pályázni szociális intézmény vonatkozásában. Ez tavaly került benyújtásra, várják az eredményt, mert még nem született döntés.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van további kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

(További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.)

A vitát lezárta.

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 14 fő.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

123/2019. (V.30.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2018. évi működéséről készült beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: a határozat közléséért Dr. Horváthné dr. Barta Edit

Határidő: értelem szerint

Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 14 fő.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

124/2019. (V.30.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ 2018. évi működése törvényességének és a szakmai munkája eredményességének ellenőrzéséről készült beszámolót.

Végrehajtásért felelős: dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

Határidő: 15 nap

 

 

 

Ne maradjon le semmiről!