Testületi ülések tévéközvetítése: még csak napirendre sem vették!

Benyújtottam egy előterjesztést arra vonatkozóan, hogy ismét közvetítse a városi televízió a képviselő-testületi üléseket. Az előterjesztésemet még csak napirendre sem vették! Másrészt Dávid Zoltán nem kíván, nem tud beszámolni a Simonka-féle Dél-Békés Jövőjéért Szövetségnél végzett munkájáról, már ha volt egyáltalán bármi is…

Hallgassa meg!

Dávid Zoltán polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület ülésén megjelenteket. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Lövei Ferenc és Burka László képviselők jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen, Elekes Lajos alpolgármester úr pedig később fog érkezni.

Megállapította, hogy 13 fő képviselő jelenlétével a Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.

A napirendek vonatkozásában javasolta, hogy a 6-os napirendi pontot vegyék előre 2-es napirendi pontnak, továbbá egy új napirendet vetetett fel 8/2-es pontként, amit eredetben kért, hogy fogadjanak el.

Elmondta, hogy Füvesi Sándor képviselő úrtól érkezett egy előterjesztés, de nem vette fel a napirendek közé.

Megadta a szót ügyrendben Füvesi Sándor képviselő úrnak.

Füvesi Sándor képviselő: Ha egy önkormányzati képviselő benyújt egy előterjesztést, amihez a jegyző nem ad észrevételt, megfelel a tárgyalásra, semmiféle politikai vonulata nincsen, és a Képviselő-testületről szól, akkor kérte az indoklást a Polgármester úrtól, hogy miért nem vette fel a napirendi pontok közé az előterjesztését.

Dávid Zoltán polgármester: A Képviselő-testület erről már döntött, ezért nem kívánta újra felvenni.

Megadta a szót ügyrendben Fetser János képviselő úrnak.

Fetser János képviselő: Elfogadhatatlannak tartotta az indoklást, ezért név szerinti szavazást kért az előterjesztés felvételéről szóló döntésről.

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót ügyrendben Füvesi Sándor képviselő úrnak.

Füvesi Sándor képviselő: Szintén név szerinti szavazást kért a döntésről, mert ez egy előterjesztés. Tavaly sokszor kérdést tett fel a Dél-Békés Jövőjéért Szövetséggel és a Calendula tervvel kapcsolatban, mivel ide Dávid Zoltánt delegálta a Képviselő-testület, de semmilyen beszámoló nem hangzott el a tavalyi évben, pedig sokszor kérte. Fizet is ide az Önkormányzat adót az orosházi polgárok adójából. Tavaly novemberre az volt az indok, hogy lesz erről egy előterjesztés és beszámolnak, de ez nem történt meg.

Megkérdezte a Polgármester urat, hogy mikor kíván beszámolni a Dél-Békés Jövőjéért Szövetségben végzett munkájáról?

Dávid Zoltán polgármester: A Szövetség elnöke is megválaszolta már, hogy a tájékoztatást meg fogja adni.

Megadta a szót ügyrendben Dr. Szabó Ervin képviselő úrnak.

Dr. Szabó Ervin képviselő: Szeretné, ha olyan indokok hangoznának el, amelyek valósak, mert ahogy a Polgármester úr fogalmazott, hogy a Képviselő-testület döntött, akkor mondja el miért van a költségvetésben beállítva az az összegszerűség, ami évek óta benne volt és a közvetítést is megszüntették az ülésről…

Dávid Zoltán polgármester: Megvonta a képviselő úrtól a szót, mert nem az előterjesztésről beszélt.

Megadta a szót ügyrendben Fetser János képviselő úrnak.

Fetser János képviselő: Véleménye szerint a Polgármester úrnak törvényi kötelessége beszámolnia az elvégzett, vagy nem elvégzett tevékenységről, ezért ezzel a válasszal törvényt sért.

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót ügyrendben Dr. Szabó Ervin képviselő úrnak.

Dr. Szabó Ervin képviselő: Emlékeztetőül elmondta, hogy az elmúlt testületi ülésen ügyrendben engedélyezte a Polgármester úr, hogy a napirend felvétele előtt egy igen hosszas értekezés történjen egy napirendi pontról, amit előterjesztett. Szerinte jogos az, hogy a költségvetésbe beépített pénzből miért nincs élő közvetítés, és miért építik a demokráciát és miért nem vesznek fel napirendre egy ilyen jellegű fontos előterjesztést, ami az egész lakosságot érinti. Ezt elfogadhatatlannak tartotta.

Dávid Zoltán polgármester: A Képviselő-testület erről a kérdésről már döntött, ezért nem kívánja újratárgyalni.

Megkérte a Képviselő-testület tagjait arra, hogy az ügyrendi gomb megnyomásával jelezzék, ha szeretnék, hogy a szavazás név szerint történjen.

(4 fő képviselő jelezte, hogy kéri a név szerinti szavazás lebonyolítását.)

Név szerinti szavazásra bocsátotta az előterjesztés napirendre történő felvételét. Felkérte Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző asszonyt a név szerinti szavazás lebonyolítására.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 13 fő.

A Képviselő-testület – név szerinti szavazással – 4 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elutasította Füvesi Sándor képviselő javaslatát, miszerint vegyék fel a napirendi pontok közé „A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási megállapodás módosítása” tárgyú előterjesztését.

 

 

Ne maradjon le semmiről!