Kórháztámogatás: a városvezetők a bűnösségüket agymosással próbálják meg leplezni!

„Szem előtt az egészségügy – Idén több jut a kórháznak” ‒ harsogja már címében is a helyi „közmédia”, amelyik több mint két héttel a január 31-i képviselő-testületi ülés után az Orosházi Életben és internetes oldalán is fontosnak tartotta ezt közzétenni.

Miért vajon ez a hirtelen jött magyarázkodás? Azért, mert még a jelenlegi fideszes városvezetéshez képest is hatalmas hibát, sőt, bűnt követtek el: nem támogatták ugyanis maradéktalanul az Orosházi Kórház főigazgatójának kérelmét, és ez a városban kiverte a biztosítékot.

A főigazgató két kórházi osztály, a sürgősségi és az aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály részére kért az önkormányzattól havi 1-1 millió forintnyi támogatást az egész évre vonatkozóan, azaz összesen 24 millió forintot. A kérelmében, amelyet lentebb teljes terjedelmében el lehet olvasni, hivatkozott a létszámproblémára, arra, hogy milyen nehéz például a sürgősségi osztályra megfelelő számban szakembereket biztosítani, és arra, hogy fontos az aneszt-intenzíven a két ügyeletes orvos további, folyamatos kiállítása is a betegbiztonság szempontjából. A képviselő-testület elé viszont Bojtor István alpolgármester aláírásával egy olyan előterjesztés került, amelyik a korábbi években nyújtott 12 millió forintos támogatást csupán 15 millióra javasolta megemelni.

A vitában először Fetser János, az MSZP városi elnöke, frakcióvezető kért szót, aki módosító indítvánnyal élt, és erről név szerinti szavazást kért:

a kórház kapja meg az általa igényelt teljes összeget, azaz a 24 millió forintot.

Indoklásában elmondta, hogy bár a kórház fenntartója évek óta az állam, annak tevékenysége kiemelten érinti az Orosházán és a környező településeken élőket, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen színvonalon, milyen kondíciókkal működik a kórház, ezért az önkormányzatnak is kiegészítő támogatást kell nyújtania. „Az én álláspontom mindig is az volt, hogy minden támogatást meg kell adni, tehát helyi szinten is, állami szinten is, ahhoz, hogy ez a kórház működjön” ‒ fogalmazott Fetser János.

Érkezett tehát egy módosító javaslat, amely mögé felsorakoztak az ellenzéki képviselők, és nem sorakoztak fel, sőt, határozottan ellene voltak a fideszes képviselők, élükön Dávid Zoltán polgármesterrel, Fejes Róbertné és Bojtor István alpolgármesterekkel. Ami ezután következett, az a fideszes képviselő-testületi többség szégyene, sőt bűne: név szerinti szavazással leszavazták Fetser János módosító indítványát, azaz nem adták oda azt a 24 millió forintot, amit a kórház eredendően kért. Csak 15-öt.

A vitában nem tudták megmondani, hogy miért nem. Hiába kérdeztük, én magam vagy ötször, hogy szerintük miért nincs meg a két összeg közötti különbözet, azaz 9 millió forint, amikor Orosháza 2 milliárdos (2000 millió forintos) adóbevétellel rendelkezik, és amely bevételből más esetben olyan nagyon könnyen utalgatnak ki tíz- és százmillió forintokat. Erre nem tudtak válaszolni, mert nincs válasz.

A szavazás végeredménye Fetser János (MSZP) módosító javaslatáról, hogy kapja meg az Orosházi Kórház azt a 24 millió forintot, amit a főigazgató két osztály számára kért

Nem szavazta meg

Antal László (Fidesz)

Nem szavazta meg

Bojtor István (Fidesz)

Nem szavazta meg

Dávid Zoltán (Fidesz)

Nem szavazta meg

Fejes Róbertné (Fidesz)

Nem szavazta meg

Horváth József (Fidesz)

Nem szavazta meg

Kovács Péter (Fidesz)

Nem szavazta meg

Németh Béla (Fidesz)

Nem szavazta meg

Tóth Zoltánné (Fidesz)

Megszavazta

Fetser János (MSZP)

Füvesi Sándor (MSZP)

Lénárt Zoltán (Jobbik)

Dr. Szabó Ervin (Jobbik)

Burka László és Lövei Ferenc igazoltan voltak távol, Sára Csaba pedig a vita során feldúltan elhagyta a termet, és nem is jött vissza.

Ezután én a Facebook-oldalamon közzétettem a vita hangfelvételét, amit ez idáig több mint 9000-en hallgattak meg. Ha még nem tette, hallgassa meg Ön is! (A hangot a jobb alsó sarokban lehet felvenni.)

Orosháza közvéleménye számára nyilvánvalóvá vált tehát, hogy mi történt a képviselő-testületi ülésen, és ki hogyan foglalt állást. (Még ha volt is olyan fideszes képviselő, akinek a név szerinti szavazáskor már a szavazata eltalálása is gondot jelentett, az ébren maradásáról már nem is beszélve!) A képviselő-testületi ülések tévéközvetítését korábban megszüntették, és hiába kérték a közmeghallgatásokon maguk az orosháziak, hiába tettem erre javaslatot többször én magam is, a Dávid‒Fejesné‒Bojtor-trió nagyon nem szeretné, ha a szégyenteljes működésüket a polgárok egy az egyben láthatnák.

A fideszes városvezetés kísérlete a bűneik utólagos kozmetikázására

A „Szem előtt az egészségügy – Idén több jut a kórháznak” című propagandaanyagnak az Orosházi Életben és az internetes portálon való megjelentetése nettó agymosás, mintha a kórház nem kért volna 24 millió forintot, mintha Fetser János módosító indítványa el sem hangzott volna!

A városi tévébe úgynevezett „összefoglalót” készítenek, amelynek a városi kórházat érintő része szintén egy propaganda-gyöngyszem. A mintapéldája az egyoldalúságnak és mindennemű közszolgálatiság hiányának. Hogyan kell úgy összevágni egy anyagot, hogy abból az jöjjön ki, hogy a fideszes városvezetés él-hal a kórházért. Itt sem hangzik el az, hogy a 24 millió forintot eredendően a kórház kérte, Fetser János módosító indítványának szavazásáról, tehát arról, hogy végül erről név szerint ki hogyan szavazott, már szó sem esik! Kérdezem: ez összefoglaló?

Bojtor István, az egykori tisztességes, megbecsült énjét végképp meghaladott alpolgármester pedig arról az ellenzéki módosító javaslatról, ami azt tartalmazta csak, amit a kórház kért, azt nyilatkozta a tévé kamerájába, hogy

„a kibicnek minden könnyű”.

Majd azzal próbálta meg az orosháziak agyát átmosni, hogy az ellenzéki képviselők nem támogatták a 15 millió forint odaítélését. Persze, hogy nem, mert a 24-et, a teljes összeget támogatták. Ha 30-at kért volna a kórház, akkor azt támogatták volna, ennyi.

A városi televízió „összefoglalójából” az Orosházi Kórházzal foglaló két részt ki- és összevágtam, a teljes felvétel itt tekinthető meg.

A főigazgató levele

Letöltés (PDF, 149KB)

A vita szövegének leirata

Az Orosházi Kórház részére nyújtott támogatás elszámolása; Az Orosházi Kórház 2019. évi támogatása

Dávid Zoltán polgármester: Köszöntötte a teremben megjelent Dr. Duray Gergő vezérigazgató urat, és Pető-Farkas Éva gazdasági igazgatót.

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága megtárgyalta, felkérte a Bizottságok elnökét és elnökhelyettesét, hogy ismertessék a Bizottságok állásfoglalásait.

Kovács Péter képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az 1. határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a 2. határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta.

Tóth Zoltánné képviselő, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnökhelyettese: A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

Fetser János képviselő: Módosító indítványa, hogy a Főigazgató úr által kért és megindokolt 2×12 millió forintot, azaz 24 millió forinttal támogassák a Kórházat, ne 15 millióval, továbbá név szerinti szavazást kért a döntésről. Ez nagyon komolyan érinti az orosházi állampolgárokat, nem mindegy milyen színvonalon és kondíciók mellett működik a Kórház. Minden lehetőséget meg kell adni helyi és állami szinten is ahhoz, hogy a Kórház működjön.

Továbbá szeretné, ha beterjesztenék a testületi ülésre azt a koncepciót, amit részben szóban ígértek, hogy egyfajta hosszú távú stratégiai döntést hoz a Képviselő-testület orvosok letelepedési támogatására, lakás támogatásra és egyéb támogatásra. Javasolta, hogy a TOP beruházásból lehetne venni egy MRI-t, így nem kellene átjárni Békéscsabára sem vizsgálatokra.

Örömmel olvasta, hogy a nővérszálló felújításra került. Sokan megkeresték azzal a kérdéssel, hogy a másik szárnyat is felújítják-e, ami Szobabérlők Háza címen van nyilvántartva és odaadták az Államnak, és ha felújításra kerül, akkor a liftet is felújítják-e, mert az egyik lift használaton kívüli. Reméli, hogy erre is kap választ.

Mivel a Kórházban működő Alföld Ambulance tartozik még a dolgozóknak megkérdezte, hogy a Kórház vezetése ebben a tekintetben elő tudja-e segíteni, hogy a dolgozók megkaphassák a juttatásaikat visszamenőleg?

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót válaszadásra Dr. Duray Gergő főigazgatónak.

Dr. Duray Gergő főigazgató: Elmondta, hogy a tavalyi év végén a fizetésekkel problémák voltak. A Kórház kapott konszolidációt, amelyet augusztus 31-ig a lejárt számlák kifizetésére fordítottak. Valóban csúszások voltak a szakdolgozói számlák kifizetésével kapcsolatban, viszont tavaly év végén plusz forrást sikerült arra találni, hogy az elmaradt vállalkozói, szakdolgozói számlákat ki tudják fizetni. Decemberben erről döntés született. Az Emberi Erőforrások Minisztériumából várják a pénznek az utalását. Az elmaradás így a jövő héten ki lesz fizetve.

A cél az, hogy minél több közalkalmazottat foglakoztassanak, mert a közalkalmazottaknak való kifizetés gördülékenyebben megy, mert az priorizált. Próbálják kezelni a problémákat, amire plusz forrást találtak, így rendeződni is fog minden.

A nővérszállóval kapcsolatban még nem tudta megmondani, hogy a teljes részt fogja-e érinteni, reményei szerint igen. Adatokat szolgáltattak a létszám és a szobák száma tekintetében, viszont választ még nem kaptak, mert ez egy központi forrásból fog megvalósulni.

Örvendetesnek tartotta azt, ami a Médiában is megjelent, hogy az Orosházi Kórház az egyedüli városi kórház, aki ezt a forrást megkaphatta felújításra, mert a többi nővérszálló megyei intézményhez tartozik.

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót ügyrendben Fetser János képviselőnek.

Fetser János képviselő: A módosító indítványa döntéséről név szerinti szavazást kért.

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót válaszadásra Bojtor István alpolgármesternek.

Bojtor István alpolgármester: Mint ismeretes a tavalyi évben 12 millió forinttal támogatta a város a kórházat ebben a formában, bár egyéb támogatási formák is voltak. Soha nem zárkóztak el a megkeresésektől. Az idei évben próbáltak egy kicsit nagyobb összeget beállítani erre. A Főigazgató úrral is tárgyaltak ennek a hasznosítási lehetőségeiről. Mindig lehet mindennek a dupláját mondani. Semmi akadálya annak, hogy név szerint szavazzanak erről, hisz szeretnék támogatni a kórházat a lehetőségeik szerint, valamint évközben is, ha megkeresés érkezik ez ügyben, szintén támogatják. Az orvosok letelepedése, bérlakás igények a prioritási sorrendben a toppon vannak minden esetben. Azt a fajta szoros együttműködést, amely most kialakult nem szeretné, ha a továbbiakban bármilyen konfliktuskeresésnek a forrása lenne. A pénzügyi átvilágítás eredményét ők is nagy tisztelettel várják.

(Elekes Lajos alpolgármester megérkezett az ülésterembe.)

Füvesi Sándor képviselő: Megjegyezte, hogy az SZMSZ-t szigorították, nincs testületi ülés közvetítés sem, előterjesztést sem engedik napirendre venni, tehát ha a busz menetrendje vagy a kórház van napirenden, akkor had mondhassák el a véleményüket róla. Több kérdés elhangzott Fetser úr által, reméli, hogy erre kapni is fognak választ. A kórháznál óriási problémák vannak, nemhogy javulna a helyzet, hanem évről-évre rosszabb. Nem fogadta el az Alpolgármester úr válaszát. Megjegyezte, hogy 1-1 millió forint havonta a központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályra és a Sürgősségi Betegellátó Osztályra ez nem nagy forrás. Megkérdezte, hogy miért nem adják meg a Kórháznak, amit kértek?

Sára Csaba képviselő: Miután meghallgatták a szocialisták által elmondott színészi siralomjátékot, megjegyezte, hogy az ő idejükben milliárdokat vontak ki az egészségügyből, padlóra küldték az egészségügyet…

Dávid Zoltán polgármester: Megvonta a szót a képviselő úrtól, mert nem az előterjesztésről beszélt.

Fetser János képviselő: Mindenki közös érdeke a Kórház. Bárkinek kerülhet a Kórházba a hozzátartozója is. Tehát elemi érdekük, hogy a legkedvezőbb feltételek álljanak a rendelkezésükre, ahogy a Miniszter úr elmondta, hogy az lenne a kívánatos, hogy egy-egy orvosnak másfél millió forintos fizetése lenne. Nem értett egyet Bojtor István alpolgármester úr válaszával. Hogy néz így szembe az orosházi állampolgárokkal?…

Dávid Zoltán polgármester: Megvonta a szót a képviselő úrtól, mert nem az előterjesztésről beszélt.

Dr. Szabó Ervin képviselő: Elhangzott egy indok Bojtor István alpolgármester úr részéről, amely szerinte mellébeszélés volt, viszont van egy olyan előterjesztés, ami pártpolitikán felülemelkedő, és nem egy ellenzéki képviselő találta ki, amit indítványban megjelölt, hogy 24 millió forint legyen a támogatás. Ha a Főigazgató úr kéri a támogatást, akkor nem is kellene gondolkodni rajta, hanem megadni, mert az orosháziaknak erre van szükségük.

(Sára Csaba képviselő az ülésteremből távozott, így a jelenlévő képviselők száma 12 főre változott.)

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót ügyrendben Bojtor István alpolgármesternek.

Bojtor István alpolgármester: Javasolta, hogy a további Képviselő-testületi ülések napirendjei úgy alakuljanak, hogy első pont a gyűlöletpolitizálás, a továbbiak pedig mindenről lehessen beszélni, csak az előterjesztésről nem.

Dr. Szabó Ervin képviselő: Kérte a Polgármester urat, hogy indokolja meg, hogy miért nem akar az orosháziak érdekei szerint rendkívüli segítséget kért Főigazgató úr részére 24 millió forintot megadni? Miért vesz fel 250 millió hitelt egy munkásszállóra, ami szükségtelen és nem rendkívüli segítségnyújtás keretében történik?

Dávid Zoltán polgármester: A Város Önkormányzata minden segítséget megad a Kórháznak folyamatosan. Azokat a kéréseket, amelyeket az év során egyeztetnek, támogatásokat, segítségeket úgy a lakáshelyzet, orvos, nővér és szakápoló elhelyezésben is megkapja a lehetőségekhez képest a Kórház a kért támogatást.

Dr. Szabó Ervin képviselő: Megkérdezte, hogy miért nem szavazzák meg a 24 millió forintot a Kórháznak? Miért utasította el azt a napirendi pont előterjesztését, amiben az orvos és szakápoló hiányt igyekezett orvosolni az ösztöndíjpályázattal, ami csak 300 ezer forinttal terhelte volna meg a költségvetést? Erre is nemet mondtak.

Dávid Zoltán polgármester: A Kórháznak 48 millió is kellene, de az Alpolgármester úr elmondta a választ.

Füvesi Sándor képviselő: Megjegyezte, hogy feltett kérdést a napirenddel kapcsolatban, amire nem kapott eddig választ. Évek óta mindösszesen 1-1 millió forintot kér a kórház az Önkormányzattól két osztály működésének a támogatására, amikor kérhetne sokkal többet is, mert lehetne, de ennyit kért. Tavaly is hiába javasolták, hogy adjanak nekik 24 millió forintot, és most sem akarják odaadni. Tehát az volt a kérdés, hogy ez a 9 millió forintos különbség, ami a 15 és a 24 millió között van, miért nem adható oda abból a városi költségvetésből, aminek csak az iparűzési adóbevétele 1 milliárd 700 millió forint? Szerinte ezt oda kellene adni.

Megkérdezte, hogy mivel látja, hogy a kamera folyamatosan veszi őket, ez azt jelenti, hogy le fogják adni az ülést a városi televízióban?

Dávid Zoltán polgármester: A kérdésre a választ már megadták.

Megadta a szót ügyrendben Füvesi Sándor képviselőnek.

Füvesi Sándor képviselő: Véleménye szerint nem kapott választ a kérdésére, mivel nem hallott semmilyen indokot.

Dávid Zoltán polgármester: Felhívta a képviselő úr figyelmét, hogy ez az előterjesztés készült el, ehhez kérte a képviselők támogatását.

Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van további kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

(További kérdés, vélemény nem hangzott el.)

Lezárta a vitát.

Megkérte a Képviselő-testület tagjait arra, hogy az ügyrendi gomb megnyomásával jelezzék, ha szeretnék, hogy a szavazás név szerint történjen.

(4 fő képviselő jelezte, hogy kéri a név szerinti szavazás lebonyolítását.)

Név szerinti szavazásra bocsátotta Fetser János képviselő módosító javaslatát. Felkérte Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző asszonyt a név szerinti szavazás lebonyolítására.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.

A Képviselő-testület – név szerinti szavazással – 4 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elutasította Fetser János képviselő javaslatát, miszerint 24 millió forinttal támogassák a Kórházat 15 millió forint helyett.

(Dr. Szabó Ervin mikrofon nélkül szólt közbe, így az elhangzottak a felvételen nem érthetőek.)

Dávid Zoltán polgármester: 5 perc szünetet rendelt el.

S Z Ü N E T

Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

7/2019. (I.31.) K.t. h a t á r o z a t

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2018. (I.31.) K.t. határozatával az Orosházi Kórház részére a Sürgősségi Betegellátó Osztályon, valamint a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon a biztonságos és magasabb szintű betegellátás megszervezésével kapcsolatos biztonságos és magasabb szintű betegellátás megszervezése nyújtott 12.000.000,- Ft támogatás felhasználásáról a Kórház részéről benyújtott elszámolást elfogadja.

Végrehajtásért felelős:            Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat megküldéséért

Határidő:                                 15 nap

Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

8/2019. (I.31.) K.t. h a t á r o z a t

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1)      támogatást nyújt az Orosházi Kórháznak az Önkormányzat 2019. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint:

a) Támogatott neve: Orosházi Kórház,

b) Támogatás összege: 15.000.000,- Ft működési támogatás, elszámolási – és nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési – kötelezettséggel,

c) Támogatási összeg folyósításának ütemezése:

2019. február 25-ig 5.000.000,- Ft,

2019. márciusától 2018. decemberig havi 1.000.000,- Ft összeg minden hónap 25. napjáig,

d) Elszámolás határideje: 2020. január 31.,

e) Támogatás célja: a Sürgősségi Betegellátó Osztályon, valamint a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon a biztonságos és magasabb szintű betegellátás megszervezése;

2)      felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős:            Dávid Zoltán polgármester, Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és Godár Andrea irodavezető a feladatkörükbe tartozó intézkedések megtételéért

Határidő:                                 a támogatás folyósításra az 1)c) pont szerint;

                                                  az elszámolásra az 1)d) pont szerint

Dávid Zoltán polgármester: Megköszönte az ülésen való részvételt Dr. Duray Gergő főigazgató úrnak és Pető-Farkas Éva gazdasági igazgatónak.

 

Ne maradjon le semmiről!