Nem „orosházi Vasarely”, hanem újabb fideszes mutyi! Az Ön pénzéből!

Ezek után, ennyi negatívum után már félve szólalok meg a pozitivitásommal, de azért én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó dolog, hogy ideérkezik ez az üveggyűjtemény, hiszen nem lehetne méltóbb helye.

‒ Tóth Zoltánné önkormányzati képviselő (Fidesz), 2013.

Közel két évvel a megnyitása után immár végérvényesen kijelenthető, hogy teljes bukás a drága közpénzen megvásárolt Báthory-üveggyűjtemény kiállítása. Nem nő, hanem évek óta csökken a Városi Képtár látogatószáma, a várt kulturális turistaroham elmaradt. Pont úgy, ahogy mi, szocialisták korábban megmondtuk.

Mivel ezt az ügyet is alaposan dokumentáltam itt a honlapomon, csak utalnék a 2016-ban közzétett Miért dugdossák az »orosházi Vasarelyt«?” című írásomra. Abban leírtam az egész ügy kezdetét, hátterét. Egy rövid részlet belőle:

„…az üveggyűjtemény gondnoka, aki nevelt fia az elhunyt üvegművész Báthory Júliának, éppen az a Szilágyi András, aki a főtéren lévő, állítólag körtefát ábrázoló üvegszobrot adta nekünk… a művésznek annak idején valószínűleg nem fizetett az alkotásért a város, azt csak úgy 'kaptuk'. Ajándékba. Szeretetből. Tudják, hogy van ez… (…) A Városi Képtár emeleti részén híres orosházi festők képei voltak kiállítva, amiket e miatt leszedtek. Úgy tudom, több örökös kifejezetten sérelmezi ezt az eljárást, annak idején a megállapodás erre a helyre szólt, nem máshova.”

Tekintettel arra, hogy több mint 100 millió (SZÁZMILLIÓ!!!) forint közpénzt költöttek el arra, hogy e gyűjteményt megvásárolják, és az orosházi képtárban kiállítsák, minimum elvárható lett volna, hogy valami országos és nemzetközi érdeklődést ki fog váltani. Erről szólt a fáma ugyanis. Ezzel szemben a 2017. áprilisi megnyitását követően a Városi Képtár látogatószáma az előző évi 2000-hez képest csökkent, mindössze 1800 fő volt. Most, 2019 januárjában pedig kikértem a tavalyi, 2018-as statisztikát, amely a következő:

Vagyis újabb csökkenés! Cél a padló!

Az alábbiakban a tavaly ilyenkor benyújtott interpellációmat és az arra adott „választ” teszem közzé, ez valamiért egy évvel ezelőtt elmaradt. Azt hiszem, tanulságos.

Dávid Zoltán polgármester: Felolvasta Füvesi Sándor „Orosházi Vasarely”? Avagy az évszázad kulturális mutyija?” tárgyú interpellációját, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Interpelláció Dávid Zoltán polgármester részére

Az interpelláció tárgya: „Orosházi Vasarely”? Avagy az évszázad kulturális mutyija?

Tisztelt Polgármester Úr!

Az idő majd eldönti ‒ tartja a mondás, és úgy tűnik, a tények legalábbis ezt mutatják, hogy Önöknek már megint nem volt igazuk. Több éves, egészen 2013 óta tartó vita köztünk, hogy helyes volt-e 90 millió forint közpénzt rákölteni, és abból megvásárolni a Báthory-üveggyűjteményt, illetve ‒ ez utána derült ki ‒ a városi költségvetésből még rákölteni sok millió forintot.

Emlékezetes, hogy 2013-ban az egyik képviselő-testületi ülésre érkezve, minden előkészítés és bizottsági tárgyalás nélkül az asztalon találtunk egy előterjesztést, ami az első, 30 millió forintos „pályázatról” szólt. Majd, amikor következett a második és harmadik szintén 30 milliós „részlet”, mindig visszamutogattak, hogy azokra azért van szükség, mert már az elsőt megnyerte a város.

Kérdés: ki nyert ezzel a hatalmas összeggel valójában? Ténylegesen a város-e, vagy az, akitől ilyen busás áron ezt a gyűjteményt megvették? Az, aki egyrészt a városnak ajánlotta fel a főtéren található és művészeti értékében az orosháziakat megosztó üvegtorzót, és ugyanő, aki a Báthory-gyűjtemény örököseként azt ilyen jó áron el tudta adni? Mert, hogy ugyanarról a személyről van szó, csak hogy mindenki értse az összefüggéseket!

Nem kérték ki a pályázati lehetőség felmerülésekor egyetlen orosházi múzeumi, helytörténeti, művészeti szaktekintély állásfoglalását sem, úgy támogatták, sietve, hogy csak erre lehetett pályázni. 100%-ban állami, azaz magyar adófizetői pénzből vásárolták meg, majd költöttek rá még az orosházi adófizetők pénzéből is, a kérdésem az, hogy összesen mennyit? Mibe került ez a „csoda” az orosháziaknak?

Többszöri halasztás után, végül, 2017 áprilisában be merték mutatni a gyűjteményt, amit addig rejtegettek a Városi Képtárat már szinte ostromló tömeg előtt, akik bizonyára messze földről is érkeztek megcsodálni ezt a páratlan ritkaságot. A bemutatóról szóló beszámolóban a városi közmédia azt harsogta, hogy várják a nagyközönséget! A számok viszont azt mutatják, hogy nem hogy „nagy”, de még kicsinek is alig nevezhető közönség érkezett! A várt turistaroham elmaradt! Amíg 2016-ban a Városi Képtárnak 2000 fő látogatója volt, 2017-ben nemhogy többszöröse, ami elvárható lett volna ekkora „művészeti csoda” érkezésénél, de még csak nem is több, hanem kevesebb: mindössze 1800 fő volt! Ez heti átlagban egy-két iskoláscsoportot jelent!

Még mindig úgy gondolják-e, hogy ez az orosházi Vasarely, avagy a Viharsarok Csontváryja?

Mikorra várhatóak a turisták tömegei, vagy ők nem csak a megkérdőjelezhető művészeti értékkel bíró gyűjteményt, hanem új és komoly turisztikai attrakciók híján (lásd a hagyományos, nagy múltú Kenyérünnep tavalyi teljes lerombolását stb.) még a várost is nagy ívben elkerülik? Vagy inkább arról van-e szó, hogy elkövették az évszázad kulturális mutyiját több mint 100 millió forint adófizetői közpénzből?

Várom megtisztelő válaszát!

Orosháza, 2018. január 25.

Füvesi Sándor

önkormányzati képviselő

Az interpellációra az alábbi választ adta:

A „Orosházi Vasarely”? Avagy az évszázad kulturális mutyija?” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

„Tisztelt Képviselő úr!

Önt idézve az idő majd eldönti, hogy helyes volt az akkori döntésünk, hogy pályázati pénzből megvásároltuk a Báthory-üveggyűjteményt. Büszkék vagyunk arra, hogy Orosháza az üveggyártás fellegvára és büszkék vagyunk azokra az emberekre, akik ebben az iparágban dolgoztak, dolgoznak. Az üveggyárak sok-sok orosházi családnak adtak biztos megélhetést az elmúlt évtizedekben. Természetes volt számunkra, hogy a pályázati lehetőséggel élve idehozzuk ezt az egyedülálló iparművészeti értéket. Az a tény, hogy az üveggyűjtemény megnyitóján neves üvegipari szakember is jelen volt döntésünk helyességét igazolja. Azt gondolom, minden üvegiparban dolgozó nevében vissza kell utasítanom azokat a gondolatokat, amiket Ön megengedett magának interpellációjában. Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb tiszteletet érdemel Orosháza üvegipara és az ott dolgozók sokasága.

Kérem válaszom elfogadását!”

Füvesi Sándor képviselő: Mivel az interpellációban le vannak írva a kérdések, ezért elvárná, hogy a leírt kérdésekre válaszoljanak. Le van írva, hogy összesen mennyit költött a város a Báthory üveggyűjteményre. Nem csak a pályázat a 90 millió forint, hanem több részletben összesen mennyit költött a város? Elmondta, hogy 2016-ban 2000 fő volt a Városi Képtárban a látogatók száma, 2017-ben miután betették a Báthory üveggyűjteményt lement 1800 főre. Vajon utólag a Városvezetés hogyan ítéli meg, hogy helyes volt-e több, mint 100 millió forint közpénzt elkölteni erre? Megkérte, hogy válaszoljanak a kérdéseire, mert addig nincs mit elfogadnia.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte Füvesi Sándort, hogy elfogadja-e a választ?

(Füvesi Sándor képviselő mikrofon nélkül jelezte, hogy nincs mit elfogadnia.)

Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta az interpellációra adott válasz elfogadását.

Fetser János képviselő nem vett részt a szavazásban.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

27/2018. (I.31.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Füvesi Sándor „Orosházi Vasarely”? Avagy az évszázad kulturális mutyija?” tárgyú interpellációjára adott polgármesteri választ elfogadta.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót ügyrendben Fetser János képviselőnek.

Fetser János képviselő: Megkérdezte a Jegyző Asszonyt, hogy szabályos volt-e az egész interpelláció lefolytatása, hiszen konkrét kérdésre nem kapott választ a képviselő, tehát nem is tudott nyilatkozni, hogy elfogadja-e a választ, mert nem válaszoltak a kérdésére. Lehetett volna azt mondani, hogy kimaradt a válaszából és majd megküldik írásban. Ha ezt nem zárják le, akkor a Kormányhivatalhoz fognak fordulni.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Volt egy interpelláció, amire a Polgármester úr adott egy választ. Ez a Képviselő úr számára nem volt kielégítő, mert nem válaszolt bizonyos kérdésekre, ezért nem is fogja elfogadni. A Polgármester úr a válaszát felolvasta.

Válaszlevél

Letöltés (PDF, 35KB)

 

 

 

 

 

Ne maradjon le semmiről!