Komoly kételyek a Kodolányi körül!

A képviselő-testületi ülésen a Kodolányi János Egyetem rektora által küldött rövidke levél megtárgyalása is sorra került. Mutatom, mennyire rövidke. Ha Ön is szeretne a várostól kérni 20 millió forintot, ennyi is elég!

A fideszes többség ennyire meg is szavazta, nekünk, szocialistáknak, ez kevés volt, mi nem szavaztuk meg.

Ez változás az elmúlt évekhez képest, amikor minden aggályunk ellenére minden támogatást megszavaztunk a Kodolányinak, amit kértek, ami a testület elé került. Bár legutóbb már komoly vitám volt az intézményt képviselő rektor-helyettessel abban, hogy én egy olyan ösztöndíj mellett érveltem, ami az orosházi tehetséges fiatalok felsőfokú (vagy középfokú is) tanulmányaihoz nyújt támogatást, tanuljanak az ország bármelyik intézményében. A Kodolányi oktatója pedig amellett érvelt, hogy az a támogatás jó, amit ők, helyben kapnak, ezáltal ingyenes képzési formát tudnak nyújtani bárkinek, aki idejön. De, kérdeztem én, nekem, települési képviselőként, nem elsősorban az itt élőkért kellene tennem? (Erről többet itt lehet olvasni.)

Ez alkalommal a következő kérdéseket tettük fel, amelyekre ennek a cikknek a publikálásig nem kaptunk választ. Amennyiben megérkezik, később közzéteszem:

Komoly per indult a Kodolányi Főiskola ellen, melyben nagyon komoly pénzösszeget követeltek vissza a főiskolától. Ez a per lezajlott-e, és ha igen,  milyen ítélettel, és jogerős-e?

‒ Az ingatlanba be van jegyezve egy olyan társaság, aminek a neve Hátrányos Megkülönböztetés Megszüntetéséért Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kinek az engedélyével, és miért történt ennek a bejegyzése abba az ingatlanba, amely a város tulajdona?

‒ A most szeptemberben felvett 26 nappalis és a 35 levelezős hallgató közül hány orosházi van? (Ennek azért van jelentősége, mert az önkormányzat több tízmilliós támogatást adott korábban.)

A képviselő-testületi ülésen elhangzott (Sára Csaba fideszes képviselő kérdezte), hogy az egyetem felélte a vagyonát, több mint 400 milliós veszteséget halmozott fel, és 600 milliós hiteltartozást nyög. Kérdés, hogy ezt a veszteséget miből fogja tudni ledolgozni, biztosított-e az egyetem jövője?

Fetser János frakcióvezető az előterjesztéshez (amelyen kezdéskor már Dávid Zoltán is módosított) módosító indítványt tett, miután Dávid Zoltán szünetet rendelt el (ami azért volt feltűnő, mert éppen egy hosszabb szünet után jöttünk vissza), majd a szünet után az összes módosítónkat leszavazták.

A napirend videója (ha már a városi tévé nem közvetíti)

Döntés Kodolányi János Egyetem részére nyújtandó támogatásról

Dávid Zoltán polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, és a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága megtárgyalta, felkérte a Bizottságok Elnökét, és Elnökhelyettesét, hogy ismertessék a Bizottságok állásfoglalását.

Lövei Ferenc képviselő, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnöke: A Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta.

Dávid Zoltán polgármester: Köszöntötte a teremben jelenlévő Dr. Malatinszki Szilárd urat a Kodolányi János Egyetem részéről.

Kiosztásra került egy kiegészítés a határozati javaslatról, amit mindenki megkapott.

Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

Fetser János képviselő: Elmondta, hogy annak idején ő kötötte meg a Kodolányi János Főiskolával az együttműködési megállapodást. Székesfehérváron a Kari Tanács hozta a döntést, egy fél napos hosszú egyeztetés és beszélgetés után, miszerint Orosházán létrehoznak egy főiskolai képzést. Szeretné, ha évről-évre folyamatosan fejlődne és az Orosházi lehetőségek bővülnének. Ennek ellenére az előterjesztést nem tartotta elfogadhatónak még a formáját sem. Benne van, hogy a működéshez kérnek 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást. A költségvetésbe beterveztek egy jelentős összeget, az megkapták, ingyen biztosítják a feltételeket. Tehát a Város erejéhez mérten megadja azt a támogatási formát, ami lehetséges.

Komoly per indult a Kodolányi Főiskola ellen, melyben nagyon komoly pénzösszeget követeltek vissza a Főiskolától. Megkérdezte, hogy ez a per lezajlott-e és ha igen, akkor milyen ítélettel, és jogerős-e I. fokon vagy II. fokon?

Azért nem támogatta az előterjesztést, mert látta az UNIO-s pályázati lehetőségeket, amelyben komoly lehetőségeket kapott az egyetem anyagi bevétel tekintetében. Dél-Békés, Orosháza, EFOP és még nagyon sok pályázatban különböző módon projektvezetőként konzorciumtagként vesz részt. Továbbá a Rektor úr egyértelmű politikai állásfoglalást tett a parlamenti választásoknál, ezért szerinte a viselkedése és a közért viselt felelőssége megkérdőjelezhető. Véleménye szerint belépett a politikai szereplők közé, és ezért tehette meg, hogy egy egymondatos indoklás nélküli levelet írt, amiben 20 millió forintot kért.

A kiosztott kiegészítő határozatban módosító javaslatot tett, mely szerint – A támogatott székhelye további legalább 10 éves tanéven keresztül Orosházán marad, további 10 éven keresztül biztosítja Orosházán a képzést, és támogatásával biztosítja Orosháza Város Önkormányzat által kijelölt 10 fő részére a térítésmentes oktatási képzést.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte Dr. Malatyinszki Szilárd urat, hogy kíván-e reagálni a kérdésekre?

Dr. Malatyinszki Szilárd igazgató: Maga a Kodolányi János Egyetem egy független felsőoktatási intézmény, saját maguk nem nyilvánítanak politikai véleményt, és ezt a jövőben is megszeretnék tartani. Jogi kérdésekre nem kívánt válaszolni. Az intézmény az elmúlt év eredményei kapcsán nappali képzésben nyert felvételt kb. 26 fő, levelező képzésben pedig 35 fő. Ez kb. egy tízes eltéréssel megközelíti a békéscsabai intézménynek a felvételi statisztikáját, ami nem rossz. Az intézményben a jelentkezők száma 160 fő volt, amelyből a ponthatárok miatt sajnos többen nem nyertek felvételt. Az elmúlt évi 20 millió forintos összeg mellé intézményük legalább kétszer ennyit hozzátett még. Megköszönte a támogatást Orosháza Városának. Most határozták meg azt, hogy milyen településeken és vonzásokban tesznek még plusz képzéseket a felsőoktatási tevékenységükön túl a térséghez. Hozzátette, hogy 360 fő képzését vállalják a kredit értékű továbbképzésben azokból a pályázatos forrásokból, amit Fetser úr is említett. Ezekhez mindenképpen ők is szeretnének hozzátenni, és a térség érdekében fejtik ki. Ezeknek a képzéseknek jelentős része itt Orosházán fog megvalósulni a Művelődési Házban. A pedagógusoknak ingyenes továbbképzést biztosítanak és még sok-sok olyan plusz additív tevékenységet végeznek a felsőoktatási tevékenységeken túl, amely értéket növel és teremti a városnak a szellemi tőkéjét. Továbbra is el akarják indítani a Kodolányi János Szabadegyetemet. Továbbá folyamatosan olyan tevékenységeket fognak kifejteni, amelyben egyre jobban látszik az, hogy az érték, melyet a Kodolányi János Egyetem kifejt ez egyre erősebb lesz és látszik az a térségben, hogy ezek a fiatalok itt vannak, és igenis értéket képviselnek. A duális képzésük együttműködései kapcsán jelentős tárgyalásokat folytattak a Budapest Bankkal, a Békés Takarékkal, az Alföldvízzel, a Linamarral, azért hogy a Dél-Békési orosházi fiatalok ott el tudjanak helyezkedni és amellett, hogy ők nappali képzésben folytatnak tanulmányokat, ők még emellett pénzt tudnak keresni, így folyamatosan be tudnak épülni a térség munkaerő piaci potenciáljába. Az a két fiatal, aki most Orosházán a Dohertynél duális képzésben van, az első néhány fiatal ahhoz, hogy ezeket a fiatalokat itt tudják tartani. Amellett, hogy a Kodolányi kiképzi őket, amellett itt a térségben tudnak munkát vállalni. Azzal a tevékenységgel, amivel elindultak, és amivel a nappali képzést erősítik, jó úton vannak. Az a céljuk és elképzelésük, hogy 200-300 fős nappali csoportot tudjanak ellátni 3-5 éven belül Orosházán. Ez a támogatás nagy segítség számukra. Megköszönte Orosháza Városának a bizalmat, hogy segít nekik, amit igyekezni fognak meghálálni.

Sára Csaba képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnökhelyettese: A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozati javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta. 

Szerette volna, ha a Rektor úr is jelen van, hogy neki tehesse fel a kérdéseit. Örömét fejezte ki, hogy az iskola itt van, és Orosháza Város támogathatja működési költségek megszavazásával az iskolát. Örült a sok új jelentkezőnek a városba. Szeretné, ha Orosháza nem csak központ lenne, hanem oktatási központtá válna. Megnézte az iskola előző évi gazdálkodását, és az iskola teljesen felélte a vagyonát. Az elmúlt évben 427.000.000,- Ft veszteséget halmozott fel. Jelen pillanatban is van több mint 600.000.000,- Ft hiteltartozása, amit a saját tőkéjéből már nem tud rendezni, hiszen ingatlanjai nincsenek, amit eladhatnának.

Megkérdezte, hogy ezt az óriási hiányt miből fogja finanszírozni, mert jelen pillanatban az iskolának az elkövetkező 3 évre sincs meg a működési feltétele, dacára annak, hogy jelentős pályázati forrásokhoz tud jutni az iskola? Nem szeretné, hogy egy ilyen intézmény, ami a városnak egy kitörési pontja legyen, elveszne a süllyesztőbe. Kérte, hogy ezt tolmácsolja a főnökei részére.

Füvesi Sándor képviselő: „Tisztelt Képviselő-testület! Előttem két olyan hozzászólás volt az ellenzéki részről, meg Fidesz frakció részéről, amihez én azt gondolom, hogy sok mindent már nem lehet hozzátenni. Nagyon sok megfontolásra érdemes dolog elhangzott. Én úgy érzékelem és nem véletlen az, amit az ülésvezető Polgármester mondott, hogy eljött egy olyan pont, amikor talán feltétel nélkül nem lehet támogatást adni, és nem véletlen az sem, hogy ez a kiegészítés, ami azt a címet viseli, hogy a támogatás nyújtás együttes feltételei az pluszban idekerült. Azt gondolom, hogy szerencsésebb lett volna és ezt bizottsági ülésen is elmondtam, hogyha ez a levél nem kerül a Képviselő-testület elé, hanem van egy háttér egyeztetés, kiegészítés, hiszen azt gondolom, hogy számítani lehetett arra, hogy egy nemcsak 20 millió forintos összegnél, hanem ennek a töredékénél is fel fog merülni az a konkrét kérdés, hogy mire. Az a válasz, ami az anyagban van, hogy működési költségre, az nagyon-nagyon kevés, és ennél részletesebb kibondásra lett volna szükség. Természetesen Malatyinszki úr annyit tudott mondani, hogy nyilván különféle oktatásra, szakokra és így tovább. Na, most ezt elő kellett volna készíteni egy írásos anyagot kellett volna csinálni és akkor mentünk volna tovább az eredeti úton. Azon az úton, amit én a többiek is talán megerősítik, hogy nagyon sok mindenről nem beszéltünk. Sok mindent az ember elhallgatott, véleményt nem mondott, érvet nem mondott, mert a legfontosabb célt tartottuk szem előtt Orosháza Város érdekében ismét, hogy ez a támogatás menjen azon az úton tovább, amit még a Szocialista városvezetés alatt Fetser János polgármester ideje alatt elindult. Én egy konkrét dolgot mondtam a bizottsági ülésen nem kardinális, csak arról volt szó, hogy erről majd egyeztetnek, hogy itt például az elszámolás határideje az jövő év május 31. Ugye felvetettem azt, hogy mivel várhatóan a jövő évi költségvetésben is. Bocsánat nem vettem észre. A másik, hogy benne van az anyagban a 3. pont, hogy 3 kijelölt fő részére. Na most én vagyok az egyik a testületben biztosan, aki amióta képviselő minden évben elmondja azt is és a legutóbbi tárgyalásnál is elmondtam azt, hogy a városi ösztöndíjra lenne szükség középiskolás és felsőoktatási szinten és nagyon sajnálom, hogy sok Békés Megyei Önkormányzatnál van, Orosházánál kisebb Önkormányzatoknál van, és mi még mindig nem zárkóztunk fel idáig, holott szükség lenne rá, és pont a rektor úrral, hát volt egy vitánk, hogy ő amellett érvelt, hogy intézményi támogatásra van szükség már a világ is e felé megy, én meg maradtam annál az érvnél, hogy van létjogosultsága annak, hogy egy városi önkormányzat támogassa azokat a fiatalokat, akik ott születnek, ott nőnek fel, és ott tanulnak, és mondjuk középiskolába, felsőoktatásba elmennek és tehetségesek, mert ezt sokan csinálják. Én meg szeretném azt kérdezni, ha fejből nem megy természetesen elfogadom és később is jó a válasz írásban, hogy ebből a számból, amik felvételre kerültek szeptembertől, ami itt elhangzott a 26 nappalis és a 35 levelezős, ha megkaphatnám azt az információt, hogy szakokra és nem csak tagozatra bontva, hogy ebből hány orosházi van? Ez egy információ egy orosházi testületi tag számára. Az is ugye itt az előkészítés, hogy hát 3 kijelölt fő részére és akkor, ezért felelős Dávid Zoltán polgármester. Na most itt is ugye több kérdés adódik, itt már gondolom nem lesz lehetőség belemenni, hogy mi a kijelölt, hogy jött. Tehát ahogy városi ösztöndíjat nem lehetett évekig, akkor most ide van írva, hogy 3. Ki fogja kijelölni, hogy lesz kijelölve mi alapján stb..? Tehát azt gondolom, hogy ez így nagyon a felszín, és ez is az előkészítésnek az alaposságát hiányolja, mutatja, hogy mennyire nem volt előkészítve. Köszönöm szépen, és akkor várom az egyeztetés eredményét.”

Fetser János képviselő: Az ingatlanba be van jegyezve egy olyan társaság, aminek a neve Hátrányos Megkülönböztetés Megszüntetéséért Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Megkérdezte, hogy kinek az engedélyével, és miért történt ennek a bejegyzése abba az ingatlanba, amely a város tulajdona?

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót Jegyző Asszonynak válaszadásra.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében, amikor használati megállapodás van az ingatlanok vonatkozásában, akkor ezt követően már a használó hozzájárulása kell, tehát Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak nem kell. Ez igaz az intézmények esetében is. Önkormányzati hozzájárulás nem kellett, a többit pedig a használó adta.

Dr. Malatyinszki Szilárd igazgató: Nem tud arról, hogy más intézmény használná rajtuk kívül. Rektor úrral egyeztet, és mindenképpen írásban meg fogják adni a választ. Ők az intézményt nem városi intézménynek tekintik abból a szempontból, hogy a beiskolázási körzeteket nem így határozzák meg. Éppen ezért is a beiskolázáskor a toborzáskor Csongrád megye északi része és egész Békés megyére veti ki a tevékenységét. Ez a céljuk, hogy egy valódi regionális intézményt építsenek. Meg fogják küldeni azt is, hogy a felvételt nyertek közül mennyien orosháziak, illetve milyen településről jelentkeztek. Úgy látja, hogy többen vannak Csongrád északi részéről, és Békés megyéből is vannak sokan, sőt többen a Gál Ferenc Főiskoláról is átjelentkeztek hozzájuk, hogy itt tanulhassanak.

Dávid Zoltán polgármester: Szünetet rendelt el.

S Z Ü N E T

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót Jegyző Asszonynak, hogy az új határozatot ismertesse a szünetben megbeszéltek szerint.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Polgármester úr úgy szeretné eredetben kérni a határozat elfogadását, hogy maradna a 3-3 év és a 3. pontnál kerülne beépítésre, hogy minimum 3 fő, ami azt jelenti, hogy lehetővé válna az, hogy akár többet is kijelöljön az Önkormányzat, és a végrehajtásért felelős megjegyzésben a minimum 3 fő kijelöléséért a Társadalmi Kapcsolatok bizottsága lenne a felelős és a döntéshozó.

Fetser úrnak volt egy módosító javaslata a 10-10-10 vonatkozásában, tehát először erről kell szavazni és utána az eredeti határozatról.

Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta Fetser János képviselő módosító javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elutasította Fetser János képviselő javaslatát, miszerint – a támogatott székhelye további legalább 10 éves tanéven keresztül Orosházán marad, további 10 éven keresztül biztosítja Orosházán a képzést, és támogatásával biztosítja Orosháza Város Önkormányzat által kijelölt 10 fő részére a térítésmentes oktatási képzést.

Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés eredeti határozati javaslatát, ahogy Jegyző Asszony ismertette.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

163/2018. (IX.4.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

  1. mindösszesen 20.000.000.,- Ft támogatási összeget nyújt a Kodolányi János Egyetem részére (székhely: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 4., adószám: 18483400-2-07, képviseli: Dr. Szabó Péter rektor) Orosháza Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (I. 31.) önkormányzati rendeletének 2. melléklet 21. cím 6. szám „Működési célú támogatások áht-n kívülre” előirányzatában meghatározott keret terhére;

Támogatott neve: Kodolányi János Egyetem

Támogatás összege: 20.000.000,- Ft, az elszámolás határideje: 2019. február 28.

Támogatás célja: működési célú támogatás biztosítása 2018. évre;

Támogatás formája: vissza nem térítendő, elszámolási kötelezettséggel; annak elmulasztása, vagy nem megállapodás szerinti felhasználása esetén visszafizetési kötelezettséggel;

Támogatás nyújtásának együttes feltételei:

  • Támogatott székhelye további legalább 3 tanéven keresztül Orosháza város
  • Támogatott az oktatási képzést további legalább 3 tanéven keresztül biztosítja Orosháza városában
  • Támogatott biztosítja Orosháza Város Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága által kijelölt minimum 3 fő részére a térítésmentes oktatási képzést
  1. felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a támogatási megállapodás aláírásáért,

a személyek kijelöléséért a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága,

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási megállapodás aláírásra történő előkészítéséért,

Godár Andrea irodavezető a fedezet biztosításáért, illetve a támogatás összegének átutalásáért.

Határidő: 2018. szeptember 28, a támogatás összegének átutalására

Dávid Zoltán polgármester: Megköszönte Dr. Malatyinszki Szilárd igazgató úrnak az ülésen való részvételét.

Frissítés!

Feladó: Dr. Malatyinszki Szilárd <mszilard@kodolanyi.hu>
Dátum: 2018. október 4. 11:45:45 CEST
Címzett: "oroshaza@mszp.hu" <oroshaza@mszp.hu>
Másolat: "ligeti.lea@oroshaza.hu" <ligeti.lea@oroshaza.hu>, "polgarmester@oroshaza.hu" <polgarmester@oroshaza.hu>, KJE Rektor <kjehivatal@kodolanyi.hu>
Tárgy: Válasz a testületi ülésen felvetett kérdésekre

Tisztelt Fetser János Képviselő Úr!

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testülete 2018. szeptember 4-i ülésén Fetser János   képviselő úr kérdést intézett felém, melyre az alábbi válaszokkal élek:

A 26 hallgatóból 6 orosházi, 20 egyéb településekről érkezett (23 Békés megyéből, 3 Csongrád megyéből). Amennyiben bővebb információkra van szükségük, úgy kérem, jelezzék számunkra.

A székhelyünkön lévő ingatlan (5900, Orosháza, Gyopárosi út 3.F.) tudomásunk szerint semmilyen más intézménynek, cégnek nem bejegyzett székhelye. Az épületet bérleményként használjuk, így az önkormányzatnak van bármi fajta lehetősége ezt hasznosítani – így telephely- vagy székhelyhasználat kapcsán is engedélyt kiadni.

Tisztelettel és üdvözlettel:

Dr. Malatyinszki Szilárd

főiskolai adjunktus, központi székhely igazgató

Kodolányi János Egyetem

Orosháza

Gyopárosi út 3/F

H-5900

Dr. Szilard Malatyinszki Ph.D.

assistant professor, director of department

Kodolanyi Janos University
Oroshaza
Gyoparosi ut 3/F.
5900 – Hungary
"Kérem, gondoljon a környezetére, mielőtt kinyomtatja ezt a levelet!
Please consider the environment before printing this e-mail!”
Mottó: "Élni jöttem erre a Földre, nem félni!"
Posy: "I have come to live on this Earth, not fear."

 

Ne maradjon le semmiről!