400 milliót osztogatnak. Vagy fosztogatnak? Simonka-szál itt is!

Részlet az OrosCafé „tudósításából”

Párhuzamos világban élünk Orosházán. Ha csupán a városi közmédia narancsködös cikkéből tájékozódott, akkor annyit tudhat, hogy „Több száz millió forintból fejlődhet a belváros”. Amennyiben követi a honlapomat, és elolvassa ezt az írásomat is (amit ezúton is köszönök), akkor megtudhat egy sor olyan háttérinformációt, amelyről már nem szívesen beszél a Dávid Zoltán-féle városvezetés.

Persze, ha kiírnak egy uniós pályázatot, és azon Orosháza nyer, az öröm mindenkinek. Régen, Fetser János polgármestersége idején a megyében „bezzegvárosnak” hívták Orosházát, mert annyira jól szerepeltünk a különböző pályázatokon. Ez sajnos a múlt. Mára ‒ a Voldemort-ügy óta erre bizonyíték is van ‒ már a pályázatok eleve úgy „íródnak ki” országosan, hogy az bizonyos fideszes érdekköröknek a lehető legjobb legyen. Tehát, ha meghirdetik a „TOP-7.1.1-16 ‒ Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című pályázatot, akkor az ember képviselőként a következő dolgokat várja el:

‒ Készítsék el időben és körültekintően a pályázatot.

‒ Ha pénzt lehet nyerni civil szervezeteknek, és az önkormányzat valamelyik intézménye is lehet a pályázó és a későbbi lebonyolító, akkor pályázzon az.

‒ Legyen biztosítva az átláthatóság, a majdani bírálat szakmaisága és pártfüggetlensége.

Idáig egyetértünk, ugye?

Nagyon jó! Dávid Zoltánék ugyanis ennek pont az ellenkezőjét csinálták!

2016 májusában és júniusában, két testületi ülésen is, a beadási határidőre való hivatkozással, viharos gyorsasággal lezavarták a pályázat beadását. Azt mondták, hogy a legjobb az lesz, ha az önkormányzat belép a Dávid Zoltán vezette kőfideszes polgári egyesületbe, és így alakul meg a „helyi közösség”. Eleve a pályázat is „úgy lett kiírva”, hogy csak egy szűk kör jusson oda a kondérhoz, erre tudnak mindig hivatkozni is: „ilyen a pályázati kiírás”. (Miért is? Ott nem a Fidesz van, ahol a pályázati kiírást elkészítették?) „Szakértőként” Simonka emberei jelentek meg a testületi ülésen, az egyesület tagjai közt pedig egyszer csak felbukkant a Simonkához erősen köthető Aktív Klub Kft. A „fejlesztési stratégia munkaanyagához” egyetlen napig lehetett projektötletet beküldeni, és két éve hiába kérdezem, hogy a nagy „társadalmasításban” hány ilyen ötlet érkezett be, nem válaszolnak: valószínűleg egy sem, nem is ez volt nyilván a cél, hogy itt bárki civil módon „ötleteljen”.

Nem sorolom a részleteket. A lényeg: mindent elkövettek azért, hogy ez az egész ‒ legyen az alapcél bármennyire is üdvözítő ‒ a lehető legfideszközelibb és legátláthatatlanabb legyen.

Olvassa el a korábbi írásaimat ebben a témában!

És akkor Dávid Zoltán halkan belépett… Újabb pénzlenyúlás Fidesz-módra?

800 millió: „Csak a Fidesz”?

A fentebb említett OrosCafé-cikk hatására augusztusban levelet írtam Dávid Zoltánnak (legalul elolvasható), többek között kérdezve, hogy a 2016-os képviselő-testületi határozat végrehajtásáról (ami arról szólt, hogy a város csatlakozik a saját fideszes szervezetükhöz) mikor számolt be a képviselő-testületnek. Mivel a válaszadásra a törvény szerint biztosított maximum 30 nap éppen lejárt a szeptemberi testületi ülés előtt, megkaptam a választ. Az általam hiányolt beszámoló pedig nagy hirtelen bekerült az előterjesztések közé, így a testületi ülésen, ennek kapcsán, ismét fel tudtam tenni a kérdéseimet.

Ha van hozzá ideje, kedve és ‒ főleg ‒ gyomra, kérem, figyelje meg, hogy Dávid Zoltán mennyire, de mennyire nem tud semmiről se semmit (még a saját egyesületének honlapjának a címét sem tudja), illetve azt, hogy mennyire nem válaszolnak a konkrét kérdéseimre. Hiába tettem fel írásban, hiába szóban többször is: nem! Pedig törvény van rá, hogy kötelező nekik.

A napirend videója (ha már a városi tévé nem közvetíti)

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Dávid Zoltán polgármester: Az előterjesztést a Bizottságok nem tárgyalták

Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

Füvesi Sándor képviselő: „Tisztelt Képviselő-testület! Több határozatról való beszámolás is van előttünk. Én a hozzászólásomban amennyi időm engedi, leginkább a sorban az elsővel szeretnék foglalkozni. Amint látszik is a dátumából ez egy 2016. május 30-i határozat, tehát joggal adódik az emberben a kérdés, hogy így több mint 2 év elteltével mi okozhatta azt, hogy ennyi idő kellett arra, hogy erről a határozatról is beszámoljanak. Most én elmondom a Képviselő-testületnek a választ, mert ez nem derül ki ebből az anyagból, hogy én augusztusban fordultam egy levélben a városvezetéshez, többek között rákérdezve arra, hogy ez a 4-es pont ez miért maradt el, hiszen a határozati javaslatban az van benne, hogy be kell számolnia a Képviselő-testületnek a Polgármesternek, és ez nyilvánvalóan elmaradt, ezt most pótolják, és azért van ide mellékletként belerakva az alapszabály is, mert hogy volt erről egy Képviselő-testületi határozat. Biztos vagyok benne, hogy ezután még figyelmesebben fogják a határozatokat nézni. Viszont ki szeretném használni az alkalmat, ha már itt van előttünk ez az anyag, ez az alapszabály, ez a téma, hogy azért néhány szót váltsunk róla, hiszen itt több száz millió forintos pályázati lehetőségről van szó, ami gyakorlatilag egy szűk Fideszes körhöz kerül, és mi már 2016. májusában is, amikor első alkalommal a Képviselő-testület előtt volt ez a téma. Természetesen ez is olyan szokásos intézési móddal majd az előterjesztés később kerül postázásra címmel, hogy minél kevesebb idő lehessen átnézni. Majd utána volt egy második forduló júniusban, ahol csak egy szóbeli előterjesztés lett akkor adhoc módon felvéve, tehát eléggé, hogy is mondjam hát gyorsan lett intézve ez a dolog, és az előterjesztés tárgyalása alkalmával is többször elhangzott az az indok, hogy hát rövid a beadási határidő és azért ez a sietség. Na most én megkérdeztem, hogy belehet-e adni később is ezt a pályázatot. És akkor most szeretném én tájékoztatni a Képviselő-testületet, ha már ezt a városvezetés nem tette meg, hogy a Dávid úrtól kapott válaszban az van benne, hogy első körben a támogatási kérelmet elutasították, és a támogatási kérelem ismételt benyújtására 2017. február 28. napján került sor. Tehát az az indok, ami itt akkor elhangzott, hogy gyorsan-gyorsan-gyorsan az ennyire nem volt igaz. Abszolút lett volna rá idő, hogy ezt a témát alaposan előkészíteni és tényleg bevonni azokat a szereplőket, akik várták volna, hogy szólhassanak ebben az ügyben. Ha megnézzük az alapszabályt, ami tehát az előterjesztés melléklete kiderül belőle, hogy a Dávid Zoltán, mint Orosháza Városát képviselő elnök mellett az alelnöki tisztséget az Oros-Avis Kft. tölti be képviseli Elekes Lajos. Elnökségi tag pedig a Jövő Építők TDM. képviseli Kiss László. Ez így 3 tagban az elnökség. Jelezném azt is, hogy az Oros-Avis Kft-t a 2016-os tárgyalás alkalmával több alkalommal kérdeztük, hogy valóban Elekes úr e lelhető ott fel. Egyik alkalommal sem válaszoltak, most már ebből kiderül. A tagokkal kapcsolatban 2016. júniusában ebben a bizonyos prezentációban azt mondták és kivetítették a sort, ez most is elérhető, hogy 15 tagból áll. Ebben a válaszban, amit nekem Dávid úr küldött 16 tag van benne, van egy új tag az Aktív Klub Kft. nincs már időm ezt jelezni, üssék be a google-ba 100 találatot fognak találni, hogy Simonkával ez hogy kapcsolható. Az általam kapott válasz pedig azt tartalmazza, mert ezt is kérdeztem, hogy új tagot 2016. óta nem vettek fel. Tehát meg szeretném azt kérdezni, hogy mi okozza ezt a differenciát? Vagy akkor nem adtak teljes listát, vagy az, amit itt válaszban leírt az nem igaz. Hogy került be ez az Aktív Klub Kft. új tagnak? A határozatban ugye az van benne, hogy a helyi közösséget ez a bizonyos Polgári Egyesület képviselje. Mi javasoltuk, hogy más formában kellene ezt megoldani konzorciumi formában. Ezt elutasították, azt mondták, hogy a saját Fideszes Polgári Egyesületük a legjobb módja ennek az elvételére. Érdekes módon a néhány héttel ezelőtt megjelent Orosházi Élet cikkben már maga Elekes úr is, vagy a cikk nem derül ki, hogy pontosan az ő szavai, vagy a cikk írójáé, úgy fogalmaz, hogy igen a konzorcium lett volna megfelelő mód, de rendhagyó módot választott Orosháza Város Önkormányzata. Most annyira rendhagyó, hogy szeretném Önöknek mondani, és ha lehetséges folyamatosan a 2 percemet kihasználnám, mert van még mondanivalóm e tárgyban. Például Békésen miért tudták a Kulturális Sport és Turisztikai Központot megpályáztatni? Békéscsabán miért tudták a Városfejlesztési Beruházási és Szolgáltató Nonprofit Kft-t? Gyomaendrődön miért tudott a közös Önkormányzati Hivatal pályázni? Csak Békés Megyei példákat mondok. Mezőberényen és Szarvason miért tudott a Polgármesteri Hivatal pályázni? Annyi más helyen a megyében tudtak önkormányzati úton egy ilyen pályázatot lebonyolítani, ami tehát arról szól, hogy több száz millió forintot fognak szétosztani a pályázók között. Nyilvánvalóan, hogy már látszik az elején, hogy ez hogy fog működni. Benne volt az Orosházi Életben ezt meg szeretném kérdezni, hogy 50 millió forintot terveznek működési költségre, hogy ezt mégis mire gondolják fordítani, ez mit takar ez az 50 millió forint? Több alkalommal nem válaszol Dávid úr. Az írásbeli kérdésemre sem válaszolt legutóbb, hogy hány projekt ötlet érkezett be 2016. júniusában, amikor 1 napot biztosítottak az orosháziaknak erre? Ennyire kevés? Ennyire nulla? Azért kérnék szépen most már harmadik alkalommal egy választ erre a kérdésre. Jelzi itt nekem az írásbeli válaszában, hogy hát minden egyéb információt megtalálok a Polgári Egyesület honlapján. A honlap címet nem tette oda, én beírtam a google-ba megtaláltam az Önök facebook oldalát, amin 2014-ben van az utolsó poszt, és ott van egy Ope nevű honlap, ami egyébként nem működik, a domen nincs is levédve, úgyhogy mondja már meg legyen kedves, mindjárt beütöm a telefonomba, hogy mi az Önök Polgári Egyesületének a honlap címe, mert így nem lelhető fel nem érhető el. Gondolom a saját Polgári Egyesületének a honlap címét, aminek Ön az elnöke most fejből nekem meg tudja mondani. Jó lett volna, hogyha ez a levélben is benne van. Abban a levélben, ami egyébként kioktat engem, hogy hát én ott voltam az egyesületnek az egyik rendezvényén, és miért nem mondtam utána projektötletet. Mondja már meg nekem, hogy melyik egyesületi rendezvényükön voltam ott, mert, hogy én nem emlékszem? Köszönöm szépen.”

Dávid Zoltán polgármester: Több minden elhangzott a Képviselő úr részéről. Az a cél az a lehetőség és pályázati munka, ami eredményre vezetett, az sikeres volt. Ez olyan nagy lehetőséget nyit meg azoknak a szervezeteknek, akik eddig forintokból és magánerőből próbálták meg összetenni azt a munkát, hogy meg tudják valósítani a céljaikat. Most viszont lesz lehetőségük arra, hogy anyagi forrásokkal megtámogassák, így sokkal színvonalasabban és könnyebben el tudják érni a céljaikat. Ez egy nagyon nagy eredmény és nagy sikertörténet, hisz eddig a pályázat sikeres elbírálásáról tudnak beszámolni a honlap pedig megnyílt. A pontos címet meg fogják mondani. A célokhoz a lehetőségeket a tagok maximálisan kihasználva tudják biztosítani ezt a forrást Orosháza Város polgárainak és a civilszervezeteknek, akik ezzel élni fognak. A felhívás közzé lett téve, ezzel csak élni kell.

Megadta a szót Elekes Lajos alpolgármesternek.

Elekes Lajos alpolgármester: Eredetileg 800 millió forintra lett beadva a pályázat, de forrás hiány miatt országosan ezeket lefelezték, így jött ki a 400 millió forintos összeg. A pályázatnak a megvalósításának a módja unortodox mód, amit Orosháza Város követ. A pályázat csak Orosháza város belterületére vonatkozik. Helyben lehet a pénzt elkölteni és a helyben lakók dönthetnek arról, hogy mire költik el ezt a pénzt, hiszen valamilyen módon a társadalmi beleszólást, részvételt ebben biztosítani kellett. Ennek azt a módját választotta Orosháza Város, hogy egy egyesületen belől az orosházi Polgári Egyesületet hozza létre azt a helyi akciócsoportot, akik ezt a pályázatot lekoordinálják. A cégek úgy kerültek bele, hogy a pályázat előírta, hogy milyen összetételű kell, hogy legyen a döntési szervezet, az egyesületnek a tagságát így kellett átalakítani. 1/3-ad részt civil szervezetek, 1/3-ad részt a gazdasági szférának a résztvevői, 1/3-ad részt pedig önkormányzati egységek résztvevői. Maga az egyesület nyitott, ha valaki a tagságát kéri benne, akkor erről az egyesület közgyűlése dönt. Egyenlőre erre nem érkezett kérés. Elkészült egy fejlesztési stratégia, ami meghatározta a pályázat előírása alapján, hogy hány projektet tervez az egyesület megvalósítani. Ebben vannak nagy projektek és kisebb projektek is.  A nagy projekteknél előírás volt, hogy az Önkormányzat részvételével kell megvalósítani. Ebben egy társadalmi cél kerül megvalósításra, aminek a társadalmi haszna nem lehet kétséges. A többi kisebb projektekről pedig az ötletek akkor fognak beérkezni, amikor ez a pályázat kiírásra kerül. A fejlesztési stratégia mentén ez az egyesület ki fogja írni a pályázatokat. Odáig van feladata az egyesületnek, hogy kiírja a pályázatot, a beérkező pályázatokat elbírálja, nyertest hirdet és utána a nyertesek a támogatási szerződéseket majd közvetlenül az Államkincstárral kötik. Amikor kiírásra kerül a pályázat az előírásainak megfelelően, ebben rögzítve vannak a célok is, erre lehet majd jelentkezni ötletekkel.

Felmerült az 50 millió forintnak a kérdése is. Ezt is a pályázat osztotta meg, hogy a 400 millió forint rendelkezésre álló forrásban 350 millió forint fordítható pályázatokra, 50 millió forint pedig a munkaszervezetnek a költségeire. Ha azt nézik, hogy 2022-ig kell fenntartani ezt a szervezetet, akkor nem tűnik olyan soknak. Ebben a munkaszervezet bérköltségei is vannak, bérleti díjak, és a működéshez kapcsolódó napi operatív tételek. Semmi olyan nincs benne, ami ezen túlmutat. Orosháza Városa egyrészt a tagi jogait tudja gyakorolni az Orosházi Polgári Egyesületen belül a testületen keresztül. A TOP CLLD pályázat kiírása alapján a központi nagy projekt az Önkormányzat részvételével kell, hogy megvalósuljon, tehát ott ebben a projektben együtt fognak dönteni erről. Most ott tartanak, hogy az Irányító Hatóság nagy projektet elfogadta, tehát kiírásra kerül és a tervek szerint év végéig meg fognak jelenni ezeknek a kisebb pályázatoknak is a kiírása, tehát lehet pályázni rá. Erről majd részletes tájékoztatást fog adni az OPE. A honlap működik ope-clld.hu címen. Ezen rengeteg információ van. Ő az egyik alelnöke az egyesületnek, és ha bármelyik képviselőnek kérdése van, szívesen válaszol rá. 

Fetser János képviselő: Véleménye szerint sántít az egész az elnökség és a Felügyelő Bizottság összeállításánál is, hiszen nagyon vigyáztak arra, hogy ebbe a folyamatba senki ne tudjon semmilyen ellenőrző funkciót betölteni, és ne legyen átlátható. Amikor az egész indult a véleménye az volt, hogy Dél-Békési maffia által vezérelt pénzlenyúlás, ami csak erősödött benne azóta, hiszen akkor azt mondta a Polgármester, hogy bemutatja a szakértőket, akik tiltakoztak, hogy nem is szakértők. Az egyik Ruck Márton volt, a másik Simonka György unokahúgának a fia. Ők próbáltak jelentkezni Alapító Egyesületbe civil szervezetként, de lehetetlenné tették. Az 50 milliós működési kereten belül egyetlenegy olyan van, aki orosházi a többi Simonka Györgyhöz köthető. Ez nem unortodox módon kitalált dolog, hanem kihasználva a kapcsolatokat, ezt egy Fideszes szűk csoport fel akarja használni a saját céljaira. Ezért nem nyitott és nem ellenőrizhető. Megjegyezte, hogy a Polgármester csak a testület jóváhagyásával hozhat döntést minden szinten. Legalább a döntés előtt be kellene számolni, és utólag mindenféleképpen. Ez az egyesület a pénzfelhasználás és a módja kiemelt figyelmet kíván, melyet meg is fog ismertetni más szervekkel és fel fogja hívni a figyelmüket rá.

Dávid Zoltán polgármester: Ezek az állítások nem igazak, hiszen maga a pénz lekérése közvetlenül ahhoz a civilszervezethez vagy egyesülethez fog érkezni, aki azt elnyeri. Nem értette, hogy a Képviselő úr milyen pénzlenyúlásról beszélt. Ez a pénz Orosháza Város egyesületei civilszervezetei fogják hasznosítani. Ez egy jó hír, és dicséretes dolog és nem lenyúlás. Hol lenne itt a lenyúlás? Pénz nem érkezik a lebonyolító szervhez. Örömét fejezte ki, hogy ilyes sok pénz és lehetőség érkezik a városba. A városba székhellyel rendelkező civilszervezetek, egyesületek pályázhatnak rá, tehát ez egy jó lehetőség. Hangsúlyozta, hogy a lebonyolító szerven keresztül nem folyik pénz. A pénzből nagyon sokan fognak kapni. Ez egy eredményes dolog lesz, ha sikerül és mindenki megkapja azt a lehetőséget, amire pályázik.

Fetser János képviselő: Megkérdezte, hogy miért nem vették fel a jelentkező egyesületet. A jelentkezőt elhárították. A döntés az egyesület kezében van, ő dönt, hogy ki nyer.

Dávid Zoltán polgármester: Olyan sok fog nyerni, nincs válogatás. Meg fogják látni, hogy sok egyesület fog hálás lenni, mert ez egy olyan lehetőség, amire eddig nem volt példa. Tehát pénz nem folyik át a lebonyolító szerven. Elnézést kért, hogy elvett a hozzászólási időből, ezért megadta ismét a szót a Képviselő úrnak.

Fetser János képviselő: Egyetértett a Polgármester úr hozzászólásával, ha így lesz, ahogy mondta. Amikor az egésznek megtörténik a beszámolója, akkor megdicsérik, hogy úgy történt, ahogy a Dávid úr mondta. Viszont az elindítása nem ebbe az irányba mutat. Teljes mértékben Fideszes szervezet minden szinten, az elnökség, felügyelő bizottság. Nem vettek fel egyesületet, aki jelentkezett szándékosan. Ha olyan elnökség van, ahol Kiss László és Elekes Lajos vannak, bennük nem bízik. Látszik, hogy mennyire nem nyitott az egész, és a tisztségviselőket nem pályáztatták meg. Nagy pénzeket kapnak, mint ezt az 50 millió forintot, amit a levelezésben bemutattak. Közülük a Krisztován Anna Simonka Györgyhöz köthető. Ők döntik el, hogy ki az, aki kap pénzt és ki az, aki nem.

A 247/2017. (IX.28.) K.t. határozatban benne van, hogy a pályázat elkészítése 5 millió forint. Megkérdezte, hogy ennek a felhasználása megtörtént-e, vagy nem, vagy folyamatban van, ki készítette el? Benne volt, hogy a pályázatra 5 millió forintot elkülönítenek.

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót válaszadásra Barák Anita mb. irodavezetőnek.

Barák Anita mb. irodavezető: Ez a pályázat támogatásban részesült, és most kötötték meg a támogatási szerződést az elmúlt időszakban. A többi kérdésre írásban fog válaszolni, mert utána kell, hogy nézzen.

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót ügyrendben Füvesi Sándor képviselőnek.

Füvesi Sándor képviselő: „Tisztelt Képviselő-testület! Több kérdést feltettem, amire nem kaptam választ. Elmondanám röviden, hogy melyek voltak ezek. Említettem, hogy az indoklás az volt a 2016. májusi behozatalkor, hogy gyorsan kell, sietni kell, mert jön a pályázat beadásának a határideje. Nem válaszolt rá, hogy akkor miért lehetett 2017. februárjában még…”

Dávid Zoltán polgármester: Az akkori tudásuk szerint ennyi volt az információjuk.

Füvesi Sándor képviselő: „Rossz volt a tudásuk, nem ez volt a pályázatban. Nem. Ez volt benne a pályázati kiírásban, legalább már tudjuk. Nem válaszolt arra, hogy hogy került elő a Simonkához erősen köthető Aktív Klub Kft.? Mert, hogy ellentmondás van a 2016-os lista…”

Dávid Zoltán polgármester: Simonka György az országgyűlési képviselője ennek a térségnek. Nem értette miért kérdez ilyeneket a Képviselő úr, hogy hogyan kerül hozzá.

Füvesi Sándor képviselő: „Nem érti a kérdést. 2016-ban felsorolták itt a testület előtt a tagokat, abban nem szerepelt. Most Ön nekem küldött egy taglistát, abban szerepel, és azt mondja, hogy nem vettek fel 2016. óta új tagot. Vagy 2016-ban nem mondtak igazat, vagy most, nem olyan bonyolult, erre kérném szépen a választ. Nem válaszoltak arra sem, hogy miért állították azt, hogy ez az egyetlen és legmegfelelőbb módja a pályázatnak, hiszen itt van a nyertes lista. Bemutattam, hogy más önkormányzatok…”

Dávid Zoltán polgármester: Ez a pályázat nyert.

Füvesi Sándor képviselő: „De akkor ez sem volt igaz, ezt is rosszul mondták, rosszul tájékoztatták a testületet, mert hogy önkormányzatok, polgármesteri hivatalok, önkormányzat cége, intézmények, Békés Megyei példákat soroltam. Ott miért tudták másképp. Miért kellett, ahogy Elekes úr mondta, hogy ez az unortodox módszer?”

Dávid Zoltán polgármester: Kérte a Képviselő urat, hogy próbáljon meg együttműködni és a részsikernek örülni. Örülni kellene annak, hogy itt a térségben sok szervezet lehetőséghez jut, és sok ember ezáltal megvalósíthatja az álmait. A testületi üléseken ezért kell odafigyelniük, hogy meglegyen a FIDESZ többség, mindenki itt legyen, mert nem számíthat a Képviselő úr támogatására. Ebből a pénzből a városnak lesz előnye, hiszen a városban lévő emberek pályázhatnak erre a pénzre. Mindenkinek azon kellene igyekeznie, hogy segítse elő ezt az ügyet. Javasolta, hogy látogassanak el a honlapra, és ha van kérdésük Elekes Lajos alpolgármester úr válaszolni fog.

Megadta a szót ügyrendben Füvesi Sándor képviselőnek.

Füvesi Sándor képviselő: „Tisztelt Képviselő-testület! Dávid úr ülésvezetőként elragadtatta magát, s többek között azt mondta személyemre vonatkoztatva, de szokta ezt mondani a frakciónkra is, vagy az ellenzékre is, hogy nem támogattam és ebben az esetben is nem támogatok olyan dolgot, ami Orosháza érdekét szolgálná. Minden olyan esetben, ami Orosháza érdekét szolgálja, ott számíthatnak a szavazatomra, a szavazatunkra. Itt az előkészítést bíráljuk, az előkészítést vizsgáljuk, konkrét eseteket felsorolva. Itt konkrét kérdéseket tettem fel, Ön nem úszhatja meg a választ, vagy Önök a városvezetés, mert a törvény lehetőséget ad, hogy bárki válaszolhat. De nem úszhatja meg a válaszokat minősítéssel. Én ezt tűröm, mert türelmes vagyok, de újra és újra fel fogom ezeket a kérdéseket tenni, mert itt a Képviselő-testületet nem tájékoztatják, vagyis rosszul tájékoztatják. Ez nem egyéni szociális problémám, hanem az előkészítéssel kapcsolatos. Ha például az Aktív Klub Kft. behozatalára nem kíván felelni, akkor mondja azt, ez egy világos válasz, azzal már tudok kezdeni, de ne minősítéssel próbálja elterelni. A projekt ötletekre sem válaszolt. Kétszer kérdeztem meg, most sem válaszol…”

Dávid Zoltán polgármester: Megjegyezte, hogy válaszolt a Képviselő úr kérdéseire. Nem értette, hogy miért az előkészítéssel van problémája a Képviselő úrnak, amikor az sikeres volt, hisz a pályázatot úgy bírálták el, hogy mehet tovább. A cél megvalósult.

Lezárta a vitát.

(Fetser János képviselő mikrofon nélkül szólt közbe, így az elhangzottak a felvételen nem érthetőek.)

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

162/2018. (IX.4.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót a határozat melléklete* szerint elfogadja.

*A határozat melléklete megegyezik az előterjesztéssel.

Végrehajtásért felelős:   Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

Határidő:                            azonnal

 

Dávid Zoltán polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Orosháza Város Önkormányzata 199/2016. (V.30.) K.t. határozatával döntött arról, hogy az önkormányzat a TOP 7.1.1-16 „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” tárgyú pályázatban a helyi közösség alapító tagjaként részt kíván venni, egyúttal hozzájárult ahhoz, hogy a helyi közösséget az Orosházi Polgári Együttműködés Egyesület képviselje. Ezzel a határozattal és a TOP-pályázattal kapcsolatosak az alábbi kérdéseim:

  • A határozat szerint Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete „felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a módosított Alapszabály tartalmáról”. Kérem szíves tájékoztatását arról, hogy milyen formában, a képviselő-testület melyik ülésén, melyik napirendi pont keretében került sor erre a határozat szerinti tájékoztatásra a 2016. október 26-án módosított alapszabályról.
  • Kérem tájékoztatását arról, hogy ezt a pályázatot mikor nyújtották be. A 2017. februári interpellációmra adott válaszában az hangzott el, hogy a pályázatot 2016. június 30-ig kellett benyújtani. Kérem szíves tájékoztatását arról, hogy ez volt-e a lehetséges végső benyújtási időpont, tekintettel arra, hogy a pályázati felhívás több szakaszban való benyújtási lehetőséget tartalmazott.
  • Kérem a benyújtott pályázat (támogatási kérelem, mellékletekkel), illetve a támogatásról szóló értesítés (határozat) elektronikus formában történő megküldését.
  • A 2016. júniusi képviselő-testületi ülésen elhangzott, hogy az önkormányzat belépése mellett az Orosházi Polgári Együttműködés Egyesületet további tagokkal kívánják bővíteni. Kérem szíves tájékoztatását arról, hogy milyen önkormányzati, civil és gazdasági szereplőkkel bővült eddig az egyesület, név szerint a felvétel időpontjának megadásával. Esetleges elutasítás esetén pedig a csatlakozási szándékot bejelentő szervezetek/intézmények/cégek neveit és az elutasító döntés időpontját is kérem megadni.
  • A város internetes oldalán 2016. június 28-án felhívást tettek közzé „Elkészült Orosháza Fejlődéséért Helyi Közösség fejlesztési stratégiai tervezete” címmel. Bár a 2017. februári interpellációmban már kérdeztem, de akkor erre nem válaszolt: erre a felhívásra a megadott formanyomtatványon és email címre hány projektötlet érkezett? Hány projektötlet érkezett a tervezethez ezen kívül, bármilyen formában?

Szíves tájékoztatását előre is köszönöm.

Tisztelettel:

Füvesi Sándor

önkormányzati képviselő

Válasz

Letöltés (PDF, 81KB)

 

Ne maradjon le semmiről!