Ismét eladósítják a várost? 355 milliós hitelfelvétel az OTP-től!

A napirend videója (ha már a városi tévé nem közvetíti)

Döntés hitelfelvételről

Dávid Zoltán polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta, felkérte a Bizottság Elnökhelyettesét, ismertesse a Bizottság állásfoglalását.

Sára Csaba képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnökhelyettese: A Bizottság a határozati javaslatot megtárgyalta és 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül támogatta.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

Fetser János képviselő: Helyesbítette az előző hozzászólását, hogy nem 300 millióról, hanem 230 millió forintos hitelfelvételről döntenek, mert ők ezt nem fogják megszavazni. Eredetileg jóval nagyobb összeg volt betervezve, amivel ugyancsak nem értettek egyet, és ezt sem támogatják azért, mert a Polgármester folyamatosan azt kommunikálja a helyi sajtóban az orosházi polgároknak, hogy nincs pénz. Véleménye szerint ugyanakkor van egy végtelenül pazarló gazdálkodás, ahol felelőtlen pénzosztogatások vannak. Például a sporttámogatásban nevetségesen elosztott több mint 100 millió forint. Ezek közül a célok közül úgy tudja már több megvalósult, ezért nem értette, hogy miért vesznek fel rá hitelt. Megkérdezte, hogy a geotermikus rendszer felújítására mi kerül ismételten 12 millió forintba? Megkérdezte, hogy a TOP-os pályázatoknál a 7 millió, a 21 millió és a 8 millió forintra nem nyújtottak be pályázatot? Arról volt szó, hogy ezt az Állam ki fogja egészíteni. Ha elbírálják pozitívan, akkor csökkenne a hitelfelvétel összege, aminek örülne, hiszen az is 35 milliós tétel. Azért ellenezték annak idején az egész átstrukturálását, és hogy nem nyilvános pályázaton hirdették meg, mert nyertek kiskunhalasi és idegen vállalkozók, közben kiderült, hogy orosházi embereket foglalkoztatnak. Szerinte az a baj a hitelekkel, hogy van költsége és vissza kell fizetni, és nem olyan célok mentén veszik fel, ami Orosháza Város érdekét szolgálja. Ebből számtalan tétel már megvalósult, ki is fizették, de akkor minek rá felvenni hitelt?

Dávid Zoltán polgármester: Véleménye szerint nem valósak az elmondott állítások, hiszen az Önkormányzat minden figyelmet és segítséget megad a városban élők részére, és azokat a kéréseket, amelyeket a költségvetés és a lehetőségük enged tárgyévben, azt mind megvalósítják, segítik, vagy besorolják és a következő évben megpróbálnak megoldást keresni rá.

A hitelnek vannak hátrányai is, de vannak előnyei is, hiszen ezzel a konstrukcióval meg lehet valósítani azokat a célokat, amelyek Orosháza fejlődését eredményezik, és ezeket az összeget, amelyeket felvesz a város nyilván vissza is kell fizetni. Ezt a város meg is fogja tenni.

Elekes Lajos alpolgármester: Fetser úr kérdésére válaszolva elmondta, hogy amikor a beruházási döntéseket meghozták ezekről a tételekről, akkor mindig meghatározták a forrását, és forrásnak mindig beruházási hitelt fogalmaztak meg, ezért nem praktikus, hogy minden egyes tétellel elmennek a finanszírozó bankhoz. Ezt a kollegák összegyűjtötték egybe és most veszik fel a hitelt. A hitelnek természetesen van költsége és visszafizetési terhe is. A hitelcélokat 4 kategóriába lehet osztani. Az egyik, amikor önmagában a beruházás olyan pénzáramot generál a város számára, ami forrását jelenti és biztosítja ennek a hitel a visszafizetésének. A legnagyobb tétel a munkásszállónak a 182.000.000,- Ft-os beruházása, és a 48 millió forintos berendezések. A munkásszállóra már előzetesen előszerződéseket kötött a város. Ez ki lesz használva, ezért szállódíjat fognak fizetni az emberek, és azok a cégek, akik bérlik. Ez egy megtérülő beruházás lesz az Önkormányzatnak. Ezzel segítik az itt lévő vállalkozásokat egy ilyen munkaerőhiányos helyzetben ez egyértelmű dolog. Ez egy olyan munkaerő piaci szolgáltatás, ami hozzájárul a gazdaság fejlesztéséhez. Ez javítja a verseny helyzetét az itt lévő vállalkozásoknak, adóbevételeket és foglalkoztatást generál. A földes utak megerősítése egy olyan kötelezettség volt, ami jogos elvárás volt az emberek felől. A camping faház építés egyértelműen a keslót generáló beruházások közé tartozik. A féléves beszámoló kapcsán egyértelműen látszik a camping bevételeknek a növekedése. Ez rövidtávon meg fog térülni, tehát a hitel futamidején belül fog annyi többletforrást hozni, hogy a ráeső hitelrészt ki tudja termelni. A geotermikus rendszer évente 20 millió forinttal járul hozzá a költségcsökkentésekhez. Ez egy olyan költségcsökkentő beruházás, ami a fürdőnek a működési költségeit csökkenti. A 12 millió forint azért merült fel, mert a kitermelő T-4-es kútnak a vízkiemelő rendszere gyakorlatilag elöregedett, ami egy nagyon magas ásványi anyag tartalmú víz, amit onnan kiemelnek. Ez vízkőlerakódásokat okozott, ami egy időszakos nagy revíziót igényelt. A hotel szőnyeg csere és tévé beszerzése ugyanaz a kategória, mint a camping faházak. A turisztikai bevételeket ezen keresztül lehet növelni. Az OMTK-ULE társadalompolitikai cél, itt olyan mértékű beruházások vannak, ami indokolja, hogy a város részéről hozzátegyék ezt a 41,1 millió forintot a fejlesztési hitelkeret terhére. Fontos, hogy utánpótlás képzés is folyik, sok gyerek sportol ott naponta, illetve a lakosság részére is szórakozási lehetőséget biztosít. A TOP programoknak a kiegészítő összegével kapcsolatban elvi lehetőség meg van arra, hogy a 15+15%-os maximum 30%-os költségtúllépésig a Kormány döntése alapján a támogatást megkapják értelemszerűen, ha ez megtörténik pozitív elbírálásban részesül ez a típusú pályázat, abban az esetben erre a hitelfelvételre nincs szükség.

Fejes Róbertné alpolgármester: Fetser János képviselő úrnak elmondta a járdákkal kapcsolatban, hogy minden évben a járdaprogram a start munkaprogram keretein belül folyamatos. Lehet, hogy minden évben csökkenő, de a hajléktalan programban a járdalapot gyártják, illetve a szegélykövet, és ha bárki hozzájuk fordult olyan kéréssel, hogy a járdát javítsák meg, akkor soha nem utasították el őket, sőt azon vannak, hogy ezeket az igényeket kielégítsék.

Fetser János képviselő: Szerinte nincs így, mert levélben jelezte a Polgármester úrnak a Kertész utcát, és hogy a Bartók Béla utca félbe lett hagyva. Burka László képviselő is jelezte, de ennek ellenére nem javították meg. A Kertész utcában 3 és fél éve ígérgetnek javítást. Voltak is bent fogadóórán, ígéretet kaptak, de csak halogatják.

Elekes Lajos alpolgármester úr hozzászólásával részben egyetértett, mert 353 millió forint hitel van és nem 230 millió, mert ez csak a munkásszálló támogatása. A munkásszállót támogatták, a céllal egyetértettek, de a helyét elhibázottnak tartotta. Ezek olyan tételek, mint a T4-es kút. Ha megnézik az utóbbi 5 évet, hogy a költségvetésben T4-es kútra mennyit költöttek megkérdőjelezhető az összeg nagysága. Szerinte lényegesen olcsóbban el lehetne végezni ezeket a tevékenységeket egy versenyhelyzetben. Megjegyezte, hogy folyamatosan azt hallja, hogy 41 millió infrastrukturális beruházás van, aminek az ellenőrzését kivonják a Képviselő-testület hatásköréből, mivel egyszer sem hozták be az elszámolását, és a közbeszerzését sem. Véleménye szerint ilyen nagyságrendű összegeknél ezt sokkal komolyabban kellene venni. Megjegyezte, hogy a szavazásnál tartózkodni fognak.

Fejes Róbertné alpolgármester: Amikor Burka László képviselő kért bármilyen utcában járda felújítást, maradéktalanul teljesítették. Ez a kérés nem érkezett be hozzá, de meg fogja keresni Burka Lászlót ezzel kapcsolatban, és orvosolni fogják ezt a problémát is.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van további kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

(További kérdés, vélemény nem hangzott el.)

Lezárta a vitát.

Megadta a szót ügyrendben még a szavazás előtt Elekes Lajos alpolgármesternek.

Elekes Lajos alpolgármester: Elhangzott egy 41 millió forintos tétel Fetser úr részéről. Javasolta, hogy Barák Anita irodavezetőt kérdezzék meg, hogy ennek a közbeszerzésében részt vettek-e, illetve hogy milyen ingatlanon. Véleménye szerint ez egy önkormányzati ingatlanon valósul meg, tehát a TAO támogatással, amivel az önkormányzati vagyon növekszik, és az töredéke, amit ők hozzátettek önerőben.

Dávid Zoltán polgármester: Azért, hogy ne maradjon lezáratlan a kérdés, megadta Godár Andrea irodavezetőnek a szót.

Godár Andrea irodavezető: Ebben a közbeszerzésben nem vettek részt, ez teljes egészében az ULE TAO pályázata, ő bonyolítja a közbeszerzést, és minden ehhez kapcsolódó döntést. Ezek egy tavalyi Képviselő-testületi döntésnek megfelelőek, teljes mértékben bemutatták, hogy minek a beruházása történik meg. Elszámolnak vele utólag.

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót ügyrendben Elekes Lajos alpolgármesternek.

Elekes Lajos alpolgármester: Ha valaki egy közbeszerzési eljárást folytat le, akkor egy több lépcsős ellenőrzési rendszer van beépítve. Ha minden egyes közbeszerzést megkérdőjeleznek, hogy nem szabályos akkor ezzel nem tudnak mit kezdeni, mert így épül fel a jogrend, hogy bizonyos esetekben, amikor közpénzt költenek el, azért közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Véleménye szerint teljesen elég ellenőrzés az az Önkormányzat részéről, hogyha egy olyan helyzetben adnak pénzt egy társadalmi szervezetnek, aki közbeszerzést bonyolít le, hogy az a pénz optimálisan és a legolcsóbb beruházást figyelembe véve költődik el.

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót ügyrendben Sára Csaba képviselőnek.

Sára Csaba képviselő: Véleménye szerint az OMTK-ULE támogatása minden pénzt megér, hiszen ebben az egyesületben rengeteg fiatal focizik napi szinten edzik magukat és hatalmas munkát végeznek azért, hogy tömegsport jelleggel minél egészségesebb fiatalokat képezzenek a város és az ország számára. Ha bármilyen rosszindulatú megjegyzés vagy feltételezés elhangzik, hogy az OMTK-ULE-nél elcsalják a pénzt, ezt visszautasítja, hisz ki lehet menni meg lehet nézni a pályákat milyen szépen, rendben tartják, milyen óriási fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban. Épülni fog egy fedett focipálya is, ahol a fiatalok télen-nyáron edzhetnek, focizhatnak és készülhetnek a felnőtt életükre. Szerinte sportra egy ilyen szervezetre pénzt költeni hosszútávon a társadalom szempontjából egy megtérülő beruházás.

Dávid Zoltán polgármester: Név szerinti szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Felkérte Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző asszonyt a névszerinti szavazás lebonyolítására.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.

A Képviselő-testület – név szerinti szavazással – 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

152/2018. (IX.4.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

  1. dönt legfeljebb 355 millió forint összegű az OTP Bank Nyrt-től történő fejlesztési hitel felvételéről;
  2. felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvételéhez kapcsolódó eljárás lefolytatására, valamint a kormányzati hozzájárulás megszerzéséhez szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére;
  3. kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevételre kerülő hitelszerződésből eredő fizetési kötelezettségeit a hitel 10 éves futamidejének éveiben az Önkormányzat éves költségvetéseiben betervezi.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a szükséges engedélyezés lefolytatásáért, intézkedések megtételéért és dokumentációk aláírásáért,

Godár Andrea irodavezető a szükséges intézkedések előkészítéséért

Határidő:    2018. szeptember 30.

 

 

 

Ne maradjon le semmiről!