Az „esélyegyenlőség biztosítására” kapott iPadeket lenyúlta a fideszes városvezetés!

Nálam a pumpa akkor megy fel igazán, amikor olyan pénzeket nyúlnak le, amiket az Európai Unió ‒ kiegészítve hazai forrással ‒ arra ad, hogy az emberi erőforráson lehessen javítani. Képezni a hátrányos helyzetűeket, támogatni a rászorulókat, esélyt adni a gyengébbeknek, az elesettebbeknek.

Egy ilyen pályázat keretében (mivel az egész egy lopásgyanús hálózat, inkább írjuk így, idézőjelben: „pályázat” keretében) vett az orosházi önkormányzat 6 db iPadet. 2016-ban lezárult a „projekt”, én pedig a legutóbbi képviselő-testületi ülésre beadott interpellációmban rákérdeztem, hogy mi lett ezekkel az eszközökkel. Hiszen, ha arra kapta a város, hogy biztosítsa velük az esélyegyenlőséget, akkor ‒ gondoltam ‒ biztosan kerestek valami olyan területet, ahol ezek a későbbiekben is a legjobban hasznosulnak. E helyett mi történt? Lenyúlta azokat a fideszes városvezetés! Kapott egyet Dávid Zoltán polgármester, egyet Fejes Róbertné alpolgármester, egyet Bojtor István alpolgármester, egyet talán Elekes Lajos „fürdőkulcs-ügyéről” elhíresült​ társadalmi alpolgármester, és ‒ hogy ki ne maradjon ‒ kapott egyet dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző is. A másik kettő (vagy egy, attól függően, hogy hogy értelmezzük Dávid Zoltán írásbeli és maszatoló válaszát, ahol a neveket nem írta ki, csak a titulusokat ‒ elolvasható legalul) valahol a Polgármesteri Hivatalban kószál, azokról még ennyit sem tudunk.

Amikor Dávid Zoltán felolvasta a neki megírt választ, egy percben reagálhattam arra, mi szerint ő ebben az egészben semmiféle erkölcsi problémát sem lát. Előzetesen ezt ajánlom megtekintésre, külön feldobja a kis videót, ahogy a bekapcsolva maradt mikrofonjába akkurátusan belefújja az orrát Dávid, és ez bele is hallatszódik jó erősen, miközben én  beszélek.

Interpelláció Dávid Zoltán polgármester részére

Az interpelláció tárgya: Ilyen erkölcsi hozzáállással végzik a munkájukat? Ezt a példát mutatják az önkormányzat dolgozói és a város polgárai felé?

Tisztelt Polgármester Úr!

Amikor a jelenlegi vejéig korrupt rendszerben közpénzmilliárdok ellopása történik a szemünk előtt nap mint nap, talán magyaráznom szükséges, miért térek vissza immár harmadik alkalommal, interpelláció keretében az orosházi önkormányzat „Együtt egymásért – Területi összefogás az Orosházi Járásban az esélyegyenlőség biztosítása érdekében” című ÁROP-projektjére. (Először itt, utána pedig itt interpelláltam.)

Először is azért, mert bár „csak” 22 millió forintnyi, 100%-ban támogatott uniós pályázatról van szó, de mintegy állatorvosi lóként mutatja a nemes célt, mint álcát maga előtt tartó lenyúló gépezet szenvtelen működését. Azt, amit az elmúlt években annyi hasonló esetben láthattunk, kezdve onnan, ahogy bizonyos fideszes körök ‒ lásd Voldemort-ügy ‒ már a pályázati célt is kitalálják, arra központilag pályázat „íródik ki”, önkormányzatokat keresnek meg, akik „élve a lehetőséggel”, pályáznak, hogy a sor végén az ötletgazdák nyerészkedjenek százmilliókat, milliárdokat.

Ebben az esetben az „esélyegyenlőség” volt a fedősztori, a téma, ami ellen nyilván senkinek sem lehet kifogása. (Nem is lenne, ha valóban arról lett volna szó.) Hiába kérdeztem rá többször, a mai napig nincs épeszű magyarázat az orosházi önkormányzattól arra, hogy ebből a 22 millió forintból miért kellett 13 millió forintot kifizetni egy budapesti cégnek „rendezvényszervezésre”, amelyik aztán a „kerekasztal-beszélgetéseket”, „tájékoztatókat” csakis ‒ nyilván ingyenesen megkapott ‒ önkormányzati helyiségekben, néhány, odavezényelt hivatali dolgozó vagy közmunkás előtt tartotta. Nem tudni ma sem, hogyan került képbe szakértőként egy kiskunlacházi (!) személy, aki több mint 1 millió forintba került a projektben, és akitől ‒ bár a vele kötött szerződésben ez kifejezetten szerepelt ‒ az elvégzett munkájáról egy sor beszámolót sem tudtak felmutatni. A cég, amelyet „közbeszerzésen” választottak ki, úgy nyert, hogy a másik kettő, amelyiket meghívtak, „elbukott véletlenül” a hiánypótláson. Ez a cég más járásban is nyertes lett hasonló körülmények között, vagy nyertes lett a gyanú szerinti ugyanazon érdekkörhöz tartozó másik cég, így adhatták be több helyre is a projekt ékköveként több millió forintért elkészült „esélyteremtő programterveket”, arra sem véve a fáradságot, hogy legalább a szöveg nagy részén változtassanak. Mindig mondják az ilyen észrevételeinkre, hogy tegyünk feljelentést. Bár én magam nem tettem, de ugyanebben a témában, más járási programokkal kapcsolatban Hadházy Ákos megtette, aki éppen a napokban kapott választ az ügyészségtől ‒ ez is adja az interpellációm egyik aktualitását ‒, amelyik ügyészség viszont semmiféle problémát nem látott abban, hogy ezek a beadott anyagok nagyon nagy mértékben megegyeznek, és gyakorlatilag ctrl c ‒ ctrl v módszerrel készültek. Nem véletlen, hogy minden alkalommal, amikor a korrupcióellenes vizsgálóbizottság létrehozását javasoltuk, a testületi többségüket fel- és kihasználva, blokkolták, megakadályozták azt.

De amikor már azt hitte az ember, hogy ennél mélyebbre már nem süllyedhetnek, kiderült, hogy

a járási esélyegyenlőség biztosítása érdekében kapott uniós pénzből, több mint 1 millió forintért vásárolt 6 db Apple iPad Air Wi-Fi Cellular 16GB készülékből négyet megtartottak maguknak. Egyet magához vett a polgármester, egyet-egyet a két alpolgármester, egyet meg a jegyző.

Az már csak hab a tortán, hogy ezeket az eszközöket „véletlenül” éppen a fideszes képviselő, testületi tag cége szállította be, amik a végén a fideszes városvezetésnél kötöttek ki. Persze, az „esélyegyenlőség biztosításának” legnagyobb dicsőségére.

Az írásban feltett kérdésemre nem válaszolt, kénytelen vagyok tehát megismételni, amire kötelessége választ adni:

A projekt lezárását követően felmerült-e azok eredeti projektcélhoz hasonló, az esélyegyenlőség elősegítésének biztosítása érdekében történő felhasználása? (Például városi, esélyegyenlőség területén is önkéntes feladatot ellátó civil szervezetek megkeresése, részükre az eszközök felajánlása használatra stb.)

Ha nem merült fel, miért nem? Miért nem gondoltak arra, hogy esetleg lennének olyan orosházi szervezetek, amelyek örömmel vennék a karitatív munkájuk ilyen formában történő megsegítését? Amik sokkal rosszabb feltételek között végzik áldásos munkájukat, mint ahogy egy Orosháza méretű ‒ és másfél milliárdos iparűzési adóbevétellel rendelkező ‒ város polgármestere, alpolgármesterei vagy jegyzője, akiknek minden, a napi munkájuk végzéséhez szükséges eszközzel rendelkezniük kell a kinevezésüket követően azonnal! (Mert ha nem így lenne, az baj lenne.) De ha nem civil szervezetnek, akkor valamelyik városi intézménynek? Megkérdeztek egyet is, megkérdeztek bárkit is, vagy csak az volt a szempont, hogy ezeket az eszközöket megtarthassák?

Mégis mit értett az alatt, hogy azért vették használatba ezeket az iPadeket, mert ez tűnt jó döntésnek a „költséghatékonyság szempontjából”? Úgy értette, hogy így sokkal „költséghatékonyabb” volt önöknek, mintha a felemelt saját fizetésükből, a saját pénzükből kellett volna azokat megvenni? Így ingyen adta az Európai Unió?

Ilyen erkölcsi hozzáállással végzik a munkájukat? Ezt a példát mutatják az önkormányzat dolgozói és a város polgárai felé?

Várom megtisztelő válaszát!

Orosháza, 2018. augusztus 31.

Füvesi Sándor

önkormányzati képviselő

Dávid Zoltán úgynevezett válasza, amelyet nem fogadtam el

Tisztelt Képviselő Úr!

Az „Ilyen erkölcsi hozzáállással végzik a munkájukat? Ezt a példát mutatják az önkormányzat dolgozói és a város polgárai felé?” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

Nem csak a kérdéses pályázat lezárását követően, hanem minden évben felmerül a civil szervezetek támogatása a városvezetés részéről, legyen az esélyegyenlőség vagy más területen feladatot ellátó civil szervezet. Véleményem szerint nem érheti az önkormányzatot, a városvezetést az a vád, hogy a civil szervezeteket nem támogatnánk, ez minden évben megtörténik [Oh, hát persze! De még hogy! Kattintson ide, és megtudja! – F. S.] a benyújtott támogatási kérelmek alapján, a rendelkezésre álló költségvetési források erejéig.

Nem tartom erkölcstelennek

azt, ha ezen túlmenően az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök az önkormányzat használatában maradnak, amennyiben az itteni munkavégzéshez azok szükségesek, használhatóak.

Ahogy azt képviselő úr is említi, a pályázattal kapcsolatban már több, jelen esetben a 3. interpellációt nyújtja be, a kákán is csomót keresve. Bár ahogyan azt Ön is említi, a feljelentést már nem teszi meg – megjegyzem, nincs is miért feljelentést tenni – csak a szokásos módon visszaéléseket próbál sejtetni, ledegradálva ezzel a pályázattal megvalósított célokat. Ezt tartom sokkal inkább erkölcstelennek!

Kérem válaszom elfogadását!

Orosháza, 2018. szeptember 04.

Tisztelettel:

Dávid Zoltán

polgármester

Előzmény

———- Eredeti üzenet ———- 
Feladó: Füvesi Sándor <info@fuvesi.hu
Címzett: Dávid Zoltán <polgarmester@oroshaza.hu
Dátum: 2018. augusztus 2. at 10:20 
Tárgy: Írásbeli kérdés 

 

 

Dávid Zoltán polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

2016-ban interpellációt nyújtottam be az „Együtt egymásért – Területi összefogás az Orosházi Járásban az esélyegyenlőség biztosítása érdekében” című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0122 projekttel kapcsolatban. A projekt keretében informatikai eszközöket vásároltak, amelyek Orosháza Város Önkormányzata tulajdonát képezik. Az akkor kapott válasz szerint „azok a pályázat lezárását követően az önkormányzat dolgozói számára szükség esetén egyéb feladatok elvégzéséhez is igénybe vehetők”. Ezzel kapcsolatban a kérdéseim:

–  Mikor zárult a projekt?

–  Hány darab informatikai eszközt szereztek be? Kérem megadni ezek típusát, pontos megnevezését, egységárát és teljes költségét (bruttó összegben is), illetve kérem a nyertes ajánlattevő(k) (beszállító/k) megnevezését is.

–  A projekt lezárását követően felmerült-e azok eredeti projektcélhoz hasonló, az esélyegyenlőség elősegítésének biztosítása érdekében történő felhasználása? (Például városi, esélyegyenlőség területén is önkéntes feladatot ellátó civil szervezetek megkeresése, részükre az eszközök felajánlása használatra stb.)

–  Kérem megadni, hogy a projekt lezárása óta ezeket az informatikai eszközöket kik, mikor, hol és milyen célra, „egyéb feladatra” használták/használják, illetve azt is, hogy ez a felhasználás hogyan függött/függ össze a projekt eredeti céljával, az esélyegyenlőség elősegítésének biztosításával.

Szíves tájékoztatását előre is köszönöm.

Tisztelettel:

Füvesi Sándor

önkormányzati képviselő

Letöltés (PDF, 37KB)

Videó