SIKER: végre támogatták a birkózó egyesületet! (Beszámoló a bizottsági ülésről)

A bizottsági ülésen történtekről mindössze ennyit írt a városi közmédia az internetes oldalán; az Orosházi Életbe még ennyi sem fért bele:

Ez is csak azért jelent meg, mert kiköveteltem. Korábban még ennyit sem írtak a civil vagy sporttámogatásban részesültek listájáról. Az alábbiakban el lehet olvasni, hogy valójában mi hangzott el. Sajnos egy-egy testületi ülés után is ekkora a különbség a valódi információk és az úgynevezett tudósítás között. De az orosházi adófizetők pénzéből működő városi közmédia munkájának értékelése most nem tárgya e bejegyzésnek, bár a következtetést ez alkalommal is levonhatja a Tisztelt Olvasó.

Hallgassa meg!

A vitaindító hozzászólásom

A Bojtor István alpolgármesterrel folytatott vitám

A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülése, 2018. július 6.

Lövei Ferenc a Bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Lénárt Zoltán, Dénes Ildikó és Kovács Endre bizottsági tagok jelezték, hogy a mai bizottsági ülésen nem tudnak részt venni.

Megállapította, hogy a Bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tóth Zoltánné bizottsági elnökhelyettest javasolta.

(Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese a felkérést elfogadta.)

Lövei Ferenc a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítő személyének elfogadását.

A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Tóth Zoltánnét jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Lövei Ferenc a Bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük a napirenddel kapcsolatban?

(Kérdés nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta a napirendi tárgysorozatot.

A döntéshozatalban részt vevők száma 4 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2018. július 6- i rendkívüli nyilvános bizottsági ülés napirendi tárgysorozatát az alábbiak szerint:

Nyilvános ülés keretében:

  1. Civil szervezetek támogatása

Előadó:           Bojtor István alpolgármester

  1. Egyebek

1. Civil szervezetek támogatása

Lövei Ferenc a Bizottság elnöke: Köszöntötte az egyesületek megjelent képviselőit.

Megkérdezte az előterjesztőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e kiegészítésük, javaslatuk, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban?

Füvesi Sándor képviselő: „Köszönöm szépen Elnök úr, tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Nem szoktam csak Képviselő-testületi ülésen, de most kivételesen a bizottsági ülésen is élnék az önkormányzati törvény azon jogával, hogy a jegyzőkönyvnél szószerinti rögzítést kérek a felszólalásomról. Ennek pusztán az az oka, hogy a véleményem mellett lesz több kérdésem is, és szeretném, hogy ez alkalommal egyetlenegy kérdés sem maradna megválaszolatlanul, mert ez sajnos elő szokott fordulni olykor-olykor.

Tehát ennél a napirendnél, ami kétségtelenül egy rendkívüli bizottsági ülésen kerül tárgyalásra, ugye maga a cím az, hogy az előterjesztésnek, hogy civil szervezetek támogatása, illetve ezt rögzítsük, hogy a négy kérelemből egy kulturális természetű és három sport természetű. Más esetekben ez sport szervezetek támogatása címmel kerülne a bizottság elé. Pusztán a következő gondolatom miatt van jelentősége, mert azért szeretnék visszautalni nem volt olyan nagyon régen a bizottságnak a február 27-i ülése (Erről részletesen itt lehet olvasni!), amikor döntés született a 2018. évi sporttámogatásokról. Ezt azért tartom fontosnak, mert az egyik szervezet nevezetesen

az Orosházi Birkózó Egyesület,

akkor a 128 millió + 4 millió forint létesítmény keretből

úgy szerepelt abban a listában, hogy 0 forint.

Ha akkor Jeszenszky Paulovics László úr nem áll fel és nem kér szót és nem mondja el a bizottságnak, hogy milyen háttere van és lehet ennek a döntésnek, akkor a bizottság erről semmilyen információt nem kap, és hiába kérdeztem rá, hogy mi ennek az oka, hogy minden szervezetnél szerepel legalább valamilyen összeg, és nem hozom vissza az akkori vitát, ami az elmúlt éveknek a vitája, hiszen újra és újra ugyanabba a folyóba lépünk, és ugyanazt a vitát folytatjuk le, és mi ugyanazokat az érveket mondjuk el, és ugyanazokat nem hallgatják meg. Most gyakorlatilag semmilyen komoly érv nem hangzott el. Visszakerestem a jegyzőkönyvben, ami egyébként itt is van nálam, és nagyon szívesen tudok belőle idézni például Bojtor alpolgármester úr annyit mondott erre indoklásképpen, hogy az Önkormányzatnak nem tiszte beleszólni egy sportág belső vitájába, és hogy az Önkormányzat felvette a kapcsolatot a birkózó szövetséggel, annak a véleményét kikérte, és ez alapján hozta meg a döntését. Ismét csak a történet hitelessége kedvéért szeretném megjegyezni, hogy akkor tettem egy szerény módosító indítványt, hogy 500.000,- Ft-al támogassa a bizottság az egyesület munkáját, és igazából az a néhány százezer forint, ahonnan ez elvételre került volna ez olyan több tíz millió forintban támogatott más sportszervezetek voltak, ahol gondolom, hogy néhány száz ezer forint igazán nem okozhatott volna gondot, tehát ezt akkor is támogatni lehetett volna. Most azóta eltelt közel fél év, mármint öt hónap és lám-lám itt egy rendkívüli bizottsági ülésen július 6-án itt van előttünk egy előterjesztés, amiben első pontként számomra egy örvendetes és örömteli módon szerepel az Orosházi Birkózó Egyesület. De mint ahogy az előterjesztéseknél szokott lenni ez, amit most én elmondtam, ami azt gondolom, hogy szerves részét kellene tudni, hogy képezze az előterjesztésnek megint nincs benne, semmilyen utalás erre nem történik.

De nem csak, hogy nincs benne nem csak, hogy utalás nincs benne, hanem és ez lenne mindjárt az 1. számú kérdésem, hogy akkor talán egy magyarázattal illő lenne szolgálni, hogy mi történt az elmúlt hónapokban, mi okozza ezt a változást, azok az indokok, amik akkor elhangzottak 0 forint mellett a Városvezetés részéről, akkor azok most megváltoztak-e nem állnak-e fönt, ha akkor úgy gondolta a Városvezetés idézem még egyszer, hogy nem tiszte beleszólni? Nem értettem egyet, mert azt gondolom, hogy ezzel éppen beleszólt egy sportág belső vitájába, és állást foglalt. Hogyha felvette a Birkózó Szövetséggel a kapcsolatot akkor a Városvezetés, és ez indok volt, akkor mi történt a Birkózó Szövetséggel milyen tárgyaláson folytak, nyilván akkor most valamilyen más vélemény született, tehát azt gondolom, hogy erre az előterjesztésbe szükséges lett volna mindezeket beleírni tájékoztatásképpen, mert ha munkahipotézisként azt tesszük fel, hogy a bizottság dönt ebben az ügyben, akkor azt gondolom, hogy a bizottságot tájékoztatni lenne szükséges.

A következő, 2. számú kérdésem az több alpontot is tartalmaz. Ha most az a bizottsági döntés születik, amit én a magam részéről támogatni fogok, hisz több hónappal ezelőtt is támogattam, hogyha az Orosházi Birkózó Egyesület megkapja ezt a támogatást, akkor utólag rossz döntésnek tartják-e a februárit, és

megkövették-e az egyesületet, vagy nem tették meg, akkor miért nem tették meg,

és hogy ezzel mi történik, ha esetleg ez nem történt meg?

Az előterjesztésben szerepel az Orosházi Munkás Testedző Kör Utánpótlás Labdarugó Egyesület 1913. kérelme is. Itt utalás történik arra, hogy a Rákóczi-Vasas Sport Egyesület beolvadása történik meg az OMTK ULE-ba. Most azt gondolom, hogy itt pedig szükséges lett volna, de ha nem történt meg, akkor ez lesz a 3. számú kérdésem, hogy a Rákóczi egyébként februárban kapott 6,5 millió forint támogatást erre az évre, az OMTK ULE egyébként meg 23 millió forintot, akkor valamilyen magyarázat, háttér jó lenne, hogyha ez összeolvadás lesz, akkor esetleg a Rákóczi-Vasas hogy áll a támogatással, mert az anyagban szerepel, beolvadás lesz hol tart a Rákóczi-Vasas a 6,5 millió forint támogatás felhasználásával, és ennek milyen kihatása van, hiszen az OMTK-nak millió kérelme szerepel?

A 4. számú kérdésem az, hogy ami megint csak vissza utal az elmúlt éveknek az általunk elmondottakra, hogy egészen röviden az a kérdés, hogy

hol hirdették meg most ezt a lehetőséget?

Hogy kaptak tájékoztatást általában az orosházi civil és sportszervezetek erről a lehetőségről, hogy több millió forint támogatási keret nyílt meg, amiről a bizottság döntést fog hozni? Mert, hogy most úgy néz ki, hogy akkor plusz pénz van, nagyon örvendetes, hogy van plusz támogatás végre nem a saját fizetésemelésükre költik, vagy más egyéb haszontalan dologra, mennyire jó dolog, nincs ezzel önmagában baj, de hogyan hirdették meg, hogyan tudhattak róla a szervezetek, hogy lehet ismét pályázni, lehet intézkedni, mert hogy szerintem az lenne a normális az lenne a jó, ha biztonságosan tudnának a szervezetek tervezni az éves költségvetésük során az év elején objektív kritériumok alapján és nem pedig a Városvezetés új szeszélye alapján és nem időnként esetleg egy 0 forinttal indoklás nélkül, hanem mindenki megkapná azt az összeget, amit érdemes és ne év közben kellene, mint ahogy az egyik szervezetnél szerepel is, hogy már hányszor adtak be kérelmet, hányszor jöttek be tárgyalni, már hányszor mondták, és az eredményes sport működésüket veszélyezteti a Városvezetésnek ez a hozzáállása.

Ez az 5. kérdésem, hogy miért nem egységesen kezelik végre az éves támogatást? Miért van ez mindig, hogy év közben újra és újra kerülnek ezek elénk és ez a szervezetek részéről sem jó.

A 6. kérdésem az, hogy ebből az előterjesztésből is, de az előző februáriból is, és ezt újra és újra meg fogjuk interpellációban, írásbeli kérdésben, testületi ülésen kérdezni, amíg nem adnak rá magyarázatot, hogy

a támogatások indokai szakmai alapon miért nem derülnek ki az előterjesztésből?

Ha valaki a februári anyagot megnézi, hát azon gyakorlatilag egy táblázatot talál, és egy az elszámolásról egy táblázat, és egy pedig az idei javaslat. Semmiféle indok semmiféle szakmai indok nincsen benne, még annyi szerepel, hogy mi egyébként bizottsági tagként képviselői-testületi tagként lehetőségünk van arra, hogy ezeket a kérelmeket megtekintsük. Nyilván egy bizottsági ülés előtti 1-2 nap az nem alkalmas arra, hogy az ember bemenjen és reggeltől-estig nézze a kérelmeket, és egyébként sem tisztünk elvégezni az Önök feladatát, amit városvezetőként megkaptak, hogy ezeket a kérelmeket Önök tekintsék át első körben és a bizottság részére előterjesztést készítsenek, ami szakmai alapú és alapos.

A 7. számú kérdésem, hogy maguk

az orosháziak a szervezeteknek a beszámolóiról, az elszámolásairól hogyan értesülnek?

Mert ilyenkor azt szokták válaszolni ezekre a felvetéseinkre, hogy de hát ott van a városi oldal az oroshaza.hu és akkor ott megtekinthetik. Na most akkor az oroshaza.hu oldalon ha egy orosházi állampolgár szeretné azt tudni, hogy az ő befizetett adójából az ő városában azok a szervezetek, amiket esetleg ő is ismer milyen munkát végeztek és első körben az Önkormányzattól szeretne tájékozódni, akkor ezt hol tudja megtenni?

A 8. számú kérdésem is általánosabb dimenziót érint. Nagyon sokat beszéltünk már róla, hogy általában ezeknek

a döntéseknek a nyilvánosságát és átláthatóságát hogyan biztosítják?

Mert mindig ez a válasz, hogy az oroshaza.hu oldalon elérhető a bizottsági vagy a képviselő-testületi döntés. Kétségtelenül elérhető. Amikor a jegyzőkönyv elkészül néhány hét néhány hónap múlva azt a városi oldalról egy helyen meg lehet találni. Én mondjuk meg tudom találni. Nem tudom, hogy ez Önök számára úgy néz ki, hogy ezt jelenti a tájékoztatás. Szeretnék választ kapni arra, amit már úgy szintén többször feltettünk, hogy februári bizottsági ülésen is kértem, én úgy láttam, hogy egy fejbólintás keretében kaptam is rá ígéretet, de nyilván egy fejbólintás nem kerül bele a jegyzőkönyvbe, hogy árulják már el nekem, hogy

miért tilos a civil szervezetek és sportszervezetek támogatásának listáját lehozni az Orosházi Életben?

Azt mondják, hogy nem fér bele, mert annyi más fontos hír van, akkor az internet mégis csak végtelen. Miért nem teszik fel az OrosCafe.hu-ra? Már az a komment sincs fönt, mert azt is letörölték onnan, ami két évvel ezelőtt, amikor hírt adtak arról, hogy hány millió forintot osztottak szét. Egyszer beírta egy orosházi polgár, hogy 3 éve, hogy tegyék már ki, hogy egyébként milyen szervezetek mennyit kaptak. Már ez a komment sincs fent. Hogy ezt értik nyilvánosság alatt? Ezt értik átláthatóság alatt?

A 9. számú kérdésem. Például erről a mostani bizottsági döntésről konkrétan hogyan fognak értesülni az orosháziak? Erről a négy szervezetnek a döntéséről egészen a mai ülésünkről? Például

hogyan fognak értesülni az Orosházi Birkózó Egyesülettel kapcsolatos történetről,

az hogy mi történt itt februárban, az hogy hogy van ez most itt előttünk? Az, amit majd én itt magyarázatként most fogok kapni háttérként? Erről hogyan fognak értesülni, hiszen azt gondolom, hogy fontos ügyről van szó.

Utolsó 10. számú kérdésem, a két – igen, igen van rá lehetőségem, elnézést nem kell rajta mosolyogni, végig fogom mondani és kérem, hogy válaszoljanak rá. Nem mosolyogni, hanem válaszolni kell – a 10. számú kérdésem az, hogy a két döntés között, ami most meg fog születni a Birkózó Egyesület kapcsán, és ami történt februárban,

nyilvánvaló az ellentmondás, nyilvánvaló az indokolatlanság, és nyilvánvaló az aljasság.

Vannak-e, lesznek-e, vagy voltak-e személyi következményei ennek, mert ez már régen nem játék. Amikor egy ilyen több 10 millió forintos keretről döntenek, ami nem a saját pénzükről, nem úri szeszélyükből és nem kényük-kedvéért döntenek, hanem szakmai alapon kellene ezt a döntést meghozni. Persze a bizottságnak jogilag, de hát, amikor itt az Elnök Asszony felolvasta a számokat nyilvánvaló, hogy ez a döntés nem így születik meg gyakorlatilag, hanem előtte ezt valahol valakik meghozzák, a bizottság meg megszavazza. Én akkor nem támogattam.

Voltak-e személyi következményei, és ha nem voltak, akkor miért nem voltak?

Zárásképpen pedig azt tudom elmondani, hogy ebben a vonatkozásban is az én lelkiismeretem tiszta, és nem vagyok benne biztos, hogy ezt mindenki a teremben el tudja-e mondani. Köszönöm szépen, várom a választ.”

Bojtor István alpolgármester: Nem értett egyet Füvesi Sándor hozzászólásával, melyben az aljasság és hasonló szavak voltak. Ez nem hiteles egy olyan valakitől, aki 4 év alatt egyszer sem támogatta a költségvetést, és a sportszervezeteket a bizottsági ülésen. Ha visszakeresnék, akkor a tartózkodásnál erősebb támogatást nem találnának ezen a téren. Szerinte Füvesi úr hozzászólása 80%-ban a múltat feszegette. Inkább arról kell beszélni, hogy 4 szervezetet tudnak támogatni jelenleg. Hozzátette, hogy az Önkormányzatnak nem kötelező feladata a sportszervezetek támogatása. Az Önkormányzat akkor támogatja a sportszervezeteket, ha egyrészt anyagi lehetősége van erre, másrészt pedig ezek a sportszervezetek olyan együttműködést alakítottak ki az Önkormányzattal, amely szakmailag is megalapozott és támogathatónak ítélhető. Volt egy olyan megfogalmazás, hogy a Birkózó Szövetség állásfoglalása alapján döntöttek. Ez annak idején úgy hangzott el, hogy a Birkózó Szövetség állásfoglalása alapján is döntöttek. Konszolidálódott az a helyzet, ami a birkózó egyesületek között zajlott problémás esetek voltak, valamint az egyesület elég jó eredményeket ért el, és folyamatos fejlődő pályán van. Örömét fejezte ki, hogy támogatni tudják őket. Reméli, hogy Jeszenszky úr is egyetért ezzel. A jövőben is szeretnék támogatni ezt a sportágat.

Nem szeretne megkövetni senkit, mert nem kötelező feladatról beszélnek,

de 128 millióval támogatják az orosházi sportot. Ahhoz képest mindenki kevesebbet kapott, mint amennyit kért. A Rákóczi-Vasas kérdésre elmondta, hogy fél évig a saját jogán szerepelt az adott bajnokságon, és az a támogatási összeg az áthúzódó tételekkel kb. fedezte a költségeket, illetve osztályváltás történt. A felnőtt labdarúgás az ígéretükhöz és a saját vállalásukhoz képest két év alatt két osztályt ugrott. Látszódni fog hamarosan, hogy hogyan fog sikerülni a 2018-2019-es bajnokság. Szeretnék ezt támogatni és azt is, hogy minél nagyobb közönséget érjen el a felnőtt labdarúgás, amelynek az alapja az utánpótlás, amit támogatnak.

Arra a kérdésre, hogy hol hirdették ezt meg elmondta, hogy

nem hirdették meg,

mert azok a szervezetek, akik az Önkormányzathoz fordultak póttámogatási igényért azok közül választottak. Például az Asztalitenisz Sportegyesület elért egy bizonyos eredményt, és van egy helyzet, hogy lehet ugrani egy osztályt. Sok sportágnak nem ugyanaz a gyakorlatilag a költségvetési éve, mint egy Önkormányzatnak, akinek januártól-decemberig tart. A labdarugó játék az őszi-tavaszi idényben van. Elég sok eredmény születhet, ami póttámogatást kíván, vagy pedig olyan további lépéseket várnak, hogy egy önkormányzati segítséggel osztályt válthatna. A sportszervezetek beadják az Önkormányzathoz az igényeiket, melyek sok személyes beszélgetésen is elhangoznak. Szakmai indokok alapján próbálják az összegek megítélését alátámasztani. Ezeket nem az Önkormányzat találta ki, hanem a szervezetek bocsátják az Önkormányzat rendelkezésére a támogatásokhoz az érveket, adatokat.

A mai döntés után, hívni fogja az Orosházi Élet-et a Médiát, hogy a döntés megjelenjen a Médiában az OrosCafe.hu oldalon. Viszont van mindenkinek egy bizonyos szuverenitása az adatvédelem szempontjából is. Tehát

az orosháziak értesítést kapnak róla, hogy mi történik, és milyen összegeket ítélnek meg a sportszervezeteknek.

Véleménye szerint mivel 8 millió forintot fognak most 3 sportszervezetnek adni, ezzel az ő igényeiket kielégítik, amit a jövőben is szeretnék a lehetőségeikhez mérten folytatni.

Füvesi Sándor képviselő: „Köszönöm szépen, megvártam, hogyha esetleg hozzá kívánnak szólni. Vissza fogom majd nézni az anyagot, és nagyjából azt gondolom, hogyha nem is egyenként mindenre, de nagyjából valamilyen válaszszerűséget kaptam. Természetesen ugyanazokba a mederbe, ugyanazokba megyünk, és akkor néhány dologra szeretnék reagálni. Az első, amivel kezdte az Alpolgármester úr, hogy felrótta nekem, mint ellenzéki képviselőnek, hogy nem támogattam a költségvetést például. Nem tudom, hát mutasson már meg nekem egy olyan helyet, ahol a FIDESZ ellenzék támogatta a nem FIDESZ-es városvezetésnek a költségvetését, annak egy szoborállítást javasolni fogok. Na most ezt politikai vétekként felróni, ezzel kezdeni egy hozzászólást azt gondolom, hogy ez már mutatja a tartalmi minőségét.

Az, hogy egyébként azon belül egy bizottsági ülésen az utóbbi időben már a sportszervezeteknek a támogatását nem nem támogatom Alpolgármester úr, ahogy tetszett említeni, nem vettem részt a szavazásban, mert azt mondtam, hogy

ehhez, amit itt ez a FIDESZ-es városvezetés művel, a nem is sok,

ebből még a szavazásból is ki akarok maradni és több éven keresztül, kezdődött ez már az előző önkormányzati ciklusban, ennek jó nagy múltja van, minden esetben el is mondtam, ezt nem fogom most újra megismételni. Az pedig, hogy megint úgy hangzik el, hogy egyébként hát örülünk, hogy ez van, említve volt, ami elhangzott, de az elhangzott, hogy nem kötelező feladat a sporttámogatás. Hát ez indokként egy kaszaperi, vagy nagyszénási bizottsági ülésen még az is lehet, hogy el is fogadnák, ott ahol néhány tíz, vagy néhány száz milliós költségvetés megy.

Orosháza Városában, ahol csak az iparűzési adó másfél milliárd, ott ezzel kezdeni egy indoklást, hogy egyébként a sport nem kötelező feladat?!

Büszkének kellene lennünk arra, hogy ezek a szervezetek a munkájukat végzik, és megtiszteltetésnek venni azt, hogy támogathatjuk ezeket a szervezeteket, nem pedig az, hogy nem kötelező feladat. Nagyon rossz emlékű időszak. Hallottam ezt a mondatot az előző ciklusban egy másik FIDESZ-es vezetőtől is például a buszközlekedéssel és mással kapcsolatban is, hogy ez sem kötelező, meg az sem kötelező. Örüljenek az orosháziak, hogy kapják, hát nem! Egyébként pedig, amit úgy mondjuk, hogy kevés szakmai jellegű magyarázat, ami ebben az alpolgármesteri indoklásban elhangzott, az például az Asztalitenisz Sportegyesületre annyira nem igaz, hogy nem fogom fölolvasni azt, amit kivételesen idetettek, mert ugye sose láttuk, hogy most ebben benne vannak ezek a levelek, és valamiféle tájékoztatást azért kap. Ebből pont az ellenkezője derül ki. Hogy a szervezet évekkel ezelőtt hányszor szólt, hányszor mondta!

Meg szeretném kérdezni, hogy mit nem tudtak februárban? Hogy majd ami lesz a jövőben és nem lehet előre látni, mikor itt van leírva, hogy milyen nehéz helyzetbe kerül csak ez az egy szervezet. Mit nem tudtak februárban? Hogy készítették ezt elő?

Hogy kapott a Birkózó Egyesület nullát? Ki döntött erről? Ki találta ki?

Mi változott azóta, és akkor tényleg nem szállnak magukba, és nem kérnek elnézést?

Aljasság? Ez a legfinomabb, legvisszafogottabb kifejezése annak, ami itt történt!

Összeáll néhány ember, becsülettel csinálják, és akkor azt mondja az Önkormányzat, hogy 0? Én azt mondtam, hogy 500 ezer, de mondták volna azt, hogy 100 ezer, amit tényleg a legkisebb szervezetek is kapnak. Mondhatták volna azt is, hogy 50 ezer, csak azért, hogy ne 0 legyen. De ők azt mondták, hogy 0, és úgy született meg, hogy 4-en voltunk akkor, ugyanígy, mint most, hogy 3 igennel. Lövei bizottsági elnök úr, Sándor Zoltánné bizottsági tag, felmentve van most a dolog alól, mert ők nem voltak itt. Sosem tudjuk, meg, hogy akkor más döntés született-e volna. És akkor erre úgy reagálni, hogy nem kötelező feladat, vagy nem látunk a jövőbe, vagy miért kértünk volna elnézést?”

Lövei Ferenc a Bizottság elnöke: Füvesi úr említette, hogy nem emlékszik olyan szavazásra, amikor meg lett volna egyhangúan szavazva a költségvetés. Viszont ő emlékszik egy dologra, amikor az MSZP a FIDESZ-el együtt megszavazta a költségvetést.

Bojtor István alpolgármester: Ha valaki nem vesz részt a szavazásban előre megfontoltan, tudatosan, akkor nem támogat valamit. Az más, ha nem tud bejönni, vagy egészségügyi gondjai vannak. Az a mondat, hogy nem kötelező ki lehet emelni, de ez így van. Abban a szövegkörnyezetben említette, hogy megkövetett-e bárkit is. Azért nem követett meg bárkit is, mert büszke arra, hogy 128 milliót és most 8 milliót az orosházi sportszervezeteknek között szét tudnak osztani. Ezt a Város bizonyos szempontból meg is engedheti magának.

Fejes Róbertné alpolgármester: Nem értett egyet Füvesi úr azon szavaival, hogy egyik mondatával ledegradálja a sporttámogatást, a másik mondatával pedig közli, hogy mennyire büszkék lehetnek arra, hogy ennyivel tudják támogatni a szervezeteket. Megkérdezte, hogy akkor miért nem szavazza meg?

Füvesi Sándor képviselő: „Köszönöm szépen, egy mondat, én támogatom a sportszervezeteket, és azt támogatnám, ahogy nagyon régen volt.

Az Önök lopását és hülyeségét sosem fogom támogatni!

Azt nem, de ha vannak év elején szakmai alapú normális előterjesztések, amiben egy szervezet úgy kapja a támogatást, hogy az átlátható, világos a saját szakmai munkája alapján, és valaki többet kap, és valaki kevesebbet, és a szervezetek látják egymást és van fejlődési lehetőség, tudnak tervezni biztonsággal az adott évre, és mindez utólag teljesen ellenőrizhető és átlátható, és nem találok mondjuk olyat, hogy véletlenül van időm és bemegyek ellenőrizni, és csak egy példát mondjak, hogy van olyan szervezet, aki kiküldi nyáron egy programra az ország túl végébe kiküldetési rendelvénnyel sportolni és véletlenül a kiküldetési rendelvényeken mindenki külön-külön autóval megy, senkinek nem jutott eszébe összeülni egy autóba, és akkor a 100-150 ezer forintos havi kiküldetési rendelvények mennek, és mikor megkérdezik a pénzügyi osztályon, hogy hát ez nyilvánvaló, hogy itt valami nem stimmel, akkor az a válasz, hogy sajnos ez pénzügyileg rendben van. Százával vannak ezek a példák, és senki nem csinált semmit ezekben az években, mert a legtöbb szervezet teljesen tisztességgel csinálja a munkáját, és a végén van ez, hogy akkor ott a 0 forintos támogatás és ők nem mondanak erre semmit, hanem ezt dobálják nekem vissza, hogy nem kötelező támogatás, meg adjak magyarázatot arról, hogy miért nem támogattam. Olyan szavazat nincs, amikor a sportszervezetekről, vagy a civilszervezetekről, vagy akár a költségvetésről szavazunk, hogy 2/3-át, 4/5-ét, vagy felét, vagy tizedét az ember támogatja, a többit nem, egybe van, és ezért csúsztatás, amit Önök itt ezzel kapcsolatban mondtak, és ezért kellett erre reagálnom. Itt erről van szó.”

Lövei Ferenc a Bizottság elnöke: Visszautasította Füvesi Sándor lopás szó kijelentését. Felhívta a figyelmét, hogy amennyiben olyan információval rendelkezik, ami kimerítené ezt a tényt, akkor tegyen feljelentést.

(Tettünk! Jó néhányat! – válaszoltam.)

Bojtor István alpolgármester: Ha már arról van szó, hogy konkrétumokat, és elfogadható érveket tegyenek le az asztalra, akkor kérte, hogy ezeket a konkrétumokat jelölje meg, hogy ő hol és mikor lopott.

Lövei Ferenc a Bizottság elnöke: Ez alapvetően a becsületsértés tényét is kimeríti.

Fejes Róbertné alpolgármester: Véleménye szerint Füvesi úr folyamatosan csak a múltban él. Szerinte a jelenben és a jövőben kell élni. Előttük van egy előterjesztés, ami alá van támasztva, jelen vannak a sportszervezetek vezetői is, tehát meg lehet szavazni.

Füvesi Sándor képviselő: „Meg fogom szavazni, ezzel kezdtem.”

Lövei Ferenc a Bizottság elnöke: Megkérdezte a sportszervezetek képviselőit, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Jeszenszky P. László OVE elnökségi tag: Nem örültek februárban, mert nem kaptak egy fillért sem, de tudomásul vették. Szerinte az az indok, ami felmerült, hogy elsősorban a Városban egy sportágban egy egyesület támogatható, ha el fogadják, ha nem, a célszerűség szempontjából valóban így van. Megköszönte, hogy most kaptak egy póttámogatást, hiszen ezt azért kapják, mert nem biztos, hogy igaz, hogy csak egy egyesületet, sportágat lehet egy Városban támogatni, amikor mind a kettő életerős, és megy előre. Majd az idő meghozza, hogy egy lesz-e a végén. Most kettő van, és mind a kettő teszi a dolgát.

Lövei Ferenc a Bizottság elnöke: Megkérdezte, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele.

(További kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

A vitát lezárta.

Az előterjesztésben négy határozati javaslat van, ezért szavazásra bocsátotta, hogy a négy határozati javaslatról egyszeri szavazással döntsenek.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta, hogy a négy határozati javaslatról egyszeri szavazással döntenek.

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatok elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

87/2018. (VII.6.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy az Orosházi Birkózó Egyesület működéséhez bruttó 1.000.000,- Ft támogatást biztosít Orosháza Város Önkormányzata 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendeletének 2. tájékoztató tábla XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások  4. Sporttámogatás költségvetési előirányzaton biztosított kerete terhére elszámolási – és nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési – kötelezettséggel.

Végrehajtásért felelős:    

Dávid Zoltán polgármester Támogatási Megállapodás aláírásáért

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási megállapodás előkészítéséért

Godár Andrea irodavezető a költségvetési fedezet biztosításáért

Határidő:                              értelem szerint

A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

88/2018. (VII.6.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy az Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza működéséhez bruttó 3.000.000,- Ft póttámogatást biztosít Orosháza Város Önkormányzata 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendeletének 2. tájékoztató tábla XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások  4. Sporttámogatás költségvetési előirányzaton biztosított kerete terhére elszámolási – és nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési – kötelezettséggel.

Végrehajtásért felelős:    

Dávid Zoltán polgármester Támogatási Megállapodás-módosítás aláírásáért

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási megállapodás-módosítás előkészítéséért

Godár Andrea irodavezető a költségvetési fedezet biztosításáért

Határidő:                              értelem szerint

A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

89/2018. (VII.6.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy az Orosházi Munkás Testedző Kör – Utánpótlás Labdarúgó Egyesület 1913 működéséhez bruttó 4.000.000,- Ft póttámogatást biztosít Orosháza Város Önkormányzata 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendeletének 2. tájékoztató tábla XII. Szabadidős- és sportszolgáltatások 4. Sporttámogatás költségvetési előirányzaton biztosított kerete terhére elszámolási – és nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési – kötelezettséggel.

Végrehajtásért felelős:    

Dávid Zoltán polgármester Támogatási Megállapodás-módosítás aláírásáért

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási megállapodás-módosítás előkészítéséért

Godár Andrea irodavezető a költségvetési fedezet biztosításáért

Határidő:                              értelem szerint

A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

90/2018. (VII.6.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy az Orosházi Szabadidőpark és Lovassport Egyesület által szervezett augusztus 20. napi nemzetközi lóverseny megrendezéséhez bruttó 500.000,- Ft támogatást biztosít Orosháza Város Önkormányzata 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendeletének 2. tájékoztató tábla XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások 5. Civil szervezetek támogatása költségvetési előirányzaton biztosított kerete terhére elszámolási – és nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési – kötelezettséggel.

Végrehajtásért felelős:    

Dávid Zoltán polgármester Támogatási Megállapodás aláírásáért

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási megállapodás előkészítéséért

Godár Andrea irodavezető a költségvetési fedezet biztosításáért

Határidő:                              értelem szerint

2. Egyebek

Lövei Ferenc a Bizottság elnöke: Megkérdezte van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata.

(Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.)

Megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

 

Előterjesztés

Letöltés (PDF, 486KB)