Vita a PMK-ról, avagy az ellenzék a média kereszttüzébe került

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala. 1. A közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok 2017. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója. 2. A Kft. 2017. évi beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadása. 3. A Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása (Az előterjesztés innen tölthető le.)

Füvesi Sándor képviselő: „Tisztelt Képviselő-testület! Ennek a hozzászólásomnak a rögzítését is továbbra is kérem az Mötv. alapján szó szerint a jegyzőkönyvben, köszönöm szépen. A PMK-nak az anyagai vannak előttünk, ami ugye /1. /2. /3. ha úgy tetszik, akkor ez megint három előterjesztés egy napirendben, de igazából nem is három, hanem hat, ha úgy vesszük, hogy az orosházi közmédia is most már ebben van benne. Tehát így most első körben van 5 percem arra, hogy elmondjam a gondolataimat, nyilván nem fogok tudni minden részletes témára kitérni, de nagyvonalakban azért, először is egy kis összehasonlítással kezdeném így az anyagok áttekintését követően. Az előző ügyvezető igazgató, akit szintén Önök neveztek ki Pusztai Lajos idején, a mainál nagyságrenddel kevesebb pénzből működött a művelődési ház, pedig azért azok a csoportok akkor is megvoltak, azok a színházi előadások akkor is megvoltak, akkor is voltak ezek a városi rendezvények és így tovább, ha egymás mellé tesszük az akkori beszámolókat, meg a mostanit így első ránézésre olyan nagy különbséget nem lehet látni. Különbség van az odaítélt pénzben, nem is kicsi. Ha megnézzük, hogy

Pusztai Lajos idejében 30-40 millió Ft-ot kapott az önkormányzattól az intézmény, addig most az alapítói támogatással együtt bizony-bizony már a 200 millió Ft felé közelít ez az összeg,

ami enyhén szólva nem kevés. Például ha csak a személyi jellegű költséget megnézzük első körben senkinek a munkáját nem megbírálva csak, mint tényt állapítom meg annak idején 2014-es adat 27 millió Ft volt, most a 2017-es egyik táblázatban személyi jellegű ráfordításként 122 millió Ft szerepel. Meg szeretném kérdezni a tisztelt Képviselő-testületet, hogy látják-e a kettő közötti négyszeres ötszörös különbséget a kimenő tartalom vonatkozásában? Én előzetesen azt a véleményemet bocsátom előre, hogy én nem látom, de nyitott vagyok a más véleményre és meg lehet erről győzni. A korábbi szakmai beszámoló már a tavalyi tavalyelőtti tartalmazta, hogy egy-egy programnak mennyi nézője, résztvevője volt, ez most kimaradt. Egy-két helyen van ott, hogy teltházas volt a rendezvény, de máskor ezt mindegyiknél és pontosan leírták, kérdezem, hogy ez miért maradt el és szeretném kérni ennek a pótlását. A bevezetőben azt írják, hogy szakmai programokon is részt vettek a munkatársak. Szeretném kérdezni, hogy ki mikor és milyen szakmai programon vett részt? Kérek tájékoztatást a tavalyi évben megvásárolt technikai berendezésekről és a költségekről. Ott van a mozis rész, ami érintőlegesen ma már előkerült Gyopárosfürdő kapcsán, hogy oda terveznek ilyen mozit kialakítani és ott el is hangzott kora délelőtt, hogy 70 fős mozitermet akarnak Gyopárosfürdőre. Na most annak az információnak a birtokában, ami itt van az anyagban, hogy 3D-s mozi működik a PMK-ban hetente kéthetente le van írva, jók a nézettségi adatok írják, ezt átgondolták-e hogy ez most megvan akkor ezen kívül szükséges-e külön nyilván megvan ennek is az indoka. Ugye

az ilyen eszem-iszom fesztiválokról Libamáj, Sör-Virsli

itt is van, erre már utaltam délelőtt, meg aztán majd lesz még néhány beszámolóban viszont azon kívül, hogy csak megemlítik,

itt sincs semmiféle részletes beszámoló, a költségek kibontása, elszámolása semmi.

Az elszámolásból ugyanúgy hiányzik az augusztus 20-i rendezvények részletes bontása is. Meg szeretném kérdezni az egyik költségvetési táblában van, hogy csoportok szállásdíja 668.000 Ft, oktatási díj 3.305.000 Ft hogy ez mit takar? Most így első körben van még 50 másodpercem, hogy a városi közmédiával kapcsolatban is észrevételt tegyek, ezért kezdtem úgy a hozzászólásomat, ahogy, nem véletlenül van ez így csinálva. A Képviselő-testület tavaly megszüntette a tv-közvetítését a testületi ülésnek, holott még akkor Fejes Róbertné is mondta egy helyütt benne van a jegyzőkönyvben, hogy nézzék meg a statisztikákat, igenis nézik az orosháziak a városi tv-t. Semmiféle statisztikáról nem volt szó azóta sem. Nem tudták megmondani, hogy a városi tv-nek és azon belül a tv-közvetítésnek milyen nézettsége volt. Megszüntették, most már tudjuk, hogy nulla a nézettsége, merthogy nincsen. Folytatom akkor majd 2 percben nem kezdek bele már a mondatba, mert felesleges.”

A portálon a kommentelési lehetőség letiltása, aminek kapcsán Nánási János cégvezető azt írja a beszámolójában, ezt idézem: „Az előzetes kommentek nem tűntek el az oldalról, azok elérhetőek”. Eddig az idézet, meg szeretném kérdezni, hogy kinek hol érhető el, tekintettel arra, hogy nem elérhető. Ennyi csak a probléma. Magának a közmédiának a Nánási úr által írt szöveges beszámolójára nem térek ki, javaslatképpen azt szeretném mondani, hogy mivel közmédiáról van szó, dolgoznak ott újságíró emberek javasolnám valakivel átnézetni stilisztikai és helyesírási vonatkozásban azt a nívót, amit itt azért előterjesztések tekintetében ilyen szinten megütünk nem találkoztam még ilyen kirívó negatív vonallal, időnként a vesszőket nem árt kitenni mondatban, és így tovább, erre most már nem tudok részletesebben kitérni. Ami a tartalmát illeti, és még van egy percem, ugye benne van az az Orosházi Életnél, hogy lépjen ki Orosházáról. Meg szeretném kérdezni, hogy miért, ki találta ezt ki, az orosházi adófizetők pénzéből megjelentetett újság miért lépjen ki Orosházáról, soha nem volt ilyen felvetés. Azt mondja, hogy rövid tudósítások a járás és a kistérség fontosabb eseményeiről. Én azt gondolom, hogy

először talán a város eseményeiről és programjairól kellene hitelesen beszámolni, például kezdhetnék egy tényfeltáró riporttal, javaslat a Diákélelmezésnél történtekről,

ez igazán azt gondolom, hogy az orosháziakra tartozik. Van még fél percem megemlíteni azt, hogy szerepel Választás 2018. címen az idei történésekre is egy utalás, ezt ki szeretném egészíteni azzal, hogy a Nemzeti Választási Bizottság jogerősen az Orosházi Élet márciusi egyik lapszámát, azt annyira betiltotta, hogy az internetről le kellett, hogy vegyék, és soha többé az életben nem rakhatják ki, ez példátlan Orosháza történetében, soha nem fordult ilyen elő. Szeretném megkérdezni Dávid úr véleményét erről, hogy ennek milyen következménye lett, és ha nem akkor miért nem, és ha lesz, akkor pedig mi lesz vagy megvannak elégedve ezzel a munkával? Köszönöm.”

Lajti Tímea ügyvezető: Megköszönte a képviselő úr által jogosan feltett kérdéseket, hisz nagy változás történt a Kft. életében. Véleménye szerint képviselő úrnak nem csak a számokat kellene összehasonlítania, hanem azokat a piaci változásokat, fejlődéseket és azokat a történéseket, ami a külvilágból is hat egy ilyen kulturális intézményre. Elmondta, hogy szerinte a számlák nem képezik a beszámoló részét, de szívesen látja képviselő urat a PMK-ban, ahol a rendezvények részletes költségvetését meg tudja tekinteni. Hozzátette, hogy a rendezvények számában és minőségében is van különbség a több lehetőség miatt. Változtak a piaci árak, az eladható produkciókat sokkal drágábban tudják megvenni. Ebben az évben először a statisztikát óraszámban kellett megadniuk, ami egy kicsit megbonyolította a helyzetet. Az országon belül és a határon túlra is járnak kiállításokra, konferenciákra. Elmondta, hogy az intézmény létszáma megduplázódott, ez indokolja a személyi jellegű kiadások növekedését. A növekedését okozta továbbá az is, hogy kibővült intézménnyé váltak, és megkapták a nagy rendezvényeket áprilisban.

Nánási János cégvezető: Általában azt szokták mondani, hogy

az ellenzék a média kereszttüzébe került,

véleménye szerint 2017. április 10-e óta ez megváltozott, és a média került az ellenzék kereszttüzébe. Megerősítette, hogy a tv-közvetítés megszűnése testületi határozat alapján történt. A 2017. júliusa előtti időben, amikor még élő közvetítés volt akkor 81-176 felhasználó volt jelen a honlapon, most ez a szám már 176-286 közötti felhasználóra növekedett. Elmondta, hogy 2017 április 11-én jelezte az ellenzéki képviselő urak felé, hogy nyitottak az együttműködésre. Megígérte, hogy el fogja küldeni Füvesi Sándor képviselő úrnak, hogy hol találhatóak meg az említett anyagok, mert nem tűntek el. Az Orosházáról való kilépés csak akkor lehetséges, ha hirdetések vannak benne. Álláspontja szerint, ha különböző közösségi helyekre raknának ki néhány példányt az újságból az nem jelentene plusz költséget. Az áprilisi választások közvetítésével olyan produktumot tudtak létrehozni, ami még a BEOL látogatottságát is megelőzte. Igaz, hogy az említett lapszámban több Fideszes tartalom jelent meg, de a választások előtti időszakban pont Füvesi Sándor képviselő úr volt az, aki kiemelten szerepelt. (…)

Fetser János képviselő: Elmondta, hogy nem tapasztalt még olyat, hogy

a média vezetője azzal kezdi a mondanivalóját, hogy az ellenzéket ostorozza.

Megkérte Nánási urat, hogy vegye tudomásul azt, hogy az ő pénzükből is él. Hatalmas összegnek tartotta azt, amit elköltött a Kft. Természetesen van olyan tevékenység mind a médiában, mind a PMK-ban, ami magas színvonalú és kiemelkedő. Véleménye szerint rosszul költik el az orosházi adófizetők forintjait. Sok esetben szóvá tette, hogy egy pártot támogat a média. Példaként hozta fel a választások előtti utolsó lapszámban megjelent olvasói levelet. Megfogalmazódott az a kérdés a PMK-val kapcsolatban, amire az ügyvezető asszony nem válaszolt, hogy a beszámolóban látható, hogy a csoportok oktatási díja 3.3 millió Ft-ba került, milyen csoportok és milyen oktatás volt ez? Megkérdezte, hogy

hogy lehet az, hogy egy média kft. nem jogtiszta szoftverekkel dolgozik és ki a felelős érte?

Továbbá azt a kérdést is feltette, hogy nincs vezetői ülés ahol egyeztetni tudna a polgármester az alpolgármesterekkel? A jelenlegi kormányzó párt minden szinten rátette a kezét a médiára. Nánási János főszerkesztő úrnak kötelessége betartani a média etikai szabályait, és az újságírás ki nem mondott etikáját is.

Dávid Zoltán polgármester: Visszautasította a negatív kritikákat. Megadta a szót válaszadásra Nánási János cégvezető úrnak.

Nánási János cégvezető: Pontosítva a korábbi megjegyzését elmondta, hogy egy sajtótájékoztató keretében Fetser János képviselő úr őt, és az általa képviselt médiát pellengérre állította, amely az ő és a kollegák szakmaiságát firtatta. A képviselő úr azt mondta, hogy olyan kiemelkedő bére van, hogy életében nem látott még ennyi pénzt. Erre reflektálva elmondta, hogy az előző jövedelmének mindössze negyven százalékát keresi most meg. Megerősítette, hogy vannak olyan problémák, hogy lejárnak a szoftver licencek, vagy, hogy egy tördelőt csak egy kolléga tud használni melynek ára évente kétszer 285.000 Ft. A vágógépek esetében is hasonló a helyzet, így 4 szoftver éves költsége durván 1.200.000. Ft. Véleménye szerint nem kell felelősöket keresni. A 2017-es évben már nem lehetett legalizálni a szoftvereket, természetesen nem legális szoftverekkel nem fognak dolgozni, így adódtak a plusz költségek.

Lajti Tímea ügyvezető: A feltett kérdésre reagálva hozzátette, hogy az oktatási díj a csoportvezetők díját tartalmazza, akik kijárnak külső helyszínekre is oktatni, ilyen például a mazsorett, a néptánc stb. (…)

Füvesi Sándor képviselő: „Tisztelt Képviselő-testület! Ha lehet, én visszatérnék a napirendhez, amiatt merthogy ugye több kérdésem volt, ezért is kérem a szó szerinti rögzítést mindig. Többre nem kaptam még mindig választ, de gondolom, majd átnézik és fognak írásban később válaszolni. Azt azért a Dávid úrtól szeretném kérni, hogy legalább annyit mondjon, hogy nem akar rá válaszolni, mert nem foglalkozik vele, hogy amikor a bal oldali elhajlással igen nehezen vádolható Nemzeti Választási Bizottság jogerős döntéssel levesz egy Orosházi Élet lapszámot az internetről és az örök életre hiányozni fog onnan jogsértés miatt, törvénysértés miatt, hogy arról Önnek abszolút nincs-e véleménye, az is egy válasz, hogy azt mondja, hogy nincs. Ami miatt ügyrendben még kellett, hogy gombot nyomjak az Nánási úrnak az a rendre utasítása felém, hogy mosolyogtam. Persze, hogy mosolyogtam, mert leírta, hogy a kommentek az előzetes kommentek elérhetőek, majd elkezdett magyarázkodni, hogy igazából mégsem, mert majd valamilyen linket meg fogok kapni. Na most valami vagy elérhető vagy nem érhető el.”

Dávid Zoltán polgármester: Megkérte Nánási János cégvezető urat, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre.

Nánási János cégvezető: A kérdés gyakorlatilag az, hogy eltűntek-e a kommentek örökre vagy sem. Hangsúlyozta, hogy

a kommentek nem tűntek el, de nem nyilvánosak.

Nem kívánta részletezni személyeskedés és egyéb okok miatt azt, hogy miért szüntették meg a kommentelést. A Nemzeti Választási Bizottság azt mondta ki, hogy az adott lapszámot le kell venni, de nem örökre. A határozatban nem szerepelt az, hogy a választások után nem lehet visszatenni a lapszámot, így az az OrosCafé oldalán megtalálható.

Dávid Zoltán polgármester: Összegezve cégvezető úr szavait elmondta, hogy

nem tűnt el a lapszám.

Megadta a szót ügyrendben Füvesi Sándor képviselő úrnak. Kérte, hogy a képviselő úr hozzászólása ügyrendi tartalmú legyen.

Füvesi Sándor képviselő: „Tisztelt Dávid úr! Tényleg egy utolsó próbálkozásom van az ön részéről, abszolút ügyrendi a hozzászólás majd mindjárt rájön, hogyha hagyja, hogy legalább egy mondatot végig mondjak. Ön,

mint városvezető mi a véleménye a Nemzeti Választási Bizottság döntéséről?

Bizonyára ismeri, mert elég súlyos. Nem volt ilyen a város életében. Ez, amit most a Nánási úr mondott, egy külön történet lesz, persze a jogászok meg fogják nézni. Azt mondta ki az NVB, hogy megsértette az orosházi közmédia a választási eljárásról szóló törvényt, azért mert a lapszámmal Simonka Györgyöt népszerűsítette. Így szólt szó szerint a helyben is meghozott határozat, amit aztán az NVB jóvá hagyott. Eltelt a kampány, én akkor ezt direkt nem hoztam szóba, mert érintett voltam. Most itt van előttünk az előterjesztés, harmadjára tettem most fel Önnek a kérdést, azt is mondhatja, hogy nem érdekli, nem akar rá válaszolni, nem foglalkozik vele. Az is egy jelzés értékű, de valamit mondania kell, nem passzolhatja vissza a Nánási úrnak, őneki, mint cégvezetőnek hát ez olyan súlyú kérdés.”

Dávid Zoltán polgármester: Elmondta, hogy nem is akarja áthárítani a válaszadást cégvezető úrra. Véleménye szerint képviselő úr olyat kérdez, amire a válasz evidens. Miért támogatna olyat az ember, amire a felettes szerv, aki ellenőrzésre jogosult azt nem tartja helyesnek? A szükséges lépéseket megtették, viselték a következményeket és a jövőben erre fokozottan figyelni fognak. Természetesen semmilyen törvényellenes dolgot nem támogat.

Megkérte főszerkesztő urat, hogy ne tegyenek olyat, ami miatt bármilyen hatóság elmarasztalhatná a lapot.

Fetser János képviselő: Megragadta a figyelmét, hogy Nánási úr azt mondta, hogy a közmeghallgatás után odaadta a nyilvános felvételt és ezért meg is kapta a beosztását. Megkérdezte, hogy kitől kapta meg a beosztását és miért? Hozzátette, hogy ezt a médiát ő hozta létre polgármestersége alatt, és az akkori főszerkesztő orosházi volt. Nánási úr most legalább tízszer többet keres, mint az akkori munkatársak. Véleménye szerint amióta Nánási János a főszerkesztő, szűkítette a nyilvánosságot. Elmondta, hogy pert nyert az Orosházi Média Kft-vel szemben. Hangsúlyozta, hogy nincs megelégedve cégvezető úr tevékenységével, sőt bizonyította azt is, hogy

Simonka György média katonája.

Korábban nem történt még olyan, hogy a média törvényt ilyen szinten megsértették volna. (…)

Nánási János cégvezető: Elmondta, hogy többször elhangzottak a személyét érintő negatív kritikák. Hozzátette, hogy megtekintett egy olyan közvetítést ahol Dancsó polgármester úr elköszönt a testülettől. Azon a felvételen ugyanazokat hallotta viszont, mint amiket most elmondtak a média tekintetében. Megerősítette, hogy közpénzből működnek, de kikérte a kollégái nevében azt, hogy ledegradálták a munkájukat azoknak, akik a legjobb tudásukkal végzik a feladataikat. Hozzátette, hogy hiány van szakemberekből. Több fórumon is elmondta, hogy nagyon kevés újságíró van Békés-megyében. Véleménye szerint sok média szakos szakember van, akik újságot írnak, de azt, hogy hány újságíró van Békés-megyében egy kezén meg tudná számolni. Példaként említette Dr. Árpási Zoltánt, Nyemcsok Lászlót és Dr. László Erzsébetet, akik a megyében klasszikusan működő újságírók. Kérte, hogyha van pozitív információ, akkor jutassák el számukra.

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót ügyrendben Fetser János képviselő úrnak.

Fetser János képviselő: Nánási úr nem válaszolt a feltett kérdésre, miszerint kitől kapta meg a beosztását azért, amiért kiadta a nyilvános anyagot?

Nánási János cégvezető: Fetser János képviselő úr kérdésére válaszolva elmondta, hogy ha élő közvetítés lett volna, akkor más lett volna a helyzet, de az említett közmeghallgatás nem ilyen volt, ezért a kollégái közölték vele, hogy a gyakorlat szerint vágatlan anyagot nem szoktak kiadni.

Dávid Zoltán polgármester:

Az orosházi média mások véleménye szerint nagyon jól működik.

Nem kívánta firtatni, hogy ki milyen vezető volt. Hozzátette, hogy mindenki jól végezte a munkáját a saját lehetőségeihez mérten. Arra buzdította a médiát, hogy ugyanilyen színvonalas módon próbálják tovább működtetni ezt a hármas egységet. Jelentős mértékben megváltozott pozitív értelemben az újság arculata. Jelezte, hogy sok elismerés érkezett felé az orosházi média kapcsán.

Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van további kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

(További kérdés, vélemény javaslat nem hangzott el.)

Lezárta a vitát.

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 13 fő.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

120/2018. (V.25.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója

  1. megállapítja, hogy a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a közszolgáltatási szerződésekben megjelölt feladatait megfelelően elvégezte, és dönt arról, hogy az ehhez biztosított kompenzáció elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja,
  2. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját, és közhasznúsági mellékletét

     47.438 e Ft mérlegfőösszeggel

     14.610 e Ft saját tőke összeggel

     82.405 e Ft nettó árbevétellel

   198.068 e Ft egyéb bevétel

     -9.282 e Ft adózás előtti eredménnyel

     -9.282 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

  1. a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét

   240.971 e Ft bevétellel

   240.583 e Ft költséggel

   388 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

Lajti Tímea ügyvezető a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő:             2018. május 31.