„Simonka György urat ne emlegesse!” ‒ Vita a Jövő Építők TDM-ről

A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2017. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása (Az előterjesztés itt tekinthető meg.)

Dávid Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntötte Kiss László elnök urat. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága megtárgyalta, felkérte a Bizottságok Elnökeit, ismertessék a Bizottságok állásfoglalását.

Kovács Péter képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta.

Lövei Ferenc képviselő, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnöke: Az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

Füvesi Sándor képviselő: „Tisztelt Képviselő-testület! Elhangzott az imént, hogy tárgyalta az előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, mint ahogy sok más előterjesztést is. Az egy nem szavazat azt gondolom, hogy természetesen az az enyém volt, és meg is indoklom, hogy miért. Előzetesen azért előre bocsátanám, hogy megtisztelő volt, részemre biztosan, de szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy olyan sokan eljöttek a napirendekhez vendégként, hogy szinte a terem már kicsi lett és úgy kellett pótszékeket behozni. Mindenki eljött, Békéscsabáról még a DAKK Zrt. részéről is eljöttek, amire nem emlékszem az utóbbi időben, hogy a bizottsági ülést is megtisztelték volna. Kértük, megtették megköszöntem. Egy napirendnél nem tudott senki eljönni az előterjesztéshez az ez volt. Én azt teszem szóvá, hogy nem személy szerint ennek az egyesületnek a vezetője nem jött el, mert indoklás szerint nem tudott eljönni, ezt akkor elfogadom. Nyilván más elfoglaltsága volt ez alkalommal is, mint annyi más alkalommal korábban, amikor nem tudott eljönni a bizottsági ülésre, merthogy Dávid úr mindig azt mondja nekünk, hogy itt ne nagyon szóljunk hozzá, hiszen ott van a bizottsági ülés kérdezzük, mondjuk el. Ez alkalommal is mondtam volna, kérdeztem volna, ha lehetett volna, de hát úgy önmagamban nem nagyon akarok monologizálni. Ha akkora ez az egyesület, ahogy Önök állítólag mondják, akkora óriási nagy tevékenységet végez akkor, ha a vezető nem tud eljönni, akkor nincs egy vezető-helyettes vagy annak a helyettese? Nincs valaki ennél az egyesületnél, aki képviselni tudja ezt a szervezetet, senki?

Nekem mindegy, hogy éppen Simonka unokatesóját küldik el, nem tudom, hogy ott van-e még.

De azt gondolom, hogy valaki azért megtisztelhetné Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületét. Így elöljáróban ennyit fölvezetésként.

Ami az anyagot illeti többször beszéltünk már erről, évről évre előttünk van. Azt megkérdeztem a bizottsági ülésen, hogy egyszer számoljanak már be az idegenforgalmi adó bevételről, amit odaad az önkormányzat minden évben ennek az egyesületnek, hiszen annyi év vitája és kérése után végre legalább a rendezvényeket elvették, mert semmi szüksége ennek a pusztaottlakai szervezetnek itt Orosházán, és akkor az volt a válasz, hogy ez. Ez a beszámoló, ez az idegenforgalmi adó beszámolója, ami semmiből nem derül ki az anyagból, nem szerepel. Fejes Róbertné előterjesztő egy oldalban elintézte ezt a bevezetőt, hiszen a másik oldalon már a határozati javaslat van. Visszakerestem mikor hazamentem a bizottsági ülésről, szerepel itt benne egy 2016-os decemberi testületi ülésről szóló határozat. Visszakerestem, megnéztem, megnéztem a jegyzőkönyvet is és hát érdeklődéssel olvastam vissza a saját szavaimat két évvel előtte, amikor itt a jegyzőkönyvbe két alkalommal is beleírták lehet, hogy többször kérdeztem meg csak ugye nem mindent írnak bele a jegyzőkönyvbe se. Két alkalommal most is ott van a jegyzőkönyvben, hogy kérdezem, hogy mondják már meg az idegenforgalmi adó bevételét mire költi ez az egyesület mikor számol be, és nem válaszoltak rá. Így körülbelül ez a tájékoztatás színvonala, amit Önök velünk kapcsolatban tesznek.

Ami az anyag tartalmi részét illeti, mindjárt kezdeném azzal, hogy van benne egy ilyen- hogy is mondjam- szöveges rész, ez négy oldal, meg néhány ilyen táblázat így ide rakva aminek megint a formai részébe nem mennék bele, egy általános iskolai harmadik osztályban informatika órán nem biztos, hogy a kivitelezés átmenne de ezt most nem az én tisztem megítélni. Kezdjük ezzel a szöveges résszel, aminek a bevezetésében mindjárt az van, hogy idézem: a szervezetünk a város által megvalósított marketingtevékenység adminisztratív feladataiban segédkezett meg ajándékboltot üzemeltetett Gyopárosfürdőn meg a Tourinform irodákban. Azt mondja, hogy a város által megvalósított marketingtevékenység, ez egy nagyon jó kifejezés, hány alkalommal kértem a bizottsági ülésen, év elején egyszer még meg is szavazta a bizottság, hogy lennének olyan kedvesek, mert segíteni szeretnék, itt is az előző napirendnél, hogy itt vagyunk, közreműködünk, ha hívnak elmondjuk a véleményünket. Egyszer még meg is szavazta a bizottság, hogy beszámoljon a városvezetés év elején, időben, ahogy ezt más településen is látom, hogy hozzá lehessen szólni, az éves rendezvény és marketing tervről. A marketingről, hogy a város városi szinten mennyiből mit tervez az egész évre. Annak a végrehajtását elszabotálták. Többet utána nem kértem, mert ha még azt se csinálják meg amiről bizottsági döntés van akkor minek mondjam még egyszer. Soha nem számolnak be arról, hogy a város összességében, éves szinten marketing tevékenység címén mit tesz, mit mennyiből. Folytathatom két percben? Kihasználnám.”

Dávid Zoltán polgármester: Mielőtt megadta volna a szót megkérte Füvesi Sándor képviselő urat, hogy a felszólalásaiban ne tegyen gúnyolódó megjegyzéseket. Továbbá

kérte, hogy Simonka György urat se emlegesse,

mert nem szerepel az anyagban.

Füvesi Sándor képviselő:

„Kimondtam már a Voldemort nevet, amit nem szabad,

de akkor majd igyekszem nem kimondani, megértettem. Tehát ugye itt van az, hogy éves marketing tevékenység. Egyszer, ha beszámolnának erről, hogy a város összességében mire, mert ugye idehint a szövegben néhány dolgot, hogy Libamáj Fesztivál, Sör-virsli Fesztivál, de aztán ez ott lesz a Művelődési Ház beszámolójában ott lesz természetesen a cég, a Városüzem beszámolójában is, meg ugye civil szervezetek is közre szoktak működni pár millióért. Ki ötért, ki tízért, ki mennyire van közel a tűzhöz, hogy egyszer végre összességében látnánk ezt, hogy keresztbe-kasul, hogyan finanszírozzák ezt. Összesen százmilliókat elköltve, arról nem is beszélve, hogy ami ide elénk van hintve tényleg, mint tyúkok elé a búza, hogy helyi online sajtó: fölsorolva a BEOL is, aztán a regionális média: pl. BEOL, el kéne dönteni, hogy akkor most helyi vagy regionális. Belföldi kiállítások: Nemzeti Regatta, Siófok 2017. június, ennyi. Örülök, hogy jól érezték magukat ismét Siófokon, Nyugdíjas Expó 2017. december, de hogy ott mi történt, mit csináltak, mi eredménye volt, semmi. Óriásplakát kampány hol mikor, semmi. Kalandpark promóció, ennyi semmi több, és így tovább és így tovább. Az a vicc kategóriáját súrolja, ami itt a beszámolóban szerepel, hiszen hát ugye a 10 millió Ft-ot, mert ezt eddig nem mondtam 10 millió Ft-ot kap ez a pusztaottlakai egyesület Nyilván le kellett fedni. Van itt mindenféle számla, az étel-italtól annyi dőzsölés, szállás de, hogy kire minek, hogy amikor az egy irodát tartották fenn a beszámoló szerint, de

örülök neki, hogy a számlák között wc-papír is szerepel,

hiszen tudjuk, hogy nagy akarásnak nyögés a vége. Legalább erre is kifizették az orosháziak a pénzt. Szeretnék választ kapni azokra a kérdésekre, amiket a bizottsági ülésen feltettem. Köszönöm.”

Elekes Lajos alpolgármester: Sajnálatát fejezte ki, hogy Füvesi Sándor képviselő úr ilyen módon fejezte be az expozéját. Elmondta, hogy valóban Simonka György képviselő úr volt az, aki ezt a TDM egyesületet elsők között az országban létrehozta. Hozzátette, hogy ez a TDM nem pusztaottlakai TDM, ennek az egyesületnek a központja már több évvel ezelőtt átkerült Orosházára, ezáltal túl sok köze nincs Pusztaottlakához. A nevében is benne van, hogy ez egy desztinációs menedzsment, ami nem egy várost jelent, hanem ez esetben Dél-Békést. Kifejtette, hogy azoknál a turisztikai pályázatoknál, melyeknél az indikátorok szerint semmi esélye nem lett volna a városnak a nyerésre milyen módon játszott közre képviselő úr tevékenysége. Megerősítette Füves Sándor képviselő úr szavait, miszerint a Városüzemeltetés és a Petőfi Művelődési Központ is be fog számolni az őket érintő marketing tevékenységekről. Kijelentette, hogy ezek a marketing tevékenységek szerepelnek a költségvetésben is. Felhívta a képviselő úr figyelmét arra, hogy ahelyett, hogy a táblázat formai elemeit kritizálja a benne látható számadatokat vegye figyelembe. Megköszönte, hogy az egyesület több mint 20% növekedés mutatott be többek között vendég éjszakában és idegenforgalmi adóban. Megjegyezte, hogy az ellenzék nem tud együttműködni az egyesület tevékenységével. A beszámolóban szereplő költségvetés a Tourinform iroda kollégáinak a bérét, illetve az iroda működési költségeit tartalmazza.

Fejes Róbertné alpolgármester: Évek óta csak a becsmérlést lehet hallani. Véleménye szerint az ellenzék szemében Kiss László személye szálka. Az, hogy milyen fejlődésen ment keresztül a város, a vendégéjszakák száma, a rendezvények száma, rendezvényen megjelentek száma folyamatosan nő, az az ellenzék képviselőit nem is érdekli. Ha a képviselő úr embere ülne az irodában, akkor az lenne a legjobb. Kérte, hogy ne mindig becsméreljék az embereket, hanem inkább köszönjék meg azt, amit a városért tesznek.

Fetser János képviselő: Személyeskedőnek nevezte Elekes Lajos alpolgármester szavait. Leszögezte, hogy a hozzászólásnak volt szakmai tartalmai is, aminek volt valóságalapja. A lényeg az, hogy ők más alternatívában gondolkodtak. Ebben az egyesületben Orosháza várost a Polgármester képviseli. Minden évben van egy zárás, amit nem ismernek. Megkérdőjelezte a TDM Nemzeti Regattán való szereplését, bemutatóját. Önök részesei az olyan több évtizedig működő és nagyon nagy anyagi szellemi erőfeszítésbe kerülő fesztiválok lenullázásának. Megszakítottak olyan kapcsolatokat is, mint az Országos Kenyérünnep. A pékek az Önök tevékenysége, hozzáállása miatt nem jönnek. Helyette elkezdtek újabb dolgokat felépíteni, amit menet közben abbahagytak különböző okok miatt. Írásbeli tájékoztatást kért az egyesület tevékenységéről, hiszen a beszámolóban azt írják, hogy tagja egy gazdasági társaságnak, amely irodát vagy telephelyet működtet a városgazdálkodásnál. Jelezte, hogy számtalan észrevételt tettek már a turizmus fejlesztéséért. Szomorúnak nevezte azt, hogy a turizmus kapcsán Orosháza nem jár az élen a szakmaiság és a források megszerzése tekintetében.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérte Kiss László elnök urat, hogy juttassa el Fetser János képviselő részére a beszámolót, mely minden kérdésére választ ad.

Kiss László elnök: A Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesület Orosházán a főteres pályázat fenntartásának végéig a Tourinform iroda illetve a Városmarketing iroda fenntartásában fog tevékenykedni. Az Önök pressziójának köszönhetően nem fog marketingfeladatokat ellátni a jövőben. Illetve rendezvényszervezésben sem fog szerepet vállalni. Kizárólag olyan formán, hogy a városban történő rendezvények, marketing folyamatok adminisztratív részét bonyolítja le, illetve anyagok biztosításában fog segédkezni. Az iroda a nyári időszakban Gyopárosfürdőre is kitelepül ajándékbolt formájában, mely rendelkezik 2 fő állandó beosztottal, 2 fő közfoglalkoztatottal is. Füvesi Sándor kérdésére válaszolva elmondta, hogy a bizottsági ülés időpontjában Budapesten tartózkodott és Orosháza ügyeiben ő az egyedüli kompetens. Az új GDPR kapcsán elmondta, hogy amikor valaki fel szeretne iratkozni a hírlevelükre akkor egy nyereményjátékon keresztül tudja ezt megtenni, van egy nyereményjáték szabályzatuk illetve egy adatkezelési nyilatkozat is, melyet kötelező elfogadni. Kizárólag ezután kerülnek fel az adatok az adatbázisukba. Május 25-től külön egy hozzájáruló nyilatkozatot kell tennie minden feliratkozónak arra vonatkozóan, hogy ezen hírleveleket a továbbiakban is szeretné megkapni. A korábbi adatbázisban szereplő feliratkozóknak kiküldtek egy körlevelet ezzel kapcsolatban. A weboldalukon 250.000. felhasználóból 25%-a éves szinten a Facebook felületéről érkezik. Tavaly január 1-től a weboldalon keresztül 5091 ajánlatkérés érkezett.  5394 megkérdezett felhasználóból közel 2000 vendég jelezte a kérdőívben, hogy a közösségi oldalról szerezte az információkat a fürdőről.

Dávid Zoltán polgármester: Megköszönte az elnök úr által tett kiegészítést. Megadta a szót ügyrendben Füvesi Sándor képviselőnek.

Füvesi Sándor képviselő: „Köszönöm szépen, nem fogok visszaélni az ügyrendi kéréssel. Csak pontosításképpen az adatbázis kezelés kapcsán akkor szeretném kérni az egyesületet, hogy küldje meg a részemre az összes ezzel kapcsolatos dokumentumot, például azzal kapcsolatban, hogy az Adatvédelmi Hatóságnak milyen számon tartják nyilván hiszen ez nem hangzott el. Erre kellett kérniük lehet, hogy egy, de lehet, hogy valaki több számot kap, több kérelmet tehát ezt szeretném kérni. A másik pedig akkor legközelebb ezt a mondatot, ami itt volt a Facebook-nál írva, akkor ezt pontosabban kell írni, mert itt a Facebook kapcsán írták azt, hogy ezzel kapcsolatban hozták a legtöbb látogatót és fürdő vendéget, most meg egy kicsit más hangzott el. Akkor ezt máskor azt gondolom, hogy pontosabban kell megfogalmazni, mert nem ez van ideírva. Köszönöm szépen.”

Elekes Lajos alpolgármester: Igazat adott Fetser János képviselő úrnak. Elmondta, hogy a választásoknak már vége van és, hogy biztosan nem fog semmiféle Fideszt érintő marketinget, kampányt mondani. Kérte Füvesi Sándor képviselő urat, hogy csak az orosházi ügyekre összpontosítsák a figyelmet. Fetser János képviselő több cikluson keresztül vezette a város, így véleménye szerint hasznos segítséget tud nyújtani, amennyiben meg tudnak maradni a szakmai szinten. Elnézést kért azoktól, akik úgy érzik, hogy ok nélkül illette a szavaival.

Fetser János képviselő: Lázár János minisztersége alatt készült egy olyan turisztikai előterjesztés, aminek a kiemelt fejlesztési területéből Orosháza kimaradt annak idején. Példaként hozta fel Cserkeszőlő és Gyula fejlesztéseit. Sajnálatát fejezte ki aziránt, hogy régen Gyopáros országosan kiemelt fürdő volt, most pedig örülünk annak, hogy a második helyet érte el a helyi jelentőségű fürdők felmérésekor. Véleménye szerint a turizmus átfogó fejlesztésének nagyon fontos része a fürdő és gyógyturizmus, ennek az infrastruktúráját kellene nagymértékben fejleszteni. Kérte, hogy aki ezért a területért felelős tegyen meg mindent azért, hogy forráshoz tudjon jutni a város.

Kiss László elnök: A jelenlegi álláspont azt mutatja, hogy sem Orosháza sem Cserkeszőlő nem tud kiemelt térséggé válni. Kiegészítésként elmondta, hogy a TDM beszámolóját jövő héten fogja elfogadni a közgyűlés. Reflektálva Füvesi képviselő úr szavaira elhangzott, hogy az adatkezelési nyilatkozat illetve a GDPR-nak való megfelelés nem a TDM hanem a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. feladata, mint a fürdő és a weboldal üzemeltetője. Elmondta, hogy el fogja küldeni képviselő úr számára a kért dokumentumokat levélben.

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót ügyrendben Elekes Lajos alpolgármester úrnak.

Elekes Lajos alpolgármester: A közeljövőben el kell dönteni Gyopárosfürdő fejlesztési stratégiáját. A Képviselő-testület fog ebben állást foglalni, de álláspontja szerint egy Képviselő-testületi ülés erre alkalmatlan. Jelezte, hogy össze fog hívni egy egyeztetést az érdekelteket illetően. Néhány hónap múlva kialakulnak az új támogatási irányok, így a Kiss úr által említett folyamatot, egyeztetéseket be kell fejezni és el kell dönteni a finanszírozási módokat, amivel a stratégiát végig lehet vinni.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van további kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

(További kérdés, vélemény javaslat nem hangzott el.)

Lezárta a vitát.

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 13 fő.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

107/2018. (V.25.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete által benyújtott – a 2017. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időszakban részére Támogatási Szerződés alapján biztosított 10.652.040,- Ft támogatási összeg elszámolására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős:       Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

Határidő: 2018. május 31.

Dávid Zoltán polgármester: 5 perc szünetet rendelt el.