Fideszes nem a buszmenetrend bővítésére és a szolgáltatás javítására

Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása. (Előterjesztés.)

Dávid Zoltán polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságok megtárgyalták, felkérte a Bizottságok Elnökeit, ismertessék a Bizottságok állásfoglalásait.

Kovács Péter képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta, azzal a kiegészítéssel, hogy az Előkészítő Bizottságba a következő személyeket választja:

Bojtor István, Antal László és Szabó Zoltán személyét.

Lövei Ferenc képviselő, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Elnöke: A Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta az előbb elhangzott kiegészítéssel együtt.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

Füvesi Sándor képviselő: „Tisztelt Képviselő-testület! Ahogy az elején jeleztem, hogy 2 napirend foglalkozik ma a buszközlekedéssel, ez a másik. Bár akkor az elmondott álláspontom hozzászólásom után Bojtor alpolgármester úr azt mondta, hogy ez görcsös ragaszkodás a témáról részemről, én pedig azt gondolom, hogy nem, hanem szüntelenül elmondani azt és szembesíteni Önökkel, hogyan kellene csinálni. Engem nem ingatnak meg a hitemben, hogy Önök folyamatosan leszavazzák, és nem foglalkoznak vele, azt gondolom, hogy lesz egyszer idő, amikor megtaláljuk a módját, hogy ezeket el is érjük. De az én kötelességem most, hogy ezt elmondjam, és hátha egyszer meggondolják magukat. Az az apropó, hogy ismét itt van előttünk a pályázati kiírás. Én jól emlékszem, amikor 2012-2013-ban az akkori menetrendet még Dancsó József vezette Fideszes többség, mert jó néhányan akkor is itt ültek, amikor azt a döntést meghozták. Akkor is megnyomták a gombot, és akkor megtanultuk, hogy amíg ez a menetrend van addig nagyon nehéz rajta változtatni. Látszott is az elmúlt években. Most szeretném Önöket szembesíteni azzal, amit egyébként 1 évvel ezelőtt nagyrészt elmondtam, de megteszem újra, és egyébként ezzel kapcsolódom Dávid Zoltán úr azon mondatához, hogy hát a tényeket nézzük meg. Akkor nézzük meg a tényeket és kérem, hogy ezekre tényekkel válaszoljanak, és ne csak mendemondával.

A DAKK Zrt. beszámolóiból pontosan lehet ugyanis látni a közszolgáltatásra vonatkozó számokat. Lehet tudni, hogy milyen volt a szolgáltatás tartalma a drasztikus és eszetlen Fideszes csökkentés előtt és mennyi utána. Mondok néhány számot.

A vonalhálózat előtte közel 35 km volt, utána és mai is 21,5 km.

A férőhely kilométer a csökkentés előtt 18,5 ezer km volt, utána alig több, mint 17 ezer km.

A kilométer teljesítmény előtte bőven felette volt a 210 ezernek, a mostani beszámoló, amit tárgyaltunk az 170 ezret tartalmaz. Itt a pályázati kiírásban a szerződés volumene megjelöléssel alig 195 ezer szerepel.

A járatszámok összehasonlítása mutatja még világosabban szerintem, hogy mi a különbség, és hogy mire panaszkodik a város lakossága, még ha ezt Önök nem is akarják meghallani. Például munkanapokon a csökkentés előtt 64 járat indult, ugyanannyi, mint most iskolai előadási napokon. Viszont tanszünetben, munkanapokon már csak 33 járat indul, ami hozzávetőleg

50%-os csökkentés.

Azt gondolom, hogy a munkanap és az iskola előadási nap közötti különbséget nem szükséges különösképpen magyaráznom és ez hogyan hat azokra, akik munkába járásra kívánják igénybe venni ezt a buszközlekedést. Amíg a csökkentés előtt a szabad és munkaszüneti napokon 50 járat indult utána már csak 21 járat, így volt ez tavaly is. Ezen némiképp javít az áprilisi változtatás, de messze vagyunk még attól, amit jónak lehetne mondani. Mivel visszavágták így a járatszámokat drasztikusan mondhatom, hogy természetesen

ezt követte a buszon utazók számának csökkenése is, hiszen ha nincs busz, nyilván nem is mennek vele.

Míg 2011-ben például a statisztikai utas szám még messze 750 ezer fölött volt, addig tavaly benne volt a beszámolóban nyilván látták, tavaly alig több, mint 600 ezres volt. Azért 150 ezres különbség egy ilyen statisztikai adatban, igen komoly. Ugyanez a visszaesés már nem fogom a számokat végigolvasni, össze tudják Önök is hasonlítani, a menetjegyben, a bérletben látható, és ahogy a menetjegyben és az eladott bérletekben látható, nyilván a bevétele is kevesebb a cégnek.

Hát hosszasan lehetne még sorolni azokat a tényeket, amik az Önök rendelkezésére is állnak, hiszen én csak abból dolgoztam, amik az előterjesztéseknek voltak a mellékletei. Tudom, hogy jóval több kilónyi anyag van Önöknél, messzemenőbb részletességgel ismerik ezeket a számokat. De azt szeretném megkérdezni, hogy annyi felvetés és javaslat után miért nem tárgyalt legalább elvi szinten a Képviselő-testület soha az elmúlt 3 évben sem lehetséges alternatívákról? A gondolkodás szerintem nem kerül pénzbe, ha már állítólag, mint mondják, úgyis "annyit dolgoznak". Az hogy lehet, hogy például nem olyan messze tőlünk van olyan város ahol ugyanazt a közszolgáltatási tartalmat, buszról beszélek, kevesebb önkormányzati hozzájárulással oldja meg a szolgáltató. Van ilyen. Lehetett olvasni az újságban.

Vártam volna, mert jobb úgy vitatkozni, hogyha nekem is marad egy két percesem, de ilyen az SZMSZ-ük és akkor kihasználom, mert megkaptam a szót. A DAKK-nak ugye a bevétele, nem csak az önkormányzatoktól és a buszokon közlekedő lakosságtól származik, hanem az Államtól is, maguktól az adófizető polgároktól is. A DAKK-ot Önök mindig úgy próbálják beállítani, mint hogyha egy magáncég lenne, hiszen a Magyar Állam a tulajdonosa és így tovább. Én már sokadjára mondom el ezt a véleményemet és ez nem egyedül vagyok ezzel, hanem ez a tény, ami az összehasonlítást jelenti. Azt gondolom, hogy ezt a ciklus elején meg lehet volna tenni, de ha nem tették még, most sem késő. Van egy módosító indítványom, amit felolvasok és kérem, hogy majd erről az ülésvezető szavaztassa meg a Képviselő-testületet. Arra van még időm, hogy ezt felolvassam.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozott szándéka, hogy a helyi autóbusz szolgáltatását a körjárat 2013-as bevezetését megelőző minőséggel biztosítja. Éppen ezért a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása előterjesztés vonatkozásában nem hoz döntést, azt a napirendről leveszi. Egyúttal felkéri a Polgármestert a fenti döntésnek és az orosházi polgárok igényeinek megfelelő új előterjesztés elkészítésére és annak a 2018. júniusi Képviselő-testületi ülésre történő beterjesztésére.

Határidő: 2018. június 30. Felelős: Dávid Zoltán polgármester.

Jelezném, hogy ugyanilyen módosító indítványunk másfél évvel ezelőtt már volt, és akkor majdnem átment. Eltelt annyi idő, szerintem mindenki át tudta gondolni.  Ismételten szeretnék a Képviselő-testület bölcsességére apellálni, van időnk, van 1 hónapunk, át lehet gondolni,

semmi nem kötelez bennünket arra, hogy most így ezt a menetrendet mellékletként ezzel a pályázatkiírással kiírjuk.

Köszönöm szépen.”

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte Bojtor István alpolgármestert, hogy kíván-e reagálni az elmondottakra?

Bojtor István alpolgármester: A pályázattal kapcsolatban megjegyezte, hogy abban kitértek arra a jelzés lehetőségre, ami a lakosságtól érkezett és megpróbáltak erre a legjobb tudásuk szerint megfelelni. Amikor kiírnak egy pályázatot muszáj egy összehasonlító állapotot megadni, ugyanis a pályázat arról fog szólni, hogy 2-3 vagy még több cég ugyanarra, ugyanolyan formában pályázhasson, és ilyen formában össze tudják hasonlítani egzakt módon az ő pályázatukat. Éves szinten 195 ezer km, ez a későbbiekben sem jelenti azt, hogy kőbe van vésve, és nem változtatható, ha ugyanez a szolgáltató marad, vagy ha egy másik pályázó fog nyerni.

Orosházán elég nagy súlya van a helyközi járatok helyi járatként való kihasználtságának, amit szintén támogat a város. Ez a pályázat a helyi menetrendről szól. Ezt a fajta helyközi közlekedést, illetve annak az önkormányzati támogatását nem érinti, viszont mindenképpen figyelembe kell venni. Füvesi úrnak volt egy mondata, hogyha nincs busz, akkor nem megy vele az utas. Viszont

ha nincs annyi utas, akkor nem kell annyi busz.

Az a fajta utasszámlálás, amit folyamatosan kértek a szolgáltatóktól, és azok a lakossági visszajelzések, amik folyamatosan érkeztek, vagy nem érkeztek meg, mert úgy gondolták, hogy ez a kapacitás az ő igényeiknek megfelelő, ez azt mutatta, hogy egy kicsit a közlekedési szokások és típusok megváltoztak. Ha egy 50 személyes buszon csak 8-an vannak, az akkor is gazdaságtalan, még ha azt a pár embert rosszul érint, hogy nem jár a busz. Ha a régi vagy új szolgáltatóval folytatnak egy együttműködést és olyan típusú változásokat eszközölnek ki az érintettek feléjük, akkor is ezt mindenféleképpen meg fogják tenni még akkor is, ha a pályázatnak az új szolgáltatója munkába áll. Arra is van állásfoglalásuk, hogyha új helyi járatos szolgáltató lesz, akkor is lehetőség van egy olyan típusú 3 oldalú megállapodás folytatására, ami most a DAKK-al illetve az Állammal van az Önkormányzatnak. Ebben semmiképpen

nem lát sem színvonal, sem szolgáltatás csökkenést,

sem pedig bármilyen típusú negatív trendet, amin ne lehetne javítani. Szerinte mindenképpen kell egy összehasonlítási alap. Meglátják majd, hogy milyen pályázatok milyen pályázók lesznek. A tavalyi évre emlékezve még akkor sem kötelezi őket semmire sem, ha a város lakói számára bármilyen kedvezőtlen tendenciát vélnek felfedezni, hogy ebben ne lépjenek újra.

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót ügyrendben Füvesi Sándor képviselőnek.

Füvesi Sándor képviselő: „Tisztelt Képviselő-testület! Csak a sajnálatomat szeretném kifejezni, hogy folyamatosan ezt az SZMSZ-t tartják napirenden, így most hiába kértem, hogy folytassunk vitát, én benne vagyok, és mondtam a Városüzemeltetésnél is, itt is jó lenne ezt megvitatni. Komoly érveket mondott az Alpolgármester úr, szívesen válaszolnék rá, de nem tudok, mert utánam szólt, és kimerítettem a 2 percesemet. Mondanám az utas számot, amit Alpolgármester úr mondott, itt mondtam el, hogy milyen sokan utaztak előtte, és persze amikor nem volt busz nem volt mivel, akkor lecsökkent az utas szám, el is szoktak azoktól a járatoktól. Ez is összefügg. Említette a helyközi járatok igénybevételét. Nagyon jó felvetés, persze ha egyszer Képviselő-testület elé kerülne egy összesítő összefoglaló, mert én még ilyet nem láttam. Egységesen, hogy nem hasra ütésszerűen, hanem megnézni, hogy ki mennyit vesz igénybe. Egyébként a helyközi járatokat korábban is igénybe lehetett venni. Emellett volt a helyi járat. Nyilvánvalóan, hogy ez minőségcsökkenés, ha erre van. Nagyon sok mindenre tudnék reagálni, de az SZMSZ nem teszi lehetővé. Bízok abban, hogy a módosító indítványomat viszont elfogadják. Semmit nem változtatna rajta, hogyha egy hónappal később vissza térnének rá. Köszönöm.”

Dávid Zoltán polgármester: Bojtor István alpolgármester úrtól azt kérte, hogy a lakosság jelenlegi igényeihez és a jövőbeli igényeihez próbálja igazítani a szolgáltatást, mert

egy sokkal korábbi időszaknak a buszmenetrendje nem biztos, hogy most minden vonatkozásban passzolna, tetszene a lakosságnak.

A legfontosabb a most jelenlegi lakossági igények és a jövőbeni kéréseknek a teljesítésére való törekvés. Amióta ez a Képviselő-testület van mindig csak javított a buszmenetrend helyzetén. Úgy javított, hogy mindig egy Képviselő úr, vagy Hölgy jelezte, hogy többen szeretnék a különböző járatokon a változást. Ha ez több ember igénye volt, akkor természetesen mindig támogatta is. A buszmenetrend vonatkozásában csak javítottak, de a mostaniban is benne van az a lehetőség, hogyha van lakossági olyan tömeges igény, ami ezen változtatást igényel, akkor a mostani szerződés szerint is van rá lehetőség, hogy 10%-ban változtathatnak rajta, anélkül, hogy változnának a paraméterek. Természetesen a forrást is megtalálják. Mindannyiuknak alapvető érdeke, hogy azokat az igényeket elégítsék ki, ami a lakosság felől érkezik.

Megadta a szót ügyrendben Füvesi Sándor képviselőnek.

Füvesi Sándor képviselő: „Tisztelt Képviselő-testület! Nem szoktam visszaélni az ügyrendi hozzászólással, most is csak azért nyomtam meg és ez az utolsó, mert Önnel is szívesen vitatkoznék, ebben is volt igazság, de megint nem tudunk, mert ilyen az SZMSZ. Jó lenne, ha tényleg átgondolnák, semmi sem változna ezen, viszont azért Ön sem reagált arra, hogy persze most nem arról van szó, hogy most 8.10-kor induljon vagy 8.15-kor. Arról van szó, amit itt felolvastam, hogy például

ha nincs iskolaidő, akkor mennyivel kevesebb járat indul. Amikor szabad és munkaszüneti nap van, akkor nem mindegy, hogy 50 járat indul, mint ami volt korábban, vagy csak 21, mint ami volt tavaly is. Amikor ide közmeghallgatásra is bejöttek például Szentetornyáról, hát ezt tették szóvá.

Persze ez előrelépés, gratulálok hozzá, hogy most 1-2 járat, meg be lehetett a még több buszt, persze ez előrelépés. Na de hát ahhoz képest, ami volt, és amit meg mondott, hogy

nem jönnek igénnyel, hát hogy jöjjenek? Például ezt a tévé közvetítést most kiadják? Tudnak-e az emberek arról, hogy mi most miről vitatkozunk?

Hányan fogják tudni Szentetornyán például pont ebből a korosztályból megnézni az Oroscafét? Soroljam ezeket? De nem akarok visszaélni tényleg az ügyrendi hozzászólással. Bízom benne, hogy a módosító indítványomat elfogadják, és még egy hónapot tudunk erről beszélni. Köszönöm.”

Antal László képviselő: Véleménye szerint mindenképpen szükség lesz egy utas felmérés. Ezt már meg is kérte. Az vitathatatlan, hogy változtak a szokások. Az is biztos, hogy

a 2013-as menetrend, amikor annyira rossz irányba módosult, akkor azzal nagyon sok utast elvesztett a DAKK,

és nem biztos, hogy ezek vissza akarnak térni. A jegyek, bérletek felmérései sem mutatnak teljes képet. Azt tudni kell, hogy a Gyökeresi rész teljesen elöregedett, ők teljesen ingyenesen utaznak, és erről semmilyen regisztráció nem szól. Az az érdekük, hogy a buszok az embereknek igényei szerint járjanak. Attól, hogy iskola szünet van, attól még munkahelyre járnak az emberek. Nagyon sokat tettek és változtattak azokon a járatokon, amik nem jártak, vagy épp rossz időben jártak. Ezekkel most már nem igazán van gond. Kíváncsi lesz a 22.40-es járatra, mert regionális járattal fogják tudni megoldani, hogy milyen visszhangot vált ki akkor, amikor abban az időszakban a városban nem tudnak bejutni az emberek. Most már az orvosi rendelőhöz is el tudnak jutni az emberek. Az utasszámlálás meg fogja mutatni, hogy mi az, amiben még tenni kell. A végső cél az, hogy elérjék azt, hogy oda vissza járjanak a hétvégi buszok is, de ezt a pályázatoknál tudják érvényesíteni. Azt látni kell, hogy a Szentetornyai, Gyökeresi és Rákóczitelepi emberek ugyanúgy Orosháza részei. Ha olyan kérésük van, akkor nekik mindent meg kell tenni, hogy az ő érdekükben javítsák a közlekedési szokásokat, vagy a menetrendet, ami éppen most van.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van további kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

(További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.)

Lezárta a vitát.

Szavazásra bocsátotta Füvesi Sándor módosító indítványát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elutasította Füvesi Sándor képviselő javaslatát,

miszerint – Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozott szándéka, hogy a helyi autóbusz szolgáltatását a körjárat 2013-as bevezetését megelőző minőséggel biztosítja. Éppen ezért a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása előterjesztés vonatkozásában nem hoz döntést, azt a napirendről leveszi. Egyúttal felkéri a Polgármestert a fenti döntésnek és az orosházi polgárok igényeinek megfelelő új előterjesztés elkészítésére és annak a 2018. júniusi Képviselő-testületi ülésre történő beterjesztésére.

Határidő: 2018. június 30.

Felelős: Dávid Zoltán polgármester.

Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés eredeti határozati javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy az Előkészítő Bizottság tagjai Antal László, Bojtor István és Szabó Zoltán személyek legyenek.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

127/2018. (V.25.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

  1. kiírja a határozat mellékletét képező helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó nyilvános pályázati felhívást az abban foglalt tartalommal.
  2. az Előkészítő Bizottságba a következő személyeket megválasztja:
  • Bojtor István alpolgármester
  • Antal László önkormányzati képviselő
  • Szabó Zoltán csoportvezető
  1. felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerinti pályázati eljárás 2018. évben történő lefolytatására, valamint a beérkező pályázatok az Előkészítő Bizottság véleményével Képviselő-testület elé történő beterjesztésre.
  2. felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert az a) – c) pontban foglaltak alapján a szükséges közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátására.

Végrehajtásért felelős:     Előkészítő Bizottság tagjai a beérkező pályázatok véleményezéséért; Bojtor István alpolgármester a pályázati eljárás lefolytatásáért, és az Előkészítő Bizottság véleményével történő Képviselő-testület elé terjesztéséért, valamint a szükséges közzétételi kötelezettségek teljesítéséért.                                              

Határidő:                              a pályázati felhívásban foglaltak szerint