Alapítványok 2017. évi támogatásának elszámolása, 2018. évi támogatása

A képviselőtestület – fideszes többsége – az április 27-i ülésen döntött az alapítványok ez évi támogatásáról. Az előterjesztést ide kattintva lehet megtekinteni.

Alapítványok 2017. évi támogatásának elszámolása, 2018. évi támogatása

Dávid Zoltán polgármester: Az előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága megtárgyalta, felkérte a Bizottság Elnökét, ismertesse a Bizottság állásfoglalását.

Lövei Ferenc képviselő, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Elnöke: A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és mindkét határozati javaslatot 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

Füvesi Sándor képviselő: Az első észrevétele összefügg a társadalmi szervezetek, egyesületek támogatásával, hiszen a kettő egybe tartozik.  Attól, hogy egy szervezet jogi formája alapítvány vagy egyesület úgy gondolja, hogy mindenhol orosháziak dolgoznak a város ügyeiért. Kijelentette, hogy az egyesületek támogatásáról csak a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt, mert az SZMSZ-ben az szerepel. A bizottsági ülésen az SZMSZ-nek megfelelően három Fideszes tag döntött a 7 fős bizottsági tagok közül több millió forint elosztásáról. Megkérdezte, hogy ha már a döntés ilyen formában történik, akkor a Képviselő-testület kap-e tájékoztatást arról, hogy ebben a témában milyen döntés született? Jelezte, hogy nem fogadja el válaszként azt, hogy a város önkormányzati oldalán, az oroshaza.hu-n megtalálható. Továbbá azt a kérdést is feltette, hogy ezt a döntést lehozza-e az önkormányzati média akár nyomtatott formában akár az interneten? Elmondta, hogy korábban hiába kapott ígéretet arra a sporttámogatások kapcsán, hogy a döntést az önkormányzati médiában közzé teszik, ez nem történt meg. Egy 2 évvel ezelőtti komment kérte az OrosCafén, hogy tegyék közzé az említett listát, ma már ez a hozzászólás is törlésre került. Hangsúlyozta, hogy azt kéri, hogy legyen teljesen nyilvános az egyesületi döntés. A Képviselő-testület és ezáltal az orosháziak is kapjanak tájékoztatást arról, hogy a bizottsági ülésen milyen döntések születnek. Az alapítványok támogatása kapcsán megemlítette, hogy csökkenést lát a tavalyi évhez képest a pályázók számát tekintve. Kijelentette, hogy a Bethesda Alapítvány, az Eötvös József Alapítvány, a Németh Imre Alapítvány és az Orosházi Ipartörténeti és Művészettörténeti Alapítvány valamint a Tehetséges Tanulókért Alapítvány tavaly pályázott és nyert is, de a mostani felsorolásban nem látja felsorolva őket. Tájékoztatást kért arról, hogy mi az oka annak, hogy az említett alapítványok nem pályáztak.

Fejes Róbertné alpolgármester: Elmondta, hogy mind az egyesületek mind az alapítványok részére pályázatokat írtak ki, mely ugyanúgy lett meghirdetve. A lehetőség mindenki számára elérhető volt arra, hogy pályázzanak. Azok a szervezetek, alapítványok, egyesületek, akik ezzel a pályázati lehetőséggel éltek, mindegyik részesült támogatásban. Akik a határozati javaslatban szerepelnek azokról most fog dönteni a Képviselő-testület. Jövőre ugyanígy ki lesz írva a pályázati lehetőség, mely mindenki számára elérhető lesz. (…)

Fetser János képviselő: Véleménye szerint az elmúlt évekhez hasonlóan közpénzeket osztanak szét politikai alapon. Nagyon sok civil szervezet nem is adott be pályázatot, hiszen az elmúlt években sem tudták megindokolni, hogy miért születtek döntések. Kijelentette, hogy az eljárás menete miatt nem fogják megszavazni az előterjesztést. (…)

Lövei Ferenc képviselő: Megkérdezte az előterjesztőt, hogy van-e olyan alapítvány, egyesület, aki kért és nem kapott támogatást azok közül, akik nem szerepelnek az előterjesztésben?

Fejes Róbertné alpolgármester: Nyomatékosította, hogy nincs ilyen szervezet. Bárki, aki adott be pályázatot, mindenki támogatásban részesült.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, kinek van további kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

(További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.)

Lezárta a vitát.

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 14 fő.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

94/2018. (IV.27.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapítványok részére 2017. évben a 100/2017. (III.31.) Kt. sz. határozattal nyújtott önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló beszámolókat és elszámolásokat elfogadja az alábbiakban felsorolt alapítványok vonatkozásában:

 

Támogatott elnevezése

Támogatási cél

Támogatás (Ft)

1.

Betesda Alapítvány

Evangélikus Napközis Hittantábor

40.000

2.

Czina Sándor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

1. szüreti mulattság,

2. egészségnevelési hónap rendezvényei,

3. Arany Dobókocka matematika verseny

20.000

3.

Egy Más Jövőért Alapítvány

1. Idősek Napja,

2. Idősek karácsonya,

3. Kórtalanságok egészségmegőrző programsorozat

50.000

4.

Eötvös József Alapítvány

XIX. Városi számítástechnikai verseny

10.000

5.

Esélyegyenlőséget Biztosító Alapítvány az Orosháza-Rákóczitelepi Általános Iskola Tanulói Támogatására

XI. Rákóczi fesztivál

700.000

6.

Gyermek mosoly Orosháza Bölcsődéiért Alapítvány

1. Föld Napja,

2. kirándulás Pusztaottlakára, 3. Gyermeknap és ballagás, 4. Mosoly nap a gyermekekért, 4. Egészség és sportnap

270.000

7.

Játékkoszorú Alapítvány az Óvodásokért

Közösen-családi szüreti és karácsonyi rendezvény

250.000

8.

Kincsünk A Gyermek Alapítvány az Óvodásokért

1. Ovi majális,

2. Dömötör nap

50.000

9.

Működő Mezgé-Ért Alapítvány

Kossuth személyéhez kapcsolódó hagyományörző rendezvény

20.000

10.

Németh Imre Alapítvány

Zöld hét a környezettudatosság jegyében (környezetvédelmi programok az iskolában)

10.000

11.

Orosházi Ifjúság Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

Nálatok laknak-e az állatok? – játszóház az állatok világnapján

50.000

12.

Orosházi Ipartörténeti és Művészettörténeti Alapítvány

Emlékek az ács és asztalos szakmákról kiállítás

10.000

13.

Orosházi Keresztény Klub Alapítvány

Süssünk főzzünk együtt életmód programsorozat fiataloknak

30.000

14.

Őrizd a Lángot Alapítvány Orosháza és Vonzáskörzete Tűzvédelméért

Városi Kéklámpások Napja

1.000.000

15.

Scola Humanitatis Alapítvány

1. Egészségnap az iskolában,

2.  testvériskola diákcsoportjának szervezett program

100.000

16.

Segítő Gondoskodás Alapítvány

1. Vidám Majális,

2. Ezüstös családi nap,

3. Platán családi nap,

4.  Egy nap az elfogadásért,

5. Egy nap a családokért,

6.  Egy éjszaka a hajléktalanokért

860.000

17.

Székács József  Családsegítő Alapítvány

1. Gyermeknap,

2. Szépkorúak Napja,

3. Adventi ételosztás,

4. Szent Karácsony ünnepén

30.000

18.

Tehetséges Tanulókért Alapítvány

Dél-Békési szónoklatmondó verseny

20.000

19.

Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány

VII. Magyar Majális

300.000

20.

Uzsoki Ovi Alapítvány

Családi Majális

100.000

Végrehajtásért felelős:              Patyi Gábor referens a tájékoztatásért.

Határidő:                                   azonnal

Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 14 fő.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

95/2018. (IV.27.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 11/2011. (VII.07.) önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázati eljárás keretében, a pályázó alapítványok részére, az önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet, XV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások 5. sor Civil szervezetek támogatása előirányzatán szereplő még le nem kötött 8.545.000,- Ft összeg terhére, az alábbi táblázatban részletezettek szerint 8.545.000,- Ft összegű támogatás odaítéléséről dönt.

 

Pályázó szervezet

Támogatási cél

Támogatás (Ft)

1.

Czina Sándor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

2018. 09. szüreti mulattság, 2018. 11. hó egészségnevelési hónap rendezvényei, 2018. 11-12. hó Arany Dobókocka matematika verseny

55.000

2.

Egy Más Jövőért Alapítvány

2018.09.25. Idősek Napja, 2018.12.18. Idősek karácsonya, 2018. 05. 29.-07. 17. – 08. 28. Kórtalanságok egészségmegőrző programsorozat

70.000

3.

Esélyegyenlőséget Biztosító Alapítvány az Orosháza-Rákóczitelepi Általános Iskola Tanulói Támogatására

2018.09.22. XII. Rákóczi fesztivál

700.000

4.

Gyermek mosoly Orosháza Bölcsődéiért Alapítvány

2018.04.20. Föld Napja, 2018.05.17. "Kirándul a bölcsi" kirándulás Szarvasra, 2018.06.22. Gyermeknap és ballagás, 2018. 07.06. Mosoly nap a gyermekekért, 2018.10.09. Egészség és sportnap

500.000

5.

Játékkoszorú Alapítvány az Óvodásokért

2018. 10. és 12. hó "Együtt lenni jó!" családi programok

300.000

6.

Kincsünk A Gyermek Alapítvány az Óvodásokért

2018.05.11. Ovi majális, 2018.10.12. Dömötör nap gyermekprogram, 2018. 03. 23. Fuss az Oviért! Családi sportprogram

200.000

7.

Működő Mezgé-Ért Alapítvány

2018.09. hó Kossuth személyéhez kapcsolódó hagyományörző rendezvény

50.000

8.

Orosházi Ifjúság Úti Óvoda Gyernmekeiért Alapítvány

2018. 09. 21."Csináljunk már valamit"- családi sportnap

180.000

9.

Orosházi Keresztény Klub Alapítvány

2018. 06. 18-23.Régi étkek, mai ízek Békés megyében program

40.000

10.

Református Templomunkért Alapítvány

2018. 12. hó Völgyessy Szomor Fanni adventi verses-zenés koncertje

100.000

11.

Scola Humanitatis Alapítvány

2018. 04. 18-21. 85 éves gimnáziumi képzés Orosházán rendezvény sorozat

4.000.000

12.

Segítő Gondokodás Alapítvány

2018.05.25. Vidám Majális, 2018.06.28. Ezüstös családi nap, 2018. 07. 19. Platán családi nap, 2018. 08. 01. Egy nap az elfogadásért, 2018. 08. 18. Egy nap a családokért, 2018. 10. 05. Egy éjszaka a hajléktatanokért

850.000

13.

Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány

2018.05.01. VIII. Magyar Majális

300.000

14.

"Őrizd a lángot!" Alapítvány Orosháza és Vonzáskörzete Tűzvédelméért

2018. 06. 09. VI. Kéklámpások Napja

1.000.000

15.

Uzsoki Ovi Alapítvány

2018.05.11. Családi Majális

200.000

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a szerződések aláírásáért,

Patyi Gábor referens a szerződések aláírásra történő előkészítéséért,

Godár Andrea közgazdasági irodavezető a támogatás átutalásáért.

Határidő:      a szerződések előkészítésére 30 nap,

                        a támogatások átutalására a szerződésben foglaltak szerint.

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót ügyrendben Füvesi Sándor képviselőnek.

Füvesi Sándor képviselő: Jelezte, hogy több kérdést is feltett, de egyik kérdésére sem kapott válasz. Kérte az illetékes személyt, hogy az elhangzott kérdéseire válaszoljon.

Dávid Zoltán polgármester: Közölte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban lezárta a vitát. Megkérte az előterjesztőt, hogy írásban tájékoztassa Füvesi Sándor képviselő urat.

Dávid Zoltán „válasza”

Letöltés (PDF, 34KB)