Ki vállalja ezért az anyagi felelősséget? Meddig herdálják még a közös vagyonunkat?

 
Az év első, rendes testületi ülésének következő interpellációja jól összegzi az előző évek egyik legnagyobb bűnét. Dávid Zoltán polgármester legtöbbször éppen az aktuális kérdésre nem tud válaszolni. Természetesen önállóan később sem tudna, mégis megígéri írásban a választ. Aztán telik-múlik az idő, ő még mindig nem felel, így akár hónapok is eltelnek, mire az elodázott, már kezelhetetlenné nőtt probléma ismét testület elé kerül. Ha véletlenül mégis válaszolna, abban sincsen köszönet, a hatalmi arrogancia és a hozzá nem értés ugyanígy a város értékeinek elvesztéséhez vezet.

Ez az eset mégis kirívó, hiszen amikor több rászoruló kisgyermekes családnak nem tudunk lakhatást biztosítani, akkor egy ilyen értékes lakás hanyagságból üresen amortizálódott négy éven át! Természetesen mindezt nem hagyhattam szó nélkül!
 
Interpelláció Dávid Zoltán polgármester részére

Az interpelláció tárgya: Miért nem válaszol a feltett kérdéseinkre?
 
Tisztelt Polgármester Úr!
 
Kénytelen vagyok visszatérni a 2017. év novemberi képviselő-testületi ülésen tárgyalt napirendre, és az ott feltett kérdéseinkre, tekintettel arra, hogy most már láthatóan sportot űznek abból, hogy az önkormányzati törvényt nyíltan megsértve, a képviselők által feltett kérdésekre nem válaszolnak.
Azon a képviselő-testületi ülésen egy másik mellett értékesítésre jelöltek ki a Hegedűs István utcában is egy önkormányzati tulajdonú ingatlant, a határozott tiltakozásunk ellenére, azzal az indoklással, hogy nincs a városnak 900 ezer forintja, ami ‒ a talán kissé túlzó becslés szerint ‒ a felújítására szükséges lett volna. Bár abból a 8 millió forintból, amit indokolatlanul és szintén a tiltakozásunk ellenére a vezérigazgatóként megbukott pártkatonájuknak prémium címén kifizettek, nem hogy ezt, hanem még számos ingatlant fel lehetett volna újítani!
Ami miatt ezt az interpellációt kénytelen vagyok benyújtani az mégis az, hogy beleírták az előterjesztésbe, hogy a Hegedűs István utcai ingatlan 2013-ban üresedett meg végrehajtó általi kilakoltatás útján. Én is, az MSZP-frakció vezetője is többször megkérdeztük a napirend tárgyalásakor, hogy mi történt 2013 óta? Miért csak 4 évvel később kerül ez az ingatlan a képviselő-testület elé? Miért nem jelezték a mindenkori éves költségvetések elkészítésekor, hogy erre (vagy más) ingatlan felújítására lehetne forrást biztosítani?
Bár a zrt. vezérigazgatója is megerősítette még a képviselő-testületi ülésen (szó szerinti idézet a jegyzőkönyvből): „az Önkormányzat felé jelezte, hogy ingatlan megüresedés történt”. Tehát itt nem a kilakoltatás egyébként létező problémaköre miatt húzódott el az eljárás, mint arra a vita során ön ‒ láthatóan egy szót sem értve az előterjesztésből ‒ utalgatott, hanem azért, mert az önkormányzat részéről 4 évig nem történt semmi! Értesítették az illetékes bizottságot? A képviselő-testület elé is már csak az értékesítésre kijelöléskor hozták be!
Ezért tartom elfogadhatatlannak a 2017. december 18-i keltezésű levelét, amely ismét ‒ mondhatni, szokás szerint ‒ úgy fogalmaz, hogy ön a zrt. vezérigazgatójától ezzel az ingatlannal kapcsolatban a következő tájékoztatást kapta ‒ és leírják megint azt, ami már az előterjesztésből is tudható volt, kikerülve a választ a lényegre, amit többször megkérdeztünk: mi történt ezzel az ingatlannal kapcsolatban az önkormányzat háza táján? Semmi? Hogyan vezeti ön a várost, hogyan működik a Polgármesteri Hivatal, annak irodái, és hogyan ellenőrzik a munkatársak munkáját, ha 4 évig kallódik egy üres ingatlan, és futja körbe a növényzet teljesen, ahelyett, hogy azonnal felújítottuk volna, és egy arra rászorulónak odaadtuk volna? Örömet okozva egy orosházi polgárnak, esetleg egy gyermekét egyedül nevelő kismamának, akik közül többen is sikertelenül pályáztak legutóbb önkormányzati bérlakásra.
Várom megtisztelő válaszát!
 
Orosháza, 2018. január 25.

Füvesi Sándor
önkormányzati képviselő
 
Természetesen, most sem kaptam választ, csak sumákolást, maszatolást!

Dávid Zoltán válasza:

Tisztelt Képviselő Úr!

Az „Miért nem válaszol a feltett kérdéseinkre?” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:
A Hegedűs utcai ingatlant 2013. év áprilisában az akkori lakó kilakoltatása után tudta visszavenni az önkormányzati bérlakások kezelésével megbízott Városüzemeltetési Zrt. Erre azért került sor, mert a lakó jelentős mértékben lelakta az ingatlant valamint közüzemi díjhátraléka is keletkezett minek következtében a közművek kikapcsolásra kerültek. 2014. évben a lakás állagának felmérése során megállapítást nyert, hogy annak felújítása gazdaságtalan.
Az önkormányzat a rendelkezésre álló költségvetési forrásokhoz igazodva rangsort állít fel a felújítandó lakások tekintetében. A rangsorban mindig előnyt élveznek a bérlővel rendelkező ingatlanok, ezután következhetnek a még gazdaságosan felújítható üresen állók. Mivel az elmúlt évek során az ingatlan állapota miatt nem kerülhetett be a felújításra várók közé, racionális döntés volt annak eladásáról dönteni.
 
Kérem válaszom elfogadását!

Orosháza, 2018. január 31

Tisztelettel:
Dávid Zoltán
polgármester
 
Természetesen, nem fogadtam el a választ, a videóból kiderül, miért nem. Felelősséget senki sem vállal, senkit nem marasztalnak el a hanyagságáért, a fideszes többség pedig elfogadta a semmitmondó, vérlázító, válasznak nem nevezhető „valamit”!
 
 

Ne maradjon le semmiről!