Városi közmédia: csak semmi kritika!

Az alábbiakban az orosházi városi közmédiával kapcsolatos levelezésünket, korábbi felszólalásomat adom közre. Az értelmezést és a véleményalkotást a Kedves Olvasóra bízom.

Mindenesetre azt azért szerettem volna ezúton világossá tenni, hogy miért nem jelenhetett meg az újságban a több oldalnyi (!) Fidesz-propaganda mellett a nyúlfarknyi beígért terjedelemben sem az MSZP évértékelése. Illetve hogy a mai napig nem tudják értelmesen megindokolni, hogy miért kellett leállítani a képviselő-testületi ülések közvetítését. A beígért pár perces tévés „összefoglaló” is csak november óta van, amikor elkezdtem reklamálni, hogy az sincs. És arra sincs magyarázat, hogy miért kellett évekre visszamenőlegesen az összes kommentet levenni a városi internetes oldalról magának a véleményalkotás, hozzászólás lehetőségével együtt, amely lehetőség azokat a polgárokat illette, akiknek a befizetett adóforintjaiból a városi közmédia egyáltalán létezhet.

Szokás szerint nem kívánok „kellemes olvasást”, mert garantálom, hogy nem lesz az.

Levél Nánási János cégvezető-főszerkesztőtől

Tisztelt Frakcióvezető Úr!

Az Orosházi Élet január 12-ei lapszámában szeretnénk bemutatni az orosházi képviselő-testület frakcióinak  2017-ben elért eredményeit. Lehetőséget biztosítunk, hogy beszámoljanak az orosházi választópolgároknak arról a munkáról és eredményekről, melyeket az idei évben végeztek. 

Az anyagot az  alábbi karakterben kérjük megküldeni 2018. január 8-án 15-00 óráig.

Képpel: cím 23 karakter, cikk 750 karakter.

Kép nélkül: cím 23 karakter, cikk 1544 karakter

Tisztelettel:

Nánási János

cégvezető – főszerkesztő

Válaszlevél Fetser János frakcióvezetőtől Nánási Jánosnak

Tisztelt Cégvezető-Főszerkesztő Úr!

Megkeresésére válaszolva mellékelten küldöm a képviselő-testület MSZP-frakciója beszámolóját a 2017-es évről. A beszámolót a megadott „kép nélküli” karakterszámmal készítettük el. A megjelentetéséhez változatlan formában járulunk hozzá.

Tisztelettel:

Fetser János

frakcióvezető

Felélik a város jövőjét

Sikerült az orosháziak figyelmét felhívni arra, hogy a befizetett adóforintjaikból milyen garázdálkodás folyik fideszes irányítással. Ilyen javaslataink voltak 2017-ben: szociálisválság-alap létrehozása (rászoruló családok, gyermekek támogatásának növelése, tűzifa-támogatás, adósságkezelés, gyógyszertámogatás növelése, rászorulók részére hétvégenként ingyenes szociális étkezés stb.); 65 év felettiek részére ingyenes szemétszállítás; az egyéni és kisvállalkozók adómentessége nettó 2 M Ft-ig; a szennyvíz-beruházásnál jogtalanul elvett 160 M Ft visszafizetése az orosháziaknak; közmunkások bérkiegészítése; Orosházi Kórház támogatásának növelése: többlettámogatás gép- és eszközvásárlásra; orvosok letelepedési támogatása; rászoruló fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása; ingyenes buszbérlet minden rászoruló orosházi gyermeknek; városi ösztöndíjrendszer létrehozása; fejlesztések azonnali megkezdése: kórház környékén parkolók, Kossuth utcai Lordok Háza stb. Mindet elutasították! Segítenénk, de akadályozzák! Viszont van három alpolgármester, őrületes fizetések, a polgármester esztelen költekezése, gyanús ügyletek, és kiszolgálták Simonka György rokoni és haveri körének az érdekeit. Megakadályozták, hogy a képviselő-testület vizsgálóbizottságot alakítson a közmunkások meglopása, a Diákélelmezésnél történtek, a Simonka-féle bukott Pilot-program és a gyanús közbeszerzések ügyében. A tények elhallgatására megszüntették a testületi ülések közvetítését is, a fideszes lakájmédiájuk pedig olyan kevés helyet enged nekünk, mint ez.

Elutasító levél Nánási Jánostól

Tisztelt Frakcióvezető Úr!

Az Orosházi Élet január 12-ei lapszámában lehetőséget szerettünk volna biztosítani az orosházi képviselő-testület frakcióinak  a 2017-ben elért eredmények bemutatására. A beszámoló jó lehetőség arra, hogy a választópolgárok megismerjék azokat az eredményeket,  melyeket Önök az  idei évben végeztek. 

A megküldött cikkben nem az általunk felvázolt tartalom szerepel.

Frakcióvezető úr azon kérése, hogy a megküldött cikk változtatás nélkül jelenjen meg, a tartalom ismeretében nem lehetséges.

A megküldött anyagot nem áll módunkban megjelentetni.

Várjuk az előzetes kérésben megfogalmazott tartalmat.

Tisztelettel:

Nánási János

cégvezető – főszerkesztő

Felszólalásom a képviselőtestület december 20-i ülésén

Tisztelt Képviselő-testület! Mindenekelőtt kérem, hogy a hozzászólásomat az Mötv 32. § (2) c) pontjára hivatkozással szó szerint rögzítsék a jegyzőkönyvbe, mint ahogy az a kormányhivatal leveléből kiderült, hogy ezt a jegyző nem tagadhatja meg. Ez a megjegyzésem is egyébként az 5 perces időkeret terhére ment el. Ezt a szabályt is azért hozták, hogy az ellenzék lehetőleg minél kevesebb demokratikus jogával élhessen. Az 5 perc nem teszi lehetővé azt sem, hogy az előterjesztés közművelődést érintő részével foglalkozzam, örülök, ha a médiaszolgáltatásról el tudok mondani néhány gondolatot. Bár, ahogy a Fideszes diktatúra hízik, már nem csak ellenzéki képviselők ellenségek azok, immár az Orosháziak is a városvezetés számára. Különben miért is szüntették volna meg pl. a testületi ülések tv közvetítését, vagy miért dönthetett volna úgy az új cégvezető egy júniusi napon, hogy egyik pillanatról a másikra nem csak lekapcsolja az orosháziak kommentelési lehetőségét a városi hírportálon, hanem visszamenőlegesen, sok-sok év összes állampolgári bejegyzését is olvashatatlanná és elérhetetlenné teszi. Milyen felhatalmazással is? Milyen jogon is? A november 30-i közmeghallgatásra kivételesen sokan eljöttek és szinte mindenki szóvá tette a tv közvetítést. Jelzem, azokat az orosháziakat sem közvetítette élőben a városi televízió, akikért és akiknek az adóforintjából egyébként van. Miért is? Az egyik hölgy a közmeghallgatáson elmondta, itt voltunk, hallottuk mindannyian, hogy kifejezetten azt szerette nézni a testületi ülések közvetítésében, amikor az ellenzéki indítványokra Dávid Zoltán mindig bemondja a mikrofonba, hogy „nem támogatom”. Ezt nagyon hiányolja. A közmeghallgatáson, a sorra feléje érkező kérdésekre, amelyek mind a tv közvetítés megszüntetésére vonatkoztak, Dávid úr a szerkesztő úrra mutogatott, így név nélkül, hogy az ő javaslatára történt testületi döntésre. De ezt a döntést Önök, a Fideszes többség hozta, Önök is tudják megváltoztatni. Ennyire félnek? Eddig 20 millió forintba került negyedévente a hazug Fidesz propaganda, most 25 milliót terveznek erre adni. Miért is? Ez akkor 100 millió forint lesz évente? Erre van pénz? Ennyibe még az egyre szebb emlékű Média Kft. sem került. Ugyanitt írja az előterjesztést készítő Fejes Róbertné, hogy ennek az összegnek a fedezetét az Önkormányzat in-house feltételek fennállása esetén fogja biztosítani. Kérem Fejes Róbertné előterjesztőt, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy mi az in-house és mik ezek a feltételek. Egyébként azért mondom ennyiszer a tv közvetítést, mert az a tudósítás, ami megjelenik az internetes oldalon, az vagy semmiről nem számol be, vagy olyan kifejezéseket használ mint, csak néhány példát mondok: „az ellenzéki képviselők verbális offenzívát indítottak”, vagy „az ellenzéki képviselők…” – itt rám gondoltak – „…sértegették a PMK ügyvezetőjét”. Igaz, hogy utána a PMK ügyvezetője mondja nekem a szünetben, hogy semmi sértő nem volt abban, amit mondtam, de ez mind a mai napig így szerepel ott. Vagy a mostani tudósításban, szövegben, hogy „az Alpolgármester felvilágosította az ellenzéki képviselőket”, nem is tudtam, hogy bennünket fel kell világosítani, de most már akkor ezt is olvashatjuk. A tv közvetítések júniusi megszüntetésekor Önök többséggel azt a testületi határozatot hozták, hogy az ülésekről a PMK úgynevezett összefoglalókat készít és azt leadják a városi tv-ben, illetve megjelentetik a városi internetes portálon. Az előterjesztésnek a mellékletében az új cégvezető ezeket az összefoglalókat 15-40 perces időtartamúnak írta le. Kérdezem: mi valósult meg ebből? Hány ilyen összefoglaló készült? Mikor és hol jelentek meg ezek? Mert szeptemberben volt pl. olyan tudósítás a városi tv-ben a testületi ülésről, amelyik az alig 1,5 perces összefoglalót ugyanabban az összefoglalóban rögvest egy következő napi Fidesz sajtótájékoztatóval egyensúlyozta ki majdnem 1 percben. Hát nyilvánvalóan az objektív tájékoztatás jegyében. Ha lenne rá mód, mint ahogy nincs, már csak 40 másodpercem van, persze hosszasan lehetne mind a nyomtatott, mind az online médiát is elemezni, de sok mindent nem érdemes rajta. Új idehozott, fizetett janicsárok értékelhetetlen pártmunkája az orosházi adófizetők pénzén. Amikor már az általunk oly sokszor és szerintem joggal kritizált Média Kft. is kevés volt, leástak még pár ásónyomot, egészen a talajvízig. Ehhez már a régiek közül sem akarták sokan a nevüket adni, ezért utólag tisztelet illeti őket. Ehhez már az újak közül sem mindenki adja a nevét, és biztos vagyok benne, hogy nincs már messze az idő, amikor sokan fogják kivakarni az önéletrajzukból titkolva azt is, hogy valaha egy ilyen helyen dolgoztak, amely szégyent hozott a közszolgálatiságra.”


Levél Dávid Zoltán részére

Tisztelt Dávid Úr!

A képviselő-testület november 30-i ülésén A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala című napirendél több kérdést feltettem, amelyekre nem kaptam választ, annak ellenére sem, hogy ezt még a napirend tárgyalásakor többször szóvá tettem. Válaszok ezen kérdéseimre azóta sem érkeztek, ezért ezeket a képviselőtestület legutóbbi ülésén – kiegészítve újabb kérdésekkel és véleménnyel – megismételtem. A véleményemre reagálás nem történt, a kérdéseimre – leszámítva az előterjesztő semmitmondó válaszát – nem kaptam. Ezt követően, miután ismét úgy zárta le a napirend vitáját, hogy a kérdésekre válaszok nem hangoztak el, ügyrendben kértem a válaszokat, erre ön ülésvezetőként semmit sem reagált. Fetser János frakcióvezető úr is kérte, arra sem reagált. A testületi ülés végén a kérdések napirendnél – bár egészen mást szerettem volna kérdezni – kénytelen voltam ezt a nevetséges kevés 1 perces időkeretet arra használni, hogy ismét megkérdezzem, hogy írásban kapok-e választ, ekkor is csak annyit mondott, hogy majd megvizsgálják a hangfelvételt. Nem szükséges megvizsgálni semmit, a hozzászólásom írásban megvan, mellékelten megküldöm.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 32. § 2. bekezdés b) pontja szerint az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen ‒ vagy legkésőbb harminc napon belül írásban ‒ érdemi választ kell adni. Ebből a jogszabályi helyből világosan kitűnik, hogy a válaszadás nem lehetőség vagy úri kegy, hanem a betöltött tisztségből fakadó kötelesség. A továbbiakban minden olyan esetben, amikor ez az önkormányzati képviselői alapjogom sérül, a törvényi felügyeletet ellátó szervhez fogok fordulni.

Kérem a testületi ülésen feltett kérdéseimre az érdemi válaszok megküldését!

Tisztelettel:

Füvesi Sándor

önkormányzati képviselő

Dávid Zoltántól érkezett úgynevezett válaszlevél

Letöltés (PDF, 116KB)

 

 

Ne maradjon le semmiről!