Új adót vezetett be Dávid Zoltán, aki elmondása szerint „sokat dolgozik”

Ahogy szokták mondani: ha nem lenne, ki kellene találni!

Eredeti hangfelvétel! Ha már nem nézheti, hallgassa meg!

Nem hiteles jegyzőkönyv nem hivatalos szövege alapján

Hivatalos jegyzőkönyvek pdf formátumban itt!

A helyi adókról szóló 20/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása

Dávid Zoltán polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és az Ügyrendi Szavazatszámláló Bizottságok megtárgyalták, felkérte a Bizottságok Elnökeit, hogy ismertessék a Bizottságok állásfoglalásait.

Horváth József képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: A Bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett a kiegészítéssel együtt elfogadásra javasolta.

A kiegészítés a következő: a 2.§. 5. rész helyébe a következő rendelkezés lép, valamint az e.) és f.) pontokkal egészül ki:

Az 5.§ adónak az éves mértéke a lakások esetében 0 forint/m2. Ez az e.) pont.

A településképről szóló törvény szerinti reklámhordozó esetén amennyiben a reklámhordozó reklámközzététele használható felülete 2m2-t nem haladja meg 0 m2/év, a 2 m2-t meghaladó felület esetében pedig 12.000,- Ft/m2/évre változik.

Antal László képviselő, az Ügyrendi Szavazatszámláló Bizottság Elnökhelyettese: A Bizottság megtárgyalta és 2 igen szavazattal 1 nem mellett az előbb elhangzott adatokkal együtt elfogadásra javasolta.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület Tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

Fetser János képviselő: Véleménye szerint ez egy politikai indíttatású helyi rendelet, amit nem fognak elfogadni. Amikor a Jobbiknak megjelent a plakátja a köztereken, ezt olyan módon nem tudta elfogadni a jelenlegi kormányzat, hogy a Parlamentbe áterőltetett egy törvénymódosítást, amivel most helyi szinten így akarja ellehetetleníteni a politikai ellenfeleket. Egyértelműen látható, hogy ez nem az állampolgárok, hanem a kormány akaratát képezi le, ezért nem fogják elfogadni és megszavazni, hiszen semmi nem indokolja, hogy ezt a rendeletet Orosháza ilyen módon elfogadja.

Módosító indítványa, hogy a 2 m2 helyett 12 m2 legyen.

A maximális 12.000,- Ft/m2/év-el nem értett egyet, ezért javasolta, hogy ehelyett legyen 1.200,- Ft/m2/év.

Dr. Szabó Ervin képviselő: Véleménye szerint bevezettek egy új adót a Dávid adót. Erre az adóra semmi szükség nincs, de ennek ellenére úgy döntöttek, hogy egy új adóval sújtják az itt élő polgárokat, hiszen magánszemélyeket, kis és közép vállalkozásokat, és egyéni vállalkozókat sújtja. A törvény egyébként ezt a 2 m2-t nem érinti az ilyen méretű, nagyságú cégtáblát, de az összes más reklámhordozót igen.

Megjegyezte, hogy a Pénzügyi bizottsági ülésen úgy zajlott le ennek az összegnek a meghatározása, hogy Kovács Péter hasra ütésre javasolta, hogy legyen maximális 12.000,- Ft/m2/év.

Semmilyen felmérés nem előzte meg ezt? Hány embert érint, mekkora bevételre számít, és az alatt az 1 hónap alatt, ami még rendelkezésre áll a felkészülésre, hogy tudnak felkészülni, felmérték-e ezt? Ki fogja viselni annak a kárát, amit kénytelenek majd a magánszemélyek lebontani? Sokan ebből éltek. Sok ilyen tábla van a város területén. Kíváncsi arra, hogy mit szól hozzá Dávid Zoltán úr. Azon is el kellene gondolkodni, hogy egész évre szabják ki ezt a díjat, miközben általában ez ciklusosan 1, vagy 2-3 hónapra kerül kiadásra, bérletre a tulajdonosok által. Nem értett egyet azzal, hogy új adóval sújtják az itt élőket, ami elsősorban a kis és középvállalkozókat sújtja, ezáltal a multikat támogatják.

Fejes Róbertné alpolgármester: Az előterjesztésben benne van, hogy nem azokat az embereket sújtják az új adóval, akiknek az udvarában bent van a reklámtábla, hanem azokat, akiké a reklámtábla. 2 m2 feletti táblákra vonatkozik ez a 12.000,- Ft/m2/év. Ez nem Dávid adó és nem az itteni lakosokat sújtja, hanem a tábla tulajdonosait 2 m2 felett.

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót ügyrendben Dr. Szabó Ervin képviselőnek.

Dr. Szabó Ervin képviselő: Azért kért ügyrendben szót, hogy a Jegyző Asszony foglaljon állást, hogy ez új adó vagy nem a reklámhordozókat illetően, és a helyi lakosok fogják-e bevallani és megfizetni, vagy sem.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: A helyi adókról szóló törvény írta elő az Önkormányzatoknak, hogy az építményadók között meg kell határozni a reklámhordozókra vonatkozó adó mértéket. Ez az adómérték lehet 0 és maximálisan 12.000,- Ft/m2/év. Ez az adómérték a mindenkori reklámhordozó tulajdonosát terheli, függetlenül attól, hogy azon ki, mit, és mennyi ideig hirdet. Ez hasonló a gépjárműadóhoz a mindenkori január 1-én a reklámhordozó tulajdonosát terheli egész évre vonatkozóan. Ha évközben megszűnteti, felbontja, akkor is az adó mértéke éves szintre kerül meghatározásra. Ez új adó, de a törvény szerint kötelező meghatározni a Képviselő-testületnek.

Bojtor István alpolgármester: A korrektség kedvéért felolvasta, hogy mit nem értenek bele ebbe az adóba: a cégtábla, üzletfelirat, vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb felirat, más grafikai megjelenítés. Az üzlethelyiség portájában, kirakatában elhelyezett gazdasági reklám, a járművön elhelyezett gazdasági reklám, továbbá a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívás, hirdetés, valamint a helyi Önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán, vagy egyéb felületen elhelyezett kisméretű hirdetés. Ezek nem az adózás hatálya alá eső reklámok.

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót ügyrendben Dr. Szabó Ervin képviselőnek.

Dr. Szabó Ervin képviselő: Megkérdezte, hogy az Önkormányzat ebből mekkora bevételre számít, volt-e felmérés, hány embert érint, hogy tudnak felkészülni erre az 1 hónapos intervallumra?

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót válaszadásra Jegyző Asszonynak.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Mivel ilyen adó még nem szerepelt az Önkormányzatnál, így előre nem tudtak készülni rá, ezért nem tudta megmondani, hogy körülbelül hány m2 van ilyen felület. Azáltal, hogy 0 adónem is van mindenképpen bejelentési kötelezettség fogja terhelni a 0-s adóba esőket is. Fontos azt még tudni, hogy január 1-től egy új jogszabály lép életbe, amely a településképi rendeletnek lesz majd decemberi ülésen a napirendje az Önkormányzatnál, ugyanis a reklámhordozók vonatkozásában az Építéshatóságnak megszűnik az engedélyeztetési eljárási jogköre, és ez átkerül január 1-től a Főépítészeti véleményezés és bejelentési eljárások közé. Az új központi jogszabály viszont jelentősen korlátozta, hogy milyen reklámok kerülhetnek kitételre, és január 1-től már csak új reklámhordozó létesítésére csak kimondottan az új szabályok között kerülhet sor, és a meglévő reklámhordozókat pedig 2020-ig el kell távolítani, és amelyik nem felel meg a szabályoknak, azt meg kell szüntetni, el kell bontani. Nagyon nehéz lesz meghatározni és csak majd a bevallások és az ellenőrzések alapján fogják látni, hogy melyek azok a reklámtáblák, amelyek fent maradnak. Amelyek nem lesznek megfelelőek az új jogszabály szerint valószínű, hogy a tulajdonosa elfogja bontani, mert egyébként pedig 2020-ig neki is, míg el nem bontja fizetnie kell. Jelenleg nem tudja megmondani, hogy a bevételi oldalon mire számíthatnak az Önkormányzat tekintetében.

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót ügyrendben Dr. Szabó Ervin képviselőnek.

Dr. Szabó Ervin képviselő: Név szerinti szavazást kért.

Dávid Zoltán polgármester: További hozzászólót nem látott. Lezárta a vitát.

Szavazásra bocsátotta Fetser János képviselő módosító javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 13 fő.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett elutasította Fetser János módosító javaslatát, mely szerint kérte, hogy a 0 m2 az 12 m2-ig terjedjen és a 12 m2 feletti pedig 1.200,- Ft/ m2 /év legyen.

Dávid Zoltán polgármester: Név szerinti szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet.

Felkérte Jegyző Asszonyt a név szerinti szavazás lebonyolítására.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 13 fő.

A Képviselő-testület – név szerinti szavazással – 8 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotta

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

28/2017. (XI.30.) önkormányzati r e n d e l e t é t

a helyi adókról szóló 20/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege e jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót ügyrendben Fetser János képviselőnek.

Fetser János képviselő: Megkérte a sajtó jelenlévő munkatársait, hogy ne a saját véleményüket írják le a tudósításban, hanem az elhangzott tényeket, mivel szerinte meghamisítják azt, ami itt elhangzik. Olyan mondatokat írnak le, ami nem hangzik el, ezért ezt felháborítónak tartotta.

 

Borítókép: Index.

 

Ne maradjon le semmiről!