Mióta sértegetés rákérdezni egy ügyvezetőnél a közérdekből kapott lakáshasználatára?

Ne tegyen fel olyan kérdést az ügyvezetőnek, amire ő nem fog válaszolni! – Ha azt gondolja az Olvasó, hogy ez volt a legabszurdabb mondat, ami elhangzott a városvezetés részéről a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. napirendjének a tárgyalásakor, akkor téved.

Normális helyen meg a törvény szerint az úgy van, hogy a képviselők kérdéseket tesznek fel, és azokra a város vezetése vagy megbízásukból, kérésükre valaki más (ügyvezető, hivatali vezető stb.) válaszol. Orosháza kivételes hely, mert itt meg úgy van, hogy nem válaszolnak. A sokadik kérdésre sem.

Ha például az ellenzéki frakció vezetője elmond egy komoly gyanút, mi szerint az ügyvezető a közérdekű jogcímen (azaz a vezetői tisztsége folytán) a várostól kapott lakást nem jogszerűen használja, akkor azt azonnali és alapos vizsgálat követi. Nálunk persze nem, még akkor sem, ha az ügyvezető gyakorlatilag beismeri. Történik mindez akkor, amikor a szociálisan rászorultak sorban állnak a lakásokért.

Ha rákérdezünk arra, hogy hol van a testületi ülések júniusi közvetítése óta a beígért fél órás „összefoglaló” a tévéből meg az internetes portálról, akkor arra nem válaszol az ügyvezető, azzal az indokkal, hogy van külön cégvezető is erre. Bár én az ügyvezetőtől kértem a választ, de a végén a cégvezető sem válaszolt. Azért nagyszerű, hogy ennyi vezető van! A fővezető 700 ezer forintot kap havonta, ennek csökkentésére is hiába tettem javaslatot, a fideszes többség elutasította. (Amikor a szociális vagy egyéb társadalomsegítő javaslatainkat majd megint leszavazzák, akkor az lesz az indok, hogy nincs pénz.)

Alább közzéteszem a Dávid Zoltántól kapott levelet, amelyikben nemcsak a PMK-napirendnél, hanem a két lakáseladás és a kórház kapcsán feltett kérdéseimre is próbált válaszolni. A kórháznál arra kérdeztem rá, hogy milyen több milliárdos fejlesztés történt a kórháznál, mert ezt írta az Orosházi Élet, ezt kaptam „válaszként”. A lakásokkal kapcsolatban írottak további kérdéseket indukáltak, nem fogom annyiban hagyni. Ami pedig az „összefoglalókat” illeti, ez ügyben a decemberi képviselő-testületi ülésen is kérdéseket tettem fel, amikre szintén nem válaszoltak, többszöri felszólítás ellenére sem, ezért elküldtem őket írásban is. Nem hagyom magam lerázni, a képviselői kérdésekre meg válaszolniuk kell a törvény szerint.

Alább idemásolom a városi internetes portál „tudósítását” is, ami nagyon fontos lenne, hiszen tévéközvetítés híján ez lenne az egyetlen részletesebb információforrás a lakosság számára. E helyett alig írnak le valamit, ami meg benne van – például az, hogy „sértegettük” az ügyvezetőt –, az nettó hazugság! Kérem, ezért mindig kellő óvatossággal olvassa ezentúl ezeket a tudósításokat, mert ilyen színvonalúak.

Levél Dávid Zoltántól

Letöltés (PDF, 251KB)

Ahogy az OrosCafé „tudósított”

Dr. Szabó Ervin élesen bírálta az orosházi médiát és a Petőfi Művelődési Központot, mondván nincs kellő szakmaiság. Szerinte nem támogatható az előterjesztés.

Fetser János az ügyvezető bérmódosításáról javaslatot nyújtott be.

Fejes Róbertné a PMK ügyvezetőjének, Lajti Tímeának munkásságát méltatta. A kinevezése óta elmondása szerint “élet van a házban”, a kiemelkedő munkájával nagyon sokat tesz a város közösségéért.

Lajti Tímea szerint nem lehet megkérdőjelezni a szakmaiságát. Az eredmények arra mutatnak, hogy nőtt a látogatok száma, az igényekhez mérten alakítják a programokat.

Dávid Zoltán egyetértett az elmondottakkal, a visszajelzések alapján a PMK rendezvényei utáni érdeklődés valóban növekedett.

Füvesi Sándor kért szót: a “szépemlékű médiáról” azt mondta, hogy ez mára megszűnt. A személyeskedő felszólalásában a médiát folyamatosan támadta, mínősíthetetlennek nevezte az Orosházi Életet. A szocialista képviselő Lajti Tímea ügyvezetőt emelkedett hangnemben kérdezte a művelődési központ szervezeti felépítéséről.

Dr. Szabó Ervin a béremelkedésről kérdezett: szerinte nem megérdemelt a 20 százalékos bérnövekedés a könyvvizsgálónak.

Elekes Lajos kért szót. Füvesi Sándor Lajti Tímeához intézett kérdéseiről elmondta, hogy a kérdései a cégvezetőre tartozik. Szerinte a szocialisták csak “balhépolitizálást” folytatnak, ugyanis nem hajlandóak elfogadni a válaszokat.

A szocialista frakció képviselői ezúttal személyesen sértegették a teremben ülőket: Fetser János idegenlelkűséggel vádolta az állampolgárokból pénzéből fizetett vezetőket, míg Füvesi Sándor Lajti Tímea ügyvezetőtől követelt a cégvezető hatáskörébe tartozó ügyekről felvilágosítást. Tette ezt annak ellenére, hogy Elekes Lajos alpolgármester többször is felvilágosította a hatályos törvényekről.

A képviselő testület 8 igennel és 5 nemmel elfogadta napirendi pontot.

Eredeti hangfelvétel! Ha már nem nézheti, hallgassa meg!

Nem hiteles jegyzőkönyv nem hivatalos szövege alapján

Hivatalos jegyzőkönyvek pdf formátumban itt!

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

Dávid Zoltán polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkérte Horváth Józsefet, hogy ismertesse a Bizottság állásfoglalását.

Horváth József képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot 5 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta.

Dávid Zoltán polgármester: Az előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság megtárgyalta, felkérte a Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a Bizottság állásfoglalását.

Lövei Ferenc képviselő, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Elnöke: Az előterjesztésben a második határozati javaslattal kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy Váriné Kádár Margit könyvvizsgáló jelezte, hogy el van írva az adat. A könyvvizsgálói engedély szám alatti sort módosítani kellene úgy, hogy Váriné Kádár Margit kamarai tagsági száma 000999. A Bizottság ennek megfelelően az első határozati javaslatot 5 igen, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, a második határozati javaslatot 5 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület Tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

Dr. Szabó Ervin képviselő: Az ügyvezető díjazásáról kell, hogy döntsenek. Ilyenkor elengedhetetlen, hogy a vezetőt mérleg alá vonják. A kép világos, nincs demokrácia, megszűnt az élő közvetítés, a színvonala romlott, egy pártújság szintjére süllyedt, tájékoztatásnincs. Elmenekülő munkatársakat láthatnak. Ez az, amit most értékelni kívánnak és ezt a folyamatot kívánják hosszú időre fenntartani a döntés alapján. A Kft. ügyvezetőjét, Lajti Tímeát egészen 2022. december 31-ig meg kívánják bízni, ez nem támogatható. Ez óriási időintervallum, egy cikluson túl nyúló idő, ami indokolatlan. A teljesítménnyel nem is alátámasztható. A bérezés is, 700.000 forint bruttó bérezésről van szó, ami havi javadalmazásként jelentkezik. Ma ennyi egy országgyűlési képviselő fizetése. Több mint a Polgármester fizetése. Úgy gondolja, hogy ez elfogadhatatlan. Önálló érdemi unkát nem tud végezni, lehet, hogy nem az ő hibájából. A jó érzésű, szakmailag kifogástalan embereket is inkább bedarálják, befolyásolják, és olyan helyzetbe hozzák, ami elfogadhatatlan. A diktatúra, amit kialakítottak, az ezzel jár. A jó szakemberek is inkább feladják a szakmaiságot, és beállnak a sorba, hogy kiszolgálják, amit kívánnak. Együtt fog bukni a vezetőséggel ez a személy is. Irreális, nem támogatható. Nem tudja mit akarnak 2023-ig. Nincs a munkájának mérhető értéke. Emelkedik a könyvvizsgáló díja is, erről az előterjesztés nem szól. Az eddigi 480.000 forint + Áfa/évről, most már 576.000 Ft/évre emelkedik. Ez 20%-os emelést jelent. Ennek mi az indoka? A munka nem változik. Vissza kellene adni egy olyan intézmény tekintélyét, ami fontos szerepet tölt be a város életében, igen meghatározó, értékteremtő és véleményformáló szerepe van. Ne hagyják, hogy ez pártpolitikai szintre süllyedjen.

Fetser János képviselő: Nem támogatják. Ebből az intézményből kifizető helyet csináltak. 2 jogcímen biztosítanak a vezetőnek fizetést. Ügyvezetőként kap 220.000 forintot, művelődés szervezői feladatként kap 480.000 forintot. Az pénz és az ilyenfajta munkakörök szétválasztása egy célt szolgál, hogy az orosházi állampolgárok által megkeresett adóforintokat hogyan csepegtetik vissza a politikai embereknek, akiket különböző módon, elsősorban politikai szándékból idecsempésztek az intézmények élére, vagy az intézményekbe. Hihetetlen összegeket költenek. Odatették a médiát, alacsony színvonalon dolgoznak és egyértelműen politikai célokat szolgálnak.Az I. határozat törlését, valamint név szerinti szavazást kért. A feladatokat, ami ott keletkezik, köteles a mindenkori vezetőnek ellátni, ez mindig így volt, jóval kevesebb pénzért. Pusztai Lajosnál hozták be a kettős fizetési rendszert, ami nem szolgál mást, mint a pénz elsíbolását. Semmi nem indokolja, hogy egy művelődési központ vezetője 700.000 forintot keressen.  Egyéb jogcímen a városból, vagy bárhonnan van-e az Ügyvezető Asszonynak bevétele? Egyéb jogcímen is kap segítséget a várostól. Miért nem a felügyelő bizottság elnöke írja alá azt a levelet, amit javasol, miért az ügyvezető? 9,5 millió forint veszteség várható. Az egyéb bevételből teremtse meg, hogy nyerség legyen és ne fizessen ki olyan pénzeket a média embereinek, ami példátlan nemcsak a városban, hanem a régióban is. 4.000.000 forint tagi kölcsönt biztosít az önkormányzat, ezt ne engedjék el, fizessék meg. Lajti Tímea kéréssel fordult a képviselő-testület felé. Albérletben lakott a Gárdonyi lakótelepen és kérte a lakás biztosítását a várostól. Ez se piaci alapon történt meg. Úgy tudják, hogy ebben a lakásban nem lakik, továbbra is a Gárdonyin lakik és a szülei költöztek be, ami törvénytelen. Kérte, hogy erre reagáljon.

Fejes Róbertné alpolgármester: Amit Ervin mondott, havi 8000 Ft-tal emelkedne a Könyvvizsgáló Asszony a havi juttatása. A 4.000.000 forint tagi kölcsönről még 2012-ben született döntés, nem Lajti Tímea fordult a testület felé, hogy kölcsönt szeretne. Mióta Lajti Tímea az ügyvezetője az intézménynek, azóta élet van a házban. Folyamatosan olyan kulturális programokat szerveznek, ami teltházas. Gyerekek, idősek, mindenki megfordul. Nem kellene meglepődni ezen, hogy ennyi a bére, a tavalyi év óta ennyi, ez nem változott. A jogszabály teszi lehetővé, hogy 5 éves kinevezés legyen. Nem ő az egyedüli, akinek az utóbbi időben a kinevezése módosításra került, mindenkinek az 5 évet terjesztették elő. Megfelelő, kiemelkedő munkát végez. Többet hoz a városnak, mint amit elvesz.

Dávid Zoltán polgármester: Köszöntötte Nánási Jánost, Lajti Tímeát és Váriné Kádár Margitot. Megadta a szót Fetser Jánosnak.

Fetser János képviselő: Az ügyvezető válasza után szeretne szót kérni.

Dávid Zoltán polgármester: Lajti Tímeának adott szót.

Lajti Tímea ügyvezető: A személyes kérdésekre tud válaszolni. Vele élnek a szülei a Hajnal utcán. Örül, hogy itt lehetnek vele, beteg, idős emberek. Tisztelettel megköszönte mindig azt a lehetőséget, amit biztosítottak a családja számára. Megfordul a Gárdonyin is, de életvitelszerűen a Hajnal utcán ápolja a műtött apukáját anyukájával együtt. Az ideje nagy részét velük és ott tölti. A bérét vitathatják, tavaly is a testület döntése volt, most is az lesz, hogy mennyit ér a munkája. A szakmaisága nem vontható kétségbe. A 3 év óta mindig figyelembe vette a lakosság kérését, igényeit. Sok magánszeméllyel és civil szervezettel alakult ki baráti, jó kapcsolat. Együtt tudnak dolgozni, gondolkozni. Ezek megjelennek a rendezvények színvonalában, nézettségében. Az új emberek jelen vannak, nem zárt körről beszélnek. A 9,5 millió forintról elmondta, hogy egy 9 hónapos kimutatást láthatnak. A felügyelő bizottságnak joga volt tudni, hogy álltak az elmúlt időszakban. A 3 hónapban a bevételek még növekedtek a szám csökkenni fog. A beruházásokkal kapcsolatos amortizáció megjelenik, ez nem volt kis összeg. A terembérletek és bevételek ebben a 3 hónapban fognak jelentkezni a költségvetésben. Ez egy év közbeni tájékoztató jellegű dolog volt. A fennmaradó összeget a tavalyi tartalékkeret terhére ki tudják egyenlíteni, ezért nem fordulnak plusz pénzért senkihez. Az igényeket figyelembe véve próbálja a munkáját végezni, ami az orosházi lakosok igénye. Nem politikáról beszélnek, vagy amiket említenek, mert az elmúlt 25 évben bármelyik városban bármilyen vezetésnek dolgozott, ezt támasztja alá. Úgy gondolja, nem kell megvédje magát. Elfogadja, hogy ez a véleményük és köszönte, hogy elmondták.

Dávid Zoltán polgármester: Lajti Tímea közmegelégedéssel végzi a munkáját. Úgy érzékeli a visszajelzések alapján, hogy a munkája pozitív. Minden rendezvénye szinte teltházas. Az elfogadás, a népszerűség a programokkal szemben Orosháza város polgárainak szolgálatára van és kielégíti. Lehetne fejleszteni, lehetne még jobb, de erre ügyvezető asszony törekszik és dolgozik.

Fejes Róbertné alpolgármester: Mindig, minden lehetne jobb, ez persze pénz kérdése. Lajti Tímeának, mióta az ügyvezetői posztja megvan, tudomása szerint szünetelteti a vállalkozását. Semmi más bevétele nincs, csak ez a fizetése.

Fetser János képviselő: Módosító indítványt javasolt, hogy az I. határozati javaslatot törölni kívánja. 480.000 Ft+Áfa fizetésért tisztességesen meg van fizetve, ennyit nem kap máshol. Végezheti ugyanígy a feladatát. Ő nem foglalkozik Lajti Tímea családjával, tiszteletben tartja. Ő kapott lakást, életvitelszerűen nem ott lakik. Ezt tudják. Komoly jogi probléma van. Menet közben egy ilyen nagy összeggel, amivel rendelkezik, folyamatosan azt hangsúlyozni, hogy milyen magas színvonalon dolgozik?! 90 óta nem volt egy vezető se, aki ekkora forrást kapott volna a művelődési ház működésére, főleg nem úgy, hogy teljes mértékben fel is lett újítva. A színvonal hangsúlyozását visszavenné, mert nagy forrásokkal rendelkezik. Felelős vezetőként az ő bűne és Nánásié, hogy egy politikai szennylapot csináltak a médiából. Ezt az orosháziak különböző módon megfogalmazzák. Mindenféle fórumon ennek hangot is adnak. A nyilvánosságot kiszorítják a félretájékoztatással, a kommentek beszüntetésével és egyebekkel, és erre még a polgármester gratulál is. Az országos médiát és a környékbeli médiát kell megnézni, hogy vannak megfizetve. Név szerinti szavazást kért a javaslatáról.

Dávid Zoltán polgármester:Füvesi Sándornak adott szót.

Füvesi Sándorképviselő: Átgondolni és másként látni. Évekig a szép emlékű Média Kft-t és annak tevékenységét legjobb tudása szerint véleményezte, ehhez joga van. A közszolgálatiságot, amikor valaki azért felel, hogy milyen tájékoztatást kapnak az orosháziak pénzéből azok, akikért dolgoznak, akkor annál elhivatottabb munkát keveset tud elképzelni. Ezt a szintet máshová teszi. A kampányújság, a kampány TV, kampány internetes oldal önkormányzati pénzből nem felel meg a közszolgálatiság kritériumának. Miután áttették a PMK-hoz, ez az árnyék rávetül erre az intézményre is, ezért beszélni kell róla, ha az ügyvezetővel kapcsolatos döntést meghozzák. Nem hogy nem pályáztatták ezt a tisztséget tavaly, hanem zárt ülésre vitték be, ami példátlan volt. Most legalább nyílt ülésen lehet róla beszélni. Mikor felmerül az, hogy az ügyvezető a lakását megfelelően használta-e, akkor a város első embere azt kell mondja, hogy ez komoly felvetés és vizsgálatot rendel el. Ez eddig nem hangzott el. Degradálják a színvonalat. Nem csak őket tiltják le, megakadályozzák, hogy egy előterjesztés napirendre kerüljön, ami arról szól, hogy az orosháziak megjelenhessenek a médiájukban. A közmeghallgatást. Még napirendre sem engedik. A 95%-ának nem volt köze a politikához. Egy közmeghallgatásnak a leadása kapcsán megkérdezte, hogy amikor júniusban döntött a Fideszes többség, akkor azt a tájékoztatást kapták, hogy a testületi ülés élő közvetítése helyett lesz egy 15-40 perces összefoglaló a városi televízióban. Nem értett vele egyet. Az élő közvetítést semmi nem pótolhatja. Már erre sincs pénz? Leadtak az MSZP részéről 45 másodpercet, majd 3 perc következett a Fidesz sajtótájékoztatójáról és ez volt a kiegyensúlyozott tájékoztatás a testületi ülésről. Erre szeretne rákérdezni az ügyvezetőtől, hogy ezzel mi van?

Dávid Zoltán polgármester: Ha van válasz, fogalmazza meg.

Lajti Tímea ügyvezető: A cégen belül, a szervezeti felépítésben úgy működnek, hogy a cégvezető teljes jogkört kapott arra, hogy a szakmai dolgokat irányítsa. Erre ő hivatott a választ megadni.

(Több képviselő közbeszólt.)

Dávid Zoltán polgármester: Kérte, hogy ne szóljanak közbe. Ha van mondanivalójuk, kérjenek szót.

Lajti Tímea ügyvezető: Teljes jogkörrel rendelkezik, a szakmai döntések és személyi kérdések meghozatalában. Nem hivatott megválaszolni, hogy miért hozza ezt a szakmai döntést.

Dávid Zoltán polgármester: További kérdést nem lát. Lezárta a vitát.

(Több képviselő bekiabált.)

Kérte, hogy időben nyomjanak gombot. Nem volt felszólalásjelzés. Megadta a szót.

Dr. Szabó Ervin képviselő: Válaszok sem voltak. Mi indokolja a 20%-os emelést? Az ügyvezető sem válaszolt, az előterjesztő részéről sem. Az orosháziak igénye arra irányul, hogy ne egy ilyen silány pártlapot tegyenek be péntekenként a postaládájukba. Az egész előterjesztés törvénysértő. Erre még nem volt példa, hogy a megkötendő megbízási szerződést ne mellékeljék az előterjesztéshez. Hol van? Ki találja ki a tartalmát? Utána valaki megszerkeszti és a képviselők nem is tudják a tartalmát? Erre még nem volt példa. Jegyző Asszony! Polgármester úr! Hol van a törvényesség? Hogy hagyhatják, hogy ilyen silány, szakmaiatlan előterjesztés jöjjön be? Felesleges a 2 alpolgármester. Szakmaiatlan. Lezárja a vitát, válaszokat meg nem kapnak. Határozott idő, de közbe megbízási jogviszony? Jegyző Asszony! Érdekelné, hogy szűnik meg, milyenek a felmondási lehetőségek? A határozott miatt köt ez a dolog. Nézzenek rá a megbízásira is. Erre nem kaptak választ.

Dávid Zoltán polgármester: Lejárt az idő. Testületi ülésen vannak, a bizottsági ülésen ezeket a kérdéseket föltehette volna. Itt is felteheti, de a testületi ülése nem arról szól, hogy részleteiben, mindenféle kérdést átbeszéljenek, amit ott valamiért nem tesz fel, nem fogalmazza meg, akkor nem gondolja, hogy a testületi ülést szét fogja vágni azzal, hogy itt teszi fel. Jogában áll, de kérte, hogy a bizottságban próbálja a kérdéseit tisztázni, mert nem ide tartozik. Jegyző Asszony a törvényességgel biztosított, az előterjesztés, ami ide került rendben van, de megadta a szót.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Az önkormányzati cégek ügyvezetőinek a megbízása és a munkaszerződése eddig még soha nem volt a képviselő-testületi ülésen és nem képezte a határozat mellékletét. Egy esetben sem történt így. Amennyiben a testület kéri, hogy legyen bent, természetesen a határozat mellékletét képezi. A testület 2015-ben eldöntötte, hogy Lajti Tímea a művelődésszervező feladatokat határozatlan idejű munkaviszonyban munkaszerződéssel látja el, ami elfogadott joggyakorlat a gazdasági társaságok esetében, főleg akkor, ha a dolgozók közül kerül ki az ügyvezetés. Az ügyvezetői feladatokat 2 féle módon lehet ellátni. Vagy megbízási szerződéssel vagy munkaviszony keretében. Lajti Tímea esetében eddig is, jelenleg is megbízási szerződése van, ami alapján a feladatot ellátja. 1 éves, december 31-én jár le. A Ptk. előírja, hogy maximum 5 évre lehet a megbízási szerződéseket megkötni. Megszüntetés esetén a testület által elfogadott javadalmazási szabályzat rendelkezései lépnek életbe. A testület fogadta el annak tartalmát. Nem törvénysértő, hogy a határozatlan idejű jogviszonyban lévő munkavállaló megbízási jogviszonyt létesítsen határozott időre. Természetesen a testület joga és lehetősége, hogy ezt milyen intervallumban, 1-5 évben határozza meg.

Dávid Zoltán polgármester:Füvesi Sándor ügyrendben kért szót.

Füvesi Sándor képviselő: Az SZMSZ szerint 2 percben tud még hozzászólni. Várja az ügyvezetőnek a válaszát. Ha az megtörtént, szeretne élni a 2 perccel. Választ kér, és utána lehetőséget hozzászólásra. Addig ne zárja le a vitát.

Dávid Zoltán polgármester: Ügyvezető Asszony a válaszokat megadta, amit megkívánt. Olyan kérdéseket ne tegyen fel, amire nem tud vagy nem fog válaszolni.

Dr. Szabó Ervin ügyrendben kért szót.

Dr. Szabó Ervin képviselő: Mi indokolja a 20%-os áremelést? Mikor fog már valaki válaszolni? Az ügyvezetőnek az a válasza egy önkormányzati képviselőnek, hogy erre ő nem válaszol?! Ki gyakorol ellenőrzési jogot? Elfogadhatatlan. Milyen hozzáállás? Milyen feladatkört lát el? Nézzék meg a munkaköri leírást, a Ptk.-t. Nincs semmi ráhatása? Nem tud válaszolni arra a kérdésre, amit a saját munkavállalója csinál?

Elekes Lajos alpolgármester: Nem csodálkozik, hogy Füvesi úr nem érti meg, de Dr. Szabó Ervin jogi képesítéssel rendelkezik. A társaság úgy működik, hogy a polgárjogban lévő társasági jogot szabályzó törvényrésznél biztosítva van egy olyan, hogy a cégnél működik cégvezető. Ez a cégvezető azt a tevékenységet, a működését annak a résznek teljesen autonóm módon végzi. Az ügyvezetőnek szakmai kontrollja a cégvezető felett nem kell, hogy legyen. Kifejezetten a pénzügyi és jogi kontroll van meg. El kell olvasni a törvényt. Kérte, hogy ne hozzák ilyen helyzetben az Ügyvezető Asszonyt. Van egy cégvezető, ő a média működéséért a felelős. Ha szakmai kérdéseket akarnak feltenni, arra a cégvezetőnek kell válaszolni. Az ügyvezető olyan dologban, ami nem tartozik a hatáskörébe, arról nem adhat szakmai választ. Ha a kérdés az, hogy miért úgy néz ki a mérleg, a pénzügyi helyzete, miért olyan szerződések kerültek aláírásra, abban az esetben az Ügyvezető Asszony a felelős. De hogy miért úgy jelenik meg az adott újság, miért olyan a közvetítés, ezek szakmai dolgok, a médiára vonatkozik, ez a cégvezető önálló hatásköre. Ez így van rögzítve a törvényben, és gondolja, hogy a belső működési szabályzatokban is így van lekezelve. Ezt a vitát nem érdemes folytatni. Ha szeretnének kérdezni a média vonatkozásában, azt a Cégvezető Úrhoz kell feltenni, ő biztosan megválaszolja.

Füvesi Sándor képviselő: Nem kapott választ az Ügyvezetőtől. Módosító javaslatként indítványozta az I. határozati javaslathoz, hogy módosítsák és vonják össze a tisztséget művelődésszervezőként 480.000 Ft-os díjazással. A végső időpontot is módosítsák, a képviselőtestület ciklusának a végéig, 2019. december 31-ig. Dr. Szabó Ervin is mintha ilyen módosítást tett volna. Ne akarják megmagyarázni, hogy ugyanaz vonatkozik rá, mint a gazdasági szektorra. Mióta van az, hogy egy önkormányzati cég van, aminek az ügyvezetőjéről döntenek és elkezdik leszeletelni a feladatokat, hogy mi nem tartozik hozzá, de a 700.000 forintos fizetés jár. Hogy hozhat egy ügyvezető napi döntést úgy, hogy le van adva a feladat, nem tartozik hozzá? Hogy ügyvezető? Azért csinálják, hogy azt mondják, nem tartozik hozzá. Nem válaszolt Polgármester, mikor Fetser úr felvetett egy súlyos dolgot, hogy ki kéne vizsgáltatni. Mert az ügyvezető azt mondta. Így adnak tisztségeket, 700.000 forintos fizetéseket, lakásokat? Így működik?

Elekes Lajos alpolgármester: Egy gazdasági társaságra, függetlenül a tulajdonostól, a Ptk. gazdasági jogról szóló része vonatkozik rá. A törvény lehetőséget biztosít cégvezető kinevezésére. A kérdéseiket tegyék fel Cégvezető Úrnak. Politikai purparlé, hogy ezeket a kérdéseket próbálják az Ügyvezető Asszonytól kicsikarni és nem fogadják el, hogy a cégvezető válaszoljon. Kíváncsiak a válaszra vagy nem? Ha nem hallgatják meg, akkor csak politikai balhé folyik. Javasolta, hogy hallgassák meg a szakmai választ. Alapvetően a Ptk. előírásai vonatkoznak egy önkormányzati tulajdonban lévő cégre, de vannak egyéb jogszabályok, mint az átláthatóságról, takarékosságról szóló előírások, amik különböző törvényekben vannak rendezve. Speciális jogszabályok, amik vonatkoznak még pótlólagosan egy ilyen típusú társaságra, ami normál gazdasági társaságra, az önkormányzati szférán kívül nem vonatkozik. Szigorúbbak az előírások egy állami, önkormányzati, közösségi tulajdonban lévő gazdasági társaság esetén, de a működési rámát ugyanaz a Ptk. határozza meg.

Dávid Zoltán polgármester:Fetser János ügyrendben kért szót.

Fetser János képviselő: Közpénzről van szó. Az önkormányzati törvény komoly felelősséggel bízza meg, esküt is tettek rá, hogy az adófizetők pénzét hogyan és mire költik el. Minden döntéshozót az kell, hogy vezéreljen, hogy jó gazda módjára költse el az emberek pénzét, úgy, hogy hosszú távon a város fejlődni tudjon. Az idegenek, akik azért jöttek, hogy minél több pénzt zsebre tegyenek, azok máshogy gondolkoznak, köztük Elekes Lajos is.

Dávid Zoltán polgármester:Füvesi Sándor ügyrendben kért szót. Ügyrendben szóljanak, mert ez nem az volt. Meg fogja vonni a szót, ha nem úgy lesz.

Füvesi Sándorképviselő: Ezúttal is ügyrendben szól. Harmadjára kér választ a kérdésére. Miért van felelős kiadóként mindenhol Lajti Tímea megjelölve, ha egyébként semmi köze nincs a médiához?

Dávid Zoltán polgármester: Dr. Szabó Ervinnek válaszadáskéntfelolvasta: „a hatályos jogszabályoknak megfelelően a Képviselő-testület jogosult a gazdasági társaság ügyvezetői, illetve az állandó könyvvizsgáló megválasztására. A Törvény 4. § (1c) bekezdése rögzítik, hogy: „A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.”” Nem tehet róla, ha nem érti a választ. Tanulmányozza át az anyagot.

Elekes Lajos ügyrendben kért szót.

(Dr. Szabó Ervin mikrofon nélkül szólt közbe.)

Elekes Lajos alpolgármester: Kérte Polgármestert, hogy ilyen fajta kirekesztő hozzászólásoknak, mint amit Fetser úr tett, ne adjon teret. Bárkit, őt is idegenlelkűséggel vádolni, úgy gondolja sértő, kirekesztő. Amiért nem ebben a városban született, még ugyanolyan ember. Nem tudja, hogy miért tartja őt idegennek. Rossz felé mennek, ha valakiket az alapján ítélnek meg, hogy honnan jött, milyen a bőrszíne, vallása, egyéb meggyőződése. Ez nem méltó ehhez helyez. Ilyen megszólalásnak ne adjon helyet.

Dávid Zoltán polgármester:Dr. Szabó Ervin ügyrendben kért szót.

Dr. Szabó Ervin képviselő: A válaszból semmit nem értett. A kérdése változatlanul az, hogy mi indokolta a 20%-os díjemelést? Ebbe semmi politika nincs. Erről egy betű sincs az előterjesztésben.

Dávid Zoltán polgármester: Az Ügyvezető Asszony döntése volt.

Dr. Szabó Ervin képviselő: Ez már egy válasz. Akkor az Ügyvezető eldöntötte.

Lajti Tímea ügyvezető: Könyvvizsgáló Asszony fordult feléjük egy ilyen kéréssel, mivel megnövekedett a feladatellátása. A könyvelőknek, a kollégáiknak, mindenkinek több lett a feladata azzal, hogy a háznak az élete megváltozott. A bére évek óta nem emelkedett. Az emelés minimális ahhoz képest, amennyi többletfeladatot ellát. Az elmúlt évek során ellátott feladatokról beszél. Bruttó 8000 forint havonta. Változott a benzin ára, sok-sok minden. 10 éve, mióta ennek a cégnek dolgozik, ebben a bérezésben részesült. Volt egy kérése, úgy gondolták, hogy ez nem túlzó. A feladataival arányos, talán még többet is kaphatna, ha lehetőségük lenne, de nincs. A felügyelő bizottság tagjaival egyeztetve és javaslatára, egyetértésével történt a javaslat a képviselő-testület felé. Csatolva volt a jegyzőkönyv, beadta.

Dávid Zoltán polgármester:Dr. Szabó Ervin ügyrendben kért szót.

Dr. Szabó Ervin képviselő: Megköszönte a választ. Nem tudja, hogy miért kellett ezt elhúzni. A dolgozók bére mennyivel emelkedett?

Lajti Tímea ügyvezető: A dolgozók bére is emelkedett. Nem 20 %-kal, de azok a dolgozók, akik 10-15 éve az intézményben dolgoznak, folyamatosan kiemelkedő munkát végeznek és ez nem volt díjazva, de most az ő bérük is rendezésre került. A felelős kiadóként azért jelenik meg az impresszumban, mert ennek vannak szabályai. Ha nem lenne jelen fizikálisan, Amerikában élne, akkor is ő lenne az első számú vezetője a cégnek, ezért az impresszumban első számú felelősnek meg kell, hogy jelöljék. De ez nem befolyásolja azt, hogy a napi szakmai munkát a cégvezető végzi és azokért a döntésekért ő a felelős.

Sára Csaba képviselő: A könyvvizsgálói juttatással kapcsolatban elmondta, hogy a 48.000 forint + Áfa díjazás egy ekkora szervezet esetében nem kiemelkedő összeg. A cég, ahol dolgozik, évekkel ezelőtt is többet fizetett könnyvizsgálói díjra havonta. Megnövekedtek a feladatok, ez indokolja a megnövelt juttatást. Felhívta a figyelmet, hogy most már csak egy cégnek végzi a könyvvizsgálatát, a médiának nem, ha jól tudja. Itt megtakarítás valószínűsíthető.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület Tagjait, kinek van további kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

(További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta a név szerinti döntéshozatal elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 13 fő.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a név szerinti döntéshozatalt.

Dávid Zoltán polgármester: Név szerinti szavazásra bocsátotta Fetser János módosító indítványát. Felkérte Jegyző Asszonyt a név szerinti szavazás lebonyolítására.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 13 fő.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elutasította Fetser János módosító indítványát, mely szerint az előterjesztés I. határozati javaslatát töröljék.

Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta Füvesi Sándor módosító indítványát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 13 fő.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elutasította Füvesi Sándor módosító indítványát, mely szerint az előterjesztés I. határozati javaslatát módosítsák és vonják össze a tisztséget művelődésszervezőként 480.000 Ft-os díjazással, valamint a végső időpontot is módosítsák a Képviselő-testület ciklusának a végéig, 2019. december 31-ig.

Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 13 fő.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

285/2017. (XI.30.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerve – a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Lajti Tímeát bízza meg határozott időtartamra 2018. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig, és dönt arról, hogy ügyvezetői feladatait megbízás keretében lássa el, amelyért bruttó 220.000, Ft,- azaz bruttó kettőszázhúszezer forint összegű megbízási díj illeti meg.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán a határozat közléséért;

A PMK ügyvezetője a szükséges cégbírósági intézkedések megtételéért.

Határidő: 30 nap                  

Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát az említett pontosítással.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 13 fő.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

286/2017. (XI.30.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerve – Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. állandó könyvvizsgálójának a V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft.-t (székhelye: 6640 Csongrád, Csemegi Károly utca 6., cégjegyzékszáma:06-09-003613, könyvvizsgálatért felelős személy: Váriné Kádár Margit, kamarai tagsági száma: 000999) választja meg 2018. január 1. napjától, 2019. május 31. napjáig tartó időszakra, havi 48.000 Ft + Áfa,- azaz havi 48.000,- forint + Áfa díjazás ellenében.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért;

A PMK ügyvezetője a megbízási szerződés megkötéséért, valamint a szükséges cégbírósági intézkedések megtételéért.

Határidő: 90 nap

 

 

Ne maradjon le semmiről!