Szociális bérlakások: Dávid Zoltán szerint van elég, csak pályázni kell!

Szinte minden testületi ülés végén, a zárt anyagok között szerepelnek lakáspályázatok, és lelkileg mindig megvisel látni, hogy milyen sokan vannak, akik lemaradnak pár pont híján, és nem kapnak lakást. Erről itt írtam.

A Fidesz 11 éve vezeti a várost. Egyetlen új önkormányzati bérlakást sem építettek. A jelenlegi városvezetés hagyja, hogy sok lakás állapota leromoljon, nem tesz semmit ez ellen, hiába figyelmeztetjük-kérjük erre évek óta. A javaslataink mindig süket fülekre találnak. Időnként behoznak olyan előterjesztéseket is, amikben az van, hogy a rossz állapotukra hivatkozva adjunk el még abból a kicsiny lakásállományból is, ami megvan. A novemberi testületi ülésen is eladtak kettőt, előzetesen itt kongattam a vészharangot, ebben az írásomban. Az akkori vita nem hivatalos jegyzőkönyvének szövegét alul közzéteszem, de csak erős idegzetűeknek ajánlott elolvasni! Néhány százezer forint kellett volna a felújításukra, az ő – nyilván erős – becslésük szerint, de erre sem voltak hajlandók áldozni, inkább eladták. Pedig minden lehetőséget meg kellene ragadni a feszítő lakáshelyzet enyhítésére városunkban. Még a novemberi testületi ülésen többször kértem azt is, hogy adjanak magyarázatot arra, miért csak 4 év (!) elteltével hozták be ezt az előterjesztést a képviselő-testület elé. Ennyi idő telt el ugyanis azóta, hogy a Városüzemeltetési Zrt. az ingatlan állapotát jelentette a Polgármesteri Hivatalnak, majd nem történt semmi. Mivel szóban nem voltak hajlandók semmit sem válaszolni, írásban kértem, ami még mindig nem érkezett meg. Ha megkapom, közzé fogom tenni azt is, kíváncsian várom egyébként.

A december 21-i képviselő-testületi ülés elején, napirend előtt ismét visszatértem a témára, és a szemükbe mondtam, hogy szégyelljék magukat a tehetetlenségükért, az érzéketlenségükért és a sok hazudozásukért. Képesek voltak eljátszani és a közpénzen működtetett pártmédiájukban nyomatni, hogy nincs „kielégítetlen lakásigény” Orosházán. Én meg felolvastam, hogy milyen sokan pályáztak most is. Az alábbi felvételen meghallgatható a 3 perces felszólalásom (ennyi időt engedélyeznek), majd Dávid Zoltán úgynevezett válasza, amiben elmondja, hogy a rászorulók közül mindenki kap lakást, maximum fél évnyi folyamatos pályázás után. Nosza! Ha van valaki, aki ennek ellenére nem kapott, írjon rám valamelyik elérhetőségemen! A pályázatokban ugyanis most is látom (csak a személyes adatokat természetesen nem hozhatom nyilvánosságra), hogy mennyien milyen nehéz körülmények közül pályáztak, és sorban maradtak le ezúttal is pár ponttal több gyerekes, őket egyedül nevelő anyukák. Megkérdeztem Dávid Zoltánt, hogy mit üzen az elutasított pályázóknak így karácsony előtt néhány nappal. Az volt a válasza, hogy ilyet kérdezni balhépolitizálás. És itt nem folytatom az írást, mert a stílus, amit mondanék erre, nem tűri el a nyomdafestéket, de a Kedves Olvasó fantáziájára bízom…

 

1. lakás eladásának vitája

 

2. lakás eladásának vitája

 

Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 5594/A/6 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre

Dávid Zoltán polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkérte Horváth Józsefbizottságitagot, hogy ismertesse a Bizottság állásfoglalását.

Horváth József képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: A Bizottság megtárgyalta és a határozati javaslatot 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület Tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

Dr. Szabó Ervin képviselő: Módosító indítványként javasolta, hogy vegyék le ezt az előterjesztést a napirendről. Nem értett egyet a napirendi ponttal. Szomorúnak tartotta azt a tényt, ami benne van az előterjesztésben, hogy az Önkormányzatnak az ingatlan kapcsán semmilyen fejlesztési elképzelése nincsen. Azért javasolja levenni napirendről, mert semmi indoka nincs. Van egy lakás, amelyre az értékbecslő megjelölte a forgalmi értékét, 1,8 millió forintban, ennek a felújítása a Városüzem visszajelzése alapján 900 ezer forint lenne. A testületi üléseken mindig azt hallják, hogy milyen döntéseket hoznak, ilyen a Projektfelügyelet, amelyeknek igazából indokolatlan pénzköltésére, vagy most 2019-re is kifizettek már 47 millió forintot, de 900 ezer forint nincs arra, hogy egy szociálisan önkormányzati bérlakást felújítsanak és beállítsanak egy rendszerbe, hanem inkább azt értékesítik. De azért sem értett vele egyet, mert ez az ingatlan már 4 éve üresen áll, nincs gazdája, nincs bérbe adva. Ahelyett, hogy bármi elképzelés lenne, inkább azt jelentik ki, hogy semmi fejlesztési elképzeléssel nem rendelkeznek, több jelentkező van, el kell adni. Ebben semmiképpen sem a város érdeke, és a szociális önkormányzati bérlakásra szorulók érdeke érvényesül, ha ilyen döntést hoznak. Ismeretlen tettes ellen ő megfogja tenni a hűtlen kezelés miatt a büntető feljelentést, mert nem tudja elképzelni, hogy egy önkormányzati bérlakást 1.800.000,- Ft-ért el lehet adni úgy, hogy erre komoly érdeklődés van. Aki majd megveszi az arra anyagilag tőkével rendelkező lesz, aki fel fogja újítani, és akkor mekkora értéket fog érni az ingatlan. Nem értette, hogy miért hagyják az értékeket tönkre menni.

Füvesi Sándor képviselő: Egyetértett az előtte felszólalóval, hogy le kell venni a napirendről az előterjesztést. Két évvel ezelőtt ugyanebben az utcában az Önkormányzat meghirdetett eladásra egy ingatlant. Ez a helyzet ismétlődik meg. Ez 46 m2 területű kis lakás.

Megkérdezte, hogy tudják, miről beszélnek, voltak a Hegedűs István utcában, látták ezeket a házakat? Így kérdések merülnek fel. 2013. óta mi történt 4 évig, mert az a növény, nem tegnap óta futotta be a házat? 2 évvel ezelőtt tiltakozott az ellen, hogy néhány házzal arrébb ne adják el a Hegedűs István utcán a lakást, amit most ha megnéznek látszik, hogy kicserélték az ablakot, raktak rá redőny és az alját betapasztották.

Miért nem tudta ezt az Önkormányzat akkor megtenni? Ezt nem történt volna meg, ha az ingatlanokat azok, akik ezért a fizetésüket kapják, és azok, akik azért vannak, hogy ezeket az embereket ellenőrizzék, mindenki normálisan végezné a munkáját. A Hegedűs István utcára van számozva egy szép ház, ami az épületsor végében található, ami gyönyörűen fel van újítva, de nem az Önkormányzaté. Ideális lenne önkormányzati bérlakásnak az ilyen, hogy elindítsanak valakit. A 24 lakásból 3 önkormányzati csak. Miért éri meg a magánembernek az, ami az Önkormányzatnak nem?

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót ügyrendben Dr. Szabó Ervin képviselőnek.

Dr. Szabó Ervin képviselő: A napirend kapcsán név szerinti szavazást kért, valamint a módosító indítványa kapcsán is, melyben kéri, hogy a 2018. évi költségvetésbe állítsák be a felújításra megjelölt 900 ezer forint összegszerűséget.

Fetser János képviselő:Egyetértett a felszólalókkal. Az előterjesztést nem támogatják. Lényeges dolog, hogy hogyan alakulhatott ki ez az állapot, kinek a felelőssége. Több tíz millió forintot fordítanak a költségvetésből az orosháziak adófizető pénzéből vagyonkezelésre. Kellene lennie egy lakásalapnak. Befolyik a bérleti díj, ezt úgy tűnik, hogy felélik, nem fordítják a meglévő lakásállomány felújítására, karbantartására, szinten tartására.

Úgy tűnik, hogy nincs folyamatos ellenőrzés, tehát akkor miért fizetnek 10 milliókat ki a Városgazdálkodási Részvénytársaságnak? A vagyonrendelet értelmében egyértelmű, hogy ez hűtlen kezelés. Kilakoltatás útján már ott áll a lakás 2013 óta. Mikor és ki hagyta el ezt az ingatlant, mekkora hátralékkal, ha üres, akkor miért nem jelezték a Képviselő-testületnek a költségvetés készítése során, hogy fel kellene újítani? Ha hátraléka volt, milyen jogi procedúrákat tettek meg, hogy ezt a hátralékot be tudják hajtani? Persze keletkezhet veszteség, de ha nem fizettek volna ki Csizmadia Gergelynek 8 millió forintos prémiumot, amikor veszteséges volt a cég akkor fel tudták volna újítani a lakást.Lakásokat nem építenek, folyamatosan csökken a lakáslétszám, az igény viszont megjelenik.

Miért szűkítik a lehetőségeket, miért nem bővítik?

Dávid Zoltán polgármester:Megadta a szót Barák Anita irodavezetőnek válaszadásra, hogy ki készítette az értékbecslést.

Barák Anita irodavezető: Az értékbecslést az Árkád Plusz Kft. készítette, amit természetesen megtekinthetnek az irodában. Valóban 46 m2 elhanyagolt állapotú, csak felújítás után alkalmas beköltözésre. Fizikai állapotát 60 %-ban határozta meg az értékbecslő. Valóban itt 24 db lakás található, és korábban az 1990-es évek után kerültek folyamatosan értékesítésre. Önkormányzati lakások voltak, most jelenleg már csak ennyi van sajnos. Ezek nem most, hanem sokkal korában kerültek értékesítésre.

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót ügyrendben Füvesi Sándor képviselőnek.

Füvesi Sándor képviselő: Nem kapott a kérdéseire választ. 2013. óta eltelt 4 évig mi történt?

Dávid Zoltán polgármester: Kérte a Képviselő urat, hogy bizottsági üléseken tegye fel ezeket a kérdéseket. Megadta a szót válaszadásra Benkő Ferenc vezérigazgatónak.

Benkő Ferenc vezérigazgató: Véleménye szerint nem a szakmáról, hanem politikai célból folyik a vita. Abban az esetben, ha egy ingatlan megüresedik és itt szóba került, hogy még 2013-ban kilakoltatás útján került üresítésre, akkor az elődje egy állapotfelméréssel az Önkormányzat felé jelezte, hogy ingatlan megüresedés történt. Ilyenkor felmérik az ingatlan állapotát, és ha komoly felújítások árán tudnák csak ismételten lakhatóvá tenni, innentől kezdve az ellenőrzések során ezeket az ingatlanokat folyamatosan nyilvántartásban tartják. A lakott ingatlanokat minden évben ellenőrzik, és a lakatlan ingatlanokról is vezetnek listát. Az, hogy felnőtt rá a növényzet nem az a kategória, hogy vitákat keltsen.

Füvesi Sándor képviselő: A rendszer problémára mutattak rá, ami folyamatosan kiütközik. Ő erre kérne egy vizsgálatot, hogy hogy van az, hogy 2013-ban megüresedik egy ingatlan és eltelik 4 év, amiről nem tudtak semmit, és itt áll az előterjesztés előttük, hogy el kell adni.

Miért így alakulnak a dolgok? A növényt azért említette, mert az elhanyagoltságot mutatja és a saját vagyonnal való nem felelős gazdálkodást.

Mi történt évekig a saját önkormányzati cégüknél azokkal, akik ezért dolgoznak?

Dávid Zoltán polgármester: Megkérte a Vezérigazgató urat, vagy a Jegyző Asszonyt, hogy egy-két mondatban mondják el, milyen lehetőség van az Önkormányzat kezében arra vonatkozóan, hogy ezeknek a lakásoknak a használói nem úgy használnak egy lakást, ahogy kell, betörik az ablakot, elégetik a parkettát, vagy nem fizetik a díjakat, és milyen gyorsan tudják ezeket eszközölni. Elmondta, hogy azokkal szemben, akik nem rendeltetésszerűen használják a lakásokat, lassan tudnak intézkedni. Ha észlelik, hogy nem fizeti valaki a díjat, vagy betüzeli a parkettát és rögtön ki tudnák ezen okból lakoltatni, akkor nagyon gyorsan tudnának intézkedni. De ezek a dolgok nagyon lassan haladnak, mert kilakoltatási moratórium van.

Kérte a Képviselő urat, hogy segítsen abban, hogyha ennyire a szívén viseli, hogy tegyenek valamit azok ellen, akik nem fizetnek díjat, nem rendeltetésszerűen használják a lakásokat. Korábban kérte az Igazgató úrtól, hogy tegyen intézkedést, mérje fel, és próbáljanak olyan rendeletet hozni, amivel hatékonyabban, gyorsabban tudják azokat, akik nem megfelelően használják a lakásokat kilakoltatni, mert elveszik azoktól a lehetőséget, akik oda azért mennének, mert biztonságban meleg otthonban szeretnének lenni. Ebben, ha tud segíteni a Képviselő úr, akkor a Vezérigazgató úrral vegye fel a kapcsolatot és dolgozzák ki. Vezérigazgató úr biztos megerősíti ebben.

Megadta a szót ügyrendben Füvesi Sándor képviselőnek.

Füvesi Sándor képviselő: Arról volt szó, hogy hosszadalmas az eljárás, de az előterjesztésben az van írva, hogy a lakás 2013-ban végrehajtó általi kilakoltatás útján megüresedett nem akkor kezdődött.

Kérte, hogy vegyék le napirendről az előterjesztést, találjanak a költségvetésben 900 ezer forintot. Tegyenek egy próbát, újítsák fel, adják oda valakinek és utána levonhatja mindenki a konzekvenciát.

Benkő Ferenc vezérigazgató: Amit a Polgármester úr mondott maximálisan megerősítette.

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót ügyrendben Dr. Szabó Ervin képviselőnek.

Dr. Szabó Ervin képviselő: Az imént elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy számos interpellációt terjesztett elő ez ügyben. Rengeteg javaslata és hozzászólása volt arra, hogy hogyan lehetne miként kezelni az eljárást, felgyorsítani az időt a kilakoltatásig és lerövidíteni a szociális önkormányzati bérlakások vonatkozásában, de itt nem erről van szó, hanem van egy önkormányzati bérlakás üresen áll hosszú évek óta és semmit nem tettek vele, hogy ne így legyen. Azért van itt előttük, mert több érdeklődő mutatkozott az ingatlan megvétele iránt.

Megkérdezte, hogy hány érdeklődőről van szó, és kik ezek?

Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta Dr. Szabó Ervin képviselő által kért név szerinti döntés elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 13 fő.

A Képviselő-testület 5igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta Dr. Szabó Ervin képviselő javaslatát, miszerint kérte, hogy a módosító javaslatának elfogadása név szerint történjen.

Dávid Zoltán polgármester: Név szerinti szavazásra bocsátotta Dr. Szabó Ervin képviselő módosító javaslatát.

Felkérte Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Dr. Szabó Ervin képviselő módosító indítványa, hogy az előterjesztést vegyék le napirendről és biztosítsanak 900 ezer forintot a 2018-as költségvetésben a felújításra.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 13 fő.

A Képviselő-testület – név szerinti szavazással – 5 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elutasítottaDr. Szabó Ervin képviselő javaslatát, miszerint kérte, hogy az előterjesztést vegyék le napirendről, és a 2018. évi költségvetésbe állítsák be a felújításra megjelölt 900 ezer forint összegszerűséget.

Dávid Zoltán polgármester: Név szerinti szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 13 fő.

A Képviselő-testület – név szerinti szavazással – 8 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

291/2017. (XI.30.)K.t. h a t á r o z a t

OrosházaVárosÖnkormányzatKépviselő-testülete dönt arról, hogy:

  1. kijelöli árverés útján történő értékesítésre az Orosháza Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Orosháza, Hegedűs I. utca 16/A. szám alatti társasházban található 5594/A/6. hrsz-ú, kivett lakás megjelölésű, 46 m2 területű ingatlant,

 

  1. azingatlan kikiáltási árát azingatlanforgalmiértékbecslésáltalmegállapított 1.800.000,- Ft forgalmi értéken határozzameg,

 

  1. elrendeli az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet szerinti árverés lefolytatását,

 

4.)   felhatalmazzaapolgármestertaz eredményes árverés esetén az adásvételiszerződésaláírására.

 

Végrehajtásértfelelős:     

Barák Anita mb. irodavezetőazingatlanértékesítésbenvalóközreműködésértésakapcsolódóeljáráslefolytatásáért,

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző az eredményes árverés estén adásvételiszerződéselőkészítéséért,

Dávid Zoltán polgármester az eredményes árverés esetén az adásvételi szerződés aláírásáért.

 

Határidő:értelem szerint

Dávid Zoltán polgármester: Megadta a szót ügyrendben Dr. Szabó Ervin képviselőnek.

Dr. Szabó Ervin képviselő: Jelezte, hogy nem kapott választ arra a kérdésre, hogyaz utóbbi időben több érdeklődő mutatkozott az ingatlan megvétele iránt, ez mit takar, és kik ezek, hány főt érint, és mit jelent az érdeklődés részükről?

Bojtor István alpolgármester: Az érdeklődő 3 magánszemély volt. Olyan konkrétum, ami a vételi szándékukat jelentette volna nem érkezett, érdeklődésről volt szó, és árverés útján, bár ez az anyagban is szerepel.

 

Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 1159/A/1 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre

Dávid Zoltán polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkérte Horváth Józsefet, hogy ismertesse a Bizottság állásfoglalását.

Horváth József képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: A Bizottság megtárgyalta, 6 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület Tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

Füvesi Sándor képviselő: Szomorúságának ad hangot, hogy egy ilyen nem milliárdos tételnél is megkötötték magukat és még egy próbát sem voltak hajlandóak tenni. Összekötődik a két napirend, ingatlaneladásról szól. A 2 előterjesztés hasonlít is meg el is tér. Az előzőben, miután kibogozták, hogy 2013-ban megüresedett és leadta a városnak, nem kaptak rá választ, hogy az önkormányzat háza táján mi történt? Hol volt, hol tartották nyilván? Miért nem tudott róla az illetékes bizottság és a testület? A végén rá lehet mutatni, hogy milyen rossz állapotban van, adják el. Így nem csoda, ha így vigyáznak a saját vagyonukra. Ez az ingatlan csak 2016-ban üresedett meg, ez csak egy év. Ez egy lakás egy társasházban. Van 2 önkormányzati lakás, meg 2 magánlakás. A térképen látszik is, a 2 végében találhatók az önkormányzati lakások. Most az egyik szélen találhatót kívánják eladni. Ha jelenleg egy önkormányzati lakás ugyanabban az ingatlanban alkalmatlan arra, hogy ott lakjanak, most is ott laknak szociális alapon, 2 magánszemélynek alkalmas, hogy ott lakjon benne, akkor a negyedik ingatlan, hogy lehet olyan állapotban, hogy a többiben tudnak lakni, ebben viszont nem lehet. Nem a vizesedés, annyit ért hozzá, hogy az nem 700.000 forint. Be kell kenni és van rá olcsó és gyors megoldás. A Hegedűs István utcai egy kicsi lakás, de ennek jó nagy belmagassága van. Ez négyzetméterben nem adja vissza azt, ami ott van. Nagy ingatlan, jó helyen, a Szentesi úton a vasútátkelő mellett, jól megközelíthető. Nem komfortos. Meddig? Amíg az önkormányzat nem költ rá és nem csinálja meg. 50%-ban ott van az önkormányzat. Utána majd azzal fogják behozni a negyediket is, hogy már csak egy van. Az előző ciklusokban is volt ilyen, hányszor mondta el? Már csak egy lakás van ott, problémát okoz, hogy oda kijárjon a Városgazdálkodás, ezért adják el. A rendszerváltáskor más helyzetről volt szó, mint most. Azok az emberek évtizedekig ott laktak, a Hegedűs utcai ingatlanban is eredetileg ott laktak benne és a rendszerváltásban adódott egy helyzet, de most ami még az önkormányzatnak megvan, azt a körömszakadtáig fogja védeni. Nem érdekli, hogy minek hívják, vagy verbális offenzívának az ilyet, könyörögni fog, míg meg nem értik, hogy mi a helyes döntés.

Dr. Szabó Ervin képviselő: Javasolta, hogy vegyék le napirendről és az összeget állítsák be a 2018. évi költségvetésbe. Ellenzi az ingatlan értékesítését is. Nem tudja, milyen mutyi van a háttérben, és milyen érdekek fűződnek. Évekig, egy évig üresen álló ingatlanról van szó, ami 20 év múlva is ott állna, ha Benkő Ferencen múlna. Aggályos, hogy nem jelentkezne érte több érdeklődő. Tudják, hogy a tulajdonostársat elővásárlási jog illeti meg. Bárhogy alakul az árverés, ő meg tudja venni és egyből egy nagyobb értékű ingatlan tulajdonosává válik. A képviselőtársai, akik jó érzéssel gondolnak a városra, az itt élőket próbálják segíteni, akik szociálisan rászorultak, lehet látni, hogy 10-15-en is sorban állnak. Őket próbálják segíteni, ebben nincs politika. Nincs koncepciójuk, hiába teszik a javaslatokat a bérlakás probléma megoldásában. Itt egy kézenfekvő megoldás, ezzel is szembe helyezkednek. A lakásgazdálkodási koncepciót a városüzemeltetés adja ki neki, ne kelljen könyörögjön érte, meg levelezni, a közigazgatási hivatalhoz fordulni, meg perrel riogatni. Kérte az üres lakások listáját is, amire Benkő úr rá szokott nézni időnként. Tudja, hogy ezt is meg fogják szavazni, mert ennyire nem szociálisan érzékenyek, nem hallják meg azt a segélykiáltást, mely a város egyre nagyobb rétegétől érkezik. Szégyen, amit csinálnak. Meg tudná bocsátani a szakmaiatlanságot, ha helyesen tudnának dönteni. Évekig nem tettek semmit, most is inkább ne tennének semmit, mint a Dávid adó vonatkozásában. Azt a helyes döntést kellene meghozni, hogy nem engednek valamilyen nyomásnak és érdeknek, ami egy gazdagodást fog eredményezni valamilyen magánszemély esetére, hanem azokkal kellene törődni, akik erre tényleg rászorultak. Ne adják el a bérlakások keretei közül. Nem egy olyan összegszerűség. Ha megpróbálnák és esélyt adnának, akkor lenne rá jelentkező. Meg lennének lepődve, hogy hányan jelentkeznek, erre a komforttalan, leírt, semmirevaló ingatlanra is. Próbálják meg! Polgármester azzal dicsekszik, hogy mennyire szociálisan érzékeny. Tudja, hogy ezek üres szavak, de hallja meg, amit mond, figyeljen oda azokra, akiket próbál képviselni. Nézze meg, menjen be az ügyintézőkhöz, hogy hányan és milyen hátrányos helyzetben élőkről van szó, akik még ilyen komfort nélküli ingatlannak is tudnának örülni még ilyen állapotban is, ahogy most van. Sajnos sokkal rosszabb ingatlanban kénytelenek magyar emberek élni Orosházán is. Tényként közli ezt, hogy hátha hat Polgármesterre. Ki kellene menni az emberek közé és megtapasztalni, hogy milyen mélyszegénység van a városban és ennek az enyhítésére ez megoldást jelentene. Elfogadhatatlan. Név szerinti szavazást kért a módosító indítványára. Kérte, hogy tegyenek egy próbát.

Elekes Lajos alpolgármester: Megkérdezte a szociális bérlakás ügyében döntő bizottság elnökétől, Lövei Ferenctől, hogy van-e olyan kielégítetlen igény, ami hosszú távon jelentkezik? Tudja, hogy egy esetben egy döntést lehet hozni egy ingatlant illetően. Akik szeretnének lakáshoz jutni, ők folyamatosan jelentkeznek. Néhány döntési cikluson keresztül többé-kevésbé ki tudják elégíteni. Mielőtt elcsúszik a vagyongazdálkodás körébe eső kérdés, ami egy ingatlan értékesítéséről szól, egy szociális helyzetet érintő vitává, megkérdezte, hogy mennyire valós probléma ez, vagy ezek csak politikai felhangok voltak?

Lövei Ferenc képviselő, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Elnöke: Megdöbben képviselő úr, mert ami elhangzott, az politikai hatásvadász beszéd volt. A tényekről zárt ülés keretein belül tud beszélni. Nincs sok alapja annak, amit képviselő úr felhozott.

(Több képviselő mikrofon nélkül szólt közbe.)

Lövei Ferenc képviselő, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Elnöke: Vannak olyan ingatlanok, amikre jelentkező se volt. Több ingatlan van felújítva, érdeklődés hiányában újra ki lesznek írva. Orosháza lakosságának a jelentkezők nagy részét, akik a pontozási rendszernek megfelelnek, azokat ki tudják szolgálni.

Elekes Lajos alpolgármester: Vannak olyan felújított lakások, melyekre nincs érdeklődés? Úgy gondolja, hogy ha komoly szociális krízis lenne a városban, mint amit Dr. Szabó Ervin felvetett, abban az esetben ezekre a lakásokra pályáznának.

Lövei Ferenc képviselő, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Elnöke: Meg tudja erősíteni Elekes úr kérdését. A városban, az arra jogosultak, megfelelő pontot elért pályázók tekintetében tudnak szociális bérlakást nyújtani. Nem szenvednek hiányt. Más kérdés, hogy a pontozási rendszerben folyamatos átalakítások vannak, hogy a legmegfelelőbb módon tudják kiadni, de olyanba se szeretnének belemenni, amire szintén a képviselő úr javaslatára nagy hátrány és vagyoni kár érte a várost más adófizető polgárok pénzét elvéve.

Füvesi Sándor képviselő: Már a kérdés is megdöbbentette, amit Elekes úr feltett politikai felhangokkal vádolva azt, ami elhangzott. Szó se volt róla. Megkérdezi, hogy van-e igény a lakásokra. Igen! Olyan igények vannak a szociális bérlakásokra, hogy sokszor 10-15-20-an jelentkeznek. Az, amit most az elnök mondott, évek óta nem látott ilyet, a bizottságin meg is kérdezte, hogy néhány lakást nem tud a bizottság odaadni. Megnézte az előterjesztést, az Október 6. utca garzonbérlők házáról beszélnek. Eljutottak oda, hogy mindenhova jelentkeznek, már a komfort nélkülibe is, csak a garzonbérlők házába ne kelljen bemenni. Ez egy másik problémakör. Nyissanak egy előterjesztést erről és végre beszéljék meg és oldják meg. Nem kíván eltérni a napirendtől, mert akkor figyelmeztetik. Egy felelős alpolgármester naivan megkérdezi az illetékes bizottsági elnököt, hogy egyébként van-e igény szociális bérlakásokra? Más sincs, csak igén. Többszöröse annak. Kínlódnak a zárt ülésen, hogy melyik rászorulónak adják az egy lakást, mikor 2 oldal a pályázók száma. Utalt a város Gazdaság Fejlesztési Programjára, amit elfogadtak, melyben a jelenlegi lakásállományra vonatkozólag az szerepel, hogy rontja a helyzetet, hogy az önkormányzat tulajdonában már mindössze 306 db lakás van.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület Tagjait, kinek van további kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

(További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta a név szerinti szavazásról való döntést.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 13 fő.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta a név szerinti döntéshozatalt a módosító javaslat vonatkozásában.

Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta Dr. Szabó Ervin módosító javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 13 fő.

A Képviselő-testület – név szerinti szavazással – 5 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elutasította Dr. Szabó Ervin módosító indítványát, mely szerint vegyék le napirendről az „Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 1159/A/1 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre” című előterjesztést és az összeget állítsák be a 2018. évi költségvetésbe.

Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 13 fő.

A Képviselő-testület – név szerinti szavazással – 8 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

292/2017. (XI.30.) K.t. h a t á r o z a t

OrosházaVárosÖnkormányzatKépviselő-testülete dönt arról, hogy:

  1. kijelöli árverés útján történő értékesítésre az Orosháza Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Orosháza, Szentesi út 28. szám alatti társasházban található 1159/A/1. hrsz-ú, kivett lakás megjelölésű, 44 m2 területű ingatlant,

 

  1. azingatlan kikiáltási árát azingatlanforgalmiértékbecslésáltalmegállapított 750.000,- Ft forgalmi értéken határozzameg,

 

  1. elrendeli az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet szerinti árverés lefolytatását,

 

4.)   felhatalmazzaapolgármestertaz eredményes árverés esetén az adásvételiszerződésaláírására.

Végrehajtásértfelelős:     

Barák Anita mb. irodavezetőazingatlanértékesítésbenvalóközreműködésértésakapcsolódóeljáráslefolytatásáért,

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző eredményes árverés esetén az adásvételiszerződéselőkészítéséért,

Dávid Zoltán polgármester az eredményes árverés esetén az adásvételi szerződés aláírásáért.

Határidő:értelem szerint

 

 

 

 

 

 

 

Ne maradjon le semmiről!