Telekmutyi megakadályozva! Egyelőre legalábbis…

Annál forgalmasabb hely, mint a piac környéke, azt hiszem, nincs Orosházán. Aki egyszer is járt arra piaci napokon, tudja. Ott eladni bármekkora önkormányzati területet, nem hibának számít, hanem bűnnek!

Éppen ezért szólaltunk fel képviselőtársammal, hogy ezt a fideszes többség ne tegye! Az csak hab volt a tortán, amikor kiderült, hogy az eladásért befolyó kis pénzecske kevesebb, mint amit az önkormányzat bérleti díjként kap! Ekkor kérdeztem meg a városvezetést, hogy nem gondolják, hogy ha ezt megcsinálják, megint a bíróságra fognak járni? Időlegesen visszakoztak, a végén annyira belezavarodva, hogy szerintem már azt sem tudták, mit szavaztak meg. A részleteket a hivatalos jegyzőkönyvből idézem; tekintettel arra, hogy már tévéközvetítés az ülésről sincs!

Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 949/1. hrsz-ú ingatlanból 113 m2 nagyságú terület kijelölése értékesítésre

Dávid Zoltán polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkérte a Bizottság Elnökét, ismertesse a Bizottság állásfoglalását.

Kovács Péter képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület Tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

Dr. Szabó Ervin képviselő: Nem tudta, hogy ezt most komolyan gondolják-e. Ki lesz majd ennek a felelőse? Ki viszi el ezt a balhét? Ezt nem lehet szó nélkül hagyni. További lépéseket gerjeszt, ezt már most megígérte. Egy közterületet akarnak értékesíteni, ami aggályos. Büntetőjogi kategóriát sértő dolog ez. Nem szoktak közterületet eladni, főleg nem ennyiért. Kíváncsi, hogy ki az értékbecslő, aki ehhez a nevét adta. Túl sok közterület nincs, az érték, amit megjelölt, messze túlszárnyalja az eszmei értéke. Erre az országban nincs példa, de csak a városból kiindulva is megnézhetik, az elmúlt 25 évben egy polgármester se mert ilyet letenni a testület elé. Egy vállalkozó a tízszereséért bérli, amit most meg kíván venni egy alkalommal a tulajdonos. Sokkal nagyobb bevételt realizál az önkormányzat pár év alatt, hónapok alatt, mint amennyiért egy alkalommal el akarják adni. Bárki, aki kitesz széket, asztalt az üzlet elé, az fizet bérleti, közterület használati díjat. Hogyan fogják megmagyarázni a másik vállalkozónak? Azt látja, hogy meg lehet venni az előtte lévő területet és nem kell tovább bérleti díjat fizetni? Egy ilyen hűtlen kezelést büntetlenül lehet tenni? Akkor ő miért ne tehetné meg? Hogy magyarázzák meg a többi vállalkozónak, aki rendesen, tisztességesen a meghatározott bérleti díjat megfizeti? Ez egy olyan lavinát fog indítani, ami kezelhetetlen. Mennyi bérleti díjat fizetett a vállalkozó? Feltételezi, hogy fizet, mert a közterületen van a létesítménye. Ebből fel tudják becsülni azt, hogy mire gondol, amikor büntetőügyi kategóriára utal. Az értékbecslés nem a piaci realitásokat tükrözi és nem azt, hogy az ingatlan milyen értéket fog utána képviselni egy ilyen helyen található gyarapodásával. Idézett, hogy a turisták és az itt élő emberek szempontjából létfontosságú ez az előterjesztés, az értékesítés, az emberek életérzését javítja egy ilyen vendéglátó hely. Ez vicc. Nem tudja mi van a háttérben, majd el fogják magyarázni az illetékes hatóság ügyintézőjének. Nem tudja, hogy ki jár jól, de a város erre ráfizet. El fogják adni a járdaszakaszt is, hogy ne kelljen bérleti díjat fizetni. Azért nem bérlik, mert horrorisztikus díjat kell fizetni, de a városnak ebből jelentős bevétele van. Ezt a vállalkozót most kiemelték, nem tudja miért, és eladják neki a közterületet, mert úgy is sok van belőle, meg úgy se kell a befolyó sokkal jelentősebb bevétel. Ez elfogadhatatlan. Szeretne ezekre magyarázatot kapni.

Dávid Zoltán polgármester:Füvesi Sándornak adott szót.

Füvesi Sándor képviselő: Jobban folyna a testületi ülés, ha a képviselő társa által elmondott felvetésekre, kérdésekre érkezne valami válasz. Megvárta volna, mert akkor neki is több lehetősége lenne és a hallottak fényében jobban ki tudná használni az 5 percét, amit biztosítanak számára. Ugyanazt tudta volna elmondani, amit Dr. Szabó Ervin mondott. Felháborítónak tartja az előterjesztést, nem érti, hogy jöhetett be ilyen. A frakció az előterjesztést nem tudja támogatni. Az orosháziak érdeke, hogy a vagyonelemek közösségi tulajdonban maradjanak, főleg ezen a frekventált helyen, ahol van probléma parkolás terén éppen elég. Jó lenne, ha érkezne válasz és nem kéne 2-3 alkalommal feltenni ugyanazt a kérdést, de a polgármesternek, aki nem tudja hol a saját alpolgármestere, annak gondot okoznak ezek a dolgok. Ki volt az értékbecslő? Hogyan született az értékbecslés? Az előző ciklusra visszagondolva ennél még hajmeresztőbb vagyoneladások is voltak, még ennél rosszabbak is, de akkor is felháborító. Úgy gondolja, hogy mivel vagyonelem, a határozatról alapból név szerint fognak szavazni. Minden képviselőtársa el fogja tudni dönteni az elhangzott érvek alapján, a teljes ellenzék azt kéri, hogy ebben ne szülessen döntés. Augusztus végén a rendes testületi ülésen a 16,5 milliós projektfelügyeletes előterjesztést azért kellett levenni, mert nem volt itt alpolgármester, ahogy most sincs. A napirendek között most nem szerepel, akkor még nem tudhatta, hogy most sem lesz itt. A Fidesz frakció eljutott oda, hogy mindenhez már ők sem adják a nevüket. Javasolta, hogy ezen az úton menjenek tovább és lépjenek olyan útra, ahol mindenki az orosháziak érdekét képviseli és nem foglalkoznak az önös érdekekkel, mert a közösségért vannak. Egy ilyen ügyben a nem szavazat az egyedüli lehetséges.

Bojtor István alpolgármester: Semmilyen személyes érdek nem fűződik hozzá. 113m2-ről van szó. Egy vállalkozás fejleszteni kíván. Az a vállalkozás, ami eddig is érintett volt ezen a területen. Semmi más formájú hasznosítása nem történt meg. Ahhoz, hogy a fejlesztéseit meg tudja valósítani, a tulajdonába kell, hogy kerüljön. Egyszerűsítve ennyi a válasz. A feltételezett bevételkiesésre vonatkozólag és az értékbecslővel kapcsolatban irodavezető asszony válaszol. Ha azt nézik, hogy egy nem működő vállalkozás vagy egy továbbfejlesztett vállalkozás mennyi adót fizet be, azért ezeket is szembe kell állítani azzal, hogy ha ellehetetlenítik, vagy nem támogatják a fejlesztését. Benkő úrtól kérné, írásban szeretne válaszolni arra, hogy mennyi volt a bérleti díj.

(Dr. Szabó Ervin képviselő mikrofon nélkül szólt közbe, ezért az elhangzottak a felvételen nem érhetőek.)

Bojtor István alpolgármester: Nem szeretnének járdát értékesíteni. Úgy gondolja, mindenki tudja, hogy miről van szó. Gyakorlatilag használaton kívüli terület. Lehet azt mondani, hogy oda bármit lehet tenni, mert tizen négyzetméterre is lehet bármit tenni, de ez nem hasonlítható össze egy járdaszakasszal, ahol a közlekedés zajlik.

Dávid Zoltán polgármester:Barák Anita irodavezetőnek adott szót a válaszadásra. Az értékbecslőt is mondja el, ha lehetne tudni.

Barák Anita mb. irodavezető: Az értékbecslést az Árkád Plusz Kft. készítette, és mint minden esetben most is a Városfejlesztési irodán meg lehet tekinteni. El is hozta magával, akár a szünetben is meg tudja mutatni. A bérleti szerződés vonatkozásában elmondta, hogy május 1-től október végéig tartó időszakban 390.385 Ft volt.

Dr. Szabó Ervin képviselő: Javasolta, hogy a napirendet vegyék le. Gondolkozzanak el azon, hogy 5 hónapra több bérleti díjat kaptak, mint amennyiért egy életre értékesíteni akarnak egy közterületet, aminek igenis jelentősége van. A további mozgásterét az önkormányzatnak befolyásolja, a tulajdonost helyzeti előnybe hozza egy komoly értékkel bíró piaci területen, ahol 13 m2-nek is sok jelentősége van, hiszen az üzlethelyiségek nem többek ennél. Egy évre 7-800.000 ezer forint csak a bérleti díj és semmi romlás, ami a vállalkozót érinti nem fog történni, ez elképzelhetetlen, amit most meg kívánnak hozni. Büntető jogászként tudja, hogy ez milyen jogkövetkezményekkel jár. Ilyen történik és ilyen gyenge magyarázattal akarják palástolni, nem talál rá szavakat. Nem is neki kell majd a későbbiekben, hanem a városvezetésnek. A város polgárait becsapva, kijátszva, szűk érdekeket képviselve. Nem érti, hogy miért akarják ezt. Jogos lesz azok felvetése, akik ugyanezt fogják kérni, hogy az előttük lévő területet adják el, mert nem akarnak bérleti díjat fizetni. Minek fizetnének 5x annyi összeget egy évre?

Füvesi Sándor képviselő: Azt nem mondhatják, hogy a kamerának mondja, mert már az sincs. Több a bérleti bevétel, mint amiért értékesíteni akarják, így a törvényességi észrevételt tevőJegyző Asszonytól kérdezte, hogy a büntető törvénykönyvben van-e annak megfelelő passzus, ami ez, hogy eladni valamit a közös tulajdonból véglegesen, aminek jóval több bérleti bevétele van évről évre. Nem kell magyarázni, hogy józan ésszel ez nem normális, mert ilyet nem csinál. Feltételezi, hogy a jog gondolt erre és valahol van erre valami. Ezért is csodálkozik ezen, mert eddig azt látták, hogy – politikai szempontból más kérdés, de legalább – tartalmi szempontból ilyen előterjesztések nem jöttek be, vagy gyorsan, mint a 16,5 milliós projektfelügyeletet lekapták és azóta se hozzák be. Nem gondolják, hogy ez ügyben bíróságra fognak járni? Még van idejük átgondolni, azért is húzza az időt.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Törvényesség szempontjából van egy vagyonrendelet. A vagyonhasznosításról szóló rendelet előírja, tekintettel arra, hogy sem ő sem pedig a testület nem ért az ingatlanforgalmi értékbecslésekhez, ezért külső szakértő bevonásával kell végezni és 6 hónapnál nem régebbi szakértői véleményt kell becsatolni annak érdekében, hogy törvényes legyen a vagyonhasznosítás. A kollégák ugyanettől a cégtől szokták kérni az értékbecslést. Készít egy szakmai véleményt egy fűzött dossziéban, ez részükről nem volt felülírható, erről tájékoztatták a testületet. A testület dolga, hogy mit vesznek figyelembe, hogy ez az ingatlan esetleg más hasznosítási formában többet ér-e a városnak. Vagyonhasznosítás céljából, hogy a vagyont nem lehet az értékbecslésnél alacsonyabb értékben eladni, ennek megfelel.

Dávid Zoltán polgármester: Javasolta, hogy az iroda egy másik szakértővel is végezzen értékbecslést. Ez megnyugtató lesz így, mert nem szeretné, ha bárkiben is kétség lenne, hogy az a terület mennyit ér. Minden annyit ér, amennyit megadnak érte. Új szakértővel mérjék fel.

Dr. Szabó Ervin ügyrendben kért szót.

Dr. Szabó Ervin képviselő: Úgy gondolja, hogy ezzel nincsenek előrébb. Pl. van egy ingatlan, ami ér 20 milliót, amit kiadnak havi 40.000 forintért, ez is éves szinten 480.000 forint. A városvezetés elad egy közvagyont, amire nem jó az a logika, hogy annyit ér, amennyit adnak érte, hiszen nem árulták a területet és nem is akarják eladni. Nem hiszi, hogy egy orosházi polgár el akarná adni úgy, hogy annak az ingatlannak az értéke sokkal több, hiszen csak 5 hónapra több bérleti díjat kap a város. Ez az, ami hűtlenkezelés. Nem ő a büntetőjogász, de ismeretlen tettes ellen feljelentést kíván tenni.

Füvesi Sándor képviselő: Elhangzott polgármester részéről egy módosítás, hogy legyen másik értékbecslés. Ehhez szeretne kapcsolódni egy másik módosítással, amiről név szerinti szavazást is kér. Javaslata, hogy azt fogadja el a testület, hogy:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 9. napirendi pontot leveszi napirendről, pont, nem kér semmilyen értékbecslést.

Dávid Zoltán polgármester: Ezt mondta ő is, örül, hogy egyetértenek.

Szavazásra bocsátotta a név szerinti döntéshozatal elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 5 ellenszavazattalés tartózkodás nélkül elfogadtaFüvesi Sándor által javasolt módosításról való név szerinti döntéshozatalt.

Dávid Zoltán polgármester: Név szerinti szavazásra bocsátotta a módosító indítványt. Felkérte Jegyző Asszonyt a név szerinti szavazás lebonyolítására.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Füvesi úr módosítása arról szól, hogy a Képviselő-testület leveszi az előterjesztést napirendről, nem kíván ezzel az üggyel foglalkozni.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 7 ellenszavazattalés tartózkodás nélkül elutasította Füvesi Sándor módosító indítványát, mely szerint a Képviselő-testület döntés nélkül leveszi napirendről a „9.) Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 949/1. hrsz-ú ingatlanból 113 m2 nagyságú terület kijelölése értékesítésre” című előterjesztést.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Dr. Szabó Ervinnek is volt javaslata, hogy vegyék le napirendről, de ő nem kötötte semmihez.

(Dr. Szabó Ervin képviselő mikrofon nélkül szól közbe, ezért az elhangzottak a felvételen nem érthetőek.)

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Arról történt szavazás, hogy nem kívánják visszahozni, nem foglalkoznak az üggyel. Polgármester úrnak az volt a javaslata, hogy vegyék le és hozzák vissza újabb szakértői vélemények ismeretében. Leveszik és visszahozzák a körülmények tisztázása után.

(Dr. Szabó Ervin képviselő mikrofon nélkül szól közbe, ezért az elhangzottak a felvételen nem érthetőek.)

Dávid Zoltán polgármester: Javasolja, hogy nézzék meg, hogy a másik értékbecslő mit állapít meg erre a dologra. Akkor is dönthetnek úgy, hogy nem kívánják értékesíteni, ez a lehetőség benne van.

Dr. Szabó Ervin ügyrendben kért szót.

Dr. Szabó Ervin képviselő: Mivel volt egy indítványa, hogy kérte napirendről levételt, ez azt jelenti, hogy a Képviselő-testület ezt a közterületet nem kívánja értékesíteni sem most, sem a jövőben. Ez így kerüljön jegyzőkönyvbe. Erre mondtak nemet a képviselőtársai, kivéve Németh Bélát, neki a becsülete megmaradt. Ha erre mondtak nemet, akkor logikailag az jön, hogy arra mondanak igent, hogy értékesíteni kívánják. Ennek ismeretében foglaljanak állást.

Dávid Zoltán polgármester: Arra mondanak igent, hogy foglalkozni kívánnak vele. Fejes Róbertné ügyrendben kért szót.

Fejes Róbertné alpolgármester: Ugyanezt akarta mondani. Az, hogy megszavazzák, ennek a napirendi pontnak a levételét, nem jelenti azt, hogy ezt biztos el fogják adni. Bejött az Önkormányzathoz egy kérés. Tény, hogy szeretnék újra felülvizsgálni. Be lehet újra hozni, és ugyanúgy el lehet utasítani, de meg lesz újból vizsgálva. Úgy gondolja, hogy ha teljesen elutasítanak mindent, azzal nagyon behatárolják magukat,.

Dávid Zoltán polgármester: Dr. Szabó Ervin ügyrendben kért szót.

Dr. Szabó Ervin képviselő: Téves ez a logika. Valamit kívánnak értékesíteni, mindegy, hogy mennyiért. Az értékbecslő majd mond egy árat, ez többet mondott, akkor nem lehet senkinek semmi szava. Akkor is szót fog emelni ellene, ezt nem szabad eladni, ez a város vagyona. Egyszerűen nem tud olyan értékbecslést mondani, ami meg tudná győzni. Még ha 50 milliót mondana, akkor se. Miért adnának el közterületeket? Miért indítanának el egy lavinát, ami utána kezelhetetlenné válik? Mondják ki, hogy nem kívánják eladni és kész. Lesz egy 1 milliós értékbecslés? Az már majdnem eléri az 1 éves bérleti díjat, de az mitől lesz menthető egy büntető bíró előtt? Semmivel. Vegyék le és felejtsék el.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület Tagjait, kinek van további kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

(További kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta a módosító javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 11 fő.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

254/2017. (IX.28.) K.t. h a t á r o z a t

OrosházaVárosÖnkormányzatKépviselő-testülete Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában álló 949/1. hrsz-ú 113 m2 nagyságú „kivett közterület” művelésiágú terület értékesítésre kijelölését döntés nélkül

leveszi napirendről, valamint új értékbecslő bevonásával felülvizsgáltatja a vételárat.

Végrehajtásértfelelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

Határidő:      azonnal

Előterjesztés

Letöltés (PDF, 153KB)

Eredeti hangfelvétel. Ha már nem láthatja, hallgassa meg!

 

 

 

 

Ne maradjon le semmiről!