Miért ellenségei a Dávid Zoltán-féle városvezetésnek az orosházi cégek?

Mert ezek szerint ellenségei. Legalábbis ez derült ki egy konkrét ügy kapcsán, aminek utánajártam. Olyan településvezetést még nem látott a világ, amelyiknek minden más település cégei, vállalkozásai fontosabbak, mint a sajátjai. Helyesbítek: eddig nem látott…

Az alábbiakban közzéteszem a képviselő-testület 2017. május 30-i ülésére benyújtott interpellációmat és az arra kapott választ, legalul pedig hangban is Dávid Zoltán értő felolvasását és az én egy perces időkeretben tett reagálásomat. Előtte viszont összefoglalom a lényeget:

Simonka intézett – a gyanú szerint ezúttal sem függetlenül a saját és a haveri körének érdekeitől – egy több mint 1 milliárdos úgynevezett Pilot/Startmunka-programot. Ezzel a témával én is többször foglalkoztam itt, a honlapomon, illetve megjelent a 168 óra című hetilapban is egy cikk. Röviden most csak annyit, hogy Orosháza mellett több térségi település is részt vett ebben a programban, és – papíron legalábbis – a pénzek elosztására alakult egy „konzorciumi tanács”, amelynek Pusztaottlaka (Naná!), Kevermes, Kaszaper, Tótkomlós polgármesterei mellett tagja lett (Ki más?) Fejes Róbertné alpolgármester is. Azért írtam fentebb, hogy „papíron”, hiszen nyilván

semmi sem történhetett úgy, hogy arról Simonka ne tudott volna, és az neki ne felelt volna meg.

Ebben a programban anyagbeszerzések és szolgáltatások megrendelései mellett szerepelt egy építési beruházás is, amelynek „3. feladata” a bónumi telepet érintette, itt szociális helyiségeket, öltözőket, zuhanyzókat kívántak kialakítani. Erre a munkára Orosháza Város Önkormányzata („címzett: Dávid Zoltán”) közbeszerzési eljárás keretében ajánlatokat kért be. (A közbeszerzési felhívás itt olvasható.) Ebben leírtak még egy fontos mondatot: „A beruházással érintett ingatlan Orosháza Város Önkormányzatának tulajdonában áll.”

Tehát még egyszer: Orosháza város önkormányzata – a jelenleg, a Fidesz szája íze szerint korábban módosított közbeszerzési törvény szerint – meghívott legalább 3 pályázót a saját tulajdonú ingatlana építési munkáinak elvégzésére.

Korábban az ilyet valóban „nyilvános”, azaz előre meghirdetett formában kellett intézni, 2010 után a Fidesz ezt úgy módosította, hogy elég csak suttyomban „meghívni” minimum 3 pályázót, és azokból majd az ajánlatkérő kiválasztja a legkedvezőbbet. Sokszor viszont az történik, hogy a meghívottak annyira kamu pályázók, hogy még csak be sem adnak ajánlatot, az 1 beérkezett pályázatból az ajánlatkérő meg röhögve kiválasztja a nyertest. Mindez „törvényes”. Sokak szerint inkább:

törvényes lopás!

Ha érdekli, hogyan hazudozik a kamerába Simonka György a közbeszerzésekről, akkor ide kattintson! Egy jellemző részlet:

És itt értünk el a legfontosabb részhez! Bemutatom, hogy mely cégeket hívták meg erre a közbeszerzésre, amelyiknek ráadásul két fordulója volt, mivel az elsőt – valamilyen okból – érvénytelenítették (visszavonták), és kiírtak egy másikat, ami már önmagában rendkívül gyanús.

1. kör

ARCUS Építészműhely Építőipari Kft. – Kiskőrös

CSIKAISZER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – Tótkomlós

Iványi Építőmester Kft. – Orosháza

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. – Orosháza

Pronergy Kft. – Kiskőrös

2. kör

ARCUS Építészműhely Építőipari Kft. – Kiskőrös

CSIKAISZER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – Tótkomlós

Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. – Orosháza

Pronergy Kft. – Kiskőrös

Az első kört állítólag azért kellett visszavonni, mert szükségessé vált a „műszaki dokumentáció felülvizsgálata”. Amikor megkérdeztem, hogy ezen mégis mit értenek, akkor azt a választ kaptam – kéretik nem hangosan nevetni –, hogy valamilyen „hibát észleltek”, de hogy ez pontosan mi volt, arra saaajnos Fejes Róbertné már nem emlékszik. És nyilván ez olyan műszaki dokumentáció volt, ami nem írásban készült, és már semmi sincs róla, persze…

A két ajánlatkérői listában az a különbség, hogy az elsőben még két orosházi volt, a másodikban már csak egy. Van viszont egy tótkomlósi mellett két kiskőrösi (!), amely település még csak nem is tartozik a térségünkbe, másik megye!

Másodjára egyetlen orosházi magántulajdonú vállalkozást vagy céget sem hívtak meg

– még egyszer mondom – az önkormányzat által kiírt közbeszerzésre, az önkormányzati tulajdonú épület munkáira,

egyedül az önkormányzat 100%-os tulajdonú cégét, az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.-t. – Amelyik meg nem adott be árajánlatot!!!

És innen kezdődött az egész, hogy ezzel az üggyel elkezdtem foglalkozni. Hogy azért ez mégis hogy van? Miért nem hívtak meg más orosházi cégeket is? A saját önkormányzati cégünk meg hogy nem pályázott? Erre a kérdésre az volt a válasz, hogy

„a dolog más fordulatot vett”

– legalábbis ez hangzott el az április 28-i képviselő-testületi ülésen, ezt az egy perces rövid részletet ajánlom eredetiben is meghallgatni:

És végül a legnagyobb poén:

a 2. körben a meghívott 4 ajánlattevőből egyedül a kiskőrösi Pronergy Kft. adott be pályázatot. És nyert.

Mert a fideszes új törvény szerint nem probléma, ha csak egyetlen érvényes pályázat érkezik. És hogy a többi miért nem pályázott, vagy ha már sokadjára nem pályázott, akkor egyáltalán miért hívták meg ismét, arra sincs válasz. Sőt, Dávid Zoltán még engem figyelmeztetett, hogy leszek szíves „a városunk érdekében végzett érdemi munkára koncentrálni”. Persze, ők meg csak hadd mutyizzanak tovább…

Nem volt „kapacitás”? Vagy az igazságot ezúttal is máshol kell keresni?

A képviselő-testület április 28-i ülésén több alkalommal is megkérdeztem – sikertelenül –, majd mivel semmilyen választ sem kaptam, a testületi ülés végén a kérdéseknél ismét, hogy miért nem adott be ajánlatot az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. egy közbeszerzési eljárásban, amikor erre meghívást kapott. A mikrofonhoz hívott vezérigazgató – nagy nehezen – annyit tudott mondani, hogy tényleg érkezett a részükre felhívás erre a közbeszerzésre, de később – mint mondta – „a dolog más fordulatot vett”. Ön többször elismételte, mintegy a vezérigazgató szájába adva, hogy biztosan „nem volt kapacitás” – ezt kellett nekem válaszul elfogadnom.

Márpedig ez nem válasz! Ez botrány!

Ennek a ciklusnak az egyik legtöbb lopás- és mutyigyanúval terhelt ügyéről, az úgynevezett Pilot-program egyik „közbeszerzéséről” van szó. Bónumban, a város tulajdonában lévő ottani épület felújítására írtak ki „közbeszerzést” 2015 közepén. Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy erre a meghívásos „közbeszerzésre” mely cégeket hívták meg, azok adtak-e be árajánlatot, ha igen, melyik?

Ezt az első ajánlattételi felhívást visszavonták, mivel – szólt az indoklás – „a műszaki dokumentáció felülvizsgálata vált szükségessé”. Második kérdésem az, hogy mit takar ez az indoklás, vagy a valóságban is „takar-e”, azaz elleplez-e valamit? Mit kellett felülvizsgálni a műszaki dokumentáción egy olyan felújításnál, amelyik a 20 millió forintot sem érte el, és nem jelentett mást, mint néhány külső és belső építési munkát ezen az épületen? Még ennyit sem tudnak normálisan megtervezni?

Aztán újabb, második körben hívtak meg ajánlattevőket. Vajon az Orosháza Város tulajdonában álló épület felújítására csak orosházi vállalkozókat, cégeket hívtak meg? Nem! Megtehették volna? Persze! Meghívtak egy tótkomlósi céget és két kiskőrösit, és csak negyediknek az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló saját cégét, a Városüzemeltetési Zrt.-t. Harmadik kérdésem: miért nem csak orosházi vállalkozásokat hívtak meg? Miért fontosabb önöknek az, hogy egy orosházi önkormányzati ingatlanon tótkomlósi vagy kiskőrösi cégek dolgozzanak?

A negyedik kérdésem arra vonatkozik, hogy még ez az egy orosházi meghívott, a Városüzemeltetési Zrt. is miért nem adott be végül árajánlatot? Milyen dolgok „vettek más fordulatot”, és miért? De még ha elhinnénk is azt, amit ön mondott, vagyis, hogy „nem volt kapacitás”, akkor azt kérdezem – ez az ötödik –, hogy milyen kapacitás nem volt? Árajánlatot beadni? Elvégezni egy ekkora cégnek egy 20 millió forintot sem elérő építési munkát? Amikor annyi közmunkás dolgozik a cégnél? Egy ekkora cégnek ezt csuklóból kellett volna megoldani!

Hatodik kérdés: Miért hívtak meg olyan tótkomlósi és kiskőrösi céget, amelyik szintén nem adott be árajánlatot, hogy a végén – láss csudát – csak egy ajánlat érkezzen be: a Pronergy Kft.-é, amelyik szintén kiskőrösi?

Hetedik kérdés: Milyen mutyit rejtegetnek már megint?

Dávid Zoltán válasza

A „Nem volt „kapacitás”? Vagy az igazságot ezúttal is máshol kell keresni?” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

1. kérdés: Az Építési beruházás III. feladat elvégzésére első körben 5 cég került meghívásra. Név szerint: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt., CSIKAISZER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pronergy Kft., ARCUS Építészműhely Építőipari Kft., Iványi Építőmester Kft.

2. kérdés: A műszaki dokumentáció felülvizsgálatára – az ajánlattételi felhívás visszavonásáról határozatot hozó Konzorciumi Tanácsban részt vevő Fejes Róbertné alpolgármester asszony tájékoztatása szerint – azért volt szükség, mert abban valamilyen hibát észleltek, a hiba pontos tartalmáról ennyi idő elteltével már nyilatkozni nem tudott.

3. és 6. kérdés: A Pilot program 19 település részvételével valósult meg, nyilvánvaló, hogy nem csak orosházi cégek felkérése történt az egyes beszerzések kapcsán az ajánlattételre. A beszerzések, közbeszerzések lebonyolítását sem Orosháza Város Önkormányzata, hanem a Pilot program megvalósítására létrehozott 5 fős, a települések vezetőiből álló Konzorciumi Tanács végezte.

4. és 5. kérdés: Benkő Ferenc vezérigazgató úr ezzel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatott: 2015 év közben vette át a VÜRT vezérigazgatói pozícióját és az akkor általa bevezetett költségcsökkentő intézkedések következtében jelentős létszámleépítést volt kénytelen végrehajtani a cégnél. Ez abban az időben a kötelezően elvégzendő feladatkörökön kívül eső munkák esetében kapacitás hiányt eredményezett, ami igaz volt sajnos az egyéb határidős építőipari munkákra is.

A kérdéses időszakban szakirányonként 1-1 fő munkavállalót foglalkoztatott a Városüzem, így nem állt rendelkezésére egy komplett építőbrigád a felújítási munkák elvégzésére. Fontos megemlíteni, hogy ebben az időszakban párhuzamosan futott a start munkaprogram, a város tavaszi kertészeti munkálatainak elvégzése és a fürdő szezonra történő felkészítése is.

A 7. kérdésével kapcsolatban megjegyezném, hogy ez már nagyon sokadik próbálkozása, amelyben a mutyi látszatát akarja kelteni – ismét sikertelenül.

Minden egyes próbálkozásánál megállapítható, hogy a közbeszerzési eljárások szabályos módon, a törvényi előírásoknak megfelelően zajlottak le.

Kérem, hogy amennyiben bármilyen mutyiról tudomása van képviselő úrnak, azt konkrétumokkal jelezze, amennyiben ilyet nem tud, itt az ideje, hogy Ön is a városunk érdekében végzett érdemi munkára koncentráljon.

Így olvas interpellációkat Dávid Zoltán. Ne hagyja ki! Páratlan élmény! Hallgassa meg!

 

 

 

Ne maradjon le semmiről!