A „Harruckern-ügy” (Z. András és társai ellen indított büntetőügy)

A sorozat első része itt, a második része itt, a harmadik része pedig itt olvasható. Ez a sorozat negyedik, befejező része.

Lemutyizott érettségi: egy iskola a vádlottak padján

Nem tartotta közérdeklődésre számot tartónak a bíróság sajtószolgálata azt a 24 vádlottat felvonultató büntetőpert, amelynek tárgyalása így szinte a nyilvánosság kizárásával kezdődött el tegnap a Gyulai Törvényszéken. A vádlottak padján a Harruckern János Közoktatási Intézmény egykori igazgatója, az ő helyettese és az iskola számos tanára ült. A vád folytatólagosan elkövetett hivatali visszaélés és közokirat-hamisítás.

A vádirat szerint Z. András volt igazgató, elsőrendű vádlott elvárásainak megfelelően, M. Róbert igazgatóhelyettes, másodrendű és Á. Károlyné harmadrendű vádlott utasítására az iskola tanárai visszadátumozott osztálynaplókat és törzskönyveket hamisítottak azoknak a tanulóknak, akik 2008-ban és 2009-ben egy üzleti alapú felnőttképzésben akartak érettségit szerezni.

A felnőtt tanulókat a Petró Security egyéni vállalkozás szervezte hirdetés útján. Z. András iskolaigazgató megállapodott a Petró Security vezetőjével, hogy tanulónként 40 ezer forintért egyéni tanrend szerint felkészítik az általa szervezett jelentkezőket az érettségi vizsgára. A hirdetésre 213-an jelentkeztek, hiszen két év alatt négy év tananyagát ígérték elvégezni néhány szombati napon: egy félév októbertől februárig, a másik februártól júniusig tartott.

Nem határozták meg az oktatómunkával elérendő követelményeket, sem azt, hogy melyek a teljesítmények értékelésének szempontjai, illetve a magasabb osztályba lépés feltételei. A vádirat szerint mindenki megkapta legalább az elégségest. Ez a képzés nem szerepelt az iskola pedagógiai programjában.

Z. András volt igazgató nem kívánt vallomást tenni a bíróságon. Felolvasott nyomozati vallomása szerint, ha ezt a tevékenységet a közoktatási szabályok szerint végezték volna, akkor az arra járó állami normatíva legfeljebb a költségek 30 százalékát fedezte volna. A felnőttképzés az iskolának nem kötelező feladata volt, az államháztartási törvény szerint nem is vállalhat veszteséges feladatot.

Z. András a nyomozóknak elmondta: a fenntartó Békés Megyei Közgyűlés azt várta el az iskoláitól, hogy költségeiket minél nagyobb arányban saját bevételeikből fedezzék. (Abban az időben Domokos László, az Állami Számvevőszék jelenlegi elnöke volt a Békés Megyei Közgyűlés elnöke.) A később vád tárgyává tett vállalkozás mintegy 50 millió forint bevételt hozott a középiskolának.

Egy szakmai vizsgálat kiderítette, hogy szabálytalanul adminisztrálják ezt az oktatási formát. Ezért utasították a felnőttképzésben részt vevő tanárokat, hogy hamisítsanak osztálynaplót, törzskönyvet, visszamenőleg írjanak be érdemjegyeket. A vádirat szerint valamennyi vádlott tisztában volt azzal, hogy törvénysértő, amit elkövetett. A bűncselekmények úgy derültek ki, hogy az érettségi vizsgán egyes tanulók felháborodtak, amiért tételt akartak húzatni velük.

Csak az iskola volt igazgatója, annak helyettesei és tanárai kerültek a vádlottak padjára. Arra nem talált bizonyítékot a nyomozás, hogy a magánvállalkozó tudatában lett volna, hogy szabálytalanul akarják érettségihez juttatni az általa toborzott személyeket.

Z. András nem töltötte ki 2013-ig tartó igazgatói mandátumát. A tárgyaláson annyit elmondott: Budapesten él, családi gazdasága van, és a felnőttoktatásban dolgozik. Nem érzi magát bűnösnek. M. Róbertet, aki a vádiratban foglalt bűncselekmények idején a Harruckern János Közoktatási Intézmény igazgatóhelyettese volt, idén szeptemberben egy másik Békés megyei szakképző iskola igazgatójává nevezte ki Hoffmann Rózsa közoktatási államtitkár.

Hamis érettségiket osztogatott az igazgató

Huszonnégy tanárt mondott ki bűnösnek a Gyulai Törvényszék csütörtökön. Szinte minden létező előírást megszegtek a Harruckern János Közoktatási Intézményben. A naplók hamis kitöltésében résztvevő tanárokat bűnsegédlet miatt ítélték el.

A vádirat szerint Z. András a Harruckern János Közoktatási Intézmény igazgatójaként 2007-ben és 2008-ban felnőttképzési szerződést kötött egy céggel, amely személyenként, félévenként negyvenezer forintot fizetett azért, hogy az intézmény az előírtnál rövidebb idő alatt, megjelenési kötelezettség nélkül biztosítsa az érettségi megszerzésének lehetőségét. A cég 213 tanulóval kötött felnőttképzési szerződést.

A képzés a közoktatási intézmény pedagógiai programjában nem szerepelt, az intézményben nem alkalmazták a jelentkezés rendjére vonatkozó szabályokat, a hallgatóknak nem kellett beiratkozniuk, és egyedi kérelem nélkül, egységesen engedélyezték az egyes évfolyamok előírtnál rövidebb idő alatt történő teljesítését.

A tényleges tanítási órák száma nem érte el az előírtat, a tanítási év végén a tanulóknak osztályozóvizsgát kellett volna tenniük, ehelyett azonban az óraadó pedagógusok által összeállított feladatlapot töltötték ki, amelyet minden esetben legalább elégséges osztályzattal értékeltek.

A pedagógusok 2009-ben a ténylegesen megtartott tanórákon túl továbbiak megtartását is igazolták, részben olyan tantárgyakat is igazoltak, amelyeket az adott évfolyamon nem oktattak, és évközi érdemjegyeket írtak be a naplókba. A naplókat az osztályfőnöki teendőket ellátó vádlottak részben újraírták, részben pedig szabálytalanul kijavították. Olyanoknak is állítottak ki bizonyítványt, akik ténylegesen nem vettek részt a képzésben.

Az érettségi vizsgára jelentkezés egyetlen feltétele a 9-11. évfolyamra fizetendő képzési díjak kiegyenlítése volt, miközben az előírások szerint négy évfolyamos képzés esetében a 9. és 10. évfolyamon a középiskolákban ingyenesen vehetők igénybe a tanórák.

Az elsőrendű vádlottat, a gyulai székhelyű Harruckern János Közoktatási Intézmény egykori igazgatóját, Z. Andrást hivatali visszaélés, társtettesként elkövetett közokirat-hamisítás, valamint bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében mondták ki bűnösnek. A börtönbüntetés végrehajtását öt évre felfüggesztették.

A másodrendű vádlott, az általános igazgatóhelyettes társtettesként elkövetett közokirat-hamisítás, valamint felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt hat hónap – három évre felfüggesztett – börtönbüntetést kapott és három évre eltiltották a közoktatási intézményvezetői foglalkozás gyakorlásától.

A harmadrendű vádlottat, aki a felnőttképzést 2008 augusztusától vezette, felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt hat hónap – három évre felfüggesztett – börtönbüntetéssel sújtották és egy évre eltiltották a felnőttoktatási vezetői foglalkozás gyakorlásától.

A többi húsz vádlottat, osztályfőnököket és szaktanárokat közokirat-hamisítás bűntettében mondta ki bűnösnek a bíróság, rájuk 36 ezer és 198 ezer forint közötti összegű pénzbüntetéseket szabtak ki.

Az ügy két évvel ezelőtt robbant ki, akkor ebben a cikkünkben számoltunk be róla.

A törvényszék kitért arra: azok a szaktanárok, akik az osztálynaplók hamis kitöltésében vettek részt, bűnsegédnek minősülnek, míg az osztályfőnökök – akik ennek alapján kiállították a törzslapokat és bizonyítványokat – társtettesként elkövetett közokirat-hamisítást valósítottak meg.

A büntetés kiszabásakor a bíróság figyelembe vette, hogy időközben az elévülési időt meghaladó idő telt el, és azt is, hogy a vádlottak önhibájukon kívül hosszabb időn át álltak büntetőeljárás hatálya alatt – írták a közleményben.

Szegedi Ítélőtábla – Enyhébb ítéleteket hozott a Szegedi Ítélőtábla a Békés megyei „Harruckern-ügyben”

2017. már. 28. – 10:57, OBH-Sajto14

Megváltoztatta a Szegedi Ítélőtábla dr. Hegedűs István vezette büntető tanácsa a hivatali visszaélés és más bűncselekmények miatt Z. A. és társai ellen indított büntetőügyben az I. fokon eljáró Gyulai Törvényszék döntésének az ítélet ellen fellebbező a II., IX., XII., XV., XVII., XIX. és XXII. rendű vádlottakra vonatkozó részét.

A II. rendű vádlott esetében, aki a Harruckern oktatási intézmény egyik vezetője volt, a büntetést 6 hónap felfüggesztett szabadságvesztésről 100 ezer forint pénzbüntetésre enyhítette, és a foglalkozástól eltiltás büntetést mellőzte.

A közokirat-hamisítással vádolt tanárok esetében a vádlottakat pénzbüntetés helyett megrovásban részesítette a táblabíróság.

Az ítélet indoklásában elhangzott: az oktatási intézmény vezetői hibát követtek el, amikor olyan oktatási formát választottak a felnőttképzés és a felnőttoktatás vegyítésével, ami nem volt törvényes. Ugyanakkor ezt nem saját gazdagodásuk érdekében tették, hanem azért, hogy iskolájukat jobb anyagi helyzetbe hozzák, mint ahogy a pedagógusok is csak azt a pénzt vették fel, ami az elvégzett munka után jogosan megillette őket.  Bár a pedagógusok valóban vétettek a törvények ellen a naplók utólagos kitöltésével, ám cselekményük társadalomra veszélyességének foka oly csekély mértékű, hogy esetükben a megrovás, mint büntetés helyett alkalmazott intézkedés elegendő a büntetési célok megvalósulásához.

A II. rendű vádlott esetében – mivel ő az intézmény egyik vezetője volt – a büntetés indokolt, de az elkövetett cselekmény nem olyan súlyú, hogy felfüggesztett börtönbüntetést kellene kiszabni, ezért döntött úgy az ítélőtábla, hogy pénzbüntetésre enyhíti azt.

Az ítélet jogerős, ellene fellebbezésnek nincs helye.

Az I. rendű vádlott a Békés megyei Harruckern közoktatási intézmény igazgatójaként egy egyéni céggel 2007-ben, illetve 2008-ban felnőttképzési szerződést kötött, melynek alapján a képzési díjból az egyéni cég személyenként, félévente 40 000 forintot fizetett, az intézmény pedig az előírtnál rövidebb idő alatt, megjelenési kötelezettség nélkül biztosította a középiskolai tanulmányok elvégzését, majd ezt követően az érettségi vizsga megszerzésének lehetőségét. Ennek alapján az egyéni cég összesen 213 tanulóval kötött felnőttképzési szerződést úgy, hogy a hallgatók a négy évfolyamra előírt képzést négy félév alatt sajátíthatták el.

A képzésen nem történt meg a tanulói jogviszonyt keletkeztető beíratás, a képzés az intézmény pedagógiai programjában nem szerepelt, nem határozták meg a tananyagot, a beszámoltatás módját. A tényleges tanítási órák száma nem érte el az előírtat, és az osztályozás sem volt megfelelő, mivel osztályozó helyett a diákok az óraadó pedagógusok által összeállított feladatlapot töltötték ki.

Az osztályok naplóit utólagosan állították ki úgy, hogy évközi érdemjegyek is szerepeljenek benne. A pedagógusok 2009-ben a ténylegesen megtartott tanórákon túl továbbiak megtartását is igazolták, és részben olyan tantárgyakat is igazoltak, melyeket az adott évfolyamon nem oktattak. Olyan személyeknek is állítottak ki bizonyítványt, akik ténylegesen nem vettek részt a képzésben.

Mindezek alapján az I. rendű vádlottat a 211 rendbeli hivatali visszaélés bűntettében, folytatólagosan elkövetett hivatali visszaélés bűntettében, 71 rendbeli társtettesként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében, valamint 166 rendbeli bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében mondta ki bűnösnek. Ezért őt a bíróság 2 év börtönbüntetésre, és a közoktatási intézmény vezetői foglalkozás gyakorlásától 5 évi eltiltásra ítélte. A börtönbüntetés végrehajtását 5 év próbaidőre felfüggesztette.

A II. rendű vádlott, az intézmény általános igazgató helyettese 22 rendbeli társtettesként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette, valamint 221 rendbeli felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt 6 hónap börtönbüntetést, valamint a közoktatási intézmény vezetői foglalkozás gyakorlásától 3 évi eltiltás büntetés kapott. A börtönbüntetés végrehajtását a bíróság 3 év próbaidőre felfüggesztette. A III. rendű vádlottat, aki a felnőttképzést 2008 augusztusától vezette, 234 rendbeli felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt 6 hónap, 3 évre felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint a felnőttoktatási vezetői foglalkozás gyakorlásától 1 évi eltiltásra ítélte a bíróság.

A IV-XXIV. rendű vádlottakat közokirat-hamisítás bűntettében mondta ki bűnösnek a bíróság, ezért velük szemben 36 000 és 198 000 forint közötti összegű pénzbüntetéseket szabott ki.

Az ítélet ellen végül 7 vádlott nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

Szeged, 2017. március 28.

Szegedi Ítélőtábla Sajtóosztály

 

Borítókép.

 

 

 

 

Ne maradjon le semmiről!