Simonka-érdek visszaverve: megvédtük Orosházát! (1. rész)

Dávid Zoltán azt akarta, hogy Orosháza lépjen be a Simonka-közeli egyesületbe. Az ellenzék feltett néhány konkrét kérdést, amire annyira nem tudtak válaszolni, hogy inkább az egész napirendet levették.

Mindenekelőtt azt javaslom, hogy ennek a napirendnek a hangfelvételét (az írásom alján ott van) hallgassa meg! Nem hosszú, fél óra, és szerintem nagyon tanulságos.

Amikor hozzászóltam, azzal kezdtem, hogy nehéz eldönteni, hogy röhejes-e ez az egész, vagy inkább siralmas, majd mindenki eldönti, melyik.

Az előterjesztés, amit Dávid Zoltán nyújtott be (papíron, névleg, nyilván nem az ő agyszüleménye), nem bonyolult. Eddig az egyik Simonka-közeli akciócsoportban volt Orosháza, az LEADER-fronton nem csinált semmit, most azt javasolják, hogy lépjünk be egy másik Simonka-közeli egyesületbe, a Kertészek Földje egyesületbe, mert az majd fog.

Eddig a Jövő építők TDM-ben voltunk tagok, aminek az első elnöke Tóth Renáta volt, Simonka unokatestvére, neki adta el Simonka az újkígyósi családi házát, amit utána visszabérelt, és lenyilatkozta, hogy nem volt házkutatás az újkígyósi otthonában. Na, ja.

Az új egyesület, amibe be kívánták léptetni Orosházát, egy olyan székhelyen található, amivel kapcsolatban megint Simonka neve bukkant fel.

A pontos cím (benne van az előterjesztésben): Medgyesbodzás, külterület 013/20. Elmondtuk, hogy ez ugyanaz a terület, aminek megjelent az árverési hirdetménye pár hete. És az egész összefügg Simonka cégügyeivel, azzal, hogy a Magyar Termés Tész, amiben neki is része van, felszámolási eljárás alá került. A cégnek tetemes adóssága volt, és a sajtóhírek szerint ennek visszafizetését akarta megúszni Simonka, amikor kimentette a vagyonát, a családi házát. A legszebb az egészben, hogy valami érthetetlen okból a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1 milliárd 300 millió forintos (!) követelése nem szerepel az árverési hirdetményben a követelők között. (Erről az ügyről itt lehet részletesen olvasni.)

De ettől eltekintve, olyan egyszerű kérdéseket tettünk fel Dávid Zoltánnak – mint előterjesztőnek –, hogy miért lenne ez jó a városnak, ha ide belépnénk, milyen pályázati lehetőségek lennének, mit hozna ez Orosházának stb. Semmire sem tudott válaszolni! A székhellyel kapcsolatos kérdéseket nem is érintette! Fogalma sem volt róla!

Én konkrétan megkérdeztem azt is, hogy ki érkezett az egyesület képviseletében, ha már egy ilyen napirendet tárgyalunk, valaki csak eljött, nem?! Kiderült, hogy nem jött el senki, sem az elnök, sem a helyettese, sem egy tag. Erre Dávid azt mondta, hogy

inkább vegyük le napirendről,

és majd egy későbbi testületi ülésre meghívja az egyesület elnökét, a fideszes bukott medgyesegyházi volt polgármestert. Mire Fetser János sokáig emlékezetes hozzászólást tett Dávid Zoltánnak címezve:

Ön Orosháza Város és minden lakója érdekében tette le a hivatali esküt. Önt folyamatosan utasítják Dél-Békésből. Önök kiszolgálják Simonka Györgyöt és a csapatát! Ne is hívja ide, mert hideglelést kapunk ezektől az emberektől! Hol a pénz? Jöjjön már rá, hogy ezek nem hoznak, hanem visznek! Ezektől irtózni kell, mint a görénytől, mert büdösek!

A napirendi pont vitája. Vágatlan hangfelvétel. Hallgassa meg!

Nem hiteles jegyzőkönyv nem hivatalos szövege alapján

Hivatalos jegyzőkönyvek pdf formátumban itt!

Belépés a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesületbe

Dávid Zoltán polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkérte a Bizottság Elnökét ismertesse a bizottság állásfoglalását.

Kovács Péter képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Bizottság megtárgyalta, és a határozati javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolta.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület Tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?

Fetser János képviselő: Szerinte az előterjesztés Simonka György által vezetett egyesületekhez kötődik. Ilyen a TDM, Paprikakert, Kertészek földje stb. Egy olyan egyesülethez csatlakoznak, aminek a székhelye Medgyesbodzás külterület 013/20. Tájékoztatásul elmondta, hogy

a Kincstár feljelentést tett és jelenleg nyomozás folyik.

Megmutatta azt a kivonatot, ami tartalmazza, hogy ezt a helyrajzi számot már elárverezték. A NAV Békés Megyei Adóigazgatósága 1.146.000,- Ft-os összeg és járulékai erejéig nyújtott be feljelentést az Ügyészséghez. Több milliárd forint sorsa kérdéses. Megkérdezte a Polgármester urat mi indokolja, hogy belemenjenek ezekbe a kétes ügyletekbe?

Dávid Zoltán polgármester: Azért volt szükséges a TDM-be belépni, mert pályázni nem tudtak volna, ha nincs meg ez a szervezet. Ha ezeket a lépéseket nem  teszik meg, akkor a Város sokkal kisebb eséllyel tud pályázni, a lehetőségekkel élni. Ezért teszik ezeket a lépéseket, különben kimaradnak. Ezeknek az egyesületeknek voltak meg a jogosítványai, amin keresztül a Város a pályázati forrásokat esetlegesen le tudta hívni.

Dr. Szabó Ervin képviselő: Véleménye szerint nem érzik azt, hogy Orosházának valóban szüksége lenne arra, hogy idegen érdekeket képviselő egyesület képviselje, és be is lépjenek egy olyanba, amit nem éreznek sajátjuknak, és azt, hogy értük van, illetve van-e eredménye. Kérte, hogy fogalmazzák meg konkrétan, hogy mit hozott és mit biztosított ez a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület, és milyen eredményességben mérhető le a munkássága. Megkérdezte, hogy ha a TDM ha belép, akkor mi az, amit várhatnak tőlük, és milyen eredményességben fog majd realizálódni? További kérdése, hogyha belépnek ebbe a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesületbe, amit minimum 10 fő hozott létre, ezeknek

kik az alapító tagjai?

Dávid Zoltán polgármester: Az utóbbi kérdésre

írásban megkapja a választ.

A kérdés első felére válaszolva elmondta, hogy a kisvállalkozók nagy számmal tudtak ebből a keretből, vásárolni permetezőgépet, kerti szerszámokat, kisebb eszközöket, amivel a gazdálkodásukat tudták segíteni.

Dr. Szabó Ervin képviselő: A TDM mégis hogy kapcsolódik hozzá a permetezőgéphez? Kin fog segíteni és ők mit tudnak hozzátenni?

Dávid Zoltán polgármester: Ha ezek az együttműködések megvalósulnak, akkor tudnak sikeresebben működni.

Erre később tud majd válaszolni.

Füvesi Sándor képviselő: Nem tartotta helyesnek, hogy Orosháza egy olyan egyesülethez kíván csatlakozni, aminek a székhelye Medgyesbodzáson van. Ezen a területen száz milliós tartozás van. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak itt követelnie kellene az 1,3 milliárd tartozást.

Megkérdezte, hogy a kérdésekre, amiket feltettek itt az ülésen és mivel úgy látja, hogy nem kíván a Polgármester úr válaszolni, akkor ez az egyesület, amibe bele szeretnének lépni

a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület részéről ki van itt a  teremben, ki válaszol a kérdésekre,

és ott van-e még ezen a helyrajzi számon, ami az előterjesztésben van írva? A TDM-mel kapcsolatban megkérdezte, hogy azt lehetett látni, hogy mit vitt el a várostól, de mit hozott?

Dávid Zoltán polgármester:

Javasolta, hogy ezt az előterjesztést vegyék le a napirendről, és legközelebb ide fogja hívni az Akciócsoport vezetőjét, és mindenre teljes körű választ fog adni.

Megadta a szót ügyrendben Dr. Szabó Ervinnek.

Dr. Szabó Ervin képviselő: Nem tudnak egy olyan előterjesztést megszavazni, amiről gyakorlatilag semmit sem tudnak. Tehát mit keres a TDM egy ilyen profilú egyesület vonatkozásában?

Fetser János képviselő: Szerinte a Polgármesternek azzal kell szembesülnie, hogy Orosháza Város minden lakosa érdekében tette le a hivatali esküt, de azt látni, hogy folyamatosan utasítják Dél-békésből. Úgy gondolja, hogy

a Polgármester úr kiszolgálja Simonka Györgyöt és csapatát.

Megkérdezte, hogy hol van a pénz?

Dávid Zoltán polgármester: Tett egy javaslatot, hogy vegyék le az előterjesztést a napirendről. Kérte, hogy erről szavazzanak.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 12 fő.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

72/2017. (III.31.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a „Belépés a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesületbe” című előterjesztést

leveszi napirendről, érdemben nem dönt.

Végrehajtásért felelős:     Dávid Zoltán polgármester

Határidő:      azonnal

 

Ne maradjon le semmiről!