Több támogatást az orosházi tehetséges fiataloknak!

Szükségesnek tartom, hogy Orosháza Város Önkormányzata 2017-ben a Bursa Hungarica program mellett hirdessen meg egy – szintén a felsőoktatásban tanuló orosházi fiatalokat megcélzó, de kizárólag – tanulmányi eredmény alapján elbírált ösztöndíjpályázatot is.

A 2016. december 22-i képviselő-testületi ülésre nyújtottam be egy interpellációt azzal kapcsolatban, hogy

több, szociálisan rászoruló, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező orosházi fiatal kaphasson a felsőoktatási tanulmányaihoz támogatást.

Van egy remek program, Bursa Hungarica a neve, meg egy buta fideszes testületi többség, amelyik évekig elzárkózott az ebben való részvételtől. (Komolyan! Ilyen is csak Orosházán történhetett meg! Az ezzel kapcsolatos írásaimat itt lehet elolvasni.) Javasoltam azt is, hogy az alapvetően szociális alapú támogatás mellett

indítson a város pusztán tanulmányi alapú ösztöndíjat is.

Itt két titkos célom volt. Az egyik, hogy

ezt később kibővíthessük az orosházi középiskolás korosztályra is,

illetve hogy lehetőleg a Táncsics gimnázium legendás igazgatójáról, Keller Józsefről nevezzük el. (Ha már a Dávid Zoltán-vezette fideszes többség megakadályozta, hogy pedagógusdíjat alapíthassunk az ő szellemisége előtt tisztelegve.) És mivel óvatos duhaj vagyok, mert leginkább semmit sem szoktak elfogadni abból, amit javaslok, nagyon tiszteletteljes hangon csak apró lépéseket javasoltam a költségvetésben megtenni, alig pár millió forint többletforrás igénybevételével.

A válaszában Dávid Zoltán arról biztosított, hogy a Bursa Hungaricát illetően a 2017. évben megteszi a javaslatot a testületnek a módosításra. (Eddig ez nem történt meg.) A válasza másik részével, a végével viszont meglepett, mert ezt mondta:

„A tanulmányi eredmény alapján adott ösztöndíj lehetősége vonatkozásában szintén tettünk már lépéseket. Fő célom a rászoruló fiatalok támogatása mellett, hogy a fiatalokat minél nagyobb számban itt tartsuk Orosházán. Jelenleg előrehaladott tárgyalásokat folytatunk a Kodolányi János Főiskolával egy lehetséges ösztöndíjprogram kialakítása kapcsán.”

Ezekről „az előrehaladott tárgyalásokról” ugyanis addig, mi, képviselők semmit sem tudtunk, ellenzékiek legalábbis biztosan semmit sem. A meglepetésem csak fokozódott, amikor a 2017. évi költségvetés tervezetében egy olyan sort találtam, ami úgy szólt, hogy

„Kodolányi János Főiskola ösztöndíj alap: 20 millió forint”.

Az előkészítő bizottsági ülésen egy sor kérdést feltettem a költségvetéssel kapcsolatban (a jegyzőkönyvet mazochisták itt tanulmányozhatják) és elmondtam, hogy

azt tartom helyesnek, ha elsősorban a Kodolányi Főiskolán tanuló orosházi hallgatókat támogatja a város.

Bojtor István alpolgármester azt a tájékoztatást adta, hogy a főiskola még most dolgozza ki az ösztöndíj feltételeit, amire én pedig azt válaszoltam, hogy akkor lehet erről a költségvetési sorról szavazni, ha már van konkrét elképzelés, különben látatlanban szavazunk. A fideszes többséget ez nem zavarta, megszavazták látatlanban.

Részlet a 2017. évi költségvetésből

A 2017. márciusi testületi ülésen került ismét elő a téma (erről bővebben itt írtam), amikor a főiskola rektorhelyettese beszélt a tervezett ösztöndíjról. A szavaiból azt szűrtem le, hogy az a terv, hogy a szeptemberben induló képzésekre felvett hallgatók – tekintet nélkül a lakóhelyükre – kapnának/kaphatnának ebből az ösztöndíjból. Sőt, ez egyfajta „mézesmadzag” is lenne, ellensúlyozandó a főiskola orosházi képzési helyének hátrányát: nincs egyetlen államilag finanszírozott hely sem. (Ki vette el vajon pár éve? A Fidesz!)

A főiskola rektorhelyettese tervei szerint

ezekre a szakokra szerényebb teljesítménnyel, alacsonyabb pontszámmal is be lehetne kerülni, ezt egészítené ki az ösztöndíjrendszer, amit az orosházi adófizetők állnának.

Vagyis pontosabban: állnak! Jelen időben, hiszen az idei költségvetésben már benne van.

És itt utalnék vissza a legelején írottakra: amikor évekig az orosházi rászoruló, de tehetséges fiatalok tanulmányaira nem volt pénz, nem volt arra, hogy városi tanulmányi ösztöndíjat vezessünk be (arról már nem is beszélve, hogy később bővítsük a középiskolások számára is), akkor arra kapásból volt és van 20 millió forint, hogy odaadjuk a Kodolányinak, hogy csináljon belőle a saját hallgatóinak saját ösztöndíjprogramot?

Megértve a főiskola terveit, elképzeléseit, amelyeket mindig támogattam magam is, nem az a helyes gondolat, hogy ha majd minden orosházi tehetséges fiatalt tudtunk támogatni, akkor utána természetesen sorra vehetjük a más településekről ide érkező, tanulni vágyó – esetleg szerényebb képességű – hallgatók támogatását is? Ön hogy döntene a helyemben?

A 2017. december 22-én benyújtott interpellációm

Felsőoktatási intézményben tanulók városi ösztöndíja.

Orosháza Város Önkormányzata – a több éves sajnálatos kihagyást követően, többszöri felszólalásunkat követően, szerencsére – ismét csatlakozott az országos Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Ennek a programnak a fő célja az esélyteremtés, a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Nagy öröm számomra, de azt gondolom, mindannyiunk számára, hogy a tavalyi évben 29, idén pedig 27 orosházi rászoruló fiatal kaphat összesen, havonta több mint 10 ezer forint támogatást. A pályázati anyagok áttekintését követően a következő javaslatot teszem:

A szociális rászorultságot az ösztöndíj elbírálásáról hozott határozatunk úgy határozza meg, hogy „a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, amely jelen esetben nettó 57.000,- Ft”. Sajnos a tavalyi évben is és idén is több pályázót azért kellett elutasítani, mert ennek a – szerintem – kissé szigorú rászorultsági feltételnek a családjuk nem felelt meg. Nem nehéz belátni, hogy egy minimálbér fölött nem sokkal kereső két szülő-két gyermekes család már az érvényesség határán billeg. Javaslom, hogy az összeghatárt a jelenlegi 200%-ról emeljük 300%-ra. A költségvetésben a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramra jelenleg fordítható mintegy másfél millió forintot pedig duplázzuk meg, és erre a célra tervezzünk be jövőre 3 millió forintot.

A Bursa Hungarica tehát a felsőoktatásban tanulókat szociális rászorultság alapján támogatja. Ebből fakadóan – az ehhez szükséges igazolások, dokumentumok miatt – szükségképpen bürokratizált. Az elmúlt két év tapasztalata azt is mutatja, hogy nem kevés az érvénytelen pályázatok száma, illetve úgy gondolom, nem lehetünk elégedettek a támogatottak létszámával sem. Szükségesnek tartom, hogy Orosháza Város Önkormányzata 2017-ben a Bursa Hungarica program mellett hirdessen meg egy szintén a felsőoktatásban tanulókat megcélzó, de kizárólag tanulmányi eredmény alapján elbírált ösztöndíjpályázatot is. Ez az előzőtől eltérően a hallgatói jogviszony igazolása mellett az előző félév (első éveseknél: előző tanév) végi tanulmányi eredményt kérné be, és az alapján rangsorolna. Javaslom, hogy az itt elnyerhető ösztöndíjpályázat – a Bursa Hungaricával nagyjából megegyezően – havonta 10 ezer forint legyen (iskolaidőszakra számítva: 10 hónap), és indulásként évi 3 millió forintos költségvetési forrást biztosítsunk erre a célra. Ez azt jelentené, hogy évente 30 orosházi fiatal kaphatna tanulmányi alapú támogatást a város közösségétől.

Az ilyen támogatások egyáltalán nem kidobott pénzek. Remélem, hogy sok fiatal a diploma megszerzését követően haza fog térni, de tudom, hogy lesznek, akik másutt találják majd meg a boldogulásukat. De mi számít jobb kapcsolati tőkének, mint ezek a tehetséges gyermekeink, akik talán majd egy-egy bank, minisztérium vagy nagyvállalat vezető pozíciójából is elmondhatják, hogy igen, engem Orosháza városa támogatott, és mert lehetőségem van, most, felnőve, én támogatom a várost.

A javaslatom tehát kétszer 3 millió forintos költségvetési sort tartalmaz a 2017. évi költségvetés tervezési szakaszában. Amennyiben a Polgármester Úr támogatja, akkor a végleges költségvetés elfogadását követően, az év első felében, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága előkészítheti a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer elbírálásának rendjéről szóló szabályzat módosítását, illetve elkészítheti ennek az új, általam javasolt felsőoktatási városi ösztöndíjnak a tervezetét. 2017 közepén a képviselő-testület a szükséges döntéseket meghozhatja, majd a megfelelő időben a két pályázatot a város meghirdetheti. Reményeim szerint egy év múlva a mostaninál több orosházi fiatal felsőoktatási tanulmányait támogathatjuk szociális és tanulmányi alapon. Ehhez kérem a támogatását.

Dávid Zoltán válasza

A „Felsőoktatási intézményben tanulók városi ösztöndíja” tárgyú interpellációjára a következő választ adom:

Köszönettel veszem az interpellációjában írt pozitív felvetéseket, amelyekről elmondható, hogy azokkal már nyitott kapukat dönget.

Az előző évhez hasonlóan városvezető társaimmal idén is támogatni kívánom, hogy Orosháza Város Önkormányzata csatlakozzon a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez.

Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a programra fordítható keretet előre meghatározni nem szükséges, mert a költségvetés készítésekor, legkésőbb december közepén már pontos számot tudunk mondani a nyertes pályázók kapcsán, illetve a következő évben fizetendő ösztöndíj összege tekintetében. Illetve a jövő évi támogatottak 2018. évben kapják majd a megítélt ösztöndíjat.

A csatlakozási nyilatkozatban ugyanis az önkormányzat azt vállalja, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Az Általános Szerződési Feltételek szerint a települési önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult.

Vagyis valamennyi jogosult pályázó részére kötelezettséget vállalunk, hogy részükre A típus esetében 10 hónap (január 1-dec 31. kivéve július, augusztus), B típus esetében 3×10 hónap ösztöndíjat utalunk.

A szociális rászorultság kritériumait az Önkormányzat e tárgyban született helyi rendelete fogalmazza meg. Egyetértek azzal, hogy a minimálbér emelkedések miatt érdemes átgondolni az egy háztartásban élők esetében az egy főre jutó nettó jövedelmi korlát  megemelését (200 %-ról, amely most nettó 57 000 Ft). Ennek a rendelet módosításnak legkésőbb szeptemberben a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 2018 évi csatlakozási nyilatkozatával együtt kell megtörténnie.

A tanulmányi eredmény alapján adott ösztöndíj lehetősége vonatkozásában szintén tettünk már lépéseket. Fő célom a rászoruló fiatalok támogatása mellett, hogy a fiatalokat minél nagyobb számban itt tartsuk Orosházán. Jelenleg előrehaladott tárgyalásokat folytatunk a Kodolányi János Főiskolával egy lehetséges ösztöndíjprogram kialakítása kapcsán.

 

 

Ne maradjon le semmiről!