Maguknak fizetésemelés, a civil szervezeteknek meg semmi!

Ilyenkor örülök különösen, hogy elindítottam a honlapomat, mert ennél a témánál elég csak utalnom az előzményekre. 2015-ben, a civil szervezetek támogatásáról szóló döntés után külön interpellációt írtam, ami arról szólt, hogy mennyire alkalmatlan az előterjesztést készítő alpolgármester. Dávid Zoltánt nem hatotta meg az érvem. Ekkor még naivan azt gondoltam, hogy önálló jogkörű polgármestere van a városnak, azóta már tudom, hogy nem. Tavaly ugyanennél a napirendi pontnál, a testületi ülésen Dávid Zoltán még azt is megakadályozta, hogy módosító javaslatot tehessek a Fejes Róbertné előző évihez hasonlóan rossz, egyoldalú és aránytalan előterjesztéséhez. Tiltakozásul azon a ponton el is hagytuk a termet, azaz kivonultunk. (A korábbi támogatási lista itt olvasható.Fizetésemelést bezzeg tudtak maguknak adni!

Ha lehetne, bemutatnám, hogy idén, a testületi ülést megelőző bizottsági ülésen ennél a témánál milyen „performansz” zajlott, de sajnos a bizottsági üléseket nem közvetíti a tévé. Röviden annyit, hogy Fejesné ott olvassa fel a számokat, azaz hogy melyik civil szervezetnek mennyi támogatást javasol. (Ugyanígy történik egyébként a sportszervezetek esetében is, erről itt írtam.) Van egy keret, ami a költségvetési sorból következik, ha összesen 10 millió forint van, mint most, akkor egyik része az egyesületek támogatása, a másik pedig az alapítványoké. Ahogy Fejesné darálta a számokat, a Polgármesteri Hivatal illetékese – imponáló gyorsasággal – közben össze is adta, és szólt, hogy nem jó, mert nem jön ki a végén, több egy kicsit. Mint a boltban:

Kicsit több. Maradhat?

Ha lehetne, megmutatnám tévéfelvételen a bizottsági ülés teljes értelmetlenségét, azt, ahogy kínos perceken át vártuk, amíg Fejesné újra – papíron – összeadta, azt, amikor a helyben bemondott számokra kellene valamit mondani, ami elég nehéz. Hogy nem alakul ki semmiféle szakmai vita, lehetőséget sem adnak rá, gyorsan le lehet zárni a témát, szavaznak róla, és a civil egyesületek és sportszervezetek támogatása ezzel véglegessé is válik. Csupán az alapítványok listája jön be a testület elé, mint javaslat.

Így érkeztünk el a március 31-i képviselő-testületi ülésen ehhez a napirendi ponthoz, amikor a Lövei Ferenc bizottsági elnököt helyettesítő Tóth Zoltánné ismertette azokat a számokat, amikről – persze – formálisan a bizottság döntött, de amik valójában egyes egyedül Fejes Róbertné számai.

Szóval Tóth Zoltánné felolvasta a számokat… Fetser János frakcióvezető szólalt fel először, nehezményezve, hogy miért nem küldték ki előre a javaslatot, miért így diktálják le, illetve kérdezve, hogy akkor most ezt a listát ki terjesztette elő, ki döntötte el valójában: Tóth Zoltánné, Fejes Róbertné mint előterjesztő, vagy kicsoda? Rátért a javaslat beltartalmára, és méltatlannak találta, hogy 50 ezer forint alatt támogatnak bármilyen alapítványt. Aránytalannak találta az egész javaslatot, és indokolatlannak a számok közötti nagy „szórást”. Módosító javaslatot is tett:

Minden alapítvány, amelyik támogatása az előterjesztés szerint nem éri el legalább az 50 ezer forintot, azok kapjanak ennyi támogatást az önkormányzattól.

Ez még a 200 ezer forintot sem érné el összesen! – mondta.

„Nem is kérdezem meg, hogy az egyik miért kap ennyit, a másik meg annyit, mert úgysem tudnának választ adni.”

Fejes Róbertné alpolgármester ezt követően azzal védte az előterjesztését, hogy a tavalyi 16 millió forintos keret idénre 10 millióra csökkent, ez indokolta a belső tételek csökkentését is. (Megjegyzésem: nem csökkent – csökkentették! Ők!) Egyébként is – mondta – az előterjesztésről

a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága döntött,

ott lehetőség lett volna akár az ő javaslatát módosítania is a bizottságnak. Fetser János módosító javaslatára pedig úgy reagált, hogy van olyan civil szervezet, amelyik nem is kért 50 ezer forintnyi összeget. (Ekkor kezdtünk el közbekiabálni…)

Szót kértem én is, hogy elmondjam,

egy csudát döntött valójában a bizottság,

amelynek én is tagja vagyok,

csupán működött a fideszes szavazógép.

Hiszen hogy lehet valójában dönteni olyan számokról, amiket ott olvasnak fel előttünk, átgondolni sem lehet, nemhogy módosító javaslatot tenni hozzá! Elmondtam, hogy az egyesületek támogatásához is készítettem a testületi ülés napjára egy módosító javaslatot, de feleslegesen, hiszen az már be sem jön a testület elé, csak az alapítványok. A korábban meghozott bizottsági döntés a végleges, az, amit ott első hallásra, „kapásból” a bizottság elfogadott. Az alapítványok támogatásához legalább esélyünk van módosító javaslatot tenni, mert – hiába mondom, mondjuk ezt is évek óta – továbbra is aránytalan az elosztás. Véleményem szerint Fejes Róbertnéra egyébként sem lehetne bízni semmit, ezt a területet sem, mert az alkalmatlanságát már jó néhány esetben bizonyította. Azt is sokszor elmondtam már, idén sem teljesül,

ha egy kisebb civil szervezet egy kisebb rendezvényre kér néhány tízezer forintnyi támogatást, akkor a kérelmének a teljes összegét kapja meg, ezen ne spóroljon a városvezetés, amikor egyébként is a saját fizetésemelésük volt a legfontosabb a számukra!

„Ezek a kisebb szervezetek nincsenek egy súlycsoportban a Fidesz gazdatagozatával, amelynek bezzeg mindig a milliós tételeket – mint most is – odaadják.”

A másik kifogásom az aránytalanság mellett mindig az, hogy ezután a támogatási lista után, év közben mindig plusz százezreket, milliókat adogatnak oda egyedi döntésekkel sumák módon a csókos szervezeteknek. És most is elhangzott, hogy ekkora a keret, ezt kell beosztani. Aztán év végére kiderül, hogy igazából nem akkora volt az a keret, ez csak egy hamis indok.

„Az a Fidesz-frakció szégyene, hogy Fejesné alpolgármester meg előterjesztő.”

E szavakkal kezdte második, kétperces hozzászólását Fetser János. Helyre tette Fejesnét, hogy az sem volt igaz, amit mondott, 30 ezret kért egy alapítvány, kap 10 ezret, több mint fél milliót kért a másik, kap 30 ezret, és így tovább.

„Nem szégyelli magát?”

– kérdezte tőle. A Tehetséges tanulókért alapítvány 25 ezret kért, és csak 10 ezer a javaslat. Miért nem ad nekik 25 ezret? Milyen ember maga? – kérdezte vádlón Fetser János Fejesnét.

Dávid Zoltán védte Fejesnét, ő szerinte az alpolgármester sokat dolgozott ezen az előterjesztésen, körüljárta, megkérdezte az érintetteket, és próbálta a lehető legjobban ezt a pénzeszközt elosztani. (Ekkor ismét bekiabáltunk, ezt már nem lehetett higgadtan viselni.)

„Olyan még sosem volt, hogy mindenkinek jó legyen.”

– mondta.

Én, mint a süketek párbeszédében, újra elmondtam a módosító javaslatunk lényegét, hogy a kisebb, néhány tízezer támogatást emeljük fel minden szervezet esetében legalább 50 ezerre. És szembesítettem Dávid Zoltánt azzal, amit előzőleg – kérdésemre – Fejesné mondott, mi szerint ő ezt a javaslatát a városvezetéssel és személyesen Dáviddal egyeztetve tette meg.

Ekkortól ez az ön felelőssége! – mondtam Dávid Zoltánnak.

„Ez itt Dávid Zoltán polgármesterrel egyeztetett javaslat. És ő nem tudja most ezt a pici lépést megtenni, hogy elfogadja, amit javaslunk!”

Dávid Zoltán nem reagált a hozzászólásra, sem a módosító javaslatra. A szavazás a szokásos volt: a módosító javaslatot a fideszes többség 8 nemmel 4 ellenzéki igen ellenében nem támogatta, Fejesné előterjesztését pedig ugyanezzel a 8 fideszes  igennel elfogadták a jelenlegi fideszes városvezetés legnagyobb dicstelenségére.

Az egyesületek és az alapítványok 2017. évi támogatása és a beadott pályázatukban szereplő támogatási igények

Egyesület neve 2017 IGÉNY 2017 TÁM
Orosháza és Térsége Gazdakör 1460000 1300000
Orosházi Rock és Blues Egyesület 1050000 700000
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete Orosházi Területi Szervezete 400000 250000
Egészségsziget Egyesület 795000 200000
Orosháza Város és Körzete Méhészegyesület 860000 280000
Orosházi Fúvószenekari Egyesület 2805000 1100000
Oros-Haza Baráti Kör Egyesület 360000 310000
MATASZ Magyar Tartalékosok Szövetségének Orosházi Szervezete 220000 100000
Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület 300000 280000
„Miénk A Tér” Parkszépítő Egyesület 700000 70000
Orosházi Kolbászklub Hagyományőrző Egyesület 500000 80000
Magunkért-Egymásért Civil Egyesület 520000 200000
Rákóczitelepi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 360000 150000
Maros-Körös Köze Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület 725000 50000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 270000 50000
Harangos Néptánc Egyesület 628700 100000
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 492000 140000
Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete Orosházi Kistérségi Csoport 100000 30000
Orosházi Kinizsi Horgász Egyesület 100000 80000
Fénysugár Nyugdíjas Egyesület 300000 100000
Fegyveres Testületek Nyugállományúak Klubja 60000 30000
Határőr Nyugdíjasok Orosházi Egyesülete 580000 50000
Nosztalgia Nyugdíjas Klub Egyesület 497800 40000
Mozgáskorlátozottak Orosháza és Vidéke Egyesülete 60000 30000
Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesülete 100000 30000
Orosházi Foltvarró Egyesület 250000 50000
Orosházi Járás Nyugdíjas Szervezeteinek Egyesülete 200000 30000
Nagycsaládosok Egyesülete Orosháza 300000 150000
Nemzetközi Szent György Lovagrend Orosháza Városi Szervezete 480000 50000
Vinculum Közhasznú Egyesület 260000 50000
Összesen 15733500 6080000

 

Alapítvány neve 2017 IGÉNY 2017 TÁM
Esélyegyenlőséget Biztosító Alapítvány az Orosháza-Rákóczitelepi Általános Iskola Tanulói Támogatására 1000000 700000
Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány 600000 300000
Segítő Gondoskodás Alapítvány 1590000 860000
"Gyermek mosoly" Orosháza Bölcsődéiért Alapítvány 1210000 270000
Játékkoszorú Alapítvány az Óvodásokért 300000 250000
Betesda Alapítvány Orosháza 80000 40000
"Kincsünk A Gyermek" Alapítvány az Óvodásokért 100000 50000
Czina Sándor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 55000 20000
Németh Imre Alapítvány 46000 10000
Székács József Családsegítő Alapítvány 567000 30000
Egy Más Jövőért Alapítvány 100000 50000
Orosházi Ipartörténeti és Művészettörténeti Alapítvány 30000 10000
A Működő Mezgéért Alapítvány 50000 20000
Eötvös József Alapítvány 25000 10000
Tehetséges Tanulókért Alapítvány 50000 20000
Orosházi Ifjúság Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 180000 50000
Orosházi Keresztény Klub Alapítvány 60000 30000
Őrizd a Lángot Alapítvány Orosháza és Vonzáskörzete Tűzvédelméért 1000000 1000000
Scola Humanitatis Alapítvány 420000 100000
Uzsoki Ovi Alapítvány 300000 100000
Összesen 7763000 3920000

 

2016. évi támogatások (egyesületek és alapítványok egyben)

Partner neve Megjegyzés Érték
Scola Humanitatis Alapítvány Oh Táncsics Gimnázium Tehetséggondozó Programja 2 500 000
Rákóczi Szövetség Beriratkozás program támogatása 50 000
Orosháza és Térsége Gazdakör XI. Gazdatalákozó támogatása 1 450 000
Orosházi Ipartörténeti és Művészettörténeti Alapítvány Emlékek a szabó szakma kiállítás támogatása 25 000
Református Templomunkért Alapítvány Ökomenkus Napközis tábor támogatása 50 000
Orosházi Fúvószenekari Egyesület Zombai fellépés, szilveszteri hangverseny 500 000
Rákóczitelepi Nyugdíjasok Érd Egy Születésnapi és hagyományőrző rendezvények támogatása 100 000
Orosházi Állat és Természetv. Közhasznú Egyesület IV. Állatvédelmi Családi nap támogatása 300 000
Magunkért Egymásért Civil Egyesület Szent László napi búcsú támogatása 100 000
"Kincsünk a Gyermek" Alapítvány az Óvodásokért Óvodai nap támogatása 55 000
Mozgáskorlátozottak Orosháza és Vidéke Egyesület Rehabilitációs víz alatti gyógytorna támogatása 30 000
Kinizsi Horgász Egyesület Gyermek horgásztábor támogatása 50 000
Működő Mezgé-ért Alapítvány Kossuth Lajos vetélkedő, kiállítás támogatása 25 000
Játékkoszorú Alapítvány az Óvodásokért Hagyomány és családi rendezvény támogatása 250 000
Eötvös József Alapítvány Városi számítástechnikai verseny támogatása 20 000
Fénysugár Nyugdíjas Egyesület Nagyváradi kirándulás támogatása 50 000
Maros-Körös Köze Okt. És Kult Kö Gyermek, ifjúsági, szakmai egészségvédlmi programok diákr 100 000
Orosházi Rock és Blues Egyesület Havi klubfoglalkozások és Viharsarock rockfesztivál támogatása 900 000
Székács József Családsegítő Alapítány Adventi ételosztás támogatása 30 000
Németh Imre Alapítvány Zölf hét a környezettudatosság jegyében támogatása 30 000
Gyermekmosoly Orosháza Bölcsödéiért Alapítvány Föld napja, kirándulás Pusztaottlakára támogatása 250 000
Segítő Gondoskodás Alapítvány Ezüstör platán családi nap, egy nap a családokért, a hajtók 300 000
EGY MÉS jövőÉRT Alapítvány Idősek napja, idősek karácsonya támogatása 30 000
Történelmi Gellértegyház Alapítvány VI. Magyar majális, VII. Képes vagy rá gyerektábor támogatása 600 000
Orosháza Város és Körzete Méhészegyesület IV. Viharsarki Mézes Nap  támogatása 500 000
Határőr Nyugdíjasok Oh. Egyesülete Szent László napi búcsú támogatása 30 000
Harangos Néptánc Egyesület Harangos néptánc tábor támogatása 100 000
Vakok és Gyengénlátók BM Egyesület Kirándulás Makóra, Gasztronómiai show, Fehérbot napi ünnep 80 000
Orosházi Foltvarró Egyesület Foltvarró nap támogatása 10 000
Egészségsziget Egyesület Egészség megőrzése programok támogatása 500 000
Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesülete Amatőr alkotók kiállítása támogatása 20 000
Orosházi Képzőművészeti Közhasznú Egyesület Kiállítás támogatása 30 000
Czina Sándor Ált. Iskola Tan. Alapítvány Sulisirató, Szüreti mulatság, Arany dobókocka matematikai verseny támogatása 30 000
Esélyegyenlőséget Biztosító Alapítvány Oh Rákóczitelepi Ált. Iskola V. Rákóczi Fesztivál támogatása 800 000
Nosztalgia Nyugdíjas Klub egyesület Balatoni kirándulás támogatása 30 000
Tehetséges Tanulókért Alapítvány Dél-Békési Szónoklatmondó Verseny támogatása 20 000
Oros-háza Baráti Kör Egyesület Adventi gyertyagyújtások támogatása 360 000
Orosházi Kolbászklub Hagyományőrző Egyesület Gasztronómiai Hagyományok megismertetése program támogatása 200 000
Magyar Vöröskereszt Bm-i szervezete Vöröskereszt Világnapja, Véradók napja támogatása 600 000
Magyar Tartalékosok Szövetsége Szent László napi búcsú támogatása, nemzeközi kapcsol. Ápolása 300 000
Fegyveres Tesületek Nyugállományú Klubja Idősek Világnapja támogatása 30 000
BETESDA ALAPÍTVÁNY Evangélikus Napközis Hittan Tábor támogatása 60 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Mesterségem címere, avagy 6 éves a Máltai támogatása 100 000
"Miénk a tér" Parkszépítő Egyesület Lakótelepi nap támogatása 200 000
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása 225 000
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete Augusztus 20-i ünnepség  támogatása 95 000
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete Augusztus 20-i ünnepség  támogatása 100 000
Orosháza Járás Nyugdíjas Szervezeteinek Egyesülete X. Kultúrális Fesztivál támogatása 10 000
Féling Színház Kultúrális Egyesület Féling Színház Kultúrális Egyesület támogatása 50 000
Orosházi Polgárőr Egyesület Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása 500 000
Orosházi Fúvószenekari Egyesület Zombai fellépés, szilveszteri hangverseny támogatása 1 000 000
    13 775 000

 

A napirendi pont vitája. Vágatlan hangfelvétel. Hallgassa meg!

 

 

Ne maradjon le semmiről!