Tudta? A csodálatos főterünket egy debreceni cég gondozza!

Tudta?

Az üvegtorzó környékét nem a város saját cége gondozza, ami máshol természetes lenne. A főtér átadását követően, 2013-ban, a Városüzemeltetési Zrt. akkori vezetője egy debreceni céggel kötött szerződést, az jelenleg – négy év elteltével – határozatlan időtartamra szól. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben sem pályáztattak semmit, az indok, hogy miért éppen ezt a céget választották, úgy szól, hogy ez a debreceni cég ültette el a fákat.

Tudta?

Nemcsak a „zöldfelületek karbantartási munkálatait” végzik, hanem elég hamar kiegészült a megbízás a „hó- és síkosság-mentesítési feladatok elvégzésével” is, hiszen ahogy a növényekhez nem értünk itt, Orosházán, nyilvánvaló, hogy a hóeltakarításhoz is teljesen hülyék vagyunk.

Tudta?

A debreceni cég havonta többszázezer forintot kap, holott ezt a feladatot az évi rendes önkormányzati támogatásból a Városüzemeltetési Zrt. is el tudná végezni. Immár kétszer nem válaszolt Dávid Zoltán arra a kérdésemre, hogy eddig összesen mennyi pénzt fizettek ki ennek a debreceni cégnek. Mivel az orosháziak közpénzéről van szó, felteszem neki ezt a kérdést harmadjára is.

Tudta?

Hogy-hogy nem, sorra pusztulnak ki a fák a téren, erre tavaly ősszel én mutattam rá egyik interpellációmban. Kiderült, hogy megpróbálta a tehetetlen városvezetés elérni, hogy a kivitelező ezeket pótolja (talán az egy milliárdos költségbe, amibe az egész projekt került, belefért volna), de nem tette. Ezért a város az adófizetők pénzéből 5 (!) millió forintot különített el erre a célra a város idei költségvetésében, amikor alapvető szociális kiadásokra sincs – szerintük – pénz.

Tudta?

Dávid Zoltán szerint „Orosháza főtere jelképe lett Orosházának”. Egyetértünk, csak ellenkező előjellel! Jelképe egy tehetetlen és hozzá nem értő városvezetésnek, annak, hogy lehet az uniós milliárdokat nem elsősorban munkahelyteremtésre vagy egyéb hasznos dologra fordítani, jelképe a túlárazásnak, az üvegtorzójukkal pedig a teljes értelmetlenségnek.

Az alábbiakban a 2017. március 10-i testületi ülésre benyújtott interpellációm és Dávid Zoltán arra adott válasza olvasható.

Interpelláció

2016 októberében interpellációt nyújtottam be önnek az úgynevezett főtérrel kapcsolatban. Megkérdeztem többek között, hogy ismerik-e azt a problémát, mi szerint pusztulnak a hihetetlenül drágán, állítólag Németországból (nyilván, közelebb nem volt) vásárolt fák. Erre ön elismerte, hogy rengeteg fa valóban kipusztult, és a válaszában annyit mondott, hogy

a fák „kicserélése” folyamatban van „a kivitelező garanciális kötelezettsége keretében”.

Mivel én legjobb tudásom és szorgalmam szerint – ellentétben önnel – folyamatosan részt veszek „a város munkájában”, kérdezem, hogy akkor miért, milyen indoklással terveztek be és szavaztak meg a 2017. évi költségvetésben 5 millió forintot „a főtér növénypótlására”? Ha azt – nagyon helyesen – a kivitelezővel fizettették és fizettetik meg, mint ahogy az korábbi válaszában szerepelt.

Előző, ebben a tárgyban született interpellációmban a következő kérdést tettem fel: „Igaz-e, hogy az elmúlt években a Városüzemeltetési Zrt. akkori vezérigazgatója vállalkozási szerződést kötött egy debreceni bt.-vel a főtérrel kapcsolatos feladatok ellátására?” Rákérdeztem arra is, hogy milyen tárggyal, tartalommal, összeggel stb. Szokásához híven ez alkalommal sem válaszolt normálisan, nem úgy, mint ahogy egy városáért tisztességgel dolgozó polgármesterhez illik.

Először is miért nem ismertetik meg ezeket a szerződéseket a képviselő-testülettel? Miért mindig csak utólag derülnek ki elképesztő részletek az önkormányzati cégekkel kapcsolatban? És akkor is csak azért, mert rákérdezünk. Hol az, hogy a Simonka-érdekkör úgy használja ezeket a közösségünk tulajdonában álló ingatlanokat, mintha a sajátjuk lenne, hol az, hogy úgy nyúlkálnak bele a házipénztárba, mintha egy pénztárca lenne, hol az, hogy még a telephely használatért sem kérnek ellenértéket, ami felveti a hűtlen kezelés alapos gyanúját. Azt szokta Dávid Zoltán mondani, hogy a képviselő megtekintheti az adott szerződést. Persze, amennyiben tud róla a képviselő, hogy egy szerződés egyáltalán létezik. De ha eltitkolják még a létezését is előlünk, akkor vajon hogy kérdezzünk rá arra, amiről azt sem tudjuk, hogy van?

Másodszor: Miért nem tud válaszolni még az előre, írásban benyújtott kérdésre sem? 2016 októberében azt kérdeztem öntől, hogy mi a debreceni bt.-vel kötött szerződés tartalma: „elvárások, kötelezettségek, felelősségi körök, szerződés összege”. Erre annyit válaszolt, hogy „a szerződés 1. számú melléklete 18 darab különböző kötelezően elvégzendő feladatot tartalmaz”. Mik ezek? Esetleg az egyik az a nagyon nehéz feladat, ami nyilván komoly pénzt követel az orosháziaktól ennek a debreceni bt.-nek, hogy „állandó jelenlét”? Meg hogy olyanok vannak benne, amiket nyilván nem tud a Városüzemeltetési Zrt. saját maga ellátni, ezért „közvetítő” cégre van szükség, mint „tavaszi metszés”, „műtrágyázás”, „tavaszi lemosó permetezés”, „vegyszeres növényvédelem”, „gyepfenntartás” stb?

Erre kellett egy debreceni bt.-vel szerződni, amikor – nagyon helyesen és örömteli módon – amúgy is orosházi munkavállalót foglalkoztat?

De ön szerint ez a szerződés mégis előnyösebb annál, mintha a Városüzem maga látná el ezeket a feladatokat? Hiszen az egész város közterületén ők látják el ezt a feladatot is! Ön elhiszi, amit leírnak önnek?

Harmadszor: El meri végre árulni az orosháziaknak, hogy mennyi ennek a szerződésnek az összege? Mert hogy ezt is kérdeztem korábban, de „elfelejtett” válaszolni!

Mennyiről szól a szerződés összege, és mennyit fizettek ki eddig ennek a debreceni bt.-nek?

Negyedszer: Igaz-e, hogy nemcsak az úgynevezett főtér „zöldfelületeinek karbantartási munkálataira” kötöttek szerződést ezzel a debreceni bt.-vel, hanem a hóeltakarításra és síkosságmentesítésre is? Kérem, tájékoztassa az orosháziakat és a képviselő-testületet, hogy ez igaz-e? Ha igen, akkor miért nem szerepelt ez a korábbi válaszában, amikor kérdeztem? Ha igaz, akkor ennek mi volt az indoklása?

Már havat takarítani is Debrecenből hívnak „segítséget”?

Milyen tartalommal, milyen összeggel kötötték ezt a szerződést? Eddig összesen mennyit fizettek ki erre?

Válasz

Orosháza főtere jelképe lett Orosházának! A tér állagának megóvása és a gondozási kötelezettsége feladata a jelenlegi testületnek is.

A tér átadása óta a hivatal folyamatosan felügyelte a garanciális feladatok elvégzését. A teret ölelő 27 db hússzínű gesztenyefa állapota rohamosan romlott az utóbbi években.

A kivitelező felé jeleztük a problémát, azonban többszöri ígéretük ellenére a fák pótlása nem történt meg.

A fák kiszáradás oka azok baktériummal való fertőzöttsége. Ez azt jelenti, hogy a 27 db fát ki kell venni, és helyettük új fafajtát kell beültetni, mivel szakértői vélemény megállapította, hogy hasonló, a gesztenye félék családjába tartozó növényt nem lehet beültetni, mert a fertőzés rájuk is átterjed. A probléma mielőbbi orvoslást igényel, ezért önkormányzatunk idei költségvetésében biztosította a fák pótlásának költségét, melynek megtérítését per útján kívánja a kivitelezővel érvényesíteni.

Mint ahogy korábban a Főtérrel kapcsolatos interpellációjára adott válaszomban ismertettem Önnel, a Főtér átadását követően annak folyamatos napi karbantartására vállalkozói szerződést kötött az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt a debreceni Parkertech Kft-vel.

Ez az említett szerződés magában foglalja a Főtérhez egész évben kapcsolódó ott felmerült karbantartási munkálatokat, így természetesen a hó eltakarítás és síkosság mentesítés munkálatait is.

A szerződés megkötését az indokolta, hogy a fent nevezett társaság bonyolította le a tervező által kiválasztott nagy értékű és különleges növények Főtérre történő betelepítését, mivel az országban azon kevés vállalkozások közé tartozik, aki növénybeszállítói partnerként állnak kapcsolatban a Német Bruns faiskolával.

További indokként merült fel, hogy a kivitelező társaság öt éves növényekre vonatkozó garanciális kötelezettségeinek ellátása érdekében szükséges volt egy szakmailag megkérdőjelezhetetlen társaságot megbízni a Főtér kertészeti munkálataival kapcsolatosan.

A szerződés határozatlan időszakra köttetett mely indoklás nélkül mindkét fél részéről 30 napra szabadon felmondható.

Korábban tájékoztattam Képviselő urat válaszomban arról, hogy a kérdéses szerződés a Városüzemeltetési Zrt-nél szabadon megtekinthető.

Mivel az eltelt közel egy év alatt Ön nem vette a fáradságot, hogy felkeresse a városüzemeltetést és betekintést nyerjen az Ön által kifogásolt szerződésbe utasítottam az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját, hogy a mai testületi ülésünkre hozza magával a Parkertech Kft-vel kötött szerződését és a helyszínen biztosítson lehetőséget Önnek és minden más képviselőnek annak megtekintésére.

Remélem ezzel a lépésemmel Ön is egyetért, és így megnyugtató módon tud informálódni és válaszokat kapni minden felmerült kérdéseire.

Mondanom sem kell, hogy Dávid Zoltán válaszát nem fogadtam el. Folytatása következik!

 

 

 

Ne maradjon le semmiről!