800 millió: „Csak a Fidesz”?

A január 27-i testületi ülésre benyújtott interpellációm azzal foglalkozott, hogy minden jel szerint Dávid Zoltánék a saját maguk fideszes egyesületével karöltve, saját maguk között akarnak dönteni 800 millió forint pályázati pénz sorsáról, és mindent elkövettek azért, hogy erről ne is tudjanak az orosháziak (civil szervezetek, vállalkozók), vagy ha véletlenül, minden szándékuk ellenére, valaki próbálkozik is, az semmiképpen se láthasson bele. Az év legarcpirítóbb válasza következik alul.

Interpelláció Dávid Zoltán polgármester részére

A 2016. május 30-i testületi ülés meghívójában a „Döntés TOP keretében benyújtandó pályázatokról” cím mellett a szokásos „Az előterjesztés később kerül postázásra” megjegyzés szerepelt. Nem is kaptuk meg, csak az utolsó pillanatban. Mindig azok az anyagok késnek, ahol nyilvánvaló a susmus, a lopás gyanúja, ha erre az előterjesztést készítő személyéből – Elekes Lajos – amúgy nem jöttünk volna rá.

Pedig ebben az anyagban egy fontos pályázati lehetőséget ismertettek, nevezetesen azt, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon belül helyi akciócsoport alakításával lehetőség lesz Orosházának akár 800 millió forint pályázati forrás elnyerésére is. Az előterjesztésben sűrűn emlegettek olyan jól hangzó fordulatokat, mint a „helyi szereplők együttműködése”, vagy mint a „helyi társadalom megújítása”. Viszont egy dolog, hogy mit írtak le, és teljesen más, amit tettek.

Kezdték azzal, hogy az elméletileg pártfüggetlen új szerveződés bölcsőjének éppen a város egyik legfideszesebb egyesületét választották ki, amelynek az elnöke maga Dávid Zoltán, és amelyikről – kérdésünkre – be is vallották, hogy a pár egyesületi tag mind fideszes. Erről előzetesen nem egyeztettek senkivel, csak saját magukkal. Természetesen a döntést nem támogattuk, sőt, tiltakoztunk az ellen, hogy a Dávid Zoltán vezette önkormányzat belépjen a Dávid Zoltán vezette kőfideszes egyesületbe, már csak az összeférhetetlenség miatt is. A feltett rengeteg kérdésünkre „természetesen” ezúttal sem válaszoltak, például arra sem, hogy a város miért nem hozott létre nyilvános konzorciumot ennek a pályázati forrásnak a lehívására. A testületi ülésen „szakértőként” mutatták be a Medgyesegyházán a legutóbbi választáson a helyiek által leváltott volt fideszes polgármestert, aki most nálunk orosházi helyi ügyekben „szakértett”. Többször emlegették, hogy majd ebbe az egyesületbe az orosházi civil szervezetek és vállalkozók is beléphetnek, erről fogják őket értesíteni is, jelzem, ez előírása is a pályázati rendszernek.

Három héttel később, a június 24-i testületi ülés elején Dávid Zoltán a napirend kiegészítésére tett javaslatot. Kérte, hogy a testület hallgasson meg egy „szóbeli tájékoztatót” az előbb említett témáról. A tájékoztatót ismét a medgyesegyházi fideszes szakértő tartotta, amikor azt kérdeztük, hogy milyen megbízás alapján, hiszen ilyenről a testületi biztosan nem döntött, az volt a válasz, hogy „felkérték”. Kérdésem: ki, milyen felhatalmazás alapján, milyen esetleges szerződéssel mekkora összegben kért fel ebben a kiemelten fontos, helyi közösségeink önszerveződését érintő témában más településről szakértőt? Jellemző az is, hogy a testületi ülésről készült hivatalos jegyzőkönyvben a tájékoztató elhangzott szövegét nem írták le, csupán annyit, hogy az megtalálható a kivetített diasoron. Ebből a „diasorból”, amit tehát előzetesen nem kaptunk meg, amelyet egyetlen bizottság sem tárgyalt, megtudhattuk, hogy az „Orosháza Fejlődéséért Helyi Közösség” már „2016 májusában” meg is alakult. Kérdésem: mikor alakult meg ez a közösség, amikor május 30-án döntöttek még csak az önkormányzat csatlakozásáról a fideszes egyesületbe. Kik voltak ott, ki képviselte az önkormányzatot, milyen felhatalmazás alapján, miről döntöttek ott, és ami a legfontosabb: milyen módon hirdették meg ezt az eseményt, hogy minél több orosházi civil szervezet és vállalkozó is csatlakozhasson?

A testületi ülésen levetített diasor

Letöltés (PDF, 809KB)

 

A „diasoron” az szerepelt, hogy az alapításban az önkormányzat mellett annak intézményei, valamint civil szervezetek és az „üzleti szféra” képviselői is részt vettek.

Az 5 civil szervezet között feltüntették a Jézus Szíve Plébániát is, megkérdeztem, nem válaszoltak, megkérdezem újra: miért csak ezt az egy orosházi vallási közösséget szerepeltették, egyáltalán, egy plébánia mióta „civil szervezet”? E mellett az önök által az orosházi adófizetők pénzéből százmilliókkal támogatott férfi kézilabda egyesületet, a Zsiga Zsolt-féle szabadidő egyesületet, a Simonka unokatestvére által alapított pusztaottlakai Jövő építő egyesületet és magát a fideszes polgári egyesületet vették be. Kérdésem: ki, mikor döntötte el, hogy ezek az egyesületek lefedik az orosházi civil életet? Egyáltalán: mostani véleményük szerint is reprezentálják, vagy nem is ez volt a cél?

A feltüntetett három csatlakozó cég közül az egyik az Oros-Avis nevű kft. Bár mindent elkövettek azért, hogy ne tudjunk előzetesen tájékozódni, a prezentáció alatt informálódtunk erről a cégről, és meg is kérdeztük még ott akkor, hogy ez a cég békéscsabai székhellyel rendelkezik, élelmiszer-ital és dohányáru nagykereskedelemmel foglalkozik, és az ügyvezetője Elekes Lajos?” Nem válaszoltak a kérdésre, ezért megkérdezem újra: igaz? Ha igen, akkor mit keresett egy békéscsabai székhelyű cég az orosházi helyi közösség megalapításában? Sem abban nem láttak kivetnivalót, hogy az önkormányzat a fideszes egyesületbe lép be, és abban sem, hogy az orosházi üzleti szférát ‒ a háromból az egyikként ‒ éppen a fideszes alpolgármester cége képviseli?

Többször is megkérdeztük, nem válaszoltak, megkérdezem újra: Miért nem az orosházi gazdasági élet meghatározó szereplőit hívták meg a csatlakozásra? Miért nem hívták meg az orosházi civil élet fontosabb szerepelőit, az oktatási intézmények közül miért nem például a Táncsics gimnáziumot, a Kodolányi főiskolát? Stb.

Mert szavakban folyamatosan azt hangoztatták, hogy várják az orosházi civil szervezeteket, cégeket, akik „szeretnének részesei lenni ennek a programnak”. Bár ezen a júniusi testületi ülésen annyit mondtak, hogy majd következő héten, hétfőn lesz valamilyen „tájékoztató” a Polgármesteri Hivatalban, de amikor többször is rákérdeztünk, hogy árulják már el, hogy hol és mikor, annyit válaszolt Dávid úr, hogy „fent van a honlapon”.

Apropó honlap! A város hivatalos oldalára feltetették a helyi közösség fejlesztési stratégiai tervezetét, és kérték a fejlesztésekben érintett helyi szereplőket, hogy „esetleges” további projektötleteiket a mellékelt formanyomtatványon küldjék el a megadott gmailes email címre. Dávid úr! Ha állítólag annyira várták az ötleteket, ha annyira nyitottak voltak, akkor miért csak egy napot adtak ezeknek az ötleteknek a beküldésére? A városi oldalon ugyanis most is látszik a feltöltés dátuma: 2016. június 28. A beküldési határidőként pedig június 29-et adták meg.

Kérdésem: ennek a teljesíthetetlenül rövid idő ellenére, mégis hány projektjavaslat érkezett? Külön kérem megjelölni a városi honlapon megadott emailre beérkezett projektötletek számát!

Tehát mindannak ellenére, hogy mindent elkövettek azért, hogy senki más ne tudjon a saját fideszes beltenyészetükbe kívülről belelátni, hogyan költik majd el maguk között a közel egy milliárdos forrást, egy patinás orosházi civil szervezetről tudok, amelyik komolyan vette azt, amit itt állandóan ismételtek, vagyis hogy ez egy „nyitott” szervezet, amelyhez várják a csatlakozást.

A negyedszázada az orosháziakat példásan szolgáló Székács József Családsegítő Alapítvány ugyanis még június 28-án levelet írt Dávid úrnak, és kifejtették, hogy szeretnének csatlakozni ehhez a helyi közösséghez. Majd türelemmel várták a választ, miközben itt a testületi üléseken Dávid Zoltán és társai folyton azzal találtak meg bennünket, hogy „tegyünk javaslatokat”. Ehhez a botcsinálta fideszes városvezetéshez tényleg türelem kell, mert hogy azután egész évben nem sikerült Dávid úrnak erre a levélre válaszolnia. Nem válaszolt semmit! Majd miután mi ősszel a testületi üléseken, sorban, kérdezgettük, hogy miért nem, idén januárban aztán nagy nehezen megszületett a válasz. A tavaly júniusi levélre!

Ebben Dávid úr tájékoztatja az alapítványt, alapítóként nem tudnak csatlakozni a helyi közösséghez, mert az alapító ülésre már időközben sor került.

Kérdésem: mikor volt ez az „alapító ülés”? Kik kaptak erre meghívót, kik döntötték el, hogy kiket hívnak meg, hogyan hívták meg erre az orosházi gazdasági és civil élet szerepelőit, hol jelentették meg a meghívót, hogyan hirdették?

A levelében arról is ír, hogy az ön saját kőfideszes egyesületének „formai átalakítása megtörtént”, és túl vannak a „változás bírósági bejegyzésén” is. Kérem, adja meg az időpontokat, mert ez a leveléből kimaradt! Mikor volt a formai átalakításról szóló taggyűlés. Erről hogyan értesítették az orosházi gazdasági és civil élet szereplőit? Hogyan gondoskodtak a nyilvánosságról a szóban hangoztatott „nagy nyitottságuknak” megfelelően? Mikor történt meg a változást bejegyző bírósági végzés?

A levele mellékleteként megküldött alapszabályban október 26-i taggyűlésre hivatkoznak. Ha igaz, és ekkor módosították az előzőt, amely egy normális, átlagos civil szervezeti alapszabály volt, akkor annak a Székács alapítvány júniusban (!) küldött csatlakozó levele teljességgel megfelelt. Akkor miért nem engedték, hogy az alapítvány csatlakozhasson? Kérem, közölje, hány csatlakozási kérelmet, szándéknyilatkozatot kaptak ezen kívül! Vagy nem akart ehhez csatlakozni Orosházán senki?

A korábbi alapszabály ugyanis, amely még a májusi Elekes-féle előterjesztés melléklete volt, egy hagyományos, egyszerű csatlakozási lehetőséget tartalmazott. Ezt módosították később, feltehetőleg október 26-án, úgy, hogy szinte lehetetlenné tették másoknak a csatlakozást. Miért is? Mert beleírták, hogy már a csatlakozási kérelem beadásához is szükséges két jelenlegi tag előzetes, írásos ajánlása. A jelenlegi tagokat pedig – láttuk – „gondosan” megválogatták, nehogy valaki a fideszes körükön kívülről, valódi gazdasági szereplőként, valódi civilként beleléphessen, beleszólhasson és beleláthasson.

Nem találja arcpirítónak ezt az egészet?

Tényleg így akarnak maguknak közel egy milliárdos támogatást elkölteni?

Építik a jövőt? Kinek a jövőjét?

Csak a Fidesz? Orosházának meg semmi?

És mit szól vajon mindehhez Simonka György? Elismerően csettint, és pályázik még három állami támogatású napkollektorra?

 

Dávid Zoltán „válasza”

Fontosnak tartom felhívni arra a figyelmet, hogy a CLLD programban, csakúgy, mint a LEADER programban, az önkormányzat a civil és vállalkozói szférával együttműködve, együtt dolgozva segíti a megfelelő fejlesztések megvalósulását.

Nyilvános konzorcium létrehozására azért nem került sor, mivel a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján a konzorciumi tagok egyetemleges, teljes vagyoni felelősséggel tartoznak a pályázat és a projekt megvalósításáért.

Felteszi a kérdést, hogy ki, milyen szerződéssel, kit kért fel szakértőnek ebben a témában? Az Orosháza Fejlődéséért Helyi Közösség képviseletére az Orosházi Polgári Együttműködés Egyesület került megválasztásra, amely szervezet saját hatáskörében, saját gazdálkodási keretei között rendelkezik erőforrásaival. Tájékoztatom, hogy mint az egyesület bejegyzett elnöke kértem fel a szakértőket közreműködésre, akik feladatukat térítés nélkül látták el.

A CLLD pályázat két körös volt, a szerveződési szándékot eredetileg május 31-ig (utolsó pillanatban módosítva június 3-ig) kellett jelezni, a pályázatot pedig június 30-ig kellett benyújtani. A Helyi Közösség alakuló ülésére május 31-én került sor, határidőre és szabályszerűen megtörtént a regisztráció!  Hibaként felvetik, hogy nem léptettünk be minden helyi vállalkozót és civil szervezetet a Helyi Közösségbe! [Szövegértési problémája van Dávidnak, ilyet senki sem mondott: reprezentációról volt szó, hogy miért csak a fideszesek, orosházi meg miért nem? – F. S.] Ez a döntésünk alapvető matematika! A regisztrációs felhívásban szerepel, hogy egyetlen szféra (önkormányzati / civil /vállalkozói) aránya sem haladhatja meg a 49%-ot. Az önkormányzati szféra végessége miatt 7 elért szereplő mellett maximum 14 civil és vállalkozó szereplőt tudtunk meghívni, amely eleve lehetetlenné tette a teljeskörű üzleti és civil reprezentációt! Ebből végül nem tudott mindenki eljönni.

Felveti problémaként, hogy a plébánia mióta és miért civil szervezet! A vonatkozó szakmai szervezetek állásfoglalása és gyakorlata alapján a vallási szereplők civil szervezetnek minősülnek. [Akkor egyház, és nem plébánia! És a többi orosházi vallási szereplő? Erre a kérdésre sem reagált… – F. S.]

A Helyi Közösségbe központilag meghatározott kritérium szerint Orosházán székhellyel, telephellyel rendelkező személyek csatlakozhattak, ennek a feltételnek minden szervezet megfelelt. A vállalkozói szféra alulreprezentáltságának oka, hogy meghatározó helyi gazdasági szereplők (nagyvállalatok) puszta méretükkel kiszorultak a lehetséges résztvevők közül, hiszen ezen pályázati körök tipikusan mikro-, kis- és középvállalkozók számára elérhetők. Egy vállalkozót ugyanakkor nehéz motiválni, hogy időt és pénzt áldozzon egy olyan tevékenységre, amelynél rögzítésre kerül, hogy „Nem kezdeményezhető a HACS által olyan felhívás, amelynek keretében a támogatható tevékenységek egyike vagy mindegyike kis- és középvállalkozások számára vállalkozási tevékenység támogatását teszi lehetővé”.

Az alakuló ülés után kerülhetett sor a Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozására, amelyet – bár nem volt előírás – a képviselő-testület előtt is bemutattunk. Leszögezve, hogy az alakuló ülés és a pályázat beadási határidő között idő alig, pénz semennyire nem állt rendelkezésre, [Tessék mondani, melyik párt is kormányozza az országot? – F. S.]  mégis elkészült a stratégia! Településünkön így a képviselő testület, és a lakosság is megismerhette azt, és ha szűk határidővel is, [Oh, azok a “szűk határidők”! Ja, ha így írják ki maguknak a feltételeket, könnyebb lopni! – F. S.] de volt lehetősége reagálni rá! Ez szinte egyetlen más városban nem így történt.

A stratégiával kapcsolatosan fórumokat is szerveztünk, melyek egyikén Fetser János képviselő társa is jelen volt. [Persze, végezzük a munkánkat. Csak sajnos gyorsabban és sokkal többet lopnak, mint amennyinek ketten utána tudunk menni. – F. S.] A fórumok és a projekt adatlapok alapján a stratégia tervezete módosításra került.

A Székács József Családsegítő Alapítvány júniusban azért nem tudott alapítóként csatlakozni a Helyi Közösséghez, mivel az alakuló ülés májusban megtörtént, nyilvánvalóan fizikai képtelenség ahhoz később alapítóként csatlakozni. A kérés a helyi közösséghez történő csatlakozásra irányult, nem az Orosházi Polgári Együttműködés Egyesülethez, így annak közgyűlésén nem lett felvéve, hiszen az egyesülethez való csatlakozását az alapítvány nem kérte! Ez természetesen nem zárja ki annak lehetőségét, hogy erre irányuló kérését teljesítsük.

Sérelmezi, hogy az Egyesülethez csak két tag ajánlásával lehet csatlakozni. Ez a megoldás nem egyedülálló, amelyre hadd hozzam példaként az Önök által korábban már említett, Kasuba István vezette Hajdúvölgy Körösmente LEADER Akciócsoportot, amelyhez a csatlakozás még ennél is szigorúbb feltételekhez volt kötött, mivel az egyesülethez a tagság felének a hozzájárulása kellett! [Ez most hogy jöne ide? – F. S.]

Már megint mást mondanak és mást cselekszenek. [? – F. S.] Támadnak mondvacsinált ürügyekkel, elveszik az időt, az energiát, ahelyett, hogy most is az orosháziakért dolgoznának..

Mi kollégáimmal valóban azon dolgozunk, hogy minél több elképzelés valósuljon meg Orosházán a fejlődés, munkahelyteremtés érdekében. A munkánk még messze nem ért véget, de nem hátrálunk meg. Az orosháziakért dolgozunk s TOP-os pályázataink segítségével is, mert hisszük: egy élhetőbb városért tesszük.

 

A „választ” nem fogadtam el, de a képviselőtestület fideszes többsége – az ellenzék tiltakozása mellett – igen.

 

 

 

 

Ne maradjon le semmiről!