Miért nem a kérdésekre ad választ, avagy így leplezik a bűncselekményeket?

 

Fetser János interpellációja

Most már bevett gyakorlat, hogy az interpelláció során a polgármester másról beszél, és nem hajlandó egyenesen a kérdésekre válaszolni. A legutóbbi testületi ülésen is ez történt, ezért csak a kérdéseket teszem fel, és kérem, válaszolja meg ezeket, hiszen ez a munkaköri kötelessége!

1. Elekes Lajost idézem: „A Humanitas Socialissal korábbi projektek kapcsán kötöttünk ismereteket.”

Negyedszer kérdezzük: Milyen projektek kapcsán ismerték meg a 8 millió forintért pályázatot készítő Humanitas Socialis nevű céget?

Ki, mikor dolgozott vele? Milyen projekten?

2.

Ki a felelős a Szobabérlők Házában kialakult kaotikus viszonyokért és atrocitásokért?

Miért nem végzik el a szükséges karbantartást? Ilyen körülmények között biztosítottak-e a lakhatás minimális feltételei?

3.

Mit nézett a testvértelepülések nyaralójánál, és ez miért volt hivatalos út?

Hol, kikkel vett részt ezen az úton, és mennyibe került ez az orosháziaknak? Ebből a kirándulásból mit profitáltak az orosházi adófizetők?

4.

A X. Hagyományok-Ízek versenyen 500 ezer forintért kik lakomáztak az orosházi adófizetők pénzén?

Ön és kétes hírű barátja, Simonka György és a fideszes haverjaik részt vettek-e az eszem-iszom dínom-dánomban? Egyetért-e Orbán Viktorral abban, hogy ingyen evés nincs, a számlát mindenkinek ki kell fizetni?

Kiket szállásoltak el a város pénzén 196.500,- Ft-ért?

Ki kapta a rendezvény bevételét, a 775.000,- Ft-ot?

5.

100 millió forintot kifizettek Szilágyi Andrásnak a Báthory-üveggyűjteményért, és nem merik kiállítani?

Milyen szerzői jogokat biztosítottak Szilágyi Andrásnak, amikor nem ő az alkotó? Melyik testületi határozat tartalmazza, hogy 100 millió forint felett még plusz jogokat is biztosítanak? Mire költötték el azt a 6 millió forintot, amit a tavalyi évben a kiállítás előkészítésére biztosítottak a költségvetésben? Hány év kell még önöknek ahhoz, hogy bemutassák a megvásárolt kiállítási anyagot? Mondjon egy időpontot, amikor megnyitják a kiállítást! Ha nem tud, akkor legalább egy évszámot!

 

Dávid Zoltán "válasza"

1. A TOP 5.1.2-15 kódszámú, Helyi foglalkoztatási együttműködések elnevezésű pályázat azt célozza meg, hogy a munkaerőpiacról kikerült, inaktív embereket minél nagyobb számban a munka világába visszavezessük. Igen magas összegre, 300 millió forintra kívánunk pályázni. Már a pályázat előkészítése is speciális szakembereket igényel. A Humanitas Socilais Kft. egy ennek megfelelő profilú cég.

Szeretném emlékeztetni, hogy Elekes Lajos alpolgármester úr kifejezetten kérte, hogy a szocialista képviselők által javasolt szakértők is vegyenek részt a munkában, azonban ezidáig ilyen szakértő nem jelentkezett. Amennyiben

nem csak a hangulatkeltéssel foglalkoznának,

hanem az érdemi munkában is hajlandóak lennének részt venni, talán az ismertségi viszonyokkal is tisztában lennének, és talán kérdése is okafogyottá válna.

2. A Garzonbérlők Házával kapcsolatban csak ismételni tudom mindazt, amit előző testületi ülésen hasonló témakörben feltett kérdésére egyszer már megválaszoltam:

Ez év elején két olyan bérlő költözött be a garzonbérlők házába, akik nem képesek betartani a közösségi együttélés minimális alapszabályait.

Az üzemeltető Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója e két renitens személy lakásbérleti szerződését rendkívüli felmondással korábban már felmondta, jelenleg az ügy bírósági szakaszban van, melynek végén kényszer kilakoltatással tudjuk a lakásokat ismételten birtokba venni.

A szükséges karbantartási munkálatok elvégzésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a lakások minden esetben tisztasági festést követően, beköltözhető állapotban kerülnek átadásra a kijelölt bérlők részére. Ettől függetlenül az ingatlan nyílászáróinak jelenlegi állapota és az épület külső szigetelése teljes körű felújításra szorul, amely beruházás megvalósítása érdekében a tulajdonos nevében eljáró Orosházi Városi Kórház már benyújtotta pályázatát. Nyertes pályázat esetén megoldódik az ingatlanok teljes körű nyílászáróinak komplett cseréje, valamint az épület új külső szigetelést fog kapni.

Ettől függetlenül jelenlegi körülmények között is biztosított az ingatlanban a lakhatás feltételei.

Ezt támasztja alá a katasztrófavédelem központi BM. OKF. hatósági főigazgató helyettesének, valamint a Békés megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója által jóváhagyott 38400/2822-1/2016 általános számú 2016. év 09. havi hatósági ellenőrzési tervében meghatározott középmagas és magas lakóépületek tűzvédelmi ellenőrzése alkalmával, 2016. október 05. napján lefolytatott ellenőrzés tapasztalatai.

3. Városvezető társaimmal mindig kiemelt figyelmet fordítottunk a testvérvárosi kapcsolatok ápolására. A Szenttamáson nemrég megválasztott új polgármesterrel is törekszünk a kiváló kapcsolatok fenntartására, amely különösen fontos a helyi magyar lakosság szempontjából is, amely sajnos ma már csak 20 %-os nagyságrendet képvisel a szenttamási lakosságban. Természetes volt számomra, hogy a polgármester úr meghívásának ezalkalommal is eleget teszek.

Már most felhívom a figyelmét, hogy még idén szándékomban áll Tusnádfürdőt is felkeresni, illetve ismételt látogatást tervezek Szenttamásra is.

Tájékoztatom arról is, hogy mivel a kérdéses meghívásnak a szolgálati gépjármű használatával tettem eleget, azzal nem okoztam semmilyen többletköltséget az önkormányzatnak, nem okoztam balesetet, és

az útitársamra visszatérve, az a párom volt.

4. A X. Hagyományok-Ízek versenyének tárgykörével kapcsolatban a korábbi interpellációjára adott válaszomat a képviselő-testület elfogadta. A rendezvénnyel kapcsolatban az Orosházi Gazdakör által benyújtott szakmai beszámolót elolvashatta, amelyből szintén minden kérdésére a választ megkaphatta. Ugyanis az a támogatási szerződésben meghatározott időpontig benyújtásra került, és azt a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága is elfogadta.

Ön párttársával folyamatosan a helyi civil szervezetek szószólójának tűnnek fel, ehhez képest most egy nagy hagyományokkal rendelkező civil szervezetet próbálnak rossz fényben feltüntetni.

Tisztelettel felhívom a figyelmét arra, hogy az Orosházi Gazdakör által immár 10. alkalommal megrendezett Hagyományok-Ízek Versenye ugyanúgy Orosháza város gasztronómiai, kulturális és civil életének szerves része, mint az Önben nosztalgikus élményeket ébresztő Új kenyér Ünnepéből átlényegült Európai Kenyérünnep.

Arra már gondolni sem merek, hogy mit szólna egy augusztus 20-i Szent István naphoz, vagy egy augusztus 15-i Nagy Boldogasszony napi rendezvényhez.

5. A Báthory Júlia Üveggyűjtemény kapcsán az alkotó örököseként Szilágyi András rendelkezik a szerzői jogokkal. Szeretnénk

az interpelláló hiányos jogi ismereteit

pótolni és emiatt közöljük, hogy a szerzői jogok nem csak az alkotót illetik meg, azok az alkotó halálát követően még 70 évig gyakorolhatóak. Szilágyi úr az őt megillető szerzői jogokról nem mondott le. Az Üveggyűjteménynek a Városi Képtárban történő kiállításához járult hozzá. Itt jelenleg a megfelelő helyszín kialakítása van folyamatban.

Az Üveggyűjtemény megvásárlása 100%-ban finanszírozott pályázatból került sor. Ekkor a képviselő-testület úgy döntött, hogy a kiállítótér kialakítását az önkormányzat saját erőből valósítja meg. Azon dolgozunk, hogy ez minél hamarabb megvalósulhasson.

Egyébiránt nagyon sajnáljuk, hogy Orosházán nem található egyetlen olyan műalkotás vagy gyűjtemény, amely az Ön és frakciótársa tetszését elnyerte volna. Vélhetően a hiba nem a műalkotásokban van.

 

Fetser János nem fogadta el a "választ"

A Fidesz-frakció tagjaihoz is címzem a mondandómat, akik mindig elfogadják a polgármesteri „választ”. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy

lopják a város vagyonát, és ön ennek aláénekel.

Tragédia Orosháza számára ez a polgármester, aki annyira ügyetlen és tudatlan, hogy egyetlen kérdést sem tud megválaszolni,

csak amit leírnak neki, hablatyot, azt felolvassa. És nem arra válaszol, amit kérdeztünk, hanem össze-vissza beszél. Felháborító! Nem fogadom el a „választ”. Egyébként pedig

ha ön a családjával üdülni megy, akkor üljön be a saját kocsijába és ne hivatkozzon arra, hogy meghívták,

mert a várost hívták meg, nem magát! Minden ilyen esetben a város kap meghívót és a testület eldöntheti, hogy adott esetben milyen delegációt küld ki, ennek természetesen a polgármester is tagja lehet.

Ne a közösséggel fizettesse ki a nyaralása árát, hanem fizesse ki saját maga!

(A képviselő-testület fideszes többsége Dávid Zoltán "válaszát" elfogadta.)

 

 

Ne maradjon le semmiről!