Korrupciógyanú 3.

Az önkormányzati képviselő – az önkormányzat hatáskörébe tartozó ügyekben – a törvény szerint kérdést (ennek írásbeli formája az előre benyújtott interpelláció) intézhet a városvezetéshez, amelyre a kérdezett vagy azonnal vagy a megadott záros határidőn belül

köteles

válaszolni. Erre hivatkoznak Dávidék, hogy nem kell semmilyen korrupcióellenes vizsgálóbizottság, hiszen a képviselőnek alapjoga a vizsgálódás. Szerintem pedig az ilyen ügyek, mint amit most közzéteszek, mutatják legjobban, hogy mennyire kellene külön, több párti bizottságnak vizsgálni ezeket az ügyeket. A városvezetés ugyanis nem tartja be a törvényt, és nem válaszol! A Simonka-közeli cégtől "közbeszereztetett" kisvonat és a 23 milliós "esélyteremtő" uniós pályázat ügyében korábban interpelláltam. A feltett kérdések nagy részére nem válaszolt. Most beadtam másodjára, ezúttal sem válaszolt érdemben, a kisvonat ügyét például egyáltalán nem is érintette!

Hát ennyi "jogunk" van nekünk, ellenzéki képviselőknek! A szemünk előtt lopják szét a várost, az országot!

De hogy én nem fogom hagyni, az is biztos!

És akkor most jöjjön a benyújtott interpelláció.

Miért nem válaszolt a feltett kérdésekre? Titkolni valójuk van?

A képviselő-testület augusztus 29-i ülésén több korrupciógyanús ügyben is kérdéseket tettem fel önnek, és sajnos ezek nagy részére nem válaszolt. Önnek nemcsak munkaköri, hanem törvény általi kötelessége is ezekre a kérdésekre választ adni, így azokat megismétlem, kérem, adjon ezekre választ:

A „Valójában ezért kellett a kisvonat? Simonka-érdek itt is?” című interpellációban feltett ezen kérdésekre nem válaszolt:

„Miért éppen ezeket a cégeket hívta meg ajánlattételre? Biztos-e abban, hogy a leghasznosabban, a legtakarékosabban költött el 16 és fél millió forintot az orosházi adófizetők pénzéből? Nem tartja-e furcsának, hogy a közbeszerzés végén ismét az a cég nyert, amelyikben sajtóhírek szerint korábban tulajdonosként szerepelt Simonka Györgyné és Simonka testvérének a lánya is? Nem tartja-e furcsának, hogy az a cég, amelyik ennyire köthető Simonkához, amelyiknek a tevékenységi körében a villanyszereléstől a fodrászaton át a fényképészetig minden szerepel, amelyik a megbukott „Pilot-programhoz” hol gépjárműveket szállít be 22 és fél millió forintért, hol sertéstartáshoz eszközöket közel 4 millióért, most „éppen” használt kisvonatot ad el nekünk? Pont az a cég nyert, amelyik hol a Paprikakert Tésznek, hol a Magyar Termés Tésznek szállított, ahol megint csak úgy röpködtek a tíz- és százmilliók, ön ezt nem tartja furcsának? Abban is biztos, hogy ez a kisvonat hosszú ideje a Szerviz-Bodzás Kft. raktárában állt, és csak a véletlen hozta úgy, hogy éppen ilyen közel hozzájuk írtak ki egy „közbeszerzést”, amelyiken elindulhattak és nyerhettek? Ekkora véletlenek lennének?”

Az „Esélyt teremtettek maguknak 22 millió forint elköltésére?” című interpellációban feltett ezen kérdésekre nem válaszolt:

(A közbeszerzési eljárás során meghívott három cégről.)

Tudta-e, hogy nyilvánvaló kapcsolat van közöttük? Nem találta-e furcsának, hogy a háromból kettő gyakorlatilag saját magát zárta ki, mivel nem teljesítette a hiánypótlást? Miért hozták ki győztesnek az egyedül pályán maradt céget, amelyik a sajtóhíradások szerint hasonló gyanús pályázatoknál is felbukkant?”

(A projekt egyik szakértőjéről és a nem létező beszámolóról.)

„Ezen kívül több mint 3 millió forintért „szakértőket” is foglalkoztattak, köztük több mint 1 millióért egy kiskunlacházi férfit, akiről ‒ hiába kérdeztük ‒ semmit sem lehet tudni. Nincs az anyagban róla egy önéletrajz vagy referencia, semmi, kérdés, mi alapján, mire választották ki? Kiskunlacházáról ide az orosházi járásba?! A vele kötött megbízási szerződés tételesen tartalmazta azt, hogy az adott időszakban végzett tevékenységéről beszámolót kell készítenie, ilyet nem tudtak felmutatni.

(Az Irimiás Kft.-ről.)

„Több mint 300 ezer forintért az Irimiás Kft. vállalta, hogy a város hivatalos honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztatókat megjelentet, azokat folyamatosan frissíti. Kérdések: ki és milyen jogon adott hozzáférést egy külsős cégnek az oroshaza.hu oldalhoz? A Polgármesteri Hivatal informatikusáról van-e szó, akinek munkaidőben egyébként dolga lenne ennek a feladatnak az elvégzése a fizetéséért? És igaz-e, hogy a városi honlap szerkesztésére a Hivatal és az Orosházi Média Kft. között szerződés volt (és talán van) érvényben, tehát ugyanezt a feladatot a Média Kft.-nek is el kellene végeznie, amelyet éppen Irimiás László ügyvezet? Ugyanazért a feladatért tehát háromszor is fizettek?

(A projekt eredménytelenségéről.)

„Kiknek hirdették ezt a programot és milyen módon, hogy szinte teljesen visszhangtalan maradt? Vagy talán éppen ez volt a cél? Halkan, csendben elkölteni 22 millió forintot, hiszen erre teremtettek saját maguknak esélyt?”

Dávid Zoltán "válasza"

Jelen interpellációjában ismét az MSZP szokásos balhépolitizálásával nézünk szembe.  Pont maguk beszélnek korrupciógyanús ügyletekről, akik pártja az évek során tele volt korrupciós ügyekkel, elég csak a “Hagyó, Simon, Zuschlag neveket említeni, vagy akiknek a neve évekig, folyamatosan közszájon forgott Orosházán egyes ügyekben, például a Tesco telek ügyében. [Amikor így kezdik a Dávidnak írt választ, akkor már tudható, hogy az nem lesz válasz. – F. S.]

Bármennyire is próbálják interpellációjukban az ellenkező látszatot kelteni, megállapítható, hogy a közbeszerzési eljárások szabályos módon, a törvényi előírásoknak megfelelően zajlottak le. [Persze-persze… – F. S.]

A közbeszerzési eljárások során olyan cégek kerültek meghívásra, akik szakmai munkájáról, referenciáiról előzetesen tájékozódtunk. [Az biztos! – F. S.]

Az ÁROP pályázat kapcsán azt már a korábbi válaszomban is leírtam, hogy az, hogy az ajánlattevők közül hiánypótlásra felszólított szervezetek hiánypótlási kötelezettségüket nem teljesítették, nem vonja maga után a kiírás eredménytelenségét. [Úgy módosították a közbeszerzési törvényt, hogy szinte a lopásukat legalizálják! – F. S.]

Szintén a korábbi válaszomban már jeleztem, hogy a kiírás monitoring mutatói között elvárásként szerepelt külső segítő szakértők bevonása az esélyteremtő programterv kialakítása, illetve a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtása kapcsán. A kiválasztott szakértők szakmai munkájáról, referenciáiról szintén előzetesen tájékozódtunk, a pályázati útmutató elvárást a személyek kiválasztása kapcsán nem fogalmazott meg. Beszámolójuk együttesen, a szakmai vezető aláírásával került elkészítésre. [De meg nem mutatták! Amikor kértük, azt mondták, hogy nincs! – F. S.]

A pályázat elszámolása során becsatolásra került a szakértő megbízási szerződése, a tételes munkaidő nyilvántartása az elvégzett feladatok részletezésével, valamint a fent említett beszámoló, amely így együttesen a pályázat kiírója által is elfogadásra került. Mindezen dokumentumokat az Ön által kért és 2016. március 1-jén létrejött iratbetekintés alkalmával tételesen áttekintette. [Nem igaz! Hazugság! Nem volt beszámoló! Vagy “azóta keletkezett”?? Egyre gyanúsabb ez az ügy! – F. S.]

Az Irimiás Kft-vel kötött szerződés feladatként nem csak a városi honlapon a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítését és folyamatos frissítését a projekt fizikai zárásáig határozza meg, hanem a beruházás helyszínén „C” típusú tábla elkészítését és elhelyezését, kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítését és TÉRKÉPTÉR feltöltését a projekthez kapcsolódó tartalommal. [Nem ezt kérdeztem, a kérdésre kellene válaszolni, vagy arra nem tud? – F. S.]

A pályázat semmiképp sem tekinthető eredménytelennek. [23 milliós “esélyteremtés” saját maguknak tényleg nem az. Legalább őszinte. – F. S.]

A települési tájékoztató rendezvényeken a helyi esélyegyenlőségi referensek által invitált célcsoportok ismerhették meg a programterv eredményeit. A részvétel önkéntes volt, a településen élő emberek a téma iránti érdektelensége miatt a pályázat végrehajtója nem vonható felelősségre.

Az Orosházi Járás Esélyteremtő Programterve elkészítésében az előző válaszomban felsorolt szervezetek vettek részt, amelyek képviselik szinte az összes, a járásban esélyegyenlőségi kérdésben érintett csoportot, így általuk a projekt során született összes információ és lehetőség minden érintetthez eljut. Ezen kívül a Programterv nyilvános, a város hivatalos honlapján bárki számára hozzáférhető.

A Járási Esélyteremtő Programterv 5 évre került elfogadásra, annak időarányos megvalósulását figyelemmel kell kísérni. Ezen cél megvalósulása érdekében a kerekasztal előre láthatólag 2016. novemberében összeül.

Ezen ülés során kerülnek ünnepélyesen kiosztásra azon elismerések, akik a „Mit jelent számodra az esélyegyenlőség?” elnevezésű pályázaton indultak és alkottak. A pályázat a járás valamennyi településén a tanév elején került meghirdetésre az általános iskola felső tagozatos, és középiskolás tanulók részére. A pályázattal elérni kívánt eredmény: az esélyteremtő programtervben megfogalmazott kiemelt cél a felnövekvő generáció érzékenyítése e fontos témában.

Az előzőekben említett kerekasztalon kerül bemutatásra azon internetes felület, melyen elhelyezésre kerül számos információ (akadály mentes felület), amelyekkel segíteni kívánja az arra rászorultakat a kerekasztal.

Tisztelettel meghívom a kerekasztal soron következő ülésére, hogy személyesen győződhessen meg a program előrehaladásának állapotáról.

Mindezek alapján kérem Önöket, hogy ne rágalmazzanak meg senkit sem alaptalanul és mocskoljanak be olyan dolgokkal, amik nem igazak, megalapozatlanok. Hagyják, hogy tegyük a dolgunkat, mert a Fidesz képviselő csoportja városunk fejlődésén dolgozik. [Ennél a pontnál felnéztem a plafonra, hogy nem akar-e leszakadni. – F. S.]

Nem fogadtam el Dávid Zoltán "válaszát"

Egy percben indokolhattam, hogy miért. (Nem, mintha ezt indokolni kellett volna, annyira nyilvánvaló. A sárgával kiemelt részről egyáltalán nem beszélt. Másodjára sem!)

 

 

Ne maradjon le semmiről!