Esélyt teremtettek maguknak 22 millió forint elköltésére?

Az alábbi interpelláció a képviselő-testület augusztus 29-i ülésén hangzott el Dávid Zoltánnak és a fideszes testületi többségnek címezve.

Az országos híradásokban immár minden napra esik valamilyen hír arról, hogy milyen módszerekkel csalják el, lopják el fideszes érdekkörök az uniós pénzek nagy részét. Korábban úgy írta le egy fideszes önkormányzati képviselő a lényegét ezeknek a lopásoknak, hogy a csókos pályázatíró („tanácsadó”) cégek házalnak az ötleteikkel az önkormányzatoknál, mivel a kiírásokat eleve szétosztják nekik, ki mennyit nyerhet. Sőt, az alapos gyanú szerint már magukat a pályázatokat is úgy írják ki, hogy előre megvannak a nyertesek.

Nézzünk egy konkrét orosházi példát:

Az Államreform Operatív Programban tavaly Orosháza Város Önkormányzata is végrehajtott egy projektet, amelynek az volt a célja, hogy területi (járási) szinten összefogás jöjjön létre az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Esélyegyenlőség, fontos téma, fontos az Európai Uniónak is, adott is rá – hazai forrással kiegészítve – 22 millió forintot. Mivel 100%-os volt a támogatottsági intenzitás, az önkormányzatnak nem került egy fillérjébe sem. Előzetesen az önkormányzatok a saját esélyegyenlőségi tervüket elkészítették (az orosházi is, ami olyan lett, amilyen), ez a program tehát a már meglévő anyagokból egy új minőség létrehozását jelentette. Volna.

Megnézve a projekt költségvetését, látszik, hogy a legnagyobb tétel a rendezvényszervezés volt. Erre ment el a pénz nagy része, majdnem 13 millió forint. A járáshoz tartozó önkormányzatok épületeiben, jellemzően polgármesteri hivatalaiban, így az orosháziban is, 2015 júliusában beszélgetéseken „együttműködéseket alakítottak ki”, „kerekasztal-beszélgetéseket” tartottak, szeptemberben „roadshow”-kat, hogy aztán az elért „eredményeket” októberben minden járási településen „tájékoztatással, ismeretterjesztéssel” fejezzék be, az egészet pedig egy Orosházán tartott „zárórendezvénnyel” koronázzák meg. Mivel a városi honlapra feltöltött fotók alapján megállapítható, hogy a „rendezvények” önkormányzati épületekben történtek, jellemzően 5-10 ember előtt (akik nagyobb részt önkormányzati dolgozók vagy kivezényelt közmunkások voltak), a meghívásuk is elég egyszerűen történhetett. Kérdés: mi került ebben 13 milió forintba Ugyanígy kérdés, hogy erre a feladatra, amit sok, az ügyért egyébként az életét, a munkáját, sokszor társadalmi munkában is, mindenféle fizetség nélkül feláldozó orosházi és térségi szakember ingyen is elvégzett volna,

miért egy budapesti céget, egy bizonyos Humán Aspektus Kft.-t kellett megbízni?

Ezt a céget „közbeszerzésen” választották ki, kihasználva azt a Fidesz által megalkotott lehetőséget, hogy elég néhány társaságot zárt körben meghívniuk. Miért éppen ezektől a cégektől (két budapestitől és egy pécsitől) kértek ajánlatot? Tudta-e, hogy nyilvánvaló kapcsolat van közöttük? (Egymás székhelyére költöztek.) Nem találta-e furcsának, hogy a háromból kettő gyakorlatilag saját magát zárta ki, mivel nem teljesítette a hiánypótlást? Miért hozták ki győztesnek az egyedül pályán maradt céget, amelyik a sajtóhíradások szerint hasonló gyanús pályázatoknál is felbukkant?

És most néhány szó a projekt úgynevezett „eredményeiről”:

Elkészült egy járási „esélyteremtő programterv”, ami 90%-ban egy sablon szöveg: a hasonló járási projektek szövegeivel összehasonlítva kimutatható, hogy szó szerinti egyezést mutat (ilyen „projektek” az országban nagyon sok helyen voltak; komlói, hegyháti stb.), a fennmaradó rész pedig a települések beküldött anyagaiból bemásolt részeket jelenti, ez sem önálló munka.

Mottók. Az egyezés a véletlen műve?
Mottók. Az egyezés a véletlen műve?

 

„Felülvizsgálták” az orosházi Polgármesteri Hivatal mellékletekkel együtt 12 oldalas „Esélyegyenlőségi tervét”, ami azért vicc, mert az egy pár hónappal korábban készített anyag változatlan utánközlése, és az előzőt meg egy másik uniós pályázatba számolták bele. (Ezeket nem találtam meg a város honlapján, nem tudom belinkelni, de kinyomtatva megkaptam.)

Elkészült egy „Jogszabályok listája, közérthető magyarázata” című 12 oldalas „összefoglaló”, ami nem több, mint az interneten bárhol, ennél sokkal jobb, részletesebb formában, és főleg: ingyenesen elérhető jogszabályi részletek összedobált halmaza.

A rendezvényszervezésért és ezekért az előbb említett „dokumentumokért”

a budapesti Humán Aspektus Kft. közel 15 millió forintot kapott! Kérdés: mire?

Ezen kívül több mint 3 millió forintért „szakértőket” is foglalkoztattak, köztük

több mint 1 millióért egy kiskunlacházi férfit,

akiről – hiába kérdeztük – semmit sem lehet tudni. Nincs az anyagban róla egy önéletrajz vagy referencia, semmi, kérdés, mi alapján, mire választották ki? Kiskunlacházáról ide az orosházi járásba?! A vele kötött megbízási szerződés tételesen tartalmazta azt, hogy az adott időszakban végzett tevékenységéről beszámolót kell készítenie, ilyet nem tudtak felmutatni. A szerződésébe miért írták bele, hogy „mindennemű adatot, tényt vagy egyéb információt titokként kezel és megőriz”? Vajon milyen „titokról” lehet szó egy uniós, esélyegyenlőségi pályázat esetében, ahol minden forint 100%-ban közpénz?

Több mint 1 millió forintot költöttek eszközbeszerzésre, ami 6 db számítógép (tablet) vásárlását jelentette. A projekt végeztével mi történt ezekkel az alig használt, értékes eszközökkel? Esetleg szociális területen mozgó civil szervezetek kapták meg?

Több mint 300 ezer forintért az Irimiás Kft. vállalta, hogy a város hivatalos honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztatókat megjelentet, azokat folyamatosan frissíti. Kérdések: ki és milyen jogon adott hozzáférést egy külsős cégnek az oroshaza.hu oldalhoz? A Polgármesteri Hivatal informatikusáról van-e szó, akinek munkaidőben egyébként dolga lenne ennek a feladatnak az elvégzése – a fizetéséért? És igaz-e, hogy a városi honlap szerkesztésére a Hivatal és az Orosházi Média Kft. között szerződés volt (és talán van) érvényben, tehát ugyanezt a feladatot a Média Kft.-nek is el kellene végeznie, amelyet éppen Irimiás László ügyvezet? Ugyanazért a feladatért tehát háromszor is fizettek?

Kiknek hirdették ezt a programot és milyen módon, hogy szinte teljesen visszhangtalan maradt? Vagy talán éppen ez volt a cél? Halkan, csendben elkölteni 22 millió forintot, hiszen erre teremtettek saját maguknak esélyt?

Dávid Zoltán "válasza"

Az Államreform Operatív Program keretében 2014. évben meghirdetett ÁROP-1.A.3-2014 pályázati konstrukció célja olyan modell jellegű együttműködési programok megvalósítása volt, melyek feladata elősegíteni az egy járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti együttműködések kialakítását és megerősítését a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó – a járásszékhely település, jelen esetben Orosháza által ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával.

A projekt keretében az együttműködések kialakítása és lefolytatása, valamint az ezek eredményeként elkészült Orosházi Járás Esélyteremtő Programterve elkészítése és társadalmiasítása összesen

28 rendezvény megvalósításával, összesen 585 személyes részvétellel történhetett meg.

[Akkor ez azt jelenti, hogy a 13 millió forintot elosztva a 28 rendezvénnyel és az 585 résztvevővel, az jön ki, hogy egy rendezvényre közel fél millió forintot, egy emberre pedig több mint 22 ezer forintot költöttek!!!  Most érvényes csak igazán a kérdésem: MIRE???!!! – F. S.]

A pályázat költségvetése a rendezvényszervezés kapcsán az alábbi tételeket tartalmazta:

–        előadói díj

–        catering (ellátás a résztvevők számára)

–        tájékoztató anyagok

–        dokumentációs kötelezettség

–        technikai berendezések

–        felmerülő eszközök

–        zárórendezvény meghívott előadóinak díja

Az Esélyteremtő Programterv elkészítésében, így az ehhez kapcsolódó rendezvényeken aktívan részt vett Békéssámson Község Önkormányzata, Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala, Békés Megyei Vakok és Gyengénlátók Orosházi Körzeti Csoportja, Csanádapáca Község Önkormányzata, Gádoros Nagyközség Önkormányzata, Jótékonysági Nőegylet Egyesület, Kardoskút Község Önkormányzata, Merian Foods Kft., Mozgáskorlátozottak Orosháza és Vidéke Egyesület, Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata, Orosháza Város Önkormányzata, Orosháza Város Önkormányzata Egységes Szociális Központ, Orosháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Orosháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata, Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata, Pusztaföldvár Község Önkormányzata, Római Katolikus Egyház Orosházi Esperesi Kerület, Szegedi SZEFO Zrt., Tótkomlós Város Önkormányzata.

A Programterv végső elfogadása kapcsán 2016. augusztus 8-án tartott rendezvényre Képviselő Úr is meghívást kapott, amely alkalommal megismerhette volna a projekt során zajló szakmai munkát, de Ön nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel. [Korrupciógyanús ügyben? Még szép, hogy nem! – F. S.]

A települési tájékoztató rendezvényeken a helyi esélyegyenlőségi referensek által invitált célcsoportok ismerhették meg a programterv eredményeit. A részvétel önkéntes volt, a településen élő emberek a téma iránti érdektelensége miatt a pályázat végrehajtója nem vonható felelősségre. Nem kifogásolható a közmunkások jelenléte, mivel számukra rendkívül meghatározó az ilyen témában történő ismeretek bővítése, lehetőségeik megismerése. Az önkormányzati dolgozók számára is igen értékes, hasznos információkat nyújtott a rendezvényeken hallottak, mivel így az ügyfelek számára helyes útbaigazításokkal tudnak szolgálni.

A közbeszerzési eljárás során olyan cégek kerültek meghívásra, akik szakmai munkájáról, referenciáiról előzetesen tájékozódtunk, a közbeszerzési eljárás szabályos módon zajlott le. Az, hogy ajánlattevők közül hiánypótlásra felszólított szervezetek hiánypótlási kötelezettségüket nem teljesítették, nem vonja maga után a kiírás eredménytelenségét.

Az elkészült esélyteremtő programterv egy olyan „sémára” épül, mely a jól felépítettséget, ugyanakkor a lényegre törést kívánja tükrözni. Rendelkezik bevezető résszel, továbbá valóban bemutatja az egyes településeket, azok esélyegyenlőségi programjait, mivel járási programról van szó, így azok bemutatása nélkülözhetetlen. Fontos látni, milyen esélyegyenlőségi célok megvalósításáért küzd egy-egy település. Biztosan elkerülte a Tisztelt Képviselő Úr figyelmét, de a program rendelkezik saját kutatómunkával, továbbá jövőbe irányuló célok elérését rögzítő intézkedési tervel. Kérem tisztelettel, ezen célok elérése érdekében fejtse ki aktív munkáját.

A pályázati felhívás meghatározta, hogy minden ÁROP pályázati felhívásra benyújtott pályázat esetében kötelező vállalni, hogy a projektgazda legkésőbb a projekt fizikai befejezésekor érvényes Esélyegyenlőségi tervvel rendelkezzen, amennyiben eleve rendelkezik vele, köteles azt felülvizsgálni és új érdemi tartalommal kibővíteni.

Szintén a felhívásban meghatározott kötelező feladat volt a „Jogszabályok listája, közérthető magyarázata”. Az összefoglaló elkészítésének a célja az volt, hogy egy igen leegyszerűsített, kivonatos formában elérhetővé tegye a legfontosabb tudnivalókat, információkat azon személyek részére, akik élethelyzetüknél fogva erre rászorulnak. Lehetséges, hogy az interneten található más, ilyen témában íródott összefoglaló, de nem ugyanolyat akartak készíteni a programterv megalkotói, hanem más megközelítésű segítségnyújtásban gondolkodtak. Fontos célkitűzés volt, hogy lehetőségekhez mérten, a rendelkezésre álló felületen minél több, ugyanakkor egyszerű megfogalmazású információhoz juthasson a témában érdeklődő.

Az utóbbi két feladat szintén a közbeszerzési eljárásban meghatározott feladatok között szerepelt és ennek megfelelően ellátásra is került.

A fenti információkat és adatokat alapul véve sem a rendezvényszervezésre, sem összességében a szakmai megvalósításra fordított összeg nem minősíthető túlzónak.

A kiírás monitoring mutatói között elvárásként szerepelt külső segítő szakértők bevonása az esélyteremtő programterv kialakítása, illetve a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtása kapcsán. A kiválasztott szakértők szakmai munkájáról, referenciáiról szintén előzetesen tájékozódtunk, a pályázati útmutató elvárást a személyek kiválasztása kapcsán nem fogalmazott meg. Beszámolójuk együttesen, a szakmai vezető aláírásával került elkészítésre. [Az iratbetekintéskor nem tudtak semmilyen beszámolót felmutatni. Ezek szerint van, csak titkolják? – F. S.] Az esélyegyenlőség kapcsán felmerülhetnek olyan kényes, az esélyegyenlőségben érintett személyekre vonatkozó adatok, amelyek segítik a szakértői munkát és a programterv elkészítést, de személyes jellegüknél fogva azok

harmadik személynek át nem adhatók.

A projekt keretében beszerzett informatikai eszközök Orosháza Város Önkormányzata tulajdonát képezik, azok a pályázat lezárását követően az Önkormányzat dolgozói számára szükség esetén egyéb feladatok elvégzéséhez is igénybe vehetők. [Azaz a fideszes szűkebb városvezetés – polgármester, alpolgármesterek, jegyző – szétosztották egymás közt? – F. S.]

Az Orosházi Járás Esélyteremtő Programterve elkészítésében a korábban felsorolt szervezetek vettek részt, amelyek képviselik szinte az összes, a járásban esélyegyenlőségi kérdésben érintett csoportot, így általuk a projekt során született összes információ és lehetőség minden érintetthez eljut. Ezen kívül a Programterv nyilvános, a város hivatalos honlapján bárki számára hozzáférhető.

Nem fogadtam el a "választ"

Egy percben indokolhattam, hogy miért. Itt meghallgatható.

 

A képviselő-testület fideszes többsége ezt a "választ" elfogadta. Nekik jó így, ahogy van.