Szakmai vagy személyes szempontok?

Az orosházi képviselő-testület augusztus 1-jén rendkívüli(nek nevezett normális) ülést tartott, a legtöbb napirendről itt adtam tájékoztatást.

Egyetlen napirend volt, ami a „rendkívüliséget” indokolta, egy TOP-os pályázat, aminek a beadási határideje aznap volt, amikor a testület összeült. Nem lehet azt mondani, hogy elkapkodták volna.

Mielőtt a konkrét pályázatra rátérnék, idézni szeretném Fetser János frakcióvezetőnek a legutóbbi testületi ülésen elmondott napirend előtti felszólalásának egyik részletét. Az alábbiakat Dávid Zoltánnak címezte:

„Ön és fideszes társai csak a személyes és pártérdekeiket tartják szem előtt, és nem Orosháza állampolgárait szolgálják, ahogy azt esküjük szerint kellene. Hogyan lehetséges, hogy azok, akik évek óta várnak arra, hogy a Vásárhelyi úton a szennyvíz ne öntse el őket, azt látják, hogy az ön háza előtt vezetik a szennyvíz-hálózatot? És nem a legrosszabb utcákat aszfaltozzák, hanem azzal pályáznak, amiben ön érdekelt!

Azt, hogy ott vezettek nemrég szennyvíz-hálózatot és építettek utat, ahol Dávid Zoltánnak érdekeltsége van, az érintett nem cáfolta, a legutóbbi testületi ülésen egyáltalán erre nem is reagált. Gondolom, azért, mert a tényekkel nehéz vitatkozni.

És akkor az augusztus 1-jei ülésre visszatérve. A TOP-on belül lehet pályázni a város egy meghatározott területének fejlesztésére, ráadásul két, egymással összefüggő pályázat keretében először „soft” elemekre (leegyszerűsítve: programokra, humán jellegű akciókra) és ehhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra (magyarul: építésre, felújításra).

A pályázati konstrukció első felét még a tavasszal megtárgyaltuk, és ott a városvezetés meg is mondta, hogy a város melyik részét kívánja ezzel a pályázati lehetőséggel élve fejleszteni. Akkor sajnálattal kellett megállapítanom, hogy az idegen érdekek megint felülírták a józan észt: sikerült ugyanis „konzorciumi partnerként” éppen a Simonka Györgyhöz ezer szállal köthető pusztaottlakai Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Alapítványt bevonni a projektbe. Pedig többször utaltam rá, hogy az alapítvány „működésére” számtalan árny vetül, konkrétan egy HVG-cikk is foglalkozott vele nem is oly régen. Amíg pedig a vádakat nem tisztázzák, nem lehet ezt az alapítványt semmivel sem megbízni, főleg azzal nem, hogy Pusztaottlakáról oktassák az orosháziakat, hogy hogyan kell munkát keresni meg az egészséget védeni. Ezért a pályázat beadását ebben a formában nem is támogattam, mint ahogy az MSZP-frakció egésze sem, jelzem, ezzel egyedül maradtunk, másoknak nem voltak ilyen aggályai.

Akkor a rövid időkeretem elment a pusztaottlakai partnerrel való foglalkozásra, nem jutott időm arra rákérdeni, hogy miért éppen ezt a területet jelölték ki fejlesztésre. Most a hozzászólásomban csak ezzel foglalkoztam. Elmondtam, hogy a város rendelkezik egy integrált településfejlesztési stratégiával, aminek sok elemével nem értünk egyet, szerintünk nem is megfelelő, de most ez van hatályban, ezzel kell nekünk is dolgozni. Ebben határozták meg azt is, hogy melyek azok a területek, amelyek szerintük integrált szociális városrehabilitációra szorulnak. Öt körzetet vettek ide be, kérem, most senki ne kérdezze tőlem, hogy miért ezt az ötöt, csak. Ez az öt „szegregált terület”:

szeg_1

szeg_2_3

szeg_4_5

Ebből látszik, hogy két terület a Szondi-Kutasi utcák és környékük, kettő található Szentetornyán, a Kiss Ernő utca és környéke, illetve egy, ami teljesen lefedi Kiscsákót. Ez utóbbi – köztudomásúan – a városhoz közigazgatásilag tartozó, de azzal nem határos terület, ami önmagában a hátrányos helyzetnek egy igen magas és speciális foka.

Amikor a tavasszal az első „soft” pályázatot beadták, akkor az öt terület közül a 2.-at és a 3.-at jelölték ki. Ha megnézzük a táblázatokat, abból is látszik (de ettől függetlenül tudjuk is), hogy ezeket a területeket az különbözteti meg a többitől, hogy itt magas a roma lakosság aránya.

Ha pedig az első pályázatot erre a két területre adták be, akkor most, a másodikat csak erre lehet beadni, az első pályázathoz kapcsolódóan.

A fejlesztés jórészt a Dankó utcában található önkormányzati lakóépületek felújítását jelentené sikeres pályázat esetén (itt 11 lakás van), illetve ugyanebben az utcában és a Kutasiban utat építenének, ivóvizet és szennyvizet vezetnének, parkosítanának, és térfigyelő rendszert építenének ki.

Ami idáig rendben is van. Én csak azt a kérdést tettem fel most, hogy az öt terület közül mi alapján döntötték el, hogy éppen ezt a területet akarják fejleszteni és nem a szentetornyait vagy a kiscsákóit. Itt azt a választ kaptam, hogy azért ezt a területet választották, mert itt vannak önkormányzati lakások, és ezeket akarták felújítani. Ami egyrészt elfogadható, másrészt viszont indoknak kevés, hiszen annyiszor szorgalmaztam már, hogy az önkormányzati lakásokat saját erőből is már réges-régen, folyamatosan fel kellene újítani (több mint egy milliárd forintos iparűzési adóbevételt évente vajon hova tesz a városvezetés, mert látszatja nincs!), valamint ez a pályázat sem csak a lakásfelújításról szól, nem is beszélve az előzőről, ami minden ott lakót érint, nem csak a 11 lakásban élőt. Arról nem is beszélve, hogy önkormányzati lakás ott van, ahol a város akarja, hogy legyen.

És ez volt az a pillanat, amikor Németh Béla szót kért, és igyekezett megvédeni a döntést. Azzal kezdte, hogy nem azért ezt a területet választották ki, mert ő éppen ott lakik, vagy mert ez az ő körzete, hanem, mert már régóta fejleszteni kellene ezt a területet. Majd leszólva a többi terület lakóit, a szentetornyaiakat és a kiscsákóikat, azt mondta, hogy a „szórvány” (!) területeken egyébként is kevesebben élnek, kevesebb embert érintene a pályázat.

Szerintem pedig sem a szentetornyaiak, sem a kiscsákóiak nem „szórványak”, ők ugyanolyan orosháziak, mint bármelyikünk, és szeretném, hogy amikor ilyen döntések születnek, akkor tényleg csak szakmai szempontok játsszanak szerepet, és nem olyanok, hogy ki hol lakik.

Ettől függetlenül a pályázat beadását, ami 233 millió forintos fejlesztést jelent (a tavasszal beadott hozzá még 70 millió, tehát összesen 303 millió 100%-os támogatással) megszavaztam.