El akarják költöztetni a központi orvosi ügyeletet a Kórház-Szakrendelőből az orosháziak akarata ellenére is!

A június 24-i testületi ülésen visszatértem a március 25-én tárgyalt témára, mert úgy gondolom, hogy fontos és sokakat érint. Korábbi írásomban részletesen foglalkoztam az akkor történtekkel, a lényeg a következő:

Jelenleg a központi orvosi ügyelet a Kórház-Szakrendelőben működik, a Könd utca felől megközelíthető, megszokott formában, hosszú évek óta. Itt:

Könd utca

Innen el akarják költöztetni a Hajnal utcán működő ingatlanba, annak felújításával, bővítésével, ide:

Hajnal utca

 

Június 24-én a következő interpellációval fordultam Dávid Zoltánhoz, bízva abban, hogy a korábbi rossz döntésüket felülvizsgálják. Dávid Zoltán a válaszában arra hivatkozott, hogy megkereste Fejes Róbertnét, aki itt Orosházán a beosztottja, de akit a pusztaottlakai szél a kistérségi társulás elnöki székébe is beröpített. Dávid gyakorlatilag felolvasta azt, amit Fejesné (vagy neki is valaki) leírhatott. Így mennek a dolgok Orosházán, ennyire számít az orosháziak érdeke.

A Fidesz immár második alkalommal indít támadást a központi orvosi ügyelet ellen. Először akkor tette ezt, amikor több mint tíz évvel ezelőtt az akkori szocialista városvezetés a bölcs térségi polgármesterek egyetértésével és együttműködésével a létrehozásáról döntött. (Érdemes elolvasni a Fidesz pártlapjában megjelent akkori buta, alaptalan és lázító cikkeket a központi orvosi ügyelet mint rendszer ellen.) Most pedig azzal támadják meg a központi orvosi ügyelet ellátásának biztonságát, hogy el akarják költöztetni a jelenlegi jól bevált és megfelelő helyéről, a Kórház-Szakrendelőből a város távoli pontjára, a Hajnal utcára.

A képviselő-testület március 25-i ülésén váratlanul, minden előkészítés nélkül, minden előzetes felmérés, hatástanulmány nélkül a fideszes városvezetés azt akarta lenyomni az orosháziak torkán, hogy a Hajnal utcai Családsegítő kicsiny épülete megfelelő lesz a központi orvosi ügyeletnek. Azt akarták, hogy a testület járuljon hozzá az épület bővítéséhez, vagy ha nem teszi, akkor „legfeljebb” majd ráépítenek. Nem válaszoltak arra a kérdésre, hogy megkérdezték-e erről az orosháziakat (nyilvánvalóan nem), arra sem válaszoltak, hogy milyen szakmai szempontok indokolják ezt a lépést (nyilvánvalóan semmi), illetve hogy vizsgálták-e azt, hogy milyen lenne a parkolási helyzet a szűk Hajnal utcán (kaotikus).

Az elmúlt hetekben nagyon sok orosházival beszélgettem erről a tervezett lépésükről. Egyetlen olyan városi polgárral sem találkoztam, aki támogatná ezt a tervüket. A Facebook oldalamról idézek néhány véleményt ezzel kapcsolatban:

„Sajnos több alkalommal élveztem az ügyelet "vendégszeretetét" Ezekből egy alkalommal a sürgősségin, kétszer a kardiológiai őrzőben kötöttem ki! Ezt az áthelyezést olyanok erőltetik, akiknek még nem volt hasonló "élményben" részük! Egy egy súlyos esetben hogyan jut a páciens azonnali szakorvosi ellátáshoz, főleg amikor az élet perceken múlik!”

„Az a lényeg a fidesznek minél több ember menjen a túlvilágra , annak már nem kell nyugdíjat fizetni ! Nem az a lényeg a beteg minél elöbb ellegyen látva orvosilag ! Jól teljesít Magyarország ez a lényeg ! Hajrá fidesz !!!!!”

„Nem értem a logikát, hogy miért volna ott jobb az ügyelet! Valószínű bennem van a hiba!”

„Ha jól értem, akkor ez arról szól, hogy a pályázattal valaki, valakik jól járnak, az emberekre meg tesznek jó magasról.”

„Amikor októberben 210-es vérnyomással elmentem az ügyeletre, átküldtek a sürgősségire. Kinyitottak egy ajtót és átsétáltam a kórházon, két perc szédelgés után ott voltam. Mire a Hajnal utcáról odaér az ember a sürgősségire, megüti a guta. De ettől a felelőtlen gondolkodástól is! :-(„

A kérdésem tehát: El akarják költöztetni a központi orvosi ügyeletet a Kórház-Szakrendelőből az orosháziak akarata ellenére is?

 

Dávid Zoltán válasza

Orosháza Városa és az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása is maximálisan elkötelezett a Térség fejlesztése, fejlődése iránt. Ennek egyik eleme az egészségügy folyamatos fejlesztése.

Orosháza Városa az elmúlt évek során számos esetben nyilvánította ki az egészségügy iránti elkötelezettségét. Nem sorolom fel tételesen minden egyes intézkedésünket, ezek Ön előtt, mint Képviselő, és mint orosházi polgár előtt ismertek kell legyenek. Külön kiemelném mégis a központi orvosi ügyelet működésének visszavételét és azóta is sikeres működtetését, a Kórházzal való többszintű együttműködést (bár a Kórház működtetője már évek óta nem az Önkormányzat), valamint az Országos Mentőszolgálat helyi Mentőállomásának támogatását, az alapellátás fejlesztését stb.

Az interpellációban írtakkal kapcsolatban az Orosházi Kistérség Többcélú Társulását is megkerestem, ahonnan az alábbi tájékoztatást kaptam:

A képviselő-testület március 25-i ülésén a TOP pályázat beadásának okait röviden ismertette Fejes Róbertné alpolgármester asszony, aki egyben a 11 települést ellátó központi orvosi ügyeletet működtető Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának elnöke is. Ezen okokat ismételten ismertették, tekintettel arra, hogy az Ön által megfogalmazott helyenként hiányos, helyenként pedig valótlan állítások alkalmasak az orosházi polgárok megtévesztésére, a bennük való aggodalomkeltésre.

Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása TOP pályázata nem egyszerűen egy pályázat, hanem egy komplex egészségügyi fejlesztési terv egyik eleme. Lényege pontosan az, hogy a betegek állapotuknak megfelelően azonnal a megfelelő progresszivitási szinten kerüljenek ellátásra, azaz a súlyos állapotú betegek azonnal a mentés-sürgősség tengelyre kerüljenek, ahonnan azonban a hatékony és biztonságos működéshez mindenképpen szükséges az alapellátást igénylő esetek leválasztása. Pályázatuk pontosan ezt célozza meg, azonban ennek elengedhetetlen része a Kórházzal való még szorosabb együttműködés. Azaz nemhogy arról nincs szó, hogy a sürgős ellátást igénylő betegeket egy a definitív ellátóhelytől távolabbi pontra vinnék, hanem pontosan az Ügyelet és a Kórház közötti még szorosabb együttműködés megvalósítása a pályázat célja!

Mindezek jegyében a TOP pályázatok megjelenését követően az Orosházi Kórház vezetőségével a Kistérség egyeztetett, melynek során a Kórház is jelezte szándékát egy hasonló pályázat beadásával kapcsolatban. Mivel az egész kórház területe egy helyrajzi számon van, és egy helyrajzi számon csak egyetlen pályázat beadására volt lehetőség, vagy a kórház, vagy a Kistérség részéről, ezért mindkét Szolgáltató ugyanazon ingatlanra pályázatot nem tudott volna sikeresen benyújtani. Természetes volt, hogy a Kórház ezt a pályázati lehetőséget nem akarta elveszíteni, de ugyanígy természetes, hogy a Kistérség is élni kíván a TOP pályázat nyújtotta szakmai és anyagi segítséggel egyaránt. Egy ilyen pályázati lehetőség elmulasztása a polgárokkal szembeni súlyos felelőtlenség lett volna!

Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának jelenleg 11 tagtelepülése van, a központi orvosi ügyelet 2 telephellyel látja el a több mint 59.000 fő lakost. Az ügyelet magas színvonalú – minimum feltételeket messze felülmúló – üzemeltetése igen komoly anyagi hozzájárulást igényel minden település részéről, ezért fontos a gazdaságos, szigorú működtetés megvalósítása. A pályázat nyertessége esetén a Társulás mentesül a jelenlegi bérleti díj megfizetésétől, mivel a saját tulajdonú, városközpontban lévő, Hajnal utcai, bővített, felújított épületébe költöztetné az orvosi ügyeletet. Ezen épület nem az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata közel 300 m2-es – Ön szerint kicsiny – épülete, hanem a mellette lévő, külön helyrajzi számon szereplő építmény. A megmaradó bérleti díjból a Társulás olyan eszközöket tud vásárolni az orvosi ügyelet részére, mely tovább segítené a betegek magasabb színvonalú ellátását, a továbbküldés lehetőségének csökkentését. Maga a TOP pályázatuk is komoly orvostechnikai eszközfejlesztési elemeket is magában foglal.

Egy ilyen pályázati anyag elkészítésének rendkívül szigorú szakmai és formai elemei vannak. Az ezeket szabályozó jogszabályok Ön előtt is ismertek kell legyenek. Egy ilyen pályázatban elő sem fordulhat olyan, mint az Ön szavait idézve „legfeljebb majd ráépítenek”, illetve nem pusztán építészeti szempontból kellett kész terveket benyújtaniuk, hanem minden elemre, így egyebek mellett a parkolási lehetőségekre tekintettel is komoly szakmai anyagokkal alátámasztott pályázatot adtak be. Mindezek nélkül esély sem lenne sikeres pályázati anyag összeállítására. Csak az újabb pontatlan információk elkerülésére szeretnék tájékoztatni Önt, hogy pályázati anyagukat beadták, elbírálása folyamatban van. Sikeressége természetesen előre nem garantálható, de maguk részéről maximálisan mindent megtettek azért, hogy egy kimagasló szakmai színvonalú anyagot adjanak be a későbbi sikeresség reményében.

Mindezek tükrében megdöbbentő számukra, hogy miért próbál Ön pontatlan és valótlan információk alapján akadályokat gördíteni egy olyan pályázat útjába, melynek elkészítésében számos kollégájuk igen nagy erőfeszítéseket fektetett, és amely pályázat segítségével jelentős forrásokat tudnának a Térség egészségügyi ellátórendszerének fejlesztésébe bevonni, tovább emelve ezzel a lakosság ellátási színvonalát és biztonságát. Egy sajnálatos módon rossz, de akár katasztrófálisnak is mondható egészségügyi mutatókkal rendelkező Térségben közös és kiemelt cél kellene legyen az egészségügyi ellátás minden lehetséges eszközzel történő fejlesztése. Egészséges társadalom nélkül nincs egészséges ember, és egészséges ember nélkül nincs egészséges társadalom. És akkor még az egészségügy és a gazdaság közötti komplex kapcsolatról nem is beszéltünk.

A feladat óriási, az út nehéz, a munka kemény, de a cél nemes: egészséges ember, egészséges társadalom. És ehhez a munkához mindenki segítségét várják, aki a Térség egészségügyi ellátó rendszerének fejlesztését célzó törekvéseikkel azonosulni tud.