Diktátor

A 2010 és 2014 közötti önkormányzati ciklusban, ha jól emlékszem, egy alkalommal vonultunk ki, amikor a Dancsó József vezette fideszes többség az istennek sem akart letenni arról a szándékáról, hogy Orosházán ingatlanonként 18 és 24 ezer forintos új adót vezessen be. (Szerencsére végül egy helyi népszavazási kezdeményezés beadásával sikerült őket megállítanunk.) 2014 után a mai ülésen történt hasonló kivonulás, itt beszámolok arról részletesen, hogy miért.

Az ellenzéki képviselő, főleg egy ilyen városvezetés idején, nem sokat tehet. Igyekszik szakmai alapon hozzászólni, jobbító javaslatokat tenni (ma is tettem párat, majd később beszámolok ezekről is), és várja, hogy a testületi többség ezekhez szintén elsősorban szakmai és ne politikai alapon viszonyuljon. Ami jó a városnak, az itt élőknek, azt támogassa, ami meg nem jó, azt ne. Normális helyen a városvezetés-ellenzék viszony ennyiben is marad, kivéve Orosháza.

Itt ugyanis – más narancsos vezetésű városokkal ellentétben – a várost irányító többség olyan szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ) fogadott el, amely szinte minden demokratikus jogosítványától megfosztotta az ellenzéket. (Bezzeg, amíg ők voltak az asztal ezen oldalán, addig minden joguk megvolt, amivel éltek is, de hát ez akkor volt…) Hosszasan lehetne a példákat sorolni, de talán a részletek nem is számítanak, elég annyi, hogy a mai ülésen már második alkalommal került kényszerűségből a fideszes SZMSZ napirendre, mivel a Fidesz-kormány megyei hivatala egy orosházi polgár és az én beadványomra (egymástól függetlenül fordultunk a hivatalhoz), erre kötelezte őket. Mindkét eset azzal van összefüggésben, hogy még azt is meggátolták, hogy egyáltalán kérdezhessek a testületi ülésen. (Az első esetről itt lehet olvasni.)

A kormányhivatalhoz írt beadványom.

Tisztelt Kormányhivatal!

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 29-i ülésén sajnos ismételten nem engedte az ülést vezető polgármester, hogy kérdést tegyek fel. Ezúttal is hivatkozni szeretnék a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 32. § 1. bekezdés b) pontjára, amely kimondja, hogy az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen – vagy legkésőbb harminc napon belül írásban – érdemi választ kell adni.

A képviselő-testület SZMSZ-e a „kérdés” feltevését úgy szabályozza, hogy arra időkeretet rendel, összesen 6 percet. A január 29-i képviselő-testület ülésén én a „kérdések” megnyílásakor (tehát az időkereten belül) gombnyomással jeleztem, hogy kérdezni kívánok. A polgármester több képviselőnek szót is adott, amikor viszont rám került volna a sor, sajnálattal bejelentette, hogy letelt a kérdésekre rendelkezésre álló időkeret. Hiába reklamáltam, hogy élni szeretnék a törvény adta jogommal, ezt a polgármester megakadályozta, és nem adott szót.

Álláspontom szerint a képviselő-testület SZMSZ-e nem korlátozhatja a képviselőt abban, hogy a törvény adta jogával éljen, pedig jelenleg ez a helyzet.

Kérem a T. Kormányhivatalt, hogy az esetet kivizsgálni és a szükséges intézkedéseket meghozni szíveskedjen.

Orosháza, 2016. február 3.

Füvesi Sándor

önkormányzati képviselő

 

A mai testületi ülésen az 5 perces időkeretben elmondott felszólalásom.

Ismét a saját szervezeti és működési szabályzatunk módosítása van előttünk. Az, hogy ennyiszer kellett módosítani az SZMSZ-t, lakmuszpapírként mutat rá a testületi munka anomáliáira. Azokra, amiket egyébként mi számtalanszor szóvá tettünk, módosító indítványokkal éltünk, amiket mindig lesöpörtek. Most kénytelenek ismét módosítani az SZMSZ-t, mert a Fidesz-kormány hivatala arra kényszeríti önöket.

Mi is történt?

2010-ig alapjában véve nem volt probléma a szervezeti és működési szabályokkal, volt más probléma elég az akkori városvezetéssel, de az SZMSZ rendben volt, folytatólagosan őrizte a rendszerváltás óta ciklusokon átívelve, bal- és jobboldalról is betartott demokratikus szabályokat: az aktuális városvezetés jogát és hatalmát az irányításra, az ellenzék törvény adta jogát az ellenőrzésre és a véleménynyilvánításra. Majd jött 2010 ősze és Dancsó József, és minden megváltozott. Órát szereltetett föl és a felszólalásokat időkeretbe szorította az, aki korábbi ellenzéki képviselőként éppen az egyik legtöbbet felszólaló testületi tag volt. Elvették szinte az összes ellenzéki jogosítványt. Hiába kértük többször, nemhogy nem adták azokat vissza, hanem 2014 őszén az új fideszes polgármester vezette testületi többség még tovább szorította azokat.

Az egyik legröhejesebb passzus az volt, amelyik megtiltotta a rendkívüli ülésen a képviselők számára, hogy kérdezzék a városvezetést. Hiába érveltem több alkalommal is, hogy ez az önkormányzati törvényben biztosított alapjog, nem tágítottak. Első alkalommal akkor koppintott az orrukra a Fidesz-kormány hivatala, és módosítaniuk kellett. Meghagyták viszont azt a részt, hogy bár kérdezni lehet, de összesen mindössze 6 percben. A január 29-i testületi ülésen nekem viszont kérdezni sem lehetett Dávid Zoltántól, mivel állítása szerint letelt a 6 perc. Hiába hivatkoztam akkor is arra, hogy ez az önkormányzati törvényben biztosított alapjogom, ami az önök idióta, diktatórikus SZMSZ-én felül áll, nem érdekelte. Ismét a Fidesz-kormány megyei hivatalához fordultam, az ismét nekem adott igazat, és ismét módosítaniuk kell az SZMSZ-t. Mitől fél ennyire, Dávid úr? Mitől félnek ennyire? Attól, hogy kérdezünk valamit? Attól rezzennek össze?

Azon, hogy a fideszes városvezetés olyan, amilyen, nem lepődöm meg. Van viszont valami, ami annál sokkal jobban aggaszt, hogy éppen mikor melyik törvényt szegi meg Dávid Zoltán, erről szeretnék még beszélni.

Idézek a Fidesz-kormány megyei hivatalának a város jegyzőjéhez intézett leveléből: „…kérem jegyző asszonyt, hogy szükség esetén hívja fel a polgármester figyelmét az Mötv. 32. §-ában foglaltak betartására az ülésvezetés során”. A Fidesz-kormány megyei hivatala „szakmai segítségnyújtás keretében” hívta fel a jegyző figyelmét arra, hogy a törvényesség őreként neki kell figyelmeztetnie a polgármestert mint ülésvezetőt, ha megsérti a törvényt.

Tavaly, amikor első alkalommal tette helyre a fideszes városvezetést a kormányhivatal, a következőt mondtam:

Az, hogy a fideszes többség élén a polgármesterrel a törvénysértés mezejére lépett, nem lepett meg. Láthatóan minden eszköz fontos a számukra, hogy az ellenzéket, a más véleményt, az ellenőrzés és kérdezés jogát minden eszközzel kiszorítsák. De azt nagyon aggasztónak tartom, hogy ebben az ügyben, és sajnos nem először, a Polgármesteri Hivatal jogászi tekintélye is súlyosan torzult. Pedig nagy szükség lenne arra, hogy a politika mellett a szakma, főleg a jogászi szakma megőrizze a függetlenségét és az integritását. Mert a törvény az törvény. Hogy várjuk el az egyszerű állampolgártól a törvények betartását, ha a polgármester sem tartja be?

 

A kormányhivatal szakmai állásfoglalása.

Letöltés (PDF, 6.5MB)


 

A kormányhivatal szakmai állásfoglalása miatt született előterjesztés.

Letöltés (PDF, 812KB)


 

Végjáték

Amikor a felszólalásomat befejeztem, Dávid Zoltán gyorsan kimondta a varázsszót: „lezárom a vitát”. Az van ugyanis az SZMSZ-ben, hogy a polgármester bármikor lezárhatja a vitát, ha úgy gondolja. (Ehhez az kell, hogy kimondja a varázsszót: „lezártam”.) Gyorsan pedig azért mondta ki, hogy nehogy véletlenül valamelyik ellenzéki képviselő nyomja a gombot és szót kérjen, amit a varázsszó kimondása után már nem lehet. Pedig Fetser János képviselőtársam szót kért, de Dávid Zoltán azzal ellenkezett, hogy márpedig ő már kimondta, hogy lezárta, tehát nem adott szót. (Már itt annyit kellett volna mondania Dávidnak, hogy jó, tessék, beszéljen. De nem, az demokratikus hozzáállás lett volna.) Elvitatkoztak még egy darabig, aztán mentünk tovább a következő napirendi pontokra.

Hárommal utána jött az alapítványok támogatása című napirend, ahol Fejes Róbertnéra reagált Fetser János. Én megnyomtam a gombot, időben, ahogy kell, hogy szót kérek (több alapítványnak szerettem volna több pénzt javasolni, mint ami az előterjesztésben szerepelt), amire Dávid Zoltán azt mondta, hogy már az előbb mondta, hogy majd lezárja a vitát. Mire én ügyrendben: olyan nincs. Mutattam, hogy ég a lámpám, az ülést vezető Dávid Zoltán nem zárta le a vitát, és ne vicceljen már. Mivel Dávid kötötte az ebet a karóhoz, hogy ő már pedig nem fog szót adni, a frakcióvezetőm bejelentette, hogy akkor mi meg tiltakozásul kivonulunk, mert ez már mégis csak tűrhetetlen.

Dávid Zoltán tette mindezt pár perccel azután, hogy azt a napirendet tárgyaltuk, amiben az volt benne, hogy a Fidesz-kormány megyei hivatala állásfoglalása szerint immár másodszor sértett törvényt velem szemben.

Elnézést mindezért nem kért. De immár nem is tartok rá igényt. És természetesen ezúttal is a kormányhivatalhoz fordulok.