Dávid Zoltán „némi aggodalma”

Szerdán ismét rendkívüli testületi ülést tartottunk, azt már korábban többször kifejtettem, hogy ezeknek a napirendjei között egyébként semmi „rendkívüli” dolog nincs.

Most is csupán az indokolta a gyors összejövetelt, hogy meg kellett szavazni az uniós pályázatok („TOP”) beadását. Ezt más, szerencsésebb, Pusztaottlakától távolabbi helyeken (Békéscsaba, Szarvas, Gyula) mindenhol kapkodás nélkül, rendes testületi ülésen elintézték, nálunk ez sem sikerült. És ha már összejöttünk, odacsaptak mellé néhány előterjesztést, ezek egyike volt az, hogy adjon a város a kórháznak 12 millió forint működési támogatást.

Kórház

Ha már a kórház napirenden volt, Fetser János frakcióvezető elmondta, hogy a tavalyi adósságkonszolidáció után ismét hatalmas az orosházi intézmény adóssága is, ami közel fél milliárd forint. Ez az adat még februári, akkor válaszolt az illetékes államtitkár az MSZP-s dr. Tóth Bertalan országgyűlési képviselő kérdésére. (És az nekünk nem öröm, hogy a békéscsabaié és főleg a gyulaié meg jóval több.)

Letöltés (PDF, 100KB)

Mindez utólag bennünket igazol, amikor tiltakoztunk az ellen, hogy elvegyék az önkormányzattól a kórházfenntartói jogot is (az iskolák, a tűzoltóság, sok más államigazgatási feladat mellett), mivel látható, hogy az eladósodás nem attól függ, hogy ki a fenntartó, hanem attól, hogy kevés az állami finanszírozás. Talán kisvasút, ibizai partik és más hasonló luxusköltések után a kormány feje végre az egészségügy sanyarú helyzete fele is fordulhatna. Mivel mi, szocialisták már korábban javasoltuk a kórház támogatását, ennél jóval nagyobb összeggel, most ezt a 12 milliós támogatást vita nélkül megszavaztam én is. Ettől függetlenül mondom újra és újra, hogy a nagy a baj, helyben is, országosan is. Addig jó, amíg az a néhány ember valami hihetetlen elhivatottságból még viszi a hátán a rendszert, mert különben az egész holnap összeomlana.

Aréna

Bár a múltkori testületi ülésen már szóbeli tájékoztatás elhangzott, és senki sem ellenezte természetesen, most ismét „elvi hozzájárulást” kellett adnunk kézilabda aréna építéséhez. A részletek mind benne vannak az előterjesztésben. Én a bizottsági ülésen csak annyit kérdeztem, hogy mire ez a sok „pávatánc”, miért a határozati javaslatban a sok „elvi” meg „elviekben”, amikor nincs az az őrült, aki Orosházán ne támogatná, hogy egy ilyen sportlétesítmény épüljön. A válasz az volt, hogy a konkrét helyszínekről még nincs döntés, ezért szükséges az önkormányzat állásfoglalása, hogy lehessen vele lobbizni.

Letöltés (PDF, 116KB)

Érdemes azt is figyelni, hogy bár sem az előterjesztés szövegében, sem annak mellékletében nem említi senki Simonka Györgyöt, azért a nyilvános testületi ülésen, a közvetítés alatt már az illetékes alpolgármester szépen kiemelve mondta, hogy az ő segítségével lobbiznak érte. – Aha, mondtam magam elé brummogva én…

Rombolás

2006-ban az akkori szocialista városvezetés egyik utolsó átadott beruházása volt az egykori laktanyaterület fejlesztése. Ez Dél-Keleti Kapu néven futott, komplex volt, több elemű, előre kidolgozott, szóval minden jellemezte, ami a mostani fideszes városvezetést nem. Ennek részeként Fetser János polgármestersége idején átadták a szállodát, a felújított környezetet, épületeket, és ezek mellett több sportolásra alkalmas helyszínt is, többek között egy kosárlabdázásra, focizásra alkalmas ún. rekortán borítású kispályát is. Most nem akarom a történetet elhúzni annak taglalásával, hogyan nem lett aztán ezekből a további fejlesztési lehetőségekből semmi, hogyan nem használta ki a fideszes városvezetés azt sem, ami megvolt, hogyan amortizálta le, hanem csak azt foglalom össze, hogy ezt a pályát is az utóbbi napokban szétverték. A pályát körülölelő gyönyörű fákat tőből kicsavarták, tönkre tettek egy alig tíz éves, jó állapotú pályát. Csak azért, mert oda a területet használó sportszervezet TAO-támogatás segítségével újat alakít ki. A területet a sportszervezet csak használja, a tulajdonos továbbra is az önkormányzat. A több hektárnyi volt laktanyaterületen éppen ide kellett? Ki engedélyezte? A polgármester tanácstalan volt, láthatóan nem is tudott erről az egészről, Bojtor István alpolgármester szerint ez „engedélyezett és helyénvaló”. A Városüzem vezérigazgatója, Benkő Ferenc szerint pedig „a természet visszavette” már korábban ezt a területet, vagyis nem kár érte…

További részletek a videóban, amit Gálik Pál készített a helyszínen, Fetser János kommentálja elhűlve a látottakat.

Minden út Rómába vezet. Na, de kinek a pénzéből?!

A múltkori testületi ülésen Fetser János frakcióvezető megkérdezte Fejes Róbertné alpolgármestert és dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyzőt, hogy ha Simonka György állítása szerint az emlékezetes római utat mindenki a saját pénzéből fizette, akkor mutassák be a számlát, ami igazolja, hogy a saját pénzükből fizették ki. Különben fölmerül a gyanú, hogy ez párt- vagy egyéb finanszírozással történt, ami árnyékot vet a jegyző szakmai függetlenségére. Mivel egyikük sem adott erről számot azóta sem, Fetser János újra megkérdezte. A jegyző most annyit válaszolt, hogy ez magánút volt, a magánprogramjairól pedig nem köteles számot adni. Azt hiszem, ebből mindenki érti, hogy mi volt és hogy volt.

A tavalyi év végén a 7 éves uniós pályázati ciklust (2007-2013) követő 2 évnyi pénzügyi elszámolás (2015. december 31.) ideje is lejárt. Ha valaki figyelte a híreket, láthatta, hogy a Fidesz mennyire hajtotta az uniós pályázatokat, ezeken belül főleg a „TÁMOP”-típusúakat, hogy menjen kifele a pénz. Olvashattuk a megyei ivóvízprogrammal kapcsolatos év végi kapkodásokat is. Szóval biztos csak puszta véletlen, hogy éppen a tavalyi év utolsó napján volt még valakinek elkölteni való pénze, ami nem várhatott már vízkeresztig sem…

Dávid Zoltán szűkszavúsága

Amikor a pedagógusok demonstrálnak, én mindig megkérdezem a polgármestert a testületi ülésen, hogy mi erről az álláspontja. Februárban nem válaszolt szóban, hanem csak utólag írásban, abban annyi volt, hogy „némi aggodalommal tekint” a tanárok tiltakozására. A múltkor, amikor a Táncsics gimnázium tanárai közül is kijöttek az épület elé demonstrálni, akkor annyit mondott a polgármester, hogy a véleménye nem változott. Most, amikor ismét szóba hoztam a témát, elmondtam, hogy egyébként szomorú, hogy a városvezetésből senki sem jött el támogatni a pedagógusok ügyét március 30-án (nem reagáltak erre a megjegyzésemre se semmit). Majd hozzá tettem, hogy most már csak van valami álláspontja a város első emberének, amikor úgy néz ki, sztrájk is lesz! Csak üzen már valamit a város több száz pedagógusának és több ezer szülőjének, diákjának, akiket az oktatás ügye közvetlenül érint! Dávid Zoltán annyit válaszolt, hogy korábban írásban már válaszolt nekem, és ezt nem kívánja kiegészíteni. Ennyi.

Letöltés (PDF, 98KB)

Posta

Megkérdeztem azt is, hogy tudnak-e arról, hogy áldatlan állapotok uralkodnak az orosházi postán, sokan panaszkodnak a megnövekedett várakozási időre, amit legutóbb én magam is tapasztaltam. Ez a kérdés nem az ott dolgozók ellen irányul, hiszen ők tartják a frontot, valami más oka lehet, munkaszervezési probléma, esetleg létszámleépítés volt, nem tudom, megkértem a polgármestert, hogy egyeztessen a helyi posta vezetőjével. Írásban tájékoztatást ígért, amint megkapom, itt közzéteszem.