Átraknák máshova a központi orvosi ügyeletet. Ön tudta?

Március 25-i ülésén tárgyalta egy úgynevezett "TOP" pályázat beadását az orosházi képviselő-testület. Ennek a megvitatása során derült ki, hogy a fideszes városvezetés át kívánja költöztetni a központi orvosi ügyeletet a jelenlegi helyéről.

Az előterjesztésben ez egészen pontosan így szerepelt:

Hajnal utca

Jelenleg a központi orvosi ügyelet a Kórház-Szakrendelőben működik, a Könd utca felől megközelíthető, megszokott formában, hosszú évek óta. Itt:

Könd utca

Innen el akarják költöztetni a Hajnal utcán működő ingatlanba, annak felújításával, bővítésével, ide:

Hajnal utca

Ebben az épületben hosszú ideje a Családsegítő Szolgálat működik. Most ehhez építenének hozzá, vagy ahogy Fejes Róbertné az ellenvetéseinken láthatóan felhúzva magát, durcásan kijelentette: "vagy akkor ráépítenek". Magyarázatképpen még annyit fűzök hozzá, hogy nálunk, valamiért, úgy alakult, hogy az orosházi kistérségi társulásnak nem Orosháza polgármestere az elnöke, hanem az ő mindentudó és láthatóan mindenható helyettese, Fejesné. A vele folytatott vitát – ha elnagyolva is – rögzítette a jegyzőkönyv, ennek részletét az alábbiakban közzéteszem.

Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtani kívánt TOP pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala

Fetser János képviselő: Kérte, hogy indokolják meg, miért szeretnék a Hajnal utcába költöztetni az ügyeletet. Van-e ott parkolási fejlesztési lehetőség? A háziorvosokat, orvosokat is megkérdezte, egymásnak ellentmondó információk vannak. Nem támogatja, hogy a kórház közeléből elköltözzön. Hiba volt az ingatlanok átadása az államnak. A kórházban tudomása szerint 2 emelet üres. Ahogy a tendencia kinéz, egyre kevesebb dolgozó és beteg lesz a kórházban. A kórház támogatását be kell építeni. A gyakorlat az, hogy a betegek nagy része átirányításra kerül vagy a szakrendelőbe vagy a kórház sürgősségi osztályára, erre két példa is volt az elmúlt héten. Van egy pályázati lehetőség, de kérte, hogy gondolják ezt át. Szakmailag nem tartja indokoltnak az átköltöztetést. Megvan a parkoló, minden, szükség esetén ott van a kórház. A Hajnal utca forgalmi szempontból nem ideális helyen van. Ott kevés a hely is. 

Bojtor István alpolgármester: A munkamegosztás miatt a második felére kíván reagálni, a többire Fejes Róbertné ad választ. A kórházban jelenleg üresen álló területek hasznosítására folyamatos tárgyalásban vannak, főigazgató úrnak tájékoztatási kötelezettsége van ebben az ügyben, ezt meg is teszi. Olyan elképzelések vannak, melyek véglegesek lesznek, a testület is tájékoztatást fog erről kapni.

Fejes Róbertné alpolgármester: Az orvosi ügyeletet a Kistérség Többcélú Társulása működteti. A testület nem arról dönt, hogy hova adják be a pályázatot, melyik ingatlant érintse, hanem arra vonatkozik, hogy kapnak-e földhasználati jogot. A Társulási tanács már döntött arról, hogy a Hajnal utcai ingatlanra pályáznak. A földhasználati jog a bővítés miatt szükséges, mert a családsegítő épülete az önkormányzat tulajdonában van. A költözésnek gazdasági indoka is van, illetve pályázati ütközés áll fent. Havonta 280.000 forint bérleti díjat fizetnek a kórháznak, azért, hogy ott tudjon működni az orvosi ügyelet. Ez éves szinten 3 millió forint megtakarítást jelentene. Tárgyaltak Duray úrral, és azt a tájékoztatást kapták, hogy erre ők is szeretnének pályázni. Egy helyrajzi számon szereplő ingatlanra két pályázat nem adható be. A betegek átküldése nem valós, mert nagyon kis %-a az, aki az SBO-ra vagy a kórházba van átküldve. Beutalót adhatnak, de az másnapra szól. A társulás döntése azért született, mert a Hajnal utcai ingatlan, ahol a családsegítő van, az a város tulajdonában van, viszont a gyermekjóléti épület a társulás tulajdonát képezi. Ezért döntött úgy a tanács, hogy ha bead egy pályázatot és ingatlant szeretne fejleszteni, akkor azt a saját tulajdonában lévő ingatlanra tenné, nem pedig az állami vagyonban lévőre, amire bérleti díjat kell fizetni. Ellentmondásos hírekről az orvosi ügyelettel kapcsolatban nincs tudomása. Kérte Fetser urat, hogy tájékoztassa az ilyen hírekről, mint társulási elnököt, mert szeretne róla tudni. Elmondta, hogy hozzá pozitív hírek érkeznek vissza. Kikérték a kollégák véleményét, azon orvosok véleményét, akik a szolgálatban részt vesznek, és senki nem mondta, hogy nem szeretné ezt a változást.

Fetser János képviselő: Semmilyen kérdést nem tesz fel és választ sem vár alpolgármester asszonytól, mert nem tartja kompetensnek orosházi ügyekben. A közel 30 ezres Orosháza ügyeletéről dönt a kistérség. A kistérséget ő hozta létre annak idején, hogy segítse az ügyeletet, segítsék a kis településeket, ahol nincs orvosi ellátás. Nem lehet alárendelni az Orosházi érdekeket bármilyen térségi elképzelésnek. Szakmai kérdésekbe nem szeretne belemenni, meg kell nézni az orvosi bejegyzéseket az interneten, vagy az emberek panaszait. Ez nem politikai kérdés, minden képviselőt kért, hogy gondolja át. Ez nem Orosháza érdeke. Név szerinti szavazást kért. Nem átgondolt, nem előkészített az anyag, az Orosháziak ennek kárát fogják látni.

Fejes Róbertné alpolgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy az orvosi ügyelet a társulásban részvevő önkormányzatok összes lakosát, 60 ezer embert lát el. 2 telephelyük van, egyik Orosházán, másik Tótkomlóson. Le van osztva, mely település hova tartozik. Kérhet név szerinti szavazást Fetser úr, de a pályázat beadásáról nem a testület dönt. A pályázat beadásától a társulási tanács döntést hozott, hogy a saját ingatlanát szeretné fejleszteni, és ott szeretné az orvosi ügyeletet ellátni. Ha a testület nem szavazza meg a földhasználati jogot, akkor az emeletet fogják beépíteni.

Füvesi Sándor képviselő: Azt hitte, ez csak egy pályázat beadásáról szól. Kiderült, hogy az orosházi orvosi ügyeletről nincs az orosházi képviselő-testületnek döntési joga, hogy ott legyen ahol van, közel a kórházhoz, közel a többi egészségügyi ellátáshoz vagy attól elszakítva egy másik helyen. A név szerinti szavazást ő is támogatja. Ha ezt megszavazzák, akkor a társulásban képviselő orosházi személy tekintse magára kötelező érvénynek. Hogy kerülhet egy ilyen horderejű döntés ilyen formában a testület elé? Más ügyben is volt már ilyen, döntési lehetőség nincs. Emlékszik olyanra, hogy Dancsó kampányolt és lázított ellene, Fetser János akkori polgármester kitartott mellette, és létrejött a kistérség. Kérte, hogy gondolják át. Az orosházi orvosi ügyeletről ne tudjon a képviselő-testület dönteni? Nem érti és felháborítónak tartja.

Füvesi Sándor első hozzászólása itt meghallgatható:


Fejes Róbertné alpolgármester: Az orosházi orvosi ügyelet az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában működik, nem csak Orosházát látja el, hanem 11 település lakosságát. Felhatalmazhatják, hogy ezt képviselje, hozzátette, hogy csak egy szavazattal rendelkezik. A pályázati ütközés miatt nem lehetne beadni pályázatot az orvosi ügyelet korszerűsítésére. Műszereket szeretnének venni, illetve autót, hogy minél jobb körülmények között tudjanak kijutni az orvosok a betegekhez. Veszítsenek el egy 60 milliós pályázatot és ne adják be?!

Füvesi Sándor képviselő: Az előterjesztés előkészítésének minőségében van megint kivetni való. Elhangzott, hogy gazdasági indok, 280.000 havonta. Ezzel nem tud mit kezdeni. Több, mint 1 milliárdos iparűzési adóbevétellel rendelkező városnál nem lehet gond, hogy havonta ennyibe kerül. Ha kell, a frakció ezt összedobja. Többet nem akar erről hallani, ez nem indok. Pályázati ütközés? Számtalan olyan eset van, ahol egyeztetni kell, más nem önkormányzati intézmények között, ez előzetes egyeztetés kérdése, nem érti hogy jött létre ilyen helyzet. Erről is kellett volna előzetes tájékoztatás. A társulás se úgy jött létre, Orosháza a székhelye, számaránynál fogva szerepe van, a nagy részét a város adja. Kérte a képviselőktől, hogy gondolják át. Nem tudja mi a határidő, lehet már holnap. Nem tudja ezt elfogadni, mert nincs döntési helyzetben a testület.

Füvesi Sándor második hozzászólása itt meghallgatható:


Mondanom sem kell, hogy a napirend végén a szavazásnál, a fideszes többség név szerint a javaslat mellé állt, vagyis hogy a központi orvosi ügyeletet elköltöztessék a jelenlegi helyéről a Hajnal utcára. Biztos vagyok benne, hogy az ügynek lesz folytatása.