Egy interpellációm utóélete – Gyulán!

Ritka alkalom (vagy csak nem volt eddig tudomásom róla), hogy a megye másik városának testületi ülésén is elhangozzék a nevem. Márpedig így történt ez januárban Gyulán, ahol az ottani testületi ülésen az ottani "egyszemélyes ellenzék", Bod Tamás, hozta szóba azt az interpellációt és a rá adott választ, amit én tettem fel még decemberben Dávid Zoltánnak. Az alábbiakban a gyulai jegyzőkönyvből kimásolom ezt a szakaszt, néhány részletet ki is emelek. Hadd látszódjon, hogyan beszélnek máshol a mi orosházi városvezetésünkről, milyennek látják őket. Bár ezt szerintem mindenki tudja, de az egyértelműség végett jelzem:

a gyulai polgármester is fideszes,

tehát egy pártban lévő két megyei polgármester beszél így egymásról. És Simonka György azt akarja beadni az orosháziaknak, hogy az orosházi szociaisták miatt nem fejlődik a város, mert mi akadályozzuk? Hogy is mondta Besenyő Pista bácsi? Nooormális???

Gyulai Polgármesteri Hivatal

Iktatószám: VI.24/2016.
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 12-én (kedden) 8.00 órai kezdettel a városháza ovális termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

(…)

1.         A KBC Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása                 

                      Előadó: dr. Görgényi Ernő polgármester

Dr. Görgényi Ernő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Cégbíróság a rövidített cégnevet kifogásolta, amelynek megfelelően nem lesz rövidített cégnév, valamint a TEÁOR tevékenységi körök, a távollévők közötti döntéshozatal rendje kapcsán írt elő változtatásokat a cégbíró. Ezt tartalmazza a módosító okirat, amelyet kéri, hogy fogadjanak el.

Kiss Tamásné: A Humán- és Társadalompolitikai Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal törvényesnek és tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

Galbács Mihály: A Gazdasági Erőforrások Bizottsága a határozati javaslatot 6 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Bod Tamás: Amikor a 2015. december 9. napján Kondoroson megalakult a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft., akkor Izsó Gábor, békési polgármester tett egy olyan kijelentést, hogy „Ez az első olyan szerveződés itt Békés megyében, amelyik önkéntesen jött létre”. Ezt követően polgármester úr – ennél talán még egyértelműbben – hozzátette: „Ezek az önkormányzatok, ezek a településvezetők nyomásgyakorlási kísérleteknek, diktátumoknak nem adnak hitelt, figyelmen kívül hagyják, és a szabad akaraton alapuló együttműködésben hisznek.” Mindezt egy orosházi interpellációból idézi, amelyet egy ottani képviselő intézett Dávid Zoltán FIDESZ-es polgármesterhez, majd a polgármester válaszolt is rá. Arról van szó, hogy a megyébe érkező brüsszeli településfejlesztési források elosztása, projektgenerálása miképpen történik és a Békés Megyei Önkormányzat próbált ennek az élére állni. Több települést sikerült a megyei önkormányzatnak maga mellé állítania, de Gyula és másik 7 település nem ebben a szerveződésben vesz részt. Gondolja, hogy erre utalt Izsó Gábor és polgármester úr is azon kondorosi alakuló ülésen. A Békés Megyei Önkormányzat és többek között Orosháza a Projektfelügyelet Kft.-t bízta meg a projektgenerálással a megyébe érkező TOP források intézésével. Dávid Zoltán orosházi polgármester az alábbiakat írja Füvesi Sándor orosházi képviselőnek az interpellációjára válaszként: „A napokban megjelent sajtóhírekből én is értesültem arról, hogy több békés megyei település közösen létrehozott egy nonprofit gazdasági társaságot, a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-t. A társaságról nem tudunk sokat, mivel ez a cégnyilvántartásban nem szerepel, előzménye nincs, így csak a közleményekből tudunk tájékozódni. Fontos kiemelni, hogy nem ismert a célja ennek a cégnek. A sajtóközleményekben csak arról szólnak, hogy az alapító önkormányzatok a projektjeiket így tudják projektmenedzselni. Azonban a projektmenedzsment feladatok ellátásához projekteknek, majd nyertes pályázatoknak kell születniük. Hogy ki fogja elvégezni ezeket a tevékenységeket, arról hallgatnak a kommünikék. Komoly kérdés az is, hogy az itt összeálló önkormányzatok – teljesen természetes módon – egymással is versengeni fognak a TOP-os források megszerzése érdekében. Ebben az esetben egy ilyen rendkívül sok érdeket képviselő szervezet ki mellé fog állni? A különböző érdekű önkormányzatok hogyan fogják érdekeiket érvényesíteni? Lesz-e elegendő erőforrása a szervezetnek? Ha nem, akkor mi alapján fogják az erőforrásokat priorizálni?A sajtóközleményekből tudjuk, hogy a cég vezetésére – az egyébként már számos egyéb (főiskolai oktatói, idegenforgalmi) feladatot ellátó – Dr. Glózik Klárát kérték fel. Az is jelzés értékű, hogy ügyvezető asszonynak az ünnepélyes aláírási ceremónián csak a konferanszié szerepe jutott, illetve, hogy a céget megbízási jogviszonyban vezeti. A sajtóközleményekből – az ügyvezetőn túl – megismerhettük a felügyelőbizottság tagjait: Dr. Görgényi Ernő – Gyula polgármestere, Dr. Mokán István – Sarkad polgármestere (akit büntetőügyben jogerősen elmarasztaltak) és Izsó Gábor – Békés polgármestere. Viszont nem tudhattunk meg arról semmit, hogy ténylegesen ki fogja elvégezni a projektgenerálással, projektelőkészítéssel, projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatokat. Nem lehet látni, hogy lenne olyan szakértői stáb a KBC Nonprofit Kft. mögött, amely alkalmas volna a projektek kezelésére. Persze még az is lehet, hogy lesz, de mikor? Néhány héten belül megjelennek a pályázatok. Az a szervezet, amely saját maga felépítését is most kezdi csak, az rendkívül le fog maradni a munkájában és nem tudja támogatni kellően a saját megbízóit.” Ez a válasz december közepén – tehát kb. 4 héttel ezelőtt – született. A kérdése az, hogy mi zajlik itt? Mennyire jogosak az orosházi polgármester kritikus megjegyzései? Milyen nyomásgyakorlási kísérletnek és diktátumoknak kell ellenállni?

Dr. Görgényi Ernő: Most megtudták, hogy Orosházán mit nem tudnak. Persze

ez rajtuk nem segít, hogy ők semmit nem tudnak.

A képviselő úr által ismertetett párbeszédre

a felkészületlenség jellemző,

amire leginkább az a mondat utal, hogy „Glózik Klára csak megbízásban vezeti a társaságot.” Igen, megbízási jogviszony alapján ügyvezető, mint ahogy egyébként Boros László Attila, a Gyulai Várfürdő Kft. vezetője, Daka Zsolt, a GYULAHÚS Kft. vezetője, Katona Katalin és Dombi Ildikó, a Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. vezetői és egyébként Gyulán minden ügyvezető megbízási jogviszony alapján ügyvezető. Ha valaki ebből azt a következtetést vonja le, hogy ez bizonytalanságot jelent, az mélységes felkészületlenségről tesz tanúbizonyságot. Mindazonáltal nem hinné, hogy az előrevezet, ha a képviselő-testületi ülésen más településekkel foglalkoznak egyesek. Úgy véli, hogy az, amit létrehoztak, minden tekintetben megfelel azoknak a közérdekeknek, amelyeket az egyes települések megfogalmaznak. A településvezetők és a képviselő-testületek, akik döntöttek a KBC Kft. létrehozásáról és kb. 30 település ezen felül, akik arról döntöttek, hogy együtt kívánnak működni ezzel az Nkft.-vel a választópolgárok által megválasztott felelős vezetők, akik birtokában vannak mindazoknak az ismereteknek, amelyek alapján el tudják dönteni, hogy kivel kívánnak együttműködni. Nagyon fontos kérdés, hogy

valóban szabadon tudjanak dönteni arról a településvezetők, a képviselő-testületek, hogy kivel működnek együtt.

A projektötletek megfogalmazása, generálása, majd ezt követően a projektek lebonyolítása során. A megelőző időszakban erre vonatkozólag egyetlenegy szervezet mutatkozott meg – a Békés Megyei Önkormányzat -, szükséges volt – mivel igény mutatkozott rá – egy másik szervezetet is létrehozni annak érdekében, hogy a települések is tudjanak választani. Minden településvezető el tudja dönteni, hogy kihez csatlakozik. Természetesen a KBC Nkft.-nek megvannak és meglesznek azok a forrásai, amiből a működést finanszírozni lehet. Először is a 8 alapító település 3 M Ft-ot meghaladó jegyzett tőkét bocsátott a társaság rendelkezésére, a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet világosan rögzíti, hogy a projektek összköltségének 2,5 %-a projektmenedzsment költség, tehát hosszú távon ebből működik majd a társaság. A társaságnak már most is vannak szakemberei, akik folyamatosan járják a településeket, tartják a kapcsolatot a polgármesterekkel és átnézik azokat a projektötleteket, amelyeket az elmúlt időszakban megfogalmaztak, pontosítják azokat, illetőleg elemzik az elmúlt hetekben megjelent új TOP-os kiírásokat, amelyekre valamennyi település készülni fog.

A felkészületlenségről árulkodik

továbbá az a megjegyzés az idézett párbeszédből, amely a települések egymással történő esetleges versengését próbálja ellentétbe állítani ezzel az együttműködéssel. Ez azért felkészületlenség, mert itt nem arról van szó, hogy a KBC Nkft. fogja eldönteni, hogy ki nyer és ki nem nyer, azt az irányítóhatóság dönti el. Az irányítóhatóság elnöke dönt a pályázatok sorsáról. Itt a lebonyolításról van szó, amikor már megnyerték a pályázatot, akkor ki fogja ezt lebonyolítani, hiszen az új szabályozás értelmében – nagyon helyesen – a magánszektor a közszféra számára ilyen szolgáltatásokat nem nyújthat, csak közszféra tulajdonában álló gazdálkodó szervezet végezhet projektmenedzseri szolgáltatást. Ide tartozik a pályázat megírása, a pályázat lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások, projektmenedzsment feladatok, nyilvánosság biztosítása stb. Mind közszféra tulajdonában álló gazdálkodó szervezetben kell működjön, illetőleg csak ezt lehet elszámolni költségként.
Meg lehet bízni bárkit, de azt nem lehet költségként elszámolni, hanem az a településnek a saját költségvetéséből kell finanszírozza. Itt arról van szó, hogy ki fogja a megvalósítással kapcsolatos ügyintézést elvégezni. Erre való a KBC Nkft., erre hozták létre valamennyi résztvevő megelégedésére és nagyon örül neki, hogy egy ilyen széles körű összefogást sikerült összehozni, amelyben

valóban szabad akaratából vesz részt mindenki.

Ez egyfajta egységbe is kovácsolja a megyéből azokat a településeket, akik ebben részt vesznek, érzik a sorsközösséget és azt, hogy valamit tehetnek egymásért. Ha valaki ezt támadja, annak a lelke rajta.

Bod Tamás: Visszatér arra, hogy polgármester úrnak volt egy olyan kijelentése, hogy „…településvezetők nyomásgyakorlási kísérleteknek, diktátumoknak nem adnak hitelt, figyelmen kívül hagyják…” stb.

Kivel szemben kell ezt kivívni? Miért kell ezt hangsúlyozni?

Miért érdemel ez külön figyelmet? Mi zajlik? Polgármester úr kijelentéséből indul ki. Ezek a tények, szeretné ezeket értelmezni, mint gyulai képviselő, benne van a KBC-ben. Szeretné tudni az összefüggésrendszerét ennek az egésznek.

Dr. Görgényi Ernő úgy gondolja, hogy a válaszából kiderült, a továbbiakban a saját mondatát nem kívánja kommentálni.

Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a jelen lévő 13 képviselő egyhangú igen szavazattal elfogad és az alábbi határozatot hozza:

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016.(I.12.) határozata

a KBC Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító tag a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.) társasági szerződését 2016. január 13-i hatállyal a határozat melléklete szerint módosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társasági szerződést módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására.

Felelős: dr. Görgényi Ernő polgármester,

dr. Csige Gábor jogi és humánpolitikai csoportvezető,

dr. Glózik Klára Erzsébet, a KBC Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Határidő: azonnal.