Békéscsaba + Gyula = Központi → Orosháza = Periféria?

Újsághír:  A Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház és a békéscsabai Dr. Réthy Pál Kórház egyesülésével április 1-jén létrejön a Békés Megyei Központi Kórház — jelentette be az integrációval kapcsolatos pénteki sajtótájékoztatón dr. Mészáros János egészségügyi ellátásért felelős helyettes államtitkár. Az új intézmény főigazgatójává dr. Becsei Lászlót nevezték ki. Az integrációval az ország negyedik legnagyobb kórháza születik meg.

Pedig hány alkalommal figyelmeztettünk az utóbbi időben, hogy a békéscsabai és gyulai kórházhoz képest az orosházi nem fejlődik olyan ütemben?! Hogy Orosházára annak a pénznek a töredéke jön, aminek kéne, amit megérdemelnénk?! Írtam a két – ezek szerint – kiemelt kórház hatalmas eszközfejlesztéséről, arról, hogy mégicsak elszomorító, hogy a központi műtötömb nálunk 5 évig (!) készült, és amikor átadták, szinte teljesen üres volt (nem tudom, azóta műtenek-e már benne?). Csak a vak nem látta, hogy az egyébként siralmas országos helyzet mellett bennünket még a megyén belüli perifériára szorulás veszélye is súlyt.

De a decemberi testületi ülésen Dávid Zoltán még azt is megtiltotta, hogy a kórházigazgató válaszoljon az általunk neki feltett kérdésekre.

Most akkor biztosan örülnek a helyi fideszes vezetők élén a mi Simonka Györgyünkkel (aki megyei Fidesz-elnök is, ne feledjük), látva, hogy a megyei háromból két kórház immár nyilvánosan, felvállalva is összefogott, és lett belőlük "központi" kórház. Az ezt bejelentő tájékoztatón Orosházáról minössze ennyi szó esett:

"A fúzió a megye harmadik intézményét, az orosházit nem érinti, annak a betegellátásban betöltött szerepe és területi ellátási kötelezettsége nem módosul."

Lefordítom magyarra:

a békéscsabai (független) polgármester örömmel nyilatkozta, hogy most már mindkét kórház megfelel az Európai Uniós követelményeknek, az integrált kórházban további fejlesztés várható és a nagysága előnyt jelenthet a fejlesztési forrásokért folytatott lobbiban;

a gyulai (fideszes) polgármester hasonló örömmel nyilatkozta, hogy az integrációval a betegellátás minősége és biztonsága is javulni fog;

az egészségügyi ellátásért felelős (természetesen fideszes) helyettes államtitkár kijelentette, hogy az összevonás gazdaságos működést, másfelől pedig magasabb szintű szakmai munkát tesz lehetővé.

Ha ott ez fejlesztést, minőségjavulást, magasabb szintű szakmai munkát jelent, akkor

Orosháza lemarad, kiszorul, mert kiszorítják!

Ha nem fejlődik hasonló ütemben (márpedig minden jel erre mutat), akkor lemarad, ha pedig lemarad, akkor annak visszavonhatatlan következményei lesznek. De ne legyen igazam.

Még egyszer, mit is mondott a helyettes államtitkár? Az Orosházi Kórház "betegellátásban betöltött szerepe és területi ellátási kötelezettsége nem módosul". Miután sorolták, hogy az új – kissé bizarr nevű – P+R Kórház (Pándy+Réthy) mennyiben fog fejlődni, a lobbiban erősebb helyet foglalni, minőségjavulni stb., akkor a mi kórházunkról annyi a mondanivaló, hogy "nem módosul". = Nem változik. = Nem is romlik. = Stagnál.

Másképpen, még mélyebbre ásva a sorok között: a betegellátásban betöltött szerepe és területi ellátási kötelezettsége nem módosul – még!

De majd fog!

Nekem senki, de tényleg senki ne mondja, hogy nem szóltam előre és időben.