Akkor mégis csak pusztaottlakai biznisz és susmus?

A képviselő-testület 2016. február 12-i ülésére a polgármesternek benyújtott interpellációm.

Tisztelt Polgármester Úr!

2015. március végén határozott úgy a képviselő-testületünk fideszes többsége, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Simonka György képviselő agyszüleményéhez, az úgynevezett Pilot-programhoz. Már az első pillanattól látszódott, hogy itt egy szempont van:

az adófizetők pénzéből erre kapott egy milliárd forint támogatást egyéni érdekek mentén felhasználni.

Nem véletlen, hogy a növénytermesztésben az integrátori feladatokat a Simonkához köthető Paprikakert Tész Kft. kapta (emlékszünk, ez az a cég, aminek a pusztaottlakai TDM egyesület – az orosháziak adóforintjából közel kétszáz millióval támogatott TDM! – 10 milliós kölcsönt adott). Az sem véletlen, hogy tavaly júniusban a képviselőket egy darab papír várta az asztalon, amin az állt, hogy a megtermelt árut ugyanez a Paprikakert Tész Kft. hogyan és mennyiért fogja megvenni. Látszott folyamatosan, még ha ezt a PR-riportjaiban a városi közmédia nem is közölte le, hogy nem szól az egész másról, mint a közösségi érdek leple alatt az egyéni érdekről, néhány, de leginkább egy ember meggazdagodásáról. Pusztaottlakai biznisz és susmus, mondtam legutóbb és mondom most is, még ha ez Simonka városi helytartóinak nem is tetszik.

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen a program koordinálásával megbízott alpolgármester, Fejes Róbertné, nem tudta megmagyarázni, hogy ha korábban két orosházi szociális szövetkezet megalapításáról döntött a testület, akkor miért alakult meg csak egy. Mert majd jogszabályi változások lesznek 2016-ban, szólt a válasz, amire én szóvá tettem, hogy információim szerint a Belügyminisztériumnak komoly szakmai aggályai vannak ennek a programnak a beltartalmával kapcsolatban. Szó sincs erről, folyamatos kapcsolatban vannak, egyeztetnek stb., hangzott el két héttel ezelőtt.

Akkor nem tudom, kit lep meg a hír, ami az interneten olvasható, hogy

a Fidesz-kormány Belügyminisztériuma leállította Simonka Pilot-programját.

Tisztelt Polgármester Úr! Önt tájékoztatta-e korábban az illetékes alpolgármestere a szakmai felügyeletet ellátó minisztérium aggályairól? Ha igen és tudomása volt ezekről, akkor miért nem osztotta meg ezeket a képviselő-testülettel? Ha nem, akkor meg hogyan lehet alpolgármester még mindig Fejes Róbertné? Mi a program leállításának valódi oka? Igaz-e, hogy az okok között hangsúlyosan szerepel, hogy bizonyos költségelemeket (például szaktanácsadás, személyi költségek, dologi kiadások) alaposan túláraztak, és ez szemet szúrt a minisztériumnak is? És ami a legfontosabb:

mi lesz azokkal az orosháziakkal, akik dolgozni szeretnének, és akiket nem érdekel az, hogy a Fidesz éppen miből mennyit lop?

Dávid Zoltán válasza

Először is, az Ön szakmaiatlan, valóságot nélkülöző interpellációjával kapcsolatban, had kérjek elnézést azoktól az Ön nevében is, akiket ezzel félre kívánt vezetni. Bár az Ön levele méltatlan a képviselői pozíciójához, nekem mégis kötelességem válaszolni és az orosháziak érdekében ezt meg is teszem.

Alpolgármester asszony a Pilot-program kapcsán a Belügyminisztériummal lefolytatott egyeztetésekről, és a pilot programmal kapcsolatos valamennyi érdemleges tényállásról rendszeresen tájékoztat engem is, illetve mindenkit, aki segíteni igyekezett. Ön sajnos nem volt még azok között sem, aki tájékozódni kívántak az ügyben. Fejes Róbertné legutóbbi beszámolója alapján megállapítható, hogy képviselő úr azon értesülése, miszerint a Belügyminisztérium a Pilot-programot leállította, nem felel meg a valóságnak. A program folyamatosan hatósági kontroll alatt áll.

A Pilot-program jelenleg is működik és működni fog annyi változtatással, hogy a jövőben

a brigádlétszám 11 főről 5 főre csökken.

Ennek az az oka, hogy a stabilan működő részek megerősítésre kerülnek és az esetleges kockázati tényezőt jelentő szegmenseket nullára kell csökkenteni. Ezzel majdhogynem 100%-ban garantálható a projekt felé támasztott elvárások elérése. A kísérleti program kezdetén a célként kitűzött feladatok ellátásához, a foglalkoztatottak minél nagyobb létszámú bevonása érdekében a minisztérium a brigádok létszámát 11 fővel engedélyezte, ezzel teret adva esetleges előre nem látható lehetőségek kiaknázására. A gyakorlatban kiderült, hogy a jelenlegi feladatellátásban 5 főnek biztosított a folyamatos munka. Sajnálatosan EU-s rendeletek lehetetlenné teszik a másik 6 fő stabil, értékteremtő munkavégzését a projekt ezen stádiumában, de a folyamatos foglalkoztatás nekik is biztosított marad. Természetesen amennyiben a feladatok száma nő, úgy a foglalkoztatottak száma is emelkedik. Bíztató, hogy bár lassú, de folyamatosan növekvő gazdasági növekedést tudtak bemutatni a brigádok és ez a jövő szempontjából munkaerő igényt és/ vagy bérnövekedést fognak jelenteni.

Amit képviselő úr leírt a projektben dolgozók, Orosháza és az egész térség nevében kikérem magamnak. Valamennyi konzorciumi partnernek, közte az Ön által név szerint is megemlített

Simonka György országgyűlési képviselőnek és a Paprikakert TÉSZ Kft.-nek is köszönettel tartozunk.

Nehéz, kemény munkával teljes időszakon vagyunk túl, ami az ő segítségük nélkül szinte megoldhatatlan problémát jelentett volna a projektben. Ezúton is szeretném megnyugtatni az érintetteket és Orosháza lakóit, hogy az MSZP-s képviselők kártékony, politikai előnyszerzése érdekében folytatott kommunikációs tevékenysége szerencsére nem okozza azt, hogy Orosháza barátai elfordulnak tőlünk. Mi Önökkel szemben, valamennyi település vezetőjével, partnereinkkel és a Minisztérium illetékes kollégáival azon dolgozunk, hogy sikerre vigyünk egy országosan is elismert és kiterjeszthető projektet, melyben a lehető legtöbb ember számára tudunk tisztes munkát, tisztes fizetést és stabil fenntarthatóságot biztosítani.

Képviselő úréknak ajánlom figyelmébe, hogy az MSZP saját politikai susmusa helyett, vegye észre azt a vagyon gyarapodást, azon értékek sorát, amellyel a város gazdagodott! Szívesen vennénk, ha rágalmak helyett, Ön személy szerint, akár csak 10 percet is azon dolgozna, hogy a projektben résztvevők érdekében ezt az ügyet sikerre vigyük.

Záró gondolatként szeretném megköszönni konstruktív, kifejezetten szakmai, magasröptű gondolatait, mellyel hozzájárult Orosháza és a térség épüléséhez.

Az interpellációra adott választ nem fogadtam el.