Küzdelem a kórházért

A kórház részére a legutóbbi testületi ülésen egy 5 millió forintos támogatást szavazott meg a grémium a magasabb szintű betegellátás megszervezéséért. Kihasználtuk a lehetőséget, hogy megjelent dr. Duray Gergő főigazgató úr, és ehhez a támogatáshoz kapcsolódva a kórház helyzetéről, jövőjéről kérdeztük. Mi az állása az év elején indult egészségügyi átszervezésnek, hogyan érinti ez az orosházi kórházat? Mi lesz, ha a békéscsabai és a gyulai kórházat összevonják, mint ahogy hírlik? Mutatja az is, hogy oda milliárdos nagyságrendű források érkeztek. Legutóbb Gyulán az új műtéti tömböt adták át berendezett műtőkkel, amíg nálunk csak a nagy üresség volt az új, 5 év alatt elkészült tömbben. Mennek el az orvosok, nővérek, ki fogja ellátni a betegeket? Megpályáztatták az osztályvezetői állásokat, mi hír ezekről, megtörténtek-e a kinevezések? Valahol idáig juthattam a kérdésekben, amikor Dávid Zoltán polgármester figyelmeztetett, hogy nem a napirendről beszélek, majd megvonta a szót és lezárta a vitát. Senki sem szólhatott hozzá, ő sem mondott semmit, csak szavaztatott. Február óta több alkalommal kértük, szóban, levélben, hogy a kórházigazgató számoljon be a testület előtt a kórház helyzetéről. Mik a kilátások, milyen támogatásra van szüksége, miben tudunk segíteni stb. Augusztusban levelet írtunk a polgármesternek, hogy legyen külön napirendi pont ez a téma. Azt a választ kaptuk, hogy majd jön a főigazgató. Majd jön, ha engedélyezik számára a nyilatkozatot. Most végre megjelent, de a polgármester megakadályozta, hogy válaszolhasson, pedig szerintem válaszolt volna. Nagyon dühös lettem, nem tagadom. Ha valami nem „politikai” kérdés, hanem mindannyiunk közös ügye, érdeke, az az, hogy megfelelő, jó színvonalú legyen Orosházán az egészségügyi ellátás, azon belül a kórházi gyógyítás. Mert ma én kerülhetek be, holnap ő vagy más, az én anyám, a másik apja, testvére, felesége stb. A betegség nem ismer politikai hovatartozást, világnézetileg semleges. Letiltani ezt a témát, hogy még csak beszélni se lehessen róla!? Egészen elképesztő!! Javasoltuk, hogy az arcpirítóan kevés 5 millió helyett közel 80 milliós támogatást adjunk most a kórháznak, de ezt leszavazták. Mi meg utána tartózkodtunk, ezzel is jelezve, hogy ez nagyon-nagyon kevés összeg, amit a polgármester úgy mondott bele a mikrofonba, hogy nem szavaztuk meg az 5 milliót, nem támogattuk. Itt felemelt hangon kezdünk beszélgetni vele, amire a szünet elrendelésébe menekült… A hivatalos, immár nem szó szerinti, csupán „tartalmi összefoglaló” jegyzőkönyv nem adja vissza ezeket az érzelmi kitöréseket, de talán valamire mégis csak jó, ezért közreadom ezt a részletét. Annak idején azzal indokoltam a honlap indítását, hogy információt szeretnék terjeszteni, akkor tessék. Ez történt – kommentár nélkül:

Támogatás biztosítása az Orosházi Kórház részére

Dávid Zoltán polgármester: Köszöntötte Dr. Duray Gergő főigazgató urat, Dr. Írsai Ákost és Dr. Pető Farkas Évát a Kórház részéről. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkérte a Bizottság Elnökét ismertesse a bizottság állásfoglalását. Kovács Péter képviselő, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: A Bizottság az előterjesztést egyhangúan támogatta. Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület Tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban? Fetser János képviselő: Megkérdezte a Főigazgató urat, hogy a főorvosi pályázatok lezárultak-e és ha igen, akkor milyen eredménnyel? További kérdése, hogy hogyan áll a Kórház szakmai ellátás tekintetében és, ha a főorvosokat megpályáztatta az orvos igazgatót meg kellett-e a jog szerint pályáztatni, vagy nem? Véleménye szerint 1-2 éven belül a gyulai és a békéscsabai kórházakat összevonják egy közös irányítás alatt. Olyan információja van, hogy az orosházi kórház energetikailag hitetetlen lerobbant állapotban van, a fűtésrendszertől a nyílászáróig. Megkérdezte, hogyan próbálják ezt megoldani és kezelni? Ő folyamatosan kezdeményezte, hogy a Kórháznak nyújtsanak kézzel fogható segítséget. 6,3 millió forintot adnak most ezzel az 5 milliós döntéssel, mert a szemészetre vásárolt a Kórház egy gépet, amit a város biztosított. Szerinte a környező kórházak ennek többszörösét kapják. Aggasztónak találta a Kórház helyzetét. Az orvosok számára így nem lesz vonzó Orosháza, hogy idejöjjenek gyógyítani. Fetser János képviselő: Módosító indítványt terjesztett elő. Javasolta, hogy az 5 millió forintot emeljék fel 78 millió forintra, abban az esetben, ha a hulladékszállítás kompenzációjára megnyert pályázat megmarad a város büdzséjébe, akkor azt a 78 millió + az 5 millió forintot adják át a Kórháznak konkrét gép műszer fejlesztésre. Hangsúlyozta, hogy ez nem politikai kérdés, mert mindannyian odakerülhetünk bármikor a sürgősségre is, nem mindegy milyen szakmai ellátással, milyen diagnosztikával rendelkezik az Orosházi Kórház. Ezt kérte, hogy gondolja át mindenki. Dávid Zoltán polgármester: Felhívta Fetser képviselő figyelmét, hogy az előterjesztésben benne van, hogy a jövő évi költségvetésben is tervezik a Kórház támogatását. Szeretné, ha a Kórháznak a megtartó ereje és a biztonságérzete a lakosságban megmaradna és fejlődne Orosháza Város Kórháza révén. Németh Béla képviselő: Üdvözlendőnek tartotta, hogy Orosháza Városa a nehézségei ellenére megpróbál egy állami feladatot és finanszírozást kapó Orosházi Kórházat segíteni a térségben gyógyításra szorulók érdekében. Javasolta a Főigazgató úrnak és a Polgármester úrnak, hogy közösen lehetne egy példaértékű levelet fogalmazni azon harmincegynéhány településnek, ahonnan szintén Orosházára jönnek az ellátásra szorulók, hogy Orosháza jó példával jár elő, próbál segíteni, és a jobb ellátás érdekében kövessék ők is ezt a példát, akár Battonyától Békésszentandrásig, hisz onnan is jönnek az ellátásra szorulók, és azoknak is segíteni kell. Nem csak a volt orosházi tulajdonú kórházat hajdan fenntartó Önkormányzatnak kell mindent megpróbálni. Ők is szálljanak be és segítsenek. Ennek a közös levélnek a megírását szerinte mindenképpen meg kellene tenni. Dr. Szabó Ervin képviselő: Véleménye szerint nem levéllel kellene tudatniuk, ami egyébként erkölcsi kötelességük, és evidens kötelezettségük is, hiszen a leiparosodottabb város Orosháza. Szerinte ezt tettekkel kellene tudatni a környező lakossággal, ezért támogatja az elhangzott módosító indítványt. Dr. Duray Gergő Kórház főigazgatója: Megköszönte a javaslatokat, amik elhangzottak. Kiemelte, hogy a Polgármester úrral a Kórháznak folyamatos a kapcsolattartása. Nehéz, de sikeres évet zártak. A menedzsment próbál mindent megtenni. Mindenki tudja, hogy az egészségügy alulfinanszírozott, és országos problémák vannak benne. A TIOP átadásra minden képviselőt meghívtak, és úgy gondolja, hogy próbáltak egy teljes körű tájékoztatást adni. A pályázatoknak pozitív hatása van az Orosházi Kórházra. Az infrastruktúra megújult és nem csak a központi technológiai tömbről beszélt, ahova át fog költözni a radiológia a labor a sterilizáló a műtők nagy része, hanem az osztályokról is, mert bizonyos osztályok szintén megújultak, fejlesztések történtek. Ha az orvosi gépműszer parkot nézik, akkor itt elhangzott a TIOP 2-2-4-es pályázatból, hogy 200 millió forintot tudtak eszközökre elkülöníteni, illetve a 2-2-6-os pályázatból a napokban is hozni fognak új műszereket a kórházba, ami szintén 200 millió forint lesz. Továbbá még nem hangzott el, mivel még nem volt biztos az, hogy van egy KEOP pályázat, ahol 150 millió forint értékben, plusz 2 db digitális röntgen kerül az Orosházi Kórházba. Ez bruttóban 700 millió forint. Egy városi kórház szintjén most akár egy Gyulához, vagy Békéscsabához hasonlítják magukat, ez elég nagy összeg, hogy tovább tudjanak lépni és megújíthassák az orvosi gépműszer parkjukat. A másik két eszközzel, ami beszerzésre kerül, folyamatban van jelenleg a beüzemelése, egy egységes digitális eszközpark fog kialakulni a kórházban, és ezt nem sok kórház mondhatja el magáról. Ha az infrastruktúrát nézzük, ez mind kihatással lesz a humán erőforrásra is. Való igaz, hogy országos probléma az egészségügyben a humán erőforrás hiány, de azt gondolja, hogy ezt a problémát tudják majd kezelni. A pályázatnak egyik feltétele volt a mátrix struktúra kialakítása, ami egy költséghatékonyabb működést tesz lehetővé. Ennek a struktúrának a bevezetése jövő év elejére tehető. Mind a főnővéri oldalon, mind az osztály szakág vezetői oldalon megpályáztatják az új vezetőket, és azt is elmondta, hogy nem csak elmentek orvosok, hanem jönnek is fiatal doktorok az intenzív osztályra is, és el is jött vele Dr. Irsai Ákos főorvos. Januártól még fognak jönni, tehát elmondhatja, hogy orvosi oldalról tudják kezelni a problémát. Ha a szakdolgozókat nézik ott is voltak előrelépések ebben az évben, a kórház akreditált gyakorló hely lett. A Tisza Kálmán Iskolából ápoló hallgatók folyamatosan jönnek a kórházba, és ők fogják tudni biztosítani az ápolói oldalon az utánpótlást. Továbbképzéseket is tartanak, kötelező szakma csoportos továbbképzések zajlanak a kórházban, felnőtt ápolás, mozgásterápia csoportokban, ami szintén egyedülálló a megyében. Az infrastruktúra és az orvosi gépműszer parknak a fejlesztése pozitív irányba kihatással lesz a humánerőforrásra és így egy erős városi kórházat fognak tudni működtetni a jövőben. Ha az elért eredményeket nézik próbáltak minden oldalról megfelelni. A védőnőket beköltöztették a szakrendelőbe egy központi védőnői szolgálatot hoztak létre. A véradó is visszakerült az eredeti helyére. Az elmúlt egy év úgy gondolja, hogy sikeres volt, és szeretnék ezt továbbfolytatni, a pályázatokkal pedig meg fogják tudni erősíteni az Orosházi Kórházat. Füvesi Sándor képviselő: Elmondta, hogy ő is ott volt az átadáson és nagyon várta már ezt az eredményt, de sajnálattal tapasztalta, hogy egyenlőre az üres épületet látta ellentétben a gyulai átadással. Nem csak az a cél, hogy megőrizzék az Orosházi Kórház jelenlegi pozícióját, hanem, hogy ne maradjon le és fejleszteni is tudják. Fetser János frakcióvezető hónapokkal ezelőtt kért levelében egy tájékoztatást, mert év elején bejelentették, hogy átszervezés lesz az egészségügy tekintetében, de semmilyen információ nem jelent meg azóta erről. Elhangzott, hogy várhatóan Gyulát és Békéscsabát összevonják, látható, hogy a források nagy része odamegy. Dávid Zoltán polgármester: Figyelmeztette a Képviselő urat, hogy az előterjesztéshez szóljon hozzá. Füvesi Sándor képviselő: Addig, amíg a gyulai és békéscsabai részre milliárdok érkeznek addig kevés az, hogy ide csak 100 milliók érkeznek, még ha annak örülünk is. Válaszokat vár a főigazgató úrtól a feltett kérdésekre is. Ilyen például az, hogy a műszerezettség jelenlegi támogatása örvendetes, az viszont sajnálatos, hogy ilyenekről az elmúlt években nem hallottak. További kérdése, hogy az osztályvezetői kinevezések megtörténtek-e, és mi az állapot az infrastrukturális osztályok megújulásán helyenként, azonkívül a teljes energetikai állapota a kórháznak igaz-e, hogy ennyire súlyos és, hogy ilyen rossz állapotban van, és az MRI is többször elhangzott, egyetért-e vele, hogy ez szükséges? Dávid Zoltán polgármester: Megvonta a szót Füvesi képviselőtől, mert teljesen eltért a hozzászólása az előterjesztéstől. Lezárta a vitát. (Fejes Róbertné alpolgármester az ülésterembe visszaérkezett, így a jelenlévő képviselők száma 14 főre változott.) Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta Fetser János képviselő módosító javaslatát. A döntéshozatalban résztvevők száma: 14 fő. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal, és tartózkodás nélkül elutasította Fetser János képviselő módosító javaslatát, miszerint az 5 millió forint támogatási összeget emeljék fel 78 millió forintra, abban az esetben, ha a hulladékszállítás kompenzációjára megnyert pályázat megmarad a város büdzséjébe, akkor azt a 78 millió + az 5 millió forintot adják át a Kórháznak konkrét gép műszer fejlesztésre. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát. A döntéshozatalban résztvevők száma: 14 fő. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 277/2015. (XII.18.) K.t. h a t á r o z a t Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

  • mindösszesen egyszeri 5.000.000 forint támogatási összeget nyújt az Orosházi Kórháznak az Önkormányzat 2015. évi költségvetés – napelemes fejlesztések beruházási megtakarítási sora – terhére, az alábbiak szerint:

Támogatott neve: Orosházi Kórház Támogatás összege: egyszeri 5.000.000 Ft Támogatás célja: A biztonságos és magasabb szintű betegellátás megszervezése Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás

  • felhatalmazza a Polgármester a támogatási szerződés megkötésére.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a megállapodás aláírásáért Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a megállapodás aláírásra történő előkészítéséért Godár Andrea irodavezető a költségvetési fedezet biztosításáért Határidő: 2015. december 31-ig Dávid Zoltán polgármester: Megköszönte a jelenlétet Dr. Duray Gergő főigazgatónak, Dr. Irsai Ákos főorvosnak, és Dr. Pető Farkas Évának, és kérte őket, hogy majd fogadják Füvesi képviselő urat a kérdéseivel. Dr. Duray Gergő főigazgató: Megköszönte a Testületnek, hogy támogatták az előterjesztést, illetve a szemészeti gépnek a beszerzését. Dávid Zoltán polgármester: 5 perc szünetet rendelt el. S Z Ü N E T