Az orosházi önkormányzatnak van szabad akarata?

…vagy mindent Pusztaottlakáról mondanak meg?

Interpelláció Dávid Zoltán polgármesterhez

2015. december 9-én Kondoroson megalakult a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft. Bár a KBC rövidítés a közép-békési térségre utalna, ahhoz az alapító önkormányzatokon kívül a megyei települések közel fele és a négy megyei LEADER-egyesületből három csatlakozott. Az együttműködő partnerek között az orosházi térséghez tartozó önkormányzat is megtalálható. A nonprofit társaságot azért hozták létre, hogy a 2014‒2020-as európai uniós fejlesztési ciklusban projekteket dolgozzanak ki és valósítsanak meg. A nyilatkozó polgármesterek mindegyike hangsúlyozta, hogy „szabad akaratukból” fogtak össze, és hogy a pályázatokra való felkészülést együtt képzelik el. „Ez az első olyan szerveződés ‒ talán ‒ itt Békés megyében, amely önkéntesen jön létre” ‒ mondta Izsó Gábor, Békés város polgármestere. Dr. Görgényi Ernő, Gyula város irányítója még tovább ment, amikor így fogalmazott: „Ezek az önkormányzatok, ezek a településvezetők nyomásgyakorlási kísérleteknek, diktátumoknak nem adnak hitelt, figyelmen kívül hagyják, és a szabad akaraton alapuló együttműködésben hisznek.”

A polgármesterek vajon milyen korábbi szerveződésre gondolhattak, ami ellen ilyen erősen tiltakoznak és nyomásgyakorlási kísérletnek, diktátumnak tartják? ‒ adódik a kérdés.

A 2014‒2020-as európai uniós fejlesztési ciklusra vonatkozóan Békés megyében, megyei szinten eddig egy projekt-előkészítésre és –lebonyolításra való kezdeményezés történt. A képviselő-testületünk is tárgyalta ebben az évben két alkalommal, idén nyáron rendkívüli ülésen, különös gyorsasággal, hogy az orosházi önkormányzat a Projektfelügyelet Kft.-vel mint a megyei önkormányzat „stratégiai együttműködő partnerével” kössön együttműködési megállapodást. Más alternatíva, más lehetőség az előterjesztésben nem szerepelt, mintha egyedül ez az egy cég jöhetne szóba. Mi minden alkalommal elmondtuk, hogy e mögött ismét csak politikai érdeket látunk, és azok számára, akik ezt a háttérből szervezik, azért érdekük a lehető legtöbb megyei önkormányzat egy akolba hajtása, hogy a legtöbb uniós pénzt lophassák el. Azt is elmondtuk, hogy az interneten fellelhető adatokból arra lehet következtetni, hogy ez a cég (amelynek referenciája nem volt, honlapja nem volt, munkavállalója előzőleg nem volt) kötődik Simonka György fideszes országgyűlési képviselőhöz. Figyelmeztettünk a veszélyre, hogy Orosháza ismét Pusztaottlaka irányába megy-e, vagy például Gyulát tekinti-e mércének a fejlődés tekintetében?

Most kiderült, hogy Gyula városa és mellette ‒ eddig ‒ a megyei települések fele és a LEADER-egyesületek háromnegyede nem a megyei önkormányzat gondozásában ezzel a Projektfelügyelet Kft.-vel képzeli el a tervek kidolgozását és megvalósítását, hanem „szabad akaratából, a nyomásgyakorlási kísérletnek és diktátumnak” nem engedve önállóan szerveződik és együttműködik.

Kérdéseim a Polgármester Úrhoz:

A 2020-ig tartó EU-s ciklus forrásainak lehívása érdekében vizsgáltak-e más alternatívát, mint a Projektfelügyelet Kft.?

Hogyan ítéli meg a korábbi döntésüket annak fényében, hogy végül a megyei települések fele nem ezzel a céggel kötött együttműködési megállapodást?

A Projektfelügyelet Kft.-vel való együttműködés vonatkozásában tapasztalt-e nyomásgyakorlási kísérletet, diktátumot?

Az orosházi önkormányzatnak van-e szabad akarata, vagy mindent Pusztaottlakáról mondanak meg?

Dávid Zoltán polgármesternek az interpellációmra adott válasza:

„Az orosházi önkormányzatnak van szabad akarata, vagy mindent Pusztaottlakáról mondanak meg?” tárgyú interpellációjára az alábbiak szerint válaszolok:

A Békés Megyei Önkormányzat 2015. januárjában pályázatot hirdetett szakmai közreműködők részére. A feladat a Békés Megyei Önkormányzat road show-ján történő szakmai előadás(ok) megtartása volt. A pályázatokat 2015. február 2-ig lehetett benyújtani a Békés Megyei Önkormányzatnál. A határidőig három szervezet nyújtotta be jelentkezését: a Projektfelügyelet – Országos Projekttervező, -támogató és –felügyelő Kft., a Public Sector Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft., valamint a Mentor Menedzsment Szolgáltató Kft. A pályázatot benyújtó szervezeteket a Békés Megyei Önkormányzat mind nyertes szervezetként jelölte meg és mind a három szervezet részére biztosította a részvételt a Békés Megyei Önkormányzat által rendezett road show-n.

A Békés Megyei Önkormányzattal történt egyeztetés, valamint a nyertes szervezetek pályázataiban benyújtott referenciák alapján a Projektfelügyelet – Országos Projekttervező, -támogató és –felügyelő Kft. a beruházási jellegű fejlesztésekkel kapcsolatos lehetőségekről (ERFA-s [Európai Regionális Fejlesztési Alap] fejlesztések), a Public Sector Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. a humánerőforrás fejlesztésekkel kapcsolatos pályázatokról (ESZA-s [Európai Szociális Alap] fejlesztések), a Mentor Menedzsment Szolgáltató Kft. pedig a határon átnyúló fejlesztésekkel kapcsolatos projektekről tartott tájékoztatót a tájékoztató rendezvényeken.

A road show orosházi állomásán, 2015. február 19-én találkozott az orosházi városvezetés először a Projektfelügyelet Kft-vel. A Kft. képviselőjével történő konzultáció alapján indult meg az a folyamat, amely végül – számtalan egyeztetés és előkészítés után – 2015. július 14-én Orosháza Város Képviselő-testülete elé került egy együttműködési szerződéstervezet formájában.

A Projektfelügyelet Kft. kiválasztása során az alábbi okok miatt került javaslat a nevezett céggel történő szerződéskötésre. A Projektfelügyelet Kft. foglalkoztatotti létszáma 39 fő volt 2015. novemberében és ez a szám a társaságtól kapott tájékoztatás alapján folyamatosan növekszik. A Kft-nek – tájékoztatásuk szerint – 82 fős szakértői pool-uk van, amely gyorsan mozgósítható, és az általuk biztosított szakértelem lefedi a teljes szakértői spektrumot. Tájékoztatni szeretném, hogy az eddigi egyeztetések során a Projektfelügyelet Kft. minden alkalommal felkészült szakemberekkel képviseltette magát, akik naprakész ismeretekkel rendelkeztek. A Projektfelügyelet Kft-vel történő együttműködés során egyértelmű lett, hogy a Kft., illetve szakértői részt vesznek a pályázati felhívástervezetek előkészítési folyamatában. Rendszeres jelzéseiket részben az orosházi városvezetésen keresztül, részben közvetlenül továbbítják az orosházi országgyűlési képviselőnek, Simonka Györgynek, aki a Társaság jelzései alapján már többször sikerrel interveniált a pályázati felhívástervezetek Orosháza számára kedvezőbb módosítása érdekében.

A projektgenerálás folyamata jó ütemben halad, a pályázati felhívások tervezeteinek megjelenése 2015. december 21. és 2016. április 30. között várható. A megjelenéseket követően azoknak a pályázatoknak, amelyekre szerződést kötöttünk, az előkészítése megkezdődik, míg a többi pályázó esetében először a pályázati előkészítő szakértői szervezet kiválasztására kerül sor.

A napokban megjelent sajtóhírekből én is értesültem arról, hogy több békés megyei település közösen létrehozott egy nonprofit gazdasági társaságot, a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft-t. A Társaságról nem tudunk sokat, mivel ez a cég a cégnyilvántartásban nem szerepel, előzménye nincsen, így csak a sajtóközleményekből tudunk tájékozódni.

Fontos kiemelni, hogy nem ismert a célja ennek a cégnek. A sajtóközleményekben csak arról szólnak, hogy az alapító önkormányzatok a projektjeiket így tudják projektmenedzselni. Azonban a projektmenedzsment feladatok ellátásához projekteknek, majd nyertes pályázatoknak kell születniük. Hogy ki fogja elvégezni ezeket a tevékenységeket, arról hallgatnak a kommünikék. Komoly kérdés az is, hogy az itt összeálló önkormányzatok – teljesen természetes módon – egymással is versengeni fognak a TOP-os források megszerzése érdekében. Ebben az esetben egy ilyen rendkívül sok érdeket képviselő szervezet ki mellé fog állni? A különböző érdekű önkormányzatok hogyan fogják érdekeiket érvényesíteni? Lesz-e elegendő erőforrása a szervezetnek? Ha nem, akkor mi alapján fogják az erőforrásokat priorizálni?

A sajtóközleményekből tudjuk, hogy a cég vezetésére – az egyébként már számos egyéb (főiskolai oktatói, idegenforgalmi) feladatot ellátó – Dr. Glózik Klárát kérték fel. Az is jelzés értékű, hogy ügyvezető asszonynak az ünnepélyes aláírási ceremónián csak a konferanszié szerepe jutott, illetve, hogy a céget megbízási jogviszonyban vezeti. A sajtóközleményekből – az ügyvezetőn túl – megismerhettük a felügyelőbizottság tagjait: Dr. Görgényi Ernő – Gyula polgármestere, Dr. Mokán István – Sarkad polgármestere (akit büntetőügyben jogerősen elmarasztaltak) és Izsó Gábor – Békés polgármestere. Viszont nem tudhattunk meg arról semmit, hogy ténylegesen ki fogja elvégezni a projektgenerálással, projektelőkészítéssel, projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatokat. Nem lehet látni, hogy lenne olyan szakértői stáb a KBC Nonprofit Kft. mögött, amely alkalmas volna a projektek kezelésére. Persze még az is lehet, hogy lesz, de mikor? Néhány héten belül megjelennek a pályázatok. Az a szervezet, amely saját maga felépítését is most kezdi csak, az rendkívül le fog maradni a munkájában és nem tudja támogatni kellően a saját megbízóit.

A nyomásgyakorlásra vonatkozó kérdésre azt tudom válaszolni, hogy Önök is itt voltak a Projektfelügyelet Kft-vel kötött keretmegállapodás elfogadásakor. Elismerem, hogy mind a cég ügyvezetője, mind pedig az operatív igazgatója „fajsúlyos személyiség”, de nem ültek az ölünkbe, így nyomásgyakorlásról szó sem lehet. Komolyra fordítva a szót, nyomásgyakorlásról egyetlen alkalommal hallottam: a „szabad akaraton alapuló együttműködés elvén” létrejövő KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft-hoz történő kapcsolódás kapcsán az újkígyósi polgármester mondta el testületi ülésen, hogy őt az országgyűlési képviselője utasította, hogy ehhez kell kapcsolódnia.