Miért hagyták, hogy így legyen?

Dávid Zoltán

polgármester részére

Orosháza

Polgármesteri Hivatal

Az interpelláció tárgya: Miért hagyták, hogy így legyen?

Tisztelt Polgármester Úr!

A képviselő-testület júniusi 26-i ülésén a frakciónk részéről kérdésként hangzott el, hogy az Orosháza, Táncsics utca 3. szám alatti orvosi rendelő önkormányzati tulajdonban van-e? Erre ön először azt válaszolta, hogy igen, majd a kijelentését a jegyző pontosította, hogy nem. (Megjegyzem, azt, hogy a város polgármestere városi tulajdonúnak gondolta az ingatlant, a testületi ülésről készült jegyzőkönyv nem tartalmazza. Számtalanszor szóvá tettük, hogy 2015. január óta a jegyzőkönyvek sablonosak, elnagyoltak, mint például ebben az esetben is.) Ezt követően levélben kértük azon intézmények listáját, amelyek a Kórház államosításával összefüggésben kikerültek az önkormányzat, így az orosháziak tulajdonából. A lista, amit megküldött, hosszú és megdöbbentő.

Nemcsak a Táncsics utca 3. szám alatti orvosi rendelő került állami tulajdonba, hanem

Üvegvárosrészben a Dénes tanító utca 2.,

Rákóczitelepen a Lórántffy utca 50.,

Szentetornyán a Kiss Ernő utca 38.

Korábban elhangzott, hogy a Táncsics utca 3. szám alatti rendelőt az önkormányzat visszabérli az államtól, nem tudni, mi a helyzet a többi államosított rendelő esetében.

Állami tulajdonba került az Ady Endre utca 16. szám alatti Tüdőgondozó, amit már rég fel kellett volna újítani, ha nem tolják el a 2006 és 2010 közötti fideszes városvezetők a Fetser János polgármestersége alatt nyert pályázatot. A felelőst, aki miatt vissza kellett a városnak fizetni közel 70 millió forintot, azóta is keresik.

Állami tulajdonba került az Október 6. utca 33. szám alatti Garzonbérlők háza. Az épület belső fele eleve kórházi tulajdonban volt, nővérszállóként üzemelt, ez mintegy „automatikusan” ment az államhoz a Kórházzal együtt. De mi indokolta, hogy az önkormányzati tulajdonú épületrészt is megkaparintsa az állam, amihez aztán végképp semmi köze sem volt? Emlékeztetőül: 1998-ban újította fel az ingatlant az önkormányzat Fetser János polgármestersége idején.

A tájékoztatás szerint vitte az állam a Fasor utca 1. szám alatti épületet, a fürdő gyógyászati részét, remélem, nem az egészet, kérek erről is bővebb tájékoztatást.

A Könd utca 59. szám alatti Kórházzal együtt államosították az ugyancsak a Könd utcán, a 76. szám alatti volt szakrendelőt, ahol évek óta a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása folyik.

A tájékoztatásban megkaptuk azt is, hogy az ingatlanok állami tulajdonba vétele a törvény erejénél fogva történt, illetve hogy a GYEMSZI egyoldalú jognyilatkozata alapján jegyezték be az állami tulajdont az ingatlan-nyilvántartásban.

Kérdéseim:

Ki és mi alapján állította össze az átadandó ingatlanok listáját? Ki döntötte el, hogy melyek kapcsolódnak a kórházi ellátáshoz és melyek nem? Hogyan kapcsolódnak ahhoz az orvosi rendelők? Hogyan a Garzonbérlők háza? Hogyan a fürdő gyógyászati része? Hogyan a Könd utca 76. számú ingatlan, ahol emlékezetem szerint az államosításkor már nem folyt szakrendelés?

A lista összeállításakor jelezték-e, hogy az átadandó ingatlanok nagy része a kórházi feladatellátáshoz nem kapcsolódik? Ha igen, miért hagyták ennek ellenére is az állami tulajdonba vételt? Miért nem fordultak jogorvoslatért a bírósághoz?

Tiltakoztak-e bármilyen formában, akár ön személy szerint, a kormánynál az államosítás ellen? Mekkora ingatlanvagyon került ki így egy tollvonással, a „törvény erejénél fogva” az önkormányzat, azaz az orosháziak tulajdonából?

Várom megtisztelő és részletes válaszát.

Orosháza, 2015. augusztus 24.

Tisztelettel:

Füvesi Sándor

önkormányzati képviselő

 

Részlet a jegyzőkönyvből

Dávid Zoltán polgármester az alábbi választ adta:

Interpellációjára az alábbiak szerint válaszolok.

2013. szeptember 13. napján keltezett levéllel átadták Fetser János elnök úr részére a kórház átadás-átvétele kapcsán kelt dokumentumokat papíralapon és a mellékleteket pedig CD-n.

Tájékoztatást kapott elnök úr arról is, hogy a települési önkormányzatok egészségügyi intézményei átvételének részletes szabályairól és egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 92/2012. (IV.27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete rendelkezik az átadás-átvételi és birtokbaadási jegyzőkönyv kötelező tartalmáról. A hivatkozott jogszabály alapján töltötte ki az önkormányzat a mellékletet, a saját tulajdonú ingatlanok esetében pedig a megjegyzés rovatban feltüntették, hogy az önkormányzati álláspont szerint mely ingatlanvagyon kapcsolódik az átadandó feladatellátáshoz és melyik nem.

Tekintettel arra, hogy ezen táblázatot is megküldték elnök úr részére, így nem tartom szükségesnek arról ismételten tájékoztatni Önöket. A táblázatból jól látható, hogy az önkormányzat nem tartotta az átadás-átvétel tárgyául szolgáló ingatlanoknak azon vagyonelemeket, amelyek önkormányzati alapellátási feladatot szolgálnak, így többek között a háziorvosi rendelőket sem.

Elnök úr tájékoztatást kapott arról is, hogy az ingatlanokat érintő tulajdonváltozást a GYEMSZI által benyújtott ingatlan-nyilvántartási kérelem alapján átvezették az ingatlan-nyilvántartásban, amelyről az önkormányzat a földhivatal által kézbesített összefoglaló határozatban értesült.

A határozattal szemben az önkormányzat az eltérő álláspontjára hivatkozva természetesen jogorvoslati lehetőséggel élt, amelyet elutasítottak.

Kérem válaszom elfogadását.

Füvesi Sándor képviselő: A 2013. éves tájékoztató megvolt, ő az utána lévő időszakra kérdezett. Ezt most a kiegészítő intervallumra – ha nem is olyan részletességgel, mint szerette volna – megkapta. Olyan ingatlanok kerültek a törvény erejénél fogva az állam tulajdonába, aminek nem kellett volna, hiszen nagyon jó kézben volt az önkormányzatnál. Ha ilyen történik, az nem szerencsés, ez az önkormányzat leminősítése. A választ elfogadta.