Miért az üdülőövezetbe helyezték a fóliasátrakat?

Dávid Zoltán

polgármester részére

Orosháza

Polgármesteri Hivatal

Az interpelláció tárgya: Miért az üdülőövezetbe helyezték a fóliasátrakat?

Tisztelt Polgármester Úr!

Orosháza Város Önkormányzata a képviselő-testület döntését követően márciusban csatlakozott a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” elnevezésű mintaprogramhoz. A március 27-i képviselő-testületi ülésen az előterjesztő és témafelelős alpolgármester, Fejes Róbertné, több alkalommal is a projekt helyszíneként a bónumi telepet jelölte meg. Ezt követően a városi közmédiában is sorra olyan hírek jelentek meg, amelyekben a program során telepítendő fóliasátrakat Bónumba helyezték. Sőt, április 30-án ezzel a címmel jelent meg tudósítás: „Elültetett lehetőségek Bónumban”. Ezzel szemben a frakciónkat az elmúlt hetekben sorra keresték meg a Gyopárosfürdő, Mogyoró utcában és környéken lakók, hogy az önkormányzat oda telepítette a fóliasátrakat és az aktív mezőgazdasági tevékenység nem fér össze az üdülőövezeti jelleggel. Oda járnak a közmunkások dolgozni, a gépjárművek ott forognak a házak előtt, felverik a port, korábban a kerékpárokat is a kerítéseknek támasztották, reggeltől késő estig megy a szivattyú, és az odatelepített mozgó wc felfrissítését is sikerült éppen Pünkösd hétfőre időzíteni.

Prioritás a munkahelyteremtés, ezzel önmagában senkinek semmi problémája nincs. A konkrét mintaprogram beltartalmával és politikai összefüggésrendszerével kapcsolatos fenntartásainkat az előterjesztés tárgyalásakor ismertettük, ezeket nem ismételném meg. Azt viszont megkérdezném, hogy ki és mi alapján döntött arról, hogy a mezőgazdasági tevékenység helyszínéül a számos rendelkezésre álló egyéb önkormányzati területek helyett éppen a Gyopárosfürdő, Mogyoró utcát jelöli ki. Azt az üdülőövezetet, ahol az orosháziak azért vásároltak házat, azért építettek, hogy pihenni tudjanak, vendégeket fogadjanak, élvezzék a csendet és a jó levegőt. Van-e egyáltalán jogszabályi lehetőség arra, hogy ezen az üdülőterületen mezőgazdasági tevékenységet folytassanak? Levonta-e, Polgármester Úr, a konzekvenciát, és a későbbiekben, amikor ez lehetséges, áthelyezik-e új, megfelelő helyszínre a fóliasátrakat?

Tisztelettel várom válaszát.

Orosháza, 2015. június 22.

Füvesi Sándor

önkormányzati képviselő

 

Részlet a jegyzőkönyvből

Dávid Zoltán polgármester az alábbi választ adta:

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Ön által küldött interpellációra, melyben azt kérdezi, hogy „Miért az üdülőövezetbe helyezték a fóliasátrakat” a válaszom a következő:

Az Orosháza Város Önkormányzata tulajdonában lévő Mogyoró utcai területeken és az utcában lévő, azokkal szomszédos magánkézben lévő területeken évtizedek óta mezőgazdasági művelés folyik.

Orosháza Város Önkormányzata 2011. év óta a Mogyoró utcai ingatlanokon START mezőgazdasági minta-munkaprogramot hajt végre, mindösszesen 3 hektár területen.

A program kiemelt célja, hogy a Gyermek és Diákélelmezési Intézmény és az Egységes Szociális Központ konyhái a közfoglalkoztatottak által előállított jó minőségű konyhazöldségeket kapjanak további feldolgozásra.

A mezőgazdasági programok végrehajtása miatt az utóbbi években nem történt lakossági panaszbejelentés.

2015 márciusában történt meg egy újabb, 0.8 hektár nagyságú terület csatolása a közfoglalkoztatási programhoz, amely az újonnan indult PILOT program része, itt 22 fő közfoglalkoztatott végez mezőgazdasági növénytermesztést.

2015. évben a közfoglalkoztatásba bevont mezőgazdasági területek mindösszesen 144 főnek biztosítanak munkát. A START munkaprogram nagy létszámú brigádjai részéről előfordult, hogy nem megfelelő helyen tárolták a kerékpárjaikat, de a lakossági bejelentés után a vezetésükkel megbízott személy intézkedett, így ez a probléma már nem áll fent.

A szivattyúk használata a PILOT programban melegebb időben kétnaponta 2,5 órára korlátozódik, hűvösebb időszakban pedig 3 naponta 2,5 órára. A START programban pedig a szivattyúházban elhelyezett elektromotoros szivattyúk nem keltenek nagy hanghatást. A munkagépek használata a programokban a szükséges minimumra van korlátozva, mert a növénytermesztési feladatok jelentős részét kézzel végzik.

Az illemhelyek ürítéséről szóló panasz után a programért felelős személy megkérte a vállalkozót, hogy a tevékenységet – amit havi egy alkalommal hajt végre – hétköznapra korlátozza.

Tájékoztatom tisztelt képviselő urat, hogy az ön által felvetett panaszok nem a PILOT program, hanem a START munkaprogram működése során keletkeztek. Ettől függetlenül a fent részletezett módon ezeket a problémákat orvosolták az illetékesek.

Az önkormányzat a mezőgazdasági programjai által kiemelten értékteremtő és társadalmilag hasznos tevékenységet folytat. Ezzel összesen 144 embernek biztosít munkalehetőséget és az önkormányzati konyhák konyhazöldség igényét próbálja kielégíteni. A programok végrehajtása során beérkező lakossági panaszokat mindig azonnal és hatékonyan kezeljük, hogy a továbbiakban ne jelentsen zavaró tényezőt a szomszédos ingatlanok lakóinak.

Kérem válaszom szíves elfogadását!

Füvesi Sándor képviselő: Nem tudta elfogadni a választ. Igen, akik ott laktak elmondták, hogy mezőgazdasági termelés folyik régóta, de nem ennyi emberrel, és nem ilyen körülmények között zajlott eddig. Az egész más, mint ez az intenzív fóliás termelés. Kezdenek hozzászokni, hogy nem kapnak választ, több kérdés volt most is, amire nem válaszolt polgármester úr, és a végén nem ígérte meg, hogy rendbe teszi a dolgot.

Dávid Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta az interpellációra adott választ.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 13 fő.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

166/2015. (VI.26.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Füvesi Sándor „Miért az üdülőövezetbe helyezték a fóliasátrakat?” című interpellációjára adott polgármesteri választ elfogadta.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester

Határidő: azonnal