Miért diszkriminálnak egyesületeket, alapítványokat?

A május 22-i, pénteki képviselő-testületi ülésre benyújtott egyik interpellációm. Címe: Miért diszkriminálnak egyesületeket, alapítványokat?

Tisztelt Polgármester Úr! A képviselő-testület márciusi ülésén javasoltam, hogy a Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai közé más civil szervezetek mellé az Orosházi Járás Nyugdíjas Szervezeteinek Egyesületének a képviselője is kerüljön bele. Bár a jegyzőkönyv ezt valamiért nem tartalmazza, ön orientálta a Fidesz-frakciót, amikor azt mondta, hogy ezt a döntést nem támogatja. A véleményét nem indokolta. Le is szavazták. Azóta sem adott magyarázatot, hogy miért nem vehet részt egy több éve működő, elismert civil szervezet egy olyan testület munkájában, aminek már így is 16 tagja van, közte más nyugdíjas egyesület vagy evangélikus szeretetszolgálat. Az sem lehet indok, hogy az egyesület kistérségi működésű, hiszen ilyen alapon a Vöröskereszt területi szervezetének képviselője sem lehetne ott, mert az sem csak orosházi. De a térségbe, tudtommal, még Orosháza beletartozik.

A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága májusi ülésén döntött az egyesületek támogatásáról. Az előterjesztés elkészítésével és benyújtásával ön Fejes Róbertné alpolgármestert bízta meg. Az alpolgármester a bizottsági ülésen teljes szakmai hozzá nem értéséről és felkészületlenségéről tett tanúbizonyságot. Olyan javaslatot terjesztett elő, amely nyilvánvalóan politikai motivációra született, nem az orosházi civil szféra, hanem a Fidesz érdekeit képviselte. Az előbb említett civil szervezet, az Orosházi Járás Nyugdíjas Szervezeteinek Egyesülete például az előterjesztésben 0 (nulla) forint támogatással szerepelt. Megkérdeztem a bizottsági ülésen, hogy miért? Fejes Róbertné alpolgármester erre azt válaszolta, hogy azért, mert ez egy békéssámsoni szervezet. Mondta ezt arról a civil szervezetről, amelynek tucatnyi tagszervezete közül nyolc orosházi (a nagy része), közel ezer tagja van, túlnyomó részük orosházi, és az egyesület székhelye is orosházi. Most vagy nem ismeri a szervezetet, nem ismeri tehát a területet, aminek az előkészítésével meg lett bízva, vagy tudatosan hazudik. Melyik az igaz, Polgármester Úr? Mert ha az a baj, hogy egy szervezet térségi működésű is, akkor miért szavaztak meg ugyanebből a keretből 100 ezer forint támogatást a Magyar Nemzetőrség Békés Megyei Szervezetének? 200 ezret a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete Orosházi Területi Szervezetének? Vagy 400 ezret az Orosháza Város és Körzete Méhészegyesületnek?

Ugyanúgy a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága korábbi ülésének napirendjén szerepelt az alapítványok támogatásának elosztása is. A kiosztható több millió forintból Fejes Róbertné alpolgármester 0 (nulla) forintot indítványozott a Székács József Családsegítő Alapítvány részére. (Az igényelt összeg egyébként több mint fél millió forint volt az alapítvány éves programjaira.) Megkérdeztem, hogy ennek mi az indoka? Fejes Róbertné azt válaszolta, hogy azért, mert az alapítvány az evangélikus iskolához kapcsolható, és egy másik esetben már támogatják az iskola alapítványát. Mondta ezt arról a Székács József Családsegítő Alapítványról, amely jövőre lesz 25 éves, több intézmény, szervezet és magánszemély hozta létre, közmegelégedésre működik, de az iskolához történetesen semmi köze sincs, csupán annyi, hogy ugyanúgy Orosháza köztiszteletben álló személye, Székács József nevét viseli. Most tehát Fejesné vagy nem ismeri az alapítványt, nem ismeri tehát a területet, aminek az előkészítésével meg lett bízva, vagy tudatosan hazudik.

Csak két példát említettem annak bizonyítására, hogy a fideszes városvezetés tudatosan diszkriminál orosházi egyesületeket, alapítványokat. Miért teszik ezt, Polgármester Úr?

Tisztelettel várom válaszát.

Füvesi Sándor
önkormányzati képviselő

 

Részlet a jegyzőkönyvből

Dávid Zoltán polgármester az alábbi választ adta:

Tisztelt Képviselő úr! „Miért diszkriminálnak egyesületeket, alapítványokat?” tárgyú interpellációjával kapcsolatban válaszként az alábbiakat adom elő. Orosháza Város Önkormányzatának Szervezeti- és Működési Szabályzata szerint az egyesületek támogatásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt. Az alapítványok támogatásáról Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében kizárólag a Képviselő-testület dönthet. Tekintettel arra, hogy a döntési jogkört a polgármester egy esetben sem gyakorolja önállóan, így a testületi és bizottsági döntéseket megkérdőjelezni nem áll módomban.

Kérem válaszom elfogadását.

Füvesi Sándor képviselő: A választ nem tudta elfogadni. Az alpolgármester asszonyt még a FIDESZ frakcióból sem támogatta mindenki. Az interpellációval arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy nem véletlenül van így. Sajnálja, hogy a civil szervezetek támogatásában ténybeli, alapvető információkkal nem rendelkezik az előterjesztő. Jó lenne, ha polgármester úr átgondolná ezt, van még idő ebben a ciklusban.

Dávid Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta az interpellációra adott választ.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

133/2015. (V.22.) K.t. h a t á r o z a t

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Füvesi Sándor „Miért diszkriminálnak egyesületeket, alapítványokat?” című interpellációjára adott polgármesteri választ elfogadta.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester

Határidő: azonnal