Támogatás a civileknek

A sporttámogatások és a civil egyesületek után végül közlöm az alapítványok támogatási listáját is. Az alapítványok támogatása képviselő-testületi hatáskör, rendelkezésemre áll az időközben elkészült jegyzőkönyv, így azt ide csak bemásolom.

A döntés a képviselő-testület április 23-i ülésén történt. Nem csoda, ha ezt is sokan megnézik, hiszen honnan is tájékozódhatnának máshonnan?! Az első RÖVID lista a lenti szövegben a 2015. évre szóló javaslat, a második HOSSZÚ lista a 2014-i összegek elszámolása, a harmadik, ismét HOSSZÚ lista pedig az idei támogatások részletezése. A bizottságban éppen csak átment az idei évre szóló javaslat (4 igennel és 3 tartózkodással, ami azt jelenti, hogy egy fideszesnek is tartózkodnia kellett, ami azért jelzés!), ennek ellenére a fideszes testületi többség gond nélkül megszavazta. Ebben a formájában nem kellett volna. Szakmaiatlan, aránytalan, rossz.

“14.) Alapítványok 2014. évi támogatásának elszámolása, 2015. évi pályázati támogatása

Dávid Zoltán polgármester: Az előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság megtárgyalta, felkérte a Bizottság Elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását.

Lövei Ferenc képviselő, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Elnöke: A Bizottság megtárgyalta, az I. határozati javaslatot 5 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta. A II. határozati javaslatban elosztott összegeket ismertette:

Orosházi Ipartörténeti és Művészettörténeti Alapítvány
25.000 Ft

„Napsugár” A Jövő Gyermekeiért Alapítvány
30.000 Ft

Czina Sándor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány
20.000 Ft

Egy Más Jövőért Alapítvány
30.000 Ft

Eötvös József Alapítvány
10.000 Ft

Esélyegyenlőséget Biztosító Alapítvány az Orosháza-Rákóczitelepi
Általános Iskola Tanulói Támogatására
400.000 Ft

Sola Fide Jankó Bálint És Czeglédi Jankó Géza Alapítvány
15.000 Ft

“Gyermek mosoly” Orosháza Bölcsődéiért Alapítvány
180.000 Ft

Tehetséges Tanulókért Alapítvány
30.000 Ft

Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány
1.000.000 Ft

Németh Imre Alapítvány
15.000 Ft

Segítő Gondoskodás Alapítvány
450.000 Ft

Székács József Családsegítő Alapítvány
40.000 Ft

Tűzvonal Alapítvány
30.000 Ft

Evangélikus Általános Iskola Alapítvány
0 Ft

Játékkoszorú Alapítvány az Óvodásokért
130.000 Ft

Betesda Alapítvány Evangélikus Napközis Hittanos Tábor
30.000 Ft

Összesen 2.435.000 Ft

Az elhangzott javaslatot a bizottság 4 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadta.

Dávid Zoltán polgármester: Megkérdezte a Képviselő-testület Tagjait, kinek van kérdése, véleménye, javaslata az előterjesztéssel kapcsolatban?
(További kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.)

A vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
80/2015. (IV.23.) K.t. h a t á r o z a t
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapítványok részére 2014. évben a 91/2014. (IV. 25.) Kt. sz. határozattal nyújtott támogatásokról szóló elszámolást az alábbi részletezés szerint elfogadja.

Ssz.
Támogatott megnevezése:
Támogatási cél:
Elnyert és elszámolt támogatási
összeg: (Ft-ban)

1.
Berta József Labdarúgó Alapítvány
XXV. Berta József Nemzetközi Labdarúgó Emléktorna
IV. Kollár György Emléktorna
60.000

2.
Czina Sándor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány
1.)Sulisirató
2.)Szüreti Mulatság
3.)Arany dobókocka matematika verseny
20.000

3.
Egy Más Jövőért Alapítvány
„Egymás közt, egymásért”-két rendezvényből álló program az idősekért
30.000

4.
Eötvös József Alapítvány
Városi számítástechnikai verseny
30.000

5.
Esélyegyenlőséget Biztosító Alapítvány az Orosháza-Rákóczitelepi Általános Iskola Tanulói Támogatására
III. Rákóczi Fesztivál
490.000

6.
Sola Fide Jankó Bálint és Czeglédi Jankó Géza Alapítvány
Városi Bibliaismereti vetélkedő
Helyesírási verseny
30.000

7.
„Gyermek mosoly” Orosháza Bölcsödéiért Alapítvány „Gyermeknapi juniális”
„Mosoly Nap”
180.000

8.
„Kincsünk a gyermek” Alapítvány az óvodásokért
Óvodai és lakótelepi nap
355.000

9.
Segítő Gondoskodás Alapítvány
1.)” Ezüstös családi nap”
2.) „Platán családi nap”
3.) „Egy nap a családokért”
4.) ”Egy este a hajléktalanokért”
5.) „Fogyatékosok karácsonya”
650.000

10.
Tehetséges Tanulókért Alapítvány
Dél-Békési Szónoklatmondó verseny
30.000

11.
Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány”
1.)Tavaszi Szer 2014.
2.)”IV. Magyar majális”
3.)”Nyári Szer-Fényünnep”
4.)”Képes vagy rá”-hagyományörző tábor
5.)” Csillagfürkész nap”
6.) „Őszi Szer”
7.)”Téli Szer”
430.000

12.
Scola Humanitas Alapítvány
Gólyatábor
60.000

13.
„Őrizd a lángot” Alapítvány Orosháza és Vonzáskörzete Tűzvédelméért
„Kék Lámpások Napja”
400.000

14.
Eötvös Téri Sportiskoláért Alapítvány
„Nyitott Kapu” sport és szabadidős rendezvénysorozat
40.000

15.
Németh Imre Alapítvány
Németh Imre Emléknap,
Dél-alföldi ökoiskolák regionális találkozója
40.000

16.
Orosházi Ipartörténeti és Művészettörténeti Alapítvány
Tervek, okmányok és kiadványok Orosháza történetéből- Kiállítás
25.000

17.
Református Templomunkért Alapítvány
Nyári Vakációs Napközis Bibliatábor
220.000

Végrehajtásért felelős: Süléné Baranyai Ilona oktatási és kulturális csoportvezető a tájékoztatásért

Határidő: azonnal

Dávid Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
81/2015. (IV.23.) K.t. h a t á r o z a t
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 11/2011. (VII.07.) önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázati eljárás keretében, a pályázó alapítványok részére az alábbi táblázatban részletezett támogatás odaítéléséről dönt, az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet, XV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások 5. sor Közművelődési feladatok támogatása terhére.

Ssz.
Támogatott megnevezése
Támogatási cél
Elnyert támogatási
összeg (Ft-ban)

1.
Orosházi Ipartörténeti és Művészettörténeti Alapítvány
90 éve indult útjára Orosházán a kisvasút címmel kiállítás
25.000

2.
„Napsugár” A Jövő Gyermekeiért Alapítvány
„Egy szív, egy lélek” Második Óvodai Családi Nap
30.000

3.
Czina Sándor Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány
1.)Sulisirató
2.) Szüreti mulatság
3.) Arany Dobókocka” matematika verseny
20.000

4.
Egy Más Jövőért Alapítvány „Egymás közt, egymásért” – két rendezvényből álló program az idősekért
-Idősek napja
-Idősek karácsonya
30.000

5.
Eötvös József Alapítvány
Városi számítástechnikai verseny
10.000

6.
Esélyegyenlőséget Biztosító Alapítvány az Orosháza-Rákóczitelepi Általános Iskola Tanulói Támogatására
IV.Rákóczi Fesztivál
400.000

7.
Sola Fide Jankó Bálint És Czeglédi Jankó Géza Alapítvány
Városi – Területi Helyesírási Verseny
15.000

8.
“Gyermek mosoly” Orosháza Bölcsődéiért Alapítvány
1.) Kirándulás a szegedi vadasparkba
2.) Gyermeknap és ballagás
3.)„Mosoly Nap”
4.) Családi sport és egészségnap a bölcsödében
180.000

9.
Tehetséges Tanulókért Alapítvány Dél-Békési Szónoklatmondó verseny
30.000

10.
Történelmi Gellértegyházáért Alapítvány
1.) „V. Magyar Majális”
2.)„ Képes vagy rá” hagyományörző tábor
3.)I. Gellértegyházi Folk –Fest
4.) I. Gellértegyházi Solymász találkozó
1.000.000

11. Németh Imre Alapítvány
Zöld hét a környezettudatosság nevében
15.000

12.
Segítő Gondoskodás Alapítvány
1.) „Ezüstös Családi Nap”
2.) „Vadvirágos Családi Nap”
3.) „Platán Családi Nap”
4.) „Egy Nap a Családokért”
5.) ”Vadvirág Bál”
6.) „ Egy Este a Hajléktalanokért”
7.) „ Fogyatékosok Karácsonya”
450.000

13.
Székács József Családsegítő Alapítvány
1.)Gyermeknap
2.)Szépkorúak napja
3.)Adventi ételosztás
4.)Szent karácsony Ünnepén
40.000

14.
Tűzvonal Alapítvány
1.) Újév köszöntő Gospel Koncert
2.)Forradalmi Gospel Koncert
3.)Égi Zápor Gospel Koncert
4.) Búcsú Gospel Koncert
30.000

15.
Evangélikus Általános Iskola Alapítvány
Városi-Területi Földrajz Verseny
0

16.
Játékkoszorú Alapítvány az Óvodásokért
Szüretel az Óvi
130.000

17.
Betesda Alapítvány
Evangélikus Napközis Hittanos Tábor
30.000

Összesen 2.435.000

Végrehajtásért felelős:
Dávid Zoltán polgármester a szerződések aláírásáért
Süléné Baranyai Ilona oktatási és kulturális csoportvezető a szerződések aláírásra történő előkészítéséért
Godár Andrea közgazdasági irodavezető a támogatás átutalásáért.

Határidő:
a szerződések előkészítésére 30 nap
a támogatások átutalására a szerződésben foglaltak szerint.”