Az orosháziakért dolgozunk

Ma megalakult a frakciónk, engem választottak frakcióvezető-helyettesnek, ami kicsit vicces, ilyen kicsi frakciónál, de az SZMSZ szerint kötelező ezt is megjelölni. Rögtön belevetettük magunkat a munkába és az új polgármester felé az orosháziakat segítő javaslatokkal éltünk. Nem csak üres politikai szlogen volt a "Segítő várost!", hanem valós program a jövőre. Mi már az alakuló ülésen tenni szeretnénk, ezeket a konkrét felvetéseinket tartalmazza a mellékelt nyilatkozat.

Az MSZP orosházi képviselőcsoportja ma délelőtt megtartotta alakuló ülését és erről – az SZMSZ-nek megfelelően – tájékoztatta az új polgármestert is. Többek között elfogadott egy állásfoglalást, amelyet mellékelten közre adunk. Ezt a dokumentumot szintén átnyújtották Orosháza Város újonnan megválasztott polgármesterének:

Állásfoglalás

A Magyar Szocialista Párt újonnan alakult képviselőcsoportja kijelenti, hogy ezentúl is konstruktív ellenzéki munkát kíván folytatni, azaz minden olyan döntést támogat, amely ‒ érkezzen a javaslat bármelyik oldalról ‒ segíti az orosháziak életét.

Az MSZP a város második legnagyobb politikai erejeként továbbra is dolgozik azoknak a pontoknak a megvalósulásáért, amelyek a választási programjában is szerepeltek. A munkahelyteremtést minden lehetséges eszközzel támogatni kell! Csökkenteni kell a helyi adókat! Segíteni a családokat, támogatni a rászorulókat!

Városunk új, megválasztott polgármesterének a részletes programunkat átnyújtjuk, és kérjük, hogy az alakuló ülésen az általa elmondott programbeszédében ezekből emelje át mindazt, amivel egyetért.

Az új képviselőtestületnek takarékosan kell működnie. Szakítva az elmúlt évek rossz fideszes hagyományával, azt javasoljuk, hogy maximum két alpolgármester segítse az új polgármester munkáját.

Az alakuló ülésen négy sürgős, az orosházi emberek életét azonnal javító döntés meghozatalát kérjük:

1) a költségvetés módosításával azonnal szélesítsük ki a szennyvízcsatorna telken belüli bekötésére meghatározott támogatotti kört, töröljük el a 70 éves korhatárt, és a testület biztosítson lehetőséget minden rászorulónak pályázat beadására és támogatás elnyerésére;

2) a testület a közelgő télre tekintettel azonnal indítson szociálistűzifa-programot a rászorulók megsegítésére;

3) bár az előző testület (fideszes többsége) nem támogatta, hogy Orosháza csatlakozzon a Bursa Hungarica programhoz és a csatlakozási határidő lejárt, az új testület vállalja fel a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatását, írjon ki pályázatot ugyanolyan feltételekkel, mint ahogy az a Bursa Hungarica-kiírásban szerepel, és a város támogassa ezen fiatalok tanulmányait saját erejéből;

4) az új képviselőtestület tekintse kiemelt célnak a fedett uszoda megépítését!

Az új testület állítsa vissza az ellenzék 2010-ben elvett demokratikus jogait! Az SZMSZ-ből kerüljön ki, hogy egy képviselő hányszor és milyen időtartamban szólhat hozzá (25.§), hiszen az ülést vezető polgármester a vitát bármikor lezárhatja, ha úgy ítéli meg (28.§). Ne korlátozzák a kérdésekre nyitva álló időtartamot (legalább kérdezni lehessen!; 39/A.§), illetve engedjék, hogy egy önkormányzati képviselő a saját interpellációját felolvashassa (39.§).

Orosháza, 2014. október 20.

Fetser János frakcióvezető
Burka László és Füvesi Sándor önkormányzati képviselők